Demander à Google

Vous avez cherché: třídávkového (Tchèque - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Slovaque

Infos

Tchèque

Tyto tři očkovací látky jsou užívány k ochraně proti stejným onemocněním, ale přípravky Twinrix Adult a Twinrix Paediatric se aplikují dle třídávkového očkovacího schématu.

Slovaque

Tieto tri očkovacie látky sa používajú na ochranu pred rovnakými ochoreniami, ale očkovacie látky Twinrix Adult a Twinrix Paediatric sa podávajú podľa trojdávkovej schémy.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Očkovaná osoba musí dokončit třídávkové očkovací schéma, jinak nelze zajistit její úplnou ochranu.

Slovaque

Osoba, ktorá má byť očkovaná, má dokončiť trojdávkovú očkovaciu sériu, inak táto osoba, ktorá má byť očkovaná, nemusí byť plne chránená.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Pokud se jako první dávka podá Cervarix, doporučuje se, aby se třídávkové očkovací schéma dokončilo vakcínou Cervarix (a ne jinou vakcínou proti HPV).

Slovaque

Po podaní prvej dávky Cervarixu sa odporúča, aby sa Cervarix (a nie iná očkovacia látka proti HPV) podával v celej 3- dávkovej očkovacej schéme.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

5 hlášených místních a celkových symptomů po dvoudávkovém schématu vakcíny Ambirix byla celkově podobná jako po třídávkové kombinované vakcíně, jedinými výjimkami byly vyšší incidence bolesti a únavy vztažené na jednu dávku, nikoli však vztažené na jednoho očkovance.

Slovaque

Výskyt miestnych a celkových nežiaducich príznakov po dvojdávkovom režime očkovacej látky Ambirix bol celkovo podobný výskytu pozorovanému po trojdávkovej kombinovanej očkovacej látke, jedinými výnimkami bol vyšší výskyt bolesti a únavy na dávku po očkovacej látke Ambirix, ale nie na jedinca.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Ale incidence únavy při analýze vztažené na jednoho očkovance byla u obou vakcín podobná (tj. v průběhu celé vakcinace došlo k výskytu únavy u 39, 6% očkovanců, kteří dostávali Ambirix, a u 36, 2% očkovanců, kteří dostávali třídávkovou vakcínu).

Slovaque

Výskyt únavy však bol podobný na základe analýzy na jedinca (t. j. po celej vakcinačnej schéme, 39, 6% pre jedincov s očkovacou látkou Ambirix oproti 36, 2% jedincov s trojdávkovou očkovacou látkou).

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Bolest byla ve skupině očkované vakcínou Ambirix hlášena po 50, 7% dávek, zatímco ve skupině s třídávkovou kombinovanou vakcínou po 39, 1% dávek.

Slovaque

Bolesť bola hlásená po 50, 7% dávok v skupine s očkovacou látkou Ambirix v porovnaní s 39, 1% dávok s trojdávkovou kombinovanou očkovacou látkou.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Během postmarketingového sledování u třídávkové kombinované vakcíny obsahující buď 360 ELISA jednotek formaldehydem inaktivovaného viru hepatitidy A a 10 mikrogramů rekombinantního povrchového antigenu viru hepatitidy B v dávce o objemu 0, 5 ml (doporučené u subjektů ve věku od 1. do konce 15. roku), nebo 720 ELISA jednotek formaldehydem inaktivovaného viru hepatitidy A a 20 mikrogramů rekombinantního povrchového antigenu viru hepatitidy B v dávce o objemu 1 ml (doporučené u subjektů ve věku od 16 roků výše), byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:

Slovaque

Počas postmarketingového pozorovania s trojdávkovou kombinovanou očkovacou látkou obsahujúcej buď 360 ELISA jednotiek formalínom inaktivovaného vírusu hepatitídy A a 10 mikrogramov rekombinantného povrchového antigénu vírusu hepatitídy B v dávke o objeme 0, 5 ml (odporúčanej pre jedincov od 1 do 15 rokov vrátane), alebo 720 ELISA jednotiek formalínom inaktivovaného vírusu hepatitídy A a 20 mikrogramov rekombinantného povrchového antigénu vírusu hepatitídy B v dávke o objeme 1 ml (odporúčanej vo veku od 16 rokov) boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Důvodem je skutečnost, že v době mezi druhou a třetí dávkou této třídávkové kombinované vakcíny je chráněn větší podíl subjektů než po první dávce vakcíny Ambirix.

Slovaque

Je to kvôli tomu, že vyšší podiel jedincov je chránený v intervale medzi druhou a treťou dávkou kombinovanej očkovacej látky ako po jednej dávke Ambirix.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Incidence bolesti a únavy hodnocených jako těžké byla nízká a podobná jako ve skupině, v níž byla aplikována třídávková kombinovaná vakcína.

Slovaque

Výskyt bolesti a únavy hodnotený ako ťažký bola nižší a podobný výskytu pozorovanému u trojdávkovej kombinovanej očkovacej látky.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Procenta očkovanců hlásících jakýkoli vyžádaný symptom hodnocený jako těžký při dvoudávkovém schématu vakcíny Ambirix nebo třídávkovém schématu s kombinovanou vakcínou obsahující 360 ELISA jednotek formaldehydem inaktivovaného viru hepatitidy A a 10 mikrogramů rekombinantního povrchového antigenu viru hepatitidy B nebyla statisticky odlišná.

Slovaque

Percento očkovaných, ktorí hlásili nejaký nežiaduci príznak ťažkého stupňa počas dvojdávkového režimu očkovacej látky Ambirix alebo trojdávkového režimu s kombinovanou očkovacou látkou obsahujúcou 360 ELISA jednotiek formalínom inaktivovaného vírusu hepatitídy A a 10 mikrogramov rekombinantného povrchového antigénu vírusu hepatitídy B, nebolo štatisticky rozdielne.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Třídávková vakcína obsahovala 360 ELISA jednotek formaldehydem inaktivovaného viru hepatitidy A a 10 mikrogramů rekombinantního povrchového antigenu viru hepatitidy B.

Slovaque

7 jednotiek formalínom inaktivovaného vírusu hepatitídy A a 10 mikrogramov rekombinantného povrchového antigénu vírusu hepatitídy B.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

U 289 subjektů, u kterých byla hodnocena imunogenita, byla míra séroprotekce (SP uvedena v následující tabulce) proti hepatitidě B při vakcinaci třídávkovou vakcínou ke 2. a 6. měsíci významně větší než při očkování vakcínou Ambirix.

Slovaque

U 289 jedincov hodnotiteľných pre imunogenitu bola miera séroprotekcie (SP v nižšie uvedenej tabuľke) voči hepatitíde B v 2. a 6. mesiaci významne vyššia u trojdávkovej očkovacej látky ako u očkovacej látky Ambirix.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

V obou studiích dostávali jedinci buď dvoudávkové schéma vakcíny Ambirix, nebo třídávkové schéma vakcíny obsahující 360 ELISA jednotek formaldehydem inaktivovaného viru hepatitidy A a 10 mikrogramů rekombinantního povrchového antigenu viru hepatitidy B.

Slovaque

V oboch štúdiách jedinci dostali buď dvojdávkovú schému očkovacej látky Ambirix, alebo trojdávkový režim kombinovanej očkovacej látky obsahujúcej 360 ELISA jednotiek formalínom inaktivovaného vírusu hepatitídy A a 10 mikrogramov rekombinantného povrchového antigénu vírusu hepatitídy B.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

V této studii byla imunitní odpověď na oba antigeny srovnatelná s imunitní odpovědí pozorovanou po třídávkovém schématu kombinované vakcíny obsahující 360 ELISA jednotek formaldehydem inaktivovaného viru hepatitidy A a 10 µg rekombinantního povrchového antigenu viru hepatitidy B v dávce o objemu 0, 5 ml.

Slovaque

V tejto štúdii bola imunitná odpoveď voči obom zložkám antigénov porovnateľná s imunitnou odpoveďou pozorovanou po 3- dávkovom režime kombinovanej očkovacej látky obsahujúcej 360 ELISA jednotiek formalínom inaktivovaného vírusu hepatitídy A a 10 µg rekombinantného povrchového antigénu hepatitídy B v dávke o objeme 0, 5 ml.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Ve srovnávací klinické studii provedené u subjektů ve věku od 12 let do konce 15. roku obdrželo 142 subjektů dvě dávky vakcíny Ambirix a 147 subjektů obdrželo standardní třídávkovou kombinovanou vakcínu.

Slovaque

V komparatívnej klinickej štúdii vykonanej medzi jedincami vo veku od 12 do 15 rokov vrátane, 142 dostalo dve dávky očkovacej látky Ambirix a 147 dostalo štandardnú trojdávkovú kombinovanú očkovaciu látku.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Ve srovnávací studii s jedinci ve věku od 1 roku do 11 let byla incidence místních a celkových vyžádaných symptomů ve skupině dostávající Ambirix podobná incidenci zaznamenané při podávání třídávkové kombinované vakcíny obsahující 360 ELISA jednotek formaldehydem inaktivovaného viru hepatitidy A a 10 mikrogramů rekombinantního povrchového antigenu viru hepatitidy B.

Slovaque

V komparatívnej štúdii u jedincov vo veku 6- 11 rokov bol výskyt miestnych a celkových nežiaducich príznakov v skupine s očkovacou látkou Ambirix podobný ako výskyt pozorovaný u trojdávkovej kombinovanej očkovacej látky obsahujúcej 360 ELISA jednotiek formalínom inaktivovaného vírusu hepatitídy A a 10 mikrogramov rekombinantného povrchového antigénu vírusu hepatitídy B.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Ve studii, které se účastnilo 300 jedinců ve věku od 12. do konce 15. roku byl porovnán profil reaktogenity vakcíny Ambirix s profilem reaktogenity třídávkové kombinované vakcíny.

Slovaque

V štúdii u 300 jedincov vo veku od 12 do 15 rokov vrátane, bol profil reaktogenity očkovacej látky Ambirix porovnaný s profilom reaktogenity trojdávkovej kombinovanej očkovacej látky.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Únava byla hlášena po 29, 2% dávek vakcíny Ambirix a po 19, 3% dávek třídávkové kombinované vakcíny.

Slovaque

Únava bola hlásená po 29, 2% dávok očkovacej látky Ambirix v porovnaní s 19, 3% dávok trojdávkovej kombinovanej očkovacej látky.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Doporučené očkovací schéma přípravku Twinrix Adult je třídávkové s měsíčním odstupem mezi prvními dvěma dávkami a pětiměsíčním odstupem mezi druhou a třetí dávkou.

Slovaque

Odporúčaný harmonogram očkovanie pre látku Twinrix Adult sú tri dávky, pričom medzi prvými dvomi dávkami má byť mesačná prestávka a medzi druhou a treťou dávkou má byť päťmesačná prestávka.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Tchèque

Doporučené očkovací schéma přípravku Twinrix Paediatric je třídávkové s měsíčním odstupem mezi prvními dvěma dávkami a pětiměsíčním odstupem mezi druhou a třetí dávkou.

Slovaque

Odporúčaná očkovacia schéma pre Twinrix Paediatric sú tri dávky, pričom medzi prvými dvomi dávkami má byť mesačná prestávka a medzi druhou a treťou dávkou má byť päťmesačná prestávka.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK