Vous avez cherché: dřevozpracujícímu (Tchèque - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Slovaque

Infos

Tchèque

komise obdržela dne 1. prosince 2004 stížnost ohledně domnělé podpory poskytnuté slovinskému dřevozpracujícímu podniku javor pivka lesna industrija d.d.

Slovaque

komisia prijala 1. decembra 2004 podnet týkajúci sa údajnej pomoci slovinskému drevospracovateľskému podniku javor pivka lesna industrija d.d.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

komise obdržela dne 1. prosince 2004 stížnost ohledně domnělé podpory poskytnuté slovinskému dřevozpracujícímu podniku novoles lesna industrija straža d.d.

Slovaque

komisia prijala 1. decembra 2004 podnet týkajúci sa údajnej pomoci slovinskému drevospracovateľskému podniku novoles lesna industrija straža d.d.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

(2) odkaz na normu en 848-3:1999, která se týká bezpečnosti dřevozpracujících strojů a byla přijata evropským výborem pro normalizaci (cen) dne 1. července 1999, byl zveřejněn v Úředním věstníku evropské unie [3].

Slovaque

(2) odkaz na normu en 848-3:1999 týkajúcu sa bezpečnosti drevárskych strojov, prijatú 1. júla 1999 európskym výborom pre normalizáciu (cen), bol uverejnený v Úradnom vestníku európskej únie [3].

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

(2) odkaz na normu en 848-3:1999, která se týká bezpečnosti dřevozpracujících strojů a byla přijata evropským výborem pro normalizaci (cen) dne 1. července 1999, byl zveřejněn v Úředním věstníku evropské unie [3].

Slovaque

(2) odkaz na normu en 848-3:1999 týkajúcu sa bezpečnosti drevárskych strojov, prijatú 1. júla 1999 európskym výborom pre normalizáciu (cen), bol uverejnený v Úradnom vestníku európskej únie [3].

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

-6 členů zastupujících dřevozpracující průmysl,

Slovaque

-šesť členov zastupujúcich drevospracujúci priemysel;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

-6 členů zastupujících dřevozpracující průmysl,

Slovaque

-šesť členov zastupujúcich drevospracujúci priemysel;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

-8 členů zastupujících dřevozpracující průmysl,

Slovaque

-8 členov zastupujúcich drevospracujúci priemysel,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

-8 členů zastupujících dřevozpracující průmysl,

Slovaque

-8 členov zastupujúcich drevospracujúci priemysel,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

1.26 věří, že akční plán zohlední programované a udržitelné iniciativy na evropské úrovni, aby se zvýšilo povědomí veřejnosti o různorodých aspektech a výhodách lesů ve společenství. přitom by se měly naplánovat informační aktivity jak pro širokou veřejnost tak pro mládež a programy exkurzí do chráněných oblastí, zařízení lesního hospodářství a dřevozpracujících podniků.

Slovaque

1.26 verí, že akčný plán bude zahŕňať plánované a trvalé iniciatívy na európskej úrovni zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o mnohostranných aspektoch lesov spoločenstva a ich prínose; konkrétne sú naplánované informačné kampane určené pre všetkých a ďalšie špecifickejšie, adresované mládeži, programy návštev chránených miest, jednotlivých článkov reťazca lesného hospodárstva, podnikov, ktoré využívajú drevo ako surovinu;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

1.26 věří, že akční plán zohlední programované a udržitelné iniciativy na evropské úrovni, aby se zvýšilo povědomí veřejnosti o různorodých aspektech a výhodách lesů ve společenství. přitom by se měly naplánovat informační aktivity jak pro širokou veřejnost tak pro mládež a programy exkurzí do chráněných oblastí, zařízení lesního hospodářství a dřevozpracujících podniků.

Slovaque

1.26 verí, že akčný plán bude zahŕňať plánované a trvalé iniciatívy na európskej úrovni zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o mnohostranných aspektoch lesov spoločenstva a ich prínose; konkrétne sú naplánované informačné kampane určené pre všetkých a ďalšie špecifickejšie, adresované mládeži, programy návštev chránených miest, jednotlivých článkov reťazca lesného hospodárstva, podnikov, ktoré využívajú drevo ako surovinu;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

2.11.2 7. rámcový program pro výzkum pokrývá období 2007 – 2013. evropské technologické platformy jsou novým nástrojem pro přípravu a provádění rámcového programu. konfederace evropského papírenského průmyslu (cepi), evropská konfederace dřevozpracujícího průmyslu (cei-bois) a konfederace evropských vlastníků lesů (cepf) předložily komisi společnou iniciativu pro technologickou platformu sektoru lesnictví ("inovační a udržitelné využití lesních zdrojů").

Slovaque

2.11.2 siedmy rámcový program výskumu eÚ platí na obdobie rokov 2007 – 2013. európske technologické platformy sú novým nástrojom na prípravu a uplatňovanie rámcových programov. európsky papierenský priemysel (cepi), drevospracujúci priemysel (cei-bois) a rodinní vlastníci lesov (cepf) predstavili komisii svoju koncepciu spoločnej technologickej platformy pre inovatívne a trvalo udržateľné využívanie lesných zdrojov.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

2.11.2 7. rámcový program pro výzkum pokrývá období 2007 – 2013. evropské technologické platformy jsou novým nástrojem pro přípravu a provádění rámcového programu. konfederace evropského papírenského průmyslu (cepi), evropská konfederace dřevozpracujícího průmyslu (cei-bois) a konfederace evropských vlastníků lesů (cepf) předložily komisi společnou iniciativu pro technologickou platformu sektoru lesnictví ("inovační a udržitelné využití lesních zdrojů").

Slovaque

2.11.2 siedmy rámcový program výskumu eÚ platí na obdobie rokov 2007 – 2013. európske technologické platformy sú novým nástrojom na prípravu a uplatňovanie rámcových programov. európsky papierenský priemysel (cepi), drevospracujúci priemysel (cei-bois) a rodinní vlastníci lesov (cepf) predstavili komisii svoju koncepciu spoločnej technologickej platformy pre inovatívne a trvalo udržateľné využívanie lesných zdrojov.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

2.6 znovu doporučuje, aby se věnovala co nejvyšší priorita vztahu mezi lesním hospodářstvím a dřevozpracujícím průmyslem, obchodu s různými druhy evropských dřev, podpoře celého sektoru lesního hospodářství a aby se co nejvíc využila koordinace příslušných složek komise;

Slovaque

2.6 opätovne odporúča zaručiť najvyššiu prioritu vzťahu medzi aktivitami v oblasti lesného hospodárstva a drevospracujúcim priemyslom, obchodovaniu s jednotlivými druhmi európskeho dreva, podpore celkového reťazca lesného hospodárstva, pričom by sa orgány komisie mali v najväčšej možnej miere postarať o koordináciu;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

2.6 znovu doporučuje, aby se věnovala co nejvyšší priorita vztahu mezi lesním hospodářstvím a dřevozpracujícím průmyslem, obchodu s různými druhy evropských dřev, podpoře celého sektoru lesního hospodářství a aby se co nejvíc využila koordinace příslušných složek komise;

Slovaque

2.6 opätovne odporúča zaručiť najvyššiu prioritu vzťahu medzi aktivitami v oblasti lesného hospodárstva a drevospracujúcim priemyslom, obchodovaniu s jednotlivými druhmi európskeho dreva, podpore celkového reťazca lesného hospodárstva, pričom by sa orgány komisie mali v najväčšej možnej miere postarať o koordináciu;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

2.7.1 lesnický sektor je jedním z nejdůležitějších sektorů hospodářství eu. lesnický sektor (především lesní hospodářství) je náročný na pracovní sílu a představuje tak důležitý zdroj zaměstnanosti. malé a střední lesnické podniky jsou obzvláště důležité pro vitalitu venkovských oblastí a jejich úroveň zaměstnanosti. lesní hospodářství, dřevozpracující průmysl a související odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu osob a jejich roční hodnota produkce je přibližně 356 miliard eur.

Slovaque

2.7.1 odvetvie lesného hospodárstva je jedným z najdôležitejších hospodárskych odvetví eÚ. odvetvie lesného hospodárstva, a lesnícka činnosť zvlášť, intenzívne využíva prácu a je tak veľkým zdrojom zamestnanosti. malé a stredné lesnícke závody sú osobitne dôležité pre životaschopnosť vidieckych oblastí a úroveň zamestnanosti v nich. v lesnom hospodárstve a príbuzných priemyselných odvetviach je v eÚ zamestnaných približne 3,4 milióna ľudí, ktorých ročná produkcia predstavuje hodnotu asi 356 miliárd eur.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

2.7.1 lesnický sektor je jedním z nejdůležitějších sektorů hospodářství eu. lesnický sektor (především lesní hospodářství) je náročný na pracovní sílu a představuje tak důležitý zdroj zaměstnanosti. malé a střední lesnické podniky jsou obzvláště důležité pro vitalitu venkovských oblastí a jejich úroveň zaměstnanosti. lesní hospodářství, dřevozpracující průmysl a související odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu osob a jejich roční hodnota produkce je přibližně 356 miliard eur.

Slovaque

2.7.1 odvetvie lesného hospodárstva je jedným z najdôležitejších hospodárskych odvetví eÚ. odvetvie lesného hospodárstva, a lesnícka činnosť zvlášť, intenzívne využíva prácu a je tak veľkým zdrojom zamestnanosti. malé a stredné lesnícke závody sú osobitne dôležité pre životaschopnosť vidieckych oblastí a úroveň zamestnanosti v nich. v lesnom hospodárstve a príbuzných priemyselných odvetviach je v eÚ zamestnaných približne 3,4 milióna ľudí, ktorých ročná produkcia predstavuje hodnotu asi 356 miliárd eur.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

2.7.2 vliv lesního hospodářství na zaměstnanost se neomezuje pouze na dřevozpracující průmysl, ale sahá i k produktům lesa, které nejsou ze dřeva, a k jiným biologickým produktům lesa. lesní produkty, které nejsou ze dřeva, jako např. korek, houby a lesní plody, a ekologická turistika a činnost spojená s lovem, jsou významným zdrojem příjmů. nová pracovní místa a zdroje příjmů mohu být dále vytvářeny rozvojem ekologických a rekreačních služeb, které lesy poskytují.

Slovaque

2.7.2 zamestnanosť v lesnom hospodárstve sa neobmedzuje na oblasť spracovania dreva, ale sa vytvára aj v oblasti nedrevných výrobkov a iných biologických produktov z lesov. nedrevné produkty, napríklad korok, hríby a drobné lesné ovocie, ako aj turistika v prírode a poľovnícke činnosti sú značnými zdrojmi príjmov. nové pracovné miesta a zdroje príjmov je takisto možné vytvoriť rozvojom ekologických a rekreačných funkcií lesov.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

2.7.2 vliv lesního hospodářství na zaměstnanost se neomezuje pouze na dřevozpracující průmysl, ale sahá i k produktům lesa, které nejsou ze dřeva, a k jiným biologickým produktům lesa. lesní produkty, které nejsou ze dřeva, jako např. korek, houby a lesní plody, a ekologická turistika a činnost spojená s lovem, jsou významným zdrojem příjmů. nová pracovní místa a zdroje příjmů mohu být dále vytvářeny rozvojem ekologických a rekreačních služeb, které lesy poskytují.

Slovaque

2.7.2 zamestnanosť v lesnom hospodárstve sa neobmedzuje na oblasť spracovania dreva, ale sa vytvára aj v oblasti nedrevných výrobkov a iných biologických produktov z lesov. nedrevné produkty, napríklad korok, hríby a drobné lesné ovocie, ako aj turistika v prírode a poľovnícke činnosti sú značnými zdrojmi príjmov. nové pracovné miesta a zdroje príjmov je takisto možné vytvoriť rozvojom ekologických a rekreačných funkcií lesov.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

2.7.3 při provádění strategie v oblasti lesního hospodářství bylo možné efektivně prosazovat otázky spojené s ochranou životního prostředí. rozvoj environmentálních opatření je také výrazně podporován silnou politikou eu v oblasti životního prostředí. v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje eu schválenou na zasedání evropské rady v göteborgu a s lisabonskou strategií by lesnický sektor a dřevozpracující průmysl měl být rozvíjen tak, aby hrál skutečnou roli při realizaci cílů stanovených pro konkurenceschopnost, hospodářský růst, zaměstnanost a sociální soudržnost.

Slovaque

2.7.3 uplatňovanie stratégie lesného hospodárstva umožnilo účinnú propagáciu problematiky životného prostredia. rozvoj ekologických opatrení podporila aj silná politika eÚ v oblasti životného prostredia. v súlade s európskou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, ktorú schválila európska rada v gothenburgu, a v súlade s lisabonskou stratégiou by sa odvetvie lesného hospodárstva eÚ a príbuzné priemyselné odvetvia mali rozvíjať takým spôsobom, aby naplno zohrávali svoju úlohu pri plnení cieľov stanovených pre konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zamestnanosť a sociálnu súdržnosť.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

2.7.3 při provádění strategie v oblasti lesního hospodářství bylo možné efektivně prosazovat otázky spojené s ochranou životního prostředí. rozvoj environmentálních opatření je také výrazně podporován silnou politikou eu v oblasti životního prostředí. v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje eu schválenou na zasedání evropské rady v göteborgu a s lisabonskou strategií by lesnický sektor a dřevozpracující průmysl měl být rozvíjen tak, aby hrál skutečnou roli při realizaci cílů stanovených pro konkurenceschopnost, hospodářský růst, zaměstnanost a sociální soudržnost.

Slovaque

2.7.3 uplatňovanie stratégie lesného hospodárstva umožnilo účinnú propagáciu problematiky životného prostredia. rozvoj ekologických opatrení podporila aj silná politika eÚ v oblasti životného prostredia. v súlade s európskou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, ktorú schválila európska rada v gothenburgu, a v súlade s lisabonskou stratégiou by sa odvetvie lesného hospodárstva eÚ a príbuzné priemyselné odvetvia mali rozvíjať takým spôsobom, aby naplno zohrávali svoju úlohu pri plnení cieľov stanovených pre konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zamestnanosť a sociálnu súdržnosť.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK