Demander à Google

Vous avez cherché: parazitická (Tchèque - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Suédois

Infos

Tchèque

parazitická rostlina

Suédois

parasitväxt

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Tchèque

Požadovaný test: parazitického původce lze zjistit ve vzorcích koncentrované krve v souladu s protokoly uvedenými v příslušných oddílech příručky OIE;

Suédois

Test som ska användas: Den parasit som är smittämne kan identifieras i koncentrerade blodprov enligt protokollen i relevanta avsnitt av OIE:s manual.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Tchèque

Klinické pozorování (včetně zjišťování symptomů moru včelího plodu, nosematózy a virů) parazitické mikrosporidie (Nosema spp.), zjišťování počtu spor, kultivace, mikroskopické vyšetření a biochemické zkoušky ke zjištění původce hniloby včelího plodu (Melissococcus plutonius) a moru včelího plodu (Paenibacillus larvae) u včelstev s příznaky choroby.

Suédois

Klinisk observation (bl.a. observation av symptom på yngelröta, nosema, virus) av mikrosporidier (Nosema spp.), sporräkning, kulturer, mikroskopanalys och biokemiska tester för att påvisa vad som orsakar europeisk yngelröta (Melissococcus plutonius) och amerikansk yngelröta (Paenibacillus larvae) i kolonier som uppvisar symptom.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Tchèque

19. "hrozbou pro veřejné zdraví" každá nemoc s epidemickým potenciálem, jak je vymezen v Mezinárodním zdravotním řádu Světové zdravotnické organizace, a jiné infekční nemoci nebo nakažlivé parazitické nemoci, pokud se na ně vztahují ochranné předpisy platné pro státní příslušníky členských států.

Suédois

19. hot mot folkhälsan: en sjukdom med epidemisk potential enligt definitionen i Världshälsoorganisationens internationella hälsostadga och andra infektionssjukdomar eller smittsamma parasitsjukdomar, om de omfattas av skyddsbestämmelser som är tillämpliga på medlemsstaternas medborgare.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

Článek 29 uvedené směrnice stanoví podmínky pro zohlednění ohrožení veřejného zdraví: "Jedinými nemocemi, které odůvodňují opatření omezující svobodu pohybu, jsou výhradně nemoci s epidemickým potenciálem definované příslušnými předpisy Světové zdravotnické organizace a ostatní nakažlivé nemoci a nakažlivé parazitické nemoci, pokud se na ně vztahují ochranná opatření používaná na státní příslušníky hostitelského členského státu."

Suédois

I artikel 29 i direktivet fastställs villkoren för beaktande av folkhälsan: "De enda sjukdomar som kan motivera åtgärder som begränsar den fria rörligheten skall vara sjukdomar som kan vara epidemiska enligt Världshälsoorganisationens gällande bestämmelser samt andra smittsamma infektions- eller parasitsjukdomar om de i den mottagande medlemsstaten omfattas av skyddsbestämmelser som gäller för de egna medborgarna".

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

77) je pojem veřejného zdraví, které je jedním z důvodů, jež mohou opodstatnit omezení volného pohybu, vysvětlen takto: „Jedinými nemocemi, které odůvodňují opatření omezující svobodu pohybu, jsou výhradně nemoci s epidemickým potenciálem denované příslušnými akty Světové zdravotnické organizace a ostatní nakažlivé nemoci a nakažlivé parazitické nemoci, pokud se na ně vztahují ochranná opatření používaná na státní příslušníky hostitelského členského státu.“(123) Viz rozsudek ze dne 14. prosince 2006, Komise v. Rakousko, věc C-257/05, odstavec 25.(124) Rozsudek ze dne 16. května 2006, Watts, věc C-372/04, odst. 105.

Suédois

I det berörda målet fann dock EG-domstolen att den berörda åtgärden – utvisning från territoriet efter brottmålsdom – inte var motiverad.(113) Dom av den 14 oktober 2004 i mål C-36/02, Omega.(114) Dom av den 21 september 1999 i mål C-124/97, Läära.(115) Dom av den 9 mars 1999 i mål C-212/97, Centros, punkterna 32–34.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

V případě parazitické otitidy aplikujte vhodnou akaricidální léčbu.

Suédois

Vid parasitotit, bör lämpligt kvalsterdödande (acaricidalt) medel sättas in.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Tchèque

EIOÚ si je vědom, že "veřejné zdraví" je kritérium široce používané v právu Společenství týkajícím se volného pohybu osob a je uplatňováno velmi přísně, jak ukazuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat uvnitř území členských států. Článek 29 uvedené směrnice stanoví podmínky pro zohlednění ohrožení veřejného zdraví: "Jedinými nemocemi, které odůvodňují opatření omezující svobodu pohybu, jsou výhradně nemoci s epidemickým potenciálem definované příslušnými předpisy Světové zdravotnické organizace a ostatní nakažlivé nemoci a nakažlivé parazitické nemoci, pokud se na ně vztahují ochranná opatření používaná na státní příslušníky hostitelského členského státu."

Suédois

Datatillsynsmannen är medveten om att kriteriet "folkhälsa" används allmänt i gemenskapslagstiftningen rörande den fria rörligheten för personer och att det tillämpas mycket strikt, vilket framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. I artikel 29 i direktivet fastställs villkoren för beaktande av folkhälsan: "De enda sjukdomar som kan motivera åtgärder som begränsar den fria rörligheten skall vara sjukdomar som kan vara epidemiska enligt Världshälsoorganisationens gällande bestämmelser samt andra smittsamma infektions-eller parasitsjukdomar om de i den mottagande medlemsstaten omfattas av skyddsbestämmelser som gäller för de egna medborgarna".

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK