Demander à Google

Vous avez cherché: nijmegen (Tchèque - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Suédois

Infos

Tchèque

Nijmegen breakage syndrom

Suédois

Nijmegen Breakage Syndrome

Dernière mise à jour : 2014-12-09
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Tchèque

syndrom Nijmegen breakage

Suédois

Nijmegen Breakage Syndrome

Dernière mise à jour : 2014-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Tchèque

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen The Netherlands

Suédois

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen The Netherlands

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Tchèque

KIRON Pharmaceutica BV Groesbeekseweg 11 6524 ck nijmegen

Suédois

KIRON Pharmaceutica BV Groesbeekseweg 11 6524 ck nijmegen

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Tchèque

Genthon BV Microweg 22 6545 CM NIJMEGEN The Netherlands

Suédois

Genthon BV Microweg 22 6545 CM NIJMEGEN The Netherlands

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Tchèque

Genthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen The Netherlands

Suédois

Genthon BV

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Tchèque

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen The Netherlands

Suédois

Synthon BV

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Tchèque

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen The Netherlands

Suédois

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen The Netherlands

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Tchèque

Synthon B V Microweg 22 6545 GN Nijmegen The Netherlands

Suédois

Synthon B V Microweg 22 6545 GN Nijmegen The Netherlands

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Tchèque

Synthon BV Microweg 22 NL 6545 CM Nijmegen The Netherlands

Suédois

Microweg 22 NL 6545 CM Nijmegen The Netherlands

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Tchèque

Genthon BV, Microweg 22, 6545 CM, Nijmegen, The Netherlands

Suédois

Genthon BV, Microweg 22, 6545 CM, Nijmegen, The Netherlands

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Tchèque

"Bureau voor Duitse zaken (Úřad pro německé záležitosti), Nijmegen";

Suédois

"Bureau voor Duitse Zaken (Byrån för tyska angelägenheter), Nijmegen".

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

"Bureau voor Duitse zaken (Úřad pro německé záležitosti), Nijmegen";

Suédois

"Bureau voor Duitse zaken (Kontoret för tyska frågor), Nijmegen".

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

"Bureau voor Duitse zaken (Úřad pro německé záležitosti), Nijmegen";

Suédois

%quot%Bureau voor Duitse zaken (Kontoret för tyska frågor), Nijmegen%quot%.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

"Bureau voor Duitse zaken (Úřad pro německé záležitosti), Nijmegen";

Suédois

7. Bilaga V ändras enligt följande:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

Paolo Mengozzi narozen v roce 1938; profesor mezinárodního práva a vedoucí katedry Jeana Monneta práva Evropských společenství univerzity v Bologni; doktor honoris causa univerzity Carlos III v Madridu; hostující profesor na univerzitách Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paříž-II, Georgia (Atény) a na Mezinárodním univerzitním institutu (Lucemburk); koordinátor European Business Law Pallas Program, organizovaného při univerzitě v Nijmegen; člen poradního výboru Komise Evropských společenství pro veřejné zakázky; zástupce státního tajemníka pro průmysl a obchod u příležitosti půlročního italského předsednictví Rady; člen poradní skupiny Evropských společenství pro Světovou obchodní organizaci (WTO) a ředitel výzkumného centra akademie mezinárodního práva v Haagu pro školní rok 1997 věnovaný WTO; soudce Soudu prvního stupně od 4. března 1998 do 3. května 2006; generální advokát Soudního dvora od 4. května 2006.

Suédois

Född 1938; professor i folkrätt och innehavare av professuren Jean Monnet för gemenskapsrätt vid universitetet i Bologna; hedersdoktor vid universitetet Carlos den III i Madrid; inbjuden föreläsare till universiteten Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris II, Georgia (Athens) samt till Institut universitaire international (Luxemburg); samordnare för European Business Law Pallas Program, som har utarbetats vid universitetet i Nijmegen; ledamot av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling vid Europeiska gemenskapernas kommission; understatssekreterare för industri- och handelsfrågor under den halvårsperiod då Italien innehade ordförandeskapet för rådet; ledamot av Europeiska gemenskapens arbetsgrupp för Världshandelsorganisationen (WTO) och ordförande för 1997 års konferens om WTO vid forskningscentret inom institutet för folkrätt i Haag; domare vid förstainstansrätten från den 4 mars 1998 till den 3 maj 2006; generaladvokat vid domstolen sedan den 4 maj 2006.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Povinnost vnitrostátního soudu přihlížet k obsahu směrnice, pokud vykládá a používá relevantní pravidla vnitrostátního práva, je však omezena obecnými právními zásadami, zejména zásadou právní jistoty a zásadou zákazu zpětné účinnosti, a nemůže sloužit jako základ pro výklad vnitrostátního práva contra legem (viz rozsudek ze dne 8. října 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, Recueil, s.

Suédois

Den nationella domstolens skyldighet att beakta ett direktivs innehåll vid tolkningen och tillämpningen av relevanta bestämmelser i nationell rätt begränsas likväl av allmänna rättsprinciper, särskilt av principerna om rättssäkerhet och förbud mot retroaktiv lagstiftning, och den kan inte tjäna som grund för att nationell rätt tolkas contra legem (se dom av den 8 oktober 1987 i mål 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, REG 1987, s. 3969, punkt 13, svensk specialutgåva, volym 9, s.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Viz rovněž rozsudky Soudního dvora ze dne 10. července 1984, Kirk (63/83, Recueil, s. 2689, bod 22); ze dne 8. října 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Recueil, s.

Suédois

Jämför även domstolens dom av den 10 juli 1984 i mål 63/83, Kirk (REG 1984, s. 2689; svensk specialutgåva, volym 7, s.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Podobně jako při léčení koagulace jakýmkoli přípravkem obsahujícím faktor VIII musí být pacienti pečlivě monitorováni na rozvoj inhibitorů, které musí být titrovány v Bethesda jednotkách (BU) při použití metody Bethesda upravené podle Nijmegena.

Suédois

Liksom med alla koagulationsfaktor VIII- produkter ska patienten övervakas för utveckling av inhibitorer som ska titreras i Bethesda Units (BU) med hjälp av Nijmegenmodifierad Bethesdametod.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Tyto inhibitory jsou obvykle IgG imunoglobuliny směrované proti prokoagulační aktivitě faktoru VIII, která je kvantifikována v Bethesda jednotkách (BU) v ml plasmy metodou Bethesda modifikovanou podle Nijmegena.

Suédois

Dessa inhibitorer är vanligtvis IgG immunoglobuliner riktade mot koagulationsfaktor VIII- aktiviteten, som kvantifieras i Bethesda Units (BU) per ml plasma med hjälp av den Nijmegenmodifierade Bethesdametoden.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK