Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di Съставил : da Bulgaro a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Bulgaro

Inglese

Informazioni

Bulgaro

Докладчикът е съставил отличен доклад.

Inglese

The rapporteur has produced an excellent report.

Ultimo aggiornamento 2012-02-28
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Bulgaro

Съставил е чудесен доклад, приет с голямо задоволство в комисията в по-голямата му част.

Inglese

He has written an excellent report which was adopted in committee with great satisfaction for the most part.

Ultimo aggiornamento 2012-02-28
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Bulgaro

наименованието и адреса на органа на третата страна, съставил документа или разрешил неговото съставяне от производителя.

Inglese

the name and address of the authority of the third country having completed the document or authorised its completion by a producer.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Bulgaro

наименованието и адреса на органа на третата държава, съставил документа или разрешил неговото съставяне от даден производител;

Inglese

the name and address of the authority of the third country which completed that document or authorised its completion by a producer;

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Bulgaro

Европейският съюз е съставил цялостен график за постигането на амбициозно глобално споразумение, необходимо за предотвратяване на опасно изменение на климата.

Inglese

The European Union has set out a comprehensive agenda for the ambitious global agreement that is needed to prevent dangerous climate change.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Bulgaro

Протоколът се подписва от служителя, който го е съставил, и от служителя, който е водил устното производство или е снел показанията.

Inglese

The minutes shall be signed by the employee who drew them up and by the employee who conducted the oral proceedings or taking of evidence.

Ultimo aggiornamento 2016-12-21
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Bulgaro

Протоколите се подписват от служителя, който ги е съставил и от служителя, който е ръководил устното производство или изслушването на показанията.

Inglese

The minutes shall be signed by the employee who drew them up and by the employee who conducted the oral proceedings or the taking of evidence.

Ultimo aggiornamento 2016-12-20
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Bulgaro

Маркировката „СЕ“ се нанася върху онези строителни продукти, за които производителят е съставил декларация за експлоатационни показатели в съответствие с членове 4 и 6.

Inglese

The CE marking shall be affixed to those construction products for which the manufacturer has drawn up a declaration of performance in accordance with Articles 4 and 6.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Bulgaro

Маркировката „СЕ“ следва да се нанася върху всички строителни продукти, за които производителят е съставил декларация за експлоатационни показатели в съответствие с настоящия регламент.

Inglese

The CE marking should be affixed to all construction products for which the manufacturer has drawn up a declaration of performance in accordance with this Regulation.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Bulgaro

Европейските дни на развитието ще са ценна възможност да се съберат заедно главните участници в сферата на развитието от целия свят, за да допринесат към обогатяването на дневния ред, който ЕС си е съставил по въпросите на развитието, и към повишаването на неговото въздействие.

Inglese

The European Development Days will be a key opportunity to bring together leading voices on development from across the world to feed the EU development agenda and improve our impact.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Bulgaro

Повечето министри подчертаха, че националните цели трябва да бъдат индикативни и да отразяват индивидуалните нужди и специфичните обстоятелства в държавите‑членки, както и че държавите‑членки следва да изберат метода на изчисление, който смятат за най‑подходящ, още повече че някои от тях вече са съставили планове и прилагат мерки за постигането на целта за увеличаване на енергийната ефективност с 20 %.

Inglese

Most ministers stressed the fact that national targets will have to be indicative reflecting the individual needs and specific situations of the member states, and that member states should choose the calculation method which they find most appropriate, especially since several of them have already established plans and are implementing measures for reaching the 20% energy efficiency goal.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Bulgaro

След като бе извършен пълен преглед на съвместния регистър за прозрачност, в който са включени всички групи и организации, които се стремят да окажат влияние върху процеса на вземане на решения в Европейската комисия и Европейския парламент, работна група на Комисията и Бюрото на ЕП е съставила около 30 препоръки за незабавни подобрения, сред които силни стимули за организациите да се регистрират.

Inglese

After a full review of the Joint Transparency Register, which lists all groups and organisations wishing to influence the decision making process at the European Commission and the European Parliament, a working group of the Commission and the EP Bureau has come up with some 30 immediate improvements including strong incentives to encourage organisations to register.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Bulgaro

Тя отбеляза също, че Комисията е съставила програма за подпомагане, с която да се помогне на градовете да подготвят дейностите си за годината.

Inglese

She also indicated that the Commission has set up a support programme for helping cities to prepare for their year of activities.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Bulgaro

2.6.3 Изготвяне на насоки и сътрудничество между държавите-членки: мрежата IMPEL е съставила дълъг списък с проекти, целящи засилване на сътрудничеството и насърчаване на обмена на информация между държавите-членки във връзка с инспекциите на околната среда8.

Inglese

2.6.3 Development of guidance and cooperation between Member States: IMPEL has carried out a long list of projects which aim to strengthen the cooperation and encourage the exchange of information between Member States on environmental inspections8.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Bulgaro

Въз основа на тези критерии ОИСР е определила 47 вредни данъчни режими, а ЕС е съставил списък (доклада Примароло от края на 1999 г.), включващ 66 вредни мерки, чиято постепенна отмяна предстои.

Inglese

On this basis, the OECD identified 47 harmful tax regimes and the EU drew up a list of 66 harmful tax measures (Primarolo Report, end 1999) being rolled back.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Bulgaro

Ето защо големите международни хуманитарни организации (например Световната програма за изхранване, Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец) са съставили и разширили своите капацитети за предварително разполагане със съществената финансова подкрепа от ЕС.

Inglese

This is why major international humanitarian organizations (e.g. World Food Programme and the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies) have been developing and expanding their pre-positioning capacities with substantive financial support from the EU.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Bulgaro

За целите на член 45, параграф 3, буква б) органът, който е съставил автентичния акт, издава по молба на заинтересованата страна свидетелство, като използва формуляра, изготвен в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 67, параграф 2.

Inglese

For the purposes of point (b) of Article 45 (3), the authority which established the authentic instrument shall, on the application of any interested party, issue an attestation using the form established in accordance with the advisory procedure referred to in Article 67 (2).

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Bulgaro

Когато една държава-членка състави или е съставила доброволна или задължителна програма за борба със заболяване, към което са възприемчиви домашните птици, тя може да представи тази програма пред Комисията, като изложи по-специално:

Inglese

Where a Member State draws up or has drawn up a voluntary or compulsory control programme for a disease to which poultry are susceptible, it may present the programme to the Commission, outlining in particular:

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Bulgaro

Комисията е съставила неформална експертна група от представители на ключови организации в ролята на трета страна, които събират жалби на потребители, за да ѝ съдействат при разработването на хармонизирана методология.

Inglese

The Commission has set up an informal expert group of representatives from key third-party organisations collecting consumer complaints, to assist it in developing a harmonised methodology.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Bulgaro

Комисията също така е съставила списък на развъдни организации в трети държави и образци на зоотехническите сертификати/сертификатите за родословие за внос в Съюза на разплодни животни и на семенна течност, овоцити и ембриони от тях.

Inglese

The Commission had also established a list of breeding bodies in third countries and the model pedigree certificates for imports into the Union of breeding animals and their semen, oocytes and embryos.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK