Demander à Google

Vous avez cherché: transformované (Tchèque - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Slovaque

Infos

Tchèque

Její informace nemohou být zničené, mohou být jen transformované.

Slovaque

Jej informácie nemôžu byť zničené, môžu byť len transformované.

Dernière mise à jour : 2016-10-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Stanovení metodou FISH je většinou považováno za pozitivní, pokud poměr počtu kopií genu HER2 v jedné nádorové buňce k počtu kopií chromozomu 17 je větší nebo roven 2 nebo pokud jsou nalezeny více než 4 kopie genu HER2 v jedné transformované buňce v případě, že chromozom 17 není použit jako kontrola stanovení.

Slovaque

Všeobecne, FISH sa považuje za pozitívne, ak pomer počtu kópií HER2 génu na nádorovú bunku k počtu kópií chromozómu 17 je väčší alebo rovný 2, alebo ak sú viac než 4 kópie HER2 génu na nádorovú bunku pričom sa nepoužije kontrola chromozóm 17.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

- Jednoho z těch transformovaných.

Slovaque

- Jedného s tých transformovaných.

Dernière mise à jour : 2016-10-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Pokud jde o fázi odvodnění sýřeniny po odstavení z tepla, což je fáze, během níž je ze sražené hmoty odstraněna část syrovátky, závisí tato fáze na maximální dosažené teplotě, na rychlosti ochlazování hmoty, která se odvíjí od typu použitého kotle, na množstvích transformovaných v každém kotli, na velikosti zrna sýřeniny a na množství přítomné vody, jež bude v důsledku teploty a míchání odstraněno.

Slovaque

Pokiaľ ide o fázu krájania mimo ohňa (etapa, počas ktorej sa zo zrazeniny odstráni časť srvátky), závisí od maximálnej dosiahnutej teploty, rýchlosti chladenia hmoty, ktorá zasa závisí od druhu použitého výrobníka, množstva spracovaného v každom výrobníku, veľkosti zŕn syreniny a množstva obsiahnutej vody odparenej v dôsledku účinkov teploty a miešania.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Geneticky modifikovanými organismy, jež mají být uvedeny na trh jako produkt (dále jen „produkt“), jsou řezané květiny karafiátu (Dianthus caryophyllus L.) s modifikovanou barvou květu, odvozené z buněčné kultury Dianthus caryophyllus L. a transformované bakterií Agrobacterium tumefaciens, kmenem AGL0, za použití vektoru pcGP1470, jejichž výsledkem je linie 123.2.38.

Slovaque

Geneticky modifikované organizmy, ktoré sa majú uviesť na trh ako výrobok (ďalej len „výrobok“) sú rezané kvety klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia 123.2.38) s modifikovanou farbou kvetu, získané z bunkovej kultúry Dianthus caryophyllus L., transformované baktériou Agrobacterium tumefaciens, kmeňom AGL0, za použitia vektora pCGP1470, čím vznikla línia 123.2.38.

Dernière mise à jour : 2014-10-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Studie 3 byla studií s jedním léčebným ramenem, do které bylo zařazeno 30 pacientů s relabujícím nebo refrakterním folikulárním NHL nebo NHL nízkého stupně či NHL z transformovaných B- buněk, kteří měli mírnou trombocytopenii (počet destiček 100000 až 149000 buněk/ mm3).

Slovaque

Štúdia 3 bola jednoramennou štúdiou 30 pacientov s relapsovaným alebo refraktérnym, folikulárnym NHL nízkeho stupňa alebo NHL nízkeho stupňa s transformovanými B bunkami, ktorí mali miernu trombocytopéniu (počet krvných doštičiek 100 000 až 149 000 buniek/ mm3).

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Studie byla provedena u 143 pacientů s relabujícím nebo refrakterním folikulárním non- Hodgkinským lymfomem (NHL) nebo s NHL nízkého stupně, případně s NHL z transformovaných B- buněk.

Slovaque

Štúdia sa vykonala so 143 pacientami s relapsovaným alebo refraktérnym nehodgkinovým lymfómom nízkeho stupňa alebo folikulárnym nehodgkinovým lymfómom (NHL), alebo NHL s transformovanými B bunkami.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

1 Na podkladě hodnocení pacientoroků byly srdeční příhody včetně městnavého srdečního selhání pozorovány častěji u pacientů s transformovanou CML než u pacientů s chronickou CML.

Slovaque

1 Pri zohľadnení pacientov/ rokov sa srdcové príhody vrátane kongestívneho zlyhania srdca pozorovali častejšie u pacientov s transformovanou CML ako u pacientov s chronickou CML.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

3 Pleurální výpotek byl častěji hlášen u pacientů s GIST a u pacientů s transformovanou CML (CML- AP a CML- BC) než u pacientů s chronickou CML.

Slovaque

3 Pleurálny výpotok bol hlásený častejšie u pacientov s GIST a u pacientov s transformovanou CML (CML- AP a CML- BC) ako u pacientov s chronickou CML.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

7 Pneumonie byla nejčastěji hlášena u pacientů s transformovanou CML a u pacientů s GIST.

Slovaque

7 Pneumónia sa zaznamenala najčastejšie u pacientov s transformovanou CML a u pacientov s GIST.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

8 Zrudnutí bylo nejčastější u pacientů s GIST a krvácení (hematomy, hemoragie) bylo nejčastější u pacientů s GIST a s transformovanou CML (CML- AP a CML- BC).

Slovaque

8 Návaly tepla boli najčastejšie u pacientov s GIST a krvácanie (hematóm, hemorágia) bolo najčastejšie u pacientov s GIST a s transformovanou CML (CML- AP a CML- BC).

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Přípravek NeoRecormon by měl být užíván s opatrností u pacientů s refrakterní anémií s nadbytkem transformovaných blastů, při epilepsii, trombocytóze a chronickém selhání jater.

Slovaque

NeoRecormon sa má podávať opatrne u pacientov s refraktérnou anémiou s prevahou transformovaných blastov, epilepsiou, trombocytózou a chronickým zlyhaním pečene.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

Transformovaná pozice prvního bodu

Slovaque

Transformovaná pozícia prvého bodu

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

(36) Tento požadavek nemohl být akceptován. Za prvé by bylo obtížné vypočítat spolehlivou vývozní cenu pro dané výrobky, které se následně v transformovaném stavu znovu prodávají. Za druhé tvořily vývozní prodeje rozhodné pro stanovení dumpingového rozpětí 80% veškerých opětovných vývozních prodejů do Společenství uskutečněných vyvážejícím výrobcem během OŠ. Tato fakta byla považována z velké části za dostatečný základ pro reprezentativní výsledky. Za třetí vzhledem k tomu, že vývozní prodeje následně transformovaných výrobků nemohly být použity pro výpočet dumpingu, nepřicházely v úvahu ani pro výpočty dumpingového rozpětí, neboť umělým snížením dumpingového rozpětí by se výsledky zkreslily.

Slovaque

(36) Táto požiadavka nemohla byť prijatá. Po prvé, bolo by obtiažne vypočítať spoľahlivú vývoznú cenu pre tie dovezené výrobky, ktoré boli následne predané v transformovanom stave. Po druhé, predaj na vývoz zohľadnený pri určovaní dumpingovej marže predstavoval 80% celkového ďalšieho predaja spoločenstvu, ktorý vyvážajúci výrobca uskutočnil počas IP. Tento bol považovaný za dostatočný ako základ pre reprezentatívne zistenia. Po tretie, keďže predaj na vývoz, týkajúci sa výrobkov, ktoré boli následne transformované, nemohol byť použitý na výpočet dumpingu, nemohol byť zohľadnený pri výpočte dumpingovej marže, pretože tým by sa skreslili zistenia v dôsledku umelého zníženia dumpingovej marže.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Produkt tvoří semena a rostliny čekanky (Cichorium intybus L. subsp. radicchio rosso) linií (RM3-3, RM3-4 a RM3-6) transformované Ti-plasmidem Agrobacterium tumefaciens s odstraněnými původními geny T-DNA a obsahující mezi hraničními úseky T-DNA:

Slovaque

Výrobok obsahuje semená a rastliny pochádzajúce z cigórie (Cichorium intybus L. poddruh radicchio rosso) línie (RM3-3, RM3-4 a RM3-6), ktoré boli transformované použitím odzbrojeného Ti-plazmiduAgrobacterium tumefaciens obsahujúcehomedzihranicami T-DNA:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK