Hai cercato la traduzione di združenem da Ceco a Danese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Ceco

Danese

Informazioni

Ceco

659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 pogodbe es komisija začenja uradno preiskavo o teh ukrepih in slovenske organe poziva, da predložijo svoje pripombe in zagotovijo vse informacije, ki bi lahko bile v pomoč pri presoji teh ukrepov v enem mesecu od dneva prejema tega dopisa.

Danese

659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 pogodbe es komisija začenja uradno preiskavo o teh ukrepih in slovenske organe poziva, da predložijo svoje pripombe in zagotovijo vse informacije, ki bi lahko bile v pomoč pri presoji teh ukrepov v enem mesecu od dneva prejema tega dopisa.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 pogodbe es, začenja uradni postopek preiskave tega ukrepa in slovenske organe poziva, da predložijo svoje pripombe in zagotovijo vse informacije, ki bi lahko pomagale pri presoji tega ukrepa v enem mesecu od datuma prejema tega pisma.

Danese

659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 pogodbe es, začenja uradni postopek preiskave tega ukrepa in slovenske organe poziva, da predložijo svoje pripombe in zagotovijo vse informacije, ki bi lahko pomagale pri presoji tega ukrepa v enem mesecu od datuma prejema tega pisma.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

659/1999 o določitvi pravil za uporabo člena 93 pogodbe es začenja uradni postopek preiskave o tem ukrepu in slovenske organe oblasti poziva, naj predložijo svoje pripombe in zagotovijo vse informacije, ki bi lahko pomagale pri presoji tega ukrepa, v enem mesecu od datuma prejema tega pisma.

Danese

659/1999 o določitvi pravil za uporabo člena 93 pogodbe es začenja uradni postopek preiskave o tem ukrepu in slovenske organe oblasti poziva, naj predložijo svoje pripombe in zagotovijo vse informacije, ki bi lahko pomagale pri presoji tega ukrepa, v enem mesecu od datuma prejema tega pisma.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

glede na zgoraj navedeno, v skladu s postopkom, določenim v členu 88(2) pogodbe es, komisija poziva republiko slovenijo, da predloži svoje pripombe in zagotovi vse informacije, ki bi lahko pomagale pri presoji ukrepa, v enem mesecu od datuma prejema tega dopisa.

Danese

glede na zgoraj navedeno, v skladu s postopkom, določenim v členu 88(2) pogodbe es, komisija poziva republiko slovenijo, da predloži svoje pripombe in zagotovi vse informacije, ki bi lahko pomagale pri presoji ukrepa, v enem mesecu od datuma prejema tega dopisa.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

vse take zainteresirane stranke bodo povabljene, naj v enem mesecu od datuma take objave predložijo svoje pripombe."

Danese

vse take zainteresirane stranke bodo povabljene, naj v enem mesecu od datuma take objave predložijo svoje pripombe."

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ceco

vse zainteresirane stranke bodo pozvane, da oddajo svoje pripombe v enem mesecu od datuma objave tega obvestila."

Danese

vse zainteresirane stranke bodo pozvane, da oddajo svoje pripombe v enem mesecu od datuma objave tega obvestila."

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ceco

komisija v skladu s postopkom iz člena 88(2) pogodbe es zahteva, da slovenija v enem mesecu od datuma prejema tega dopisa predloži svoje pripombe in pošlje vse informacije, ki bi lahko pomagale pri presoji pomoči.

Danese

komisija v skladu s postopkom iz člena 88(2) pogodbe es zahteva, da slovenija v enem mesecu od datuma prejema tega dopisa predloži svoje pripombe in pošlje vse informacije, ki bi lahko pomagale pri presoji pomoči.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Ceco

kopolymer buta-1,3-dienu s 2-methylprop-1-enem

Danese

1,3-butadien-, polymer med 2-methyl-1-propen

Ultimo aggiornamento 2014-11-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

kopolymer tetrahydrofuran-2,5-dionu s oktadec1-enem

Danese

2,5-furandion, polymer med 1-octadecen

Ultimo aggiornamento 2014-11-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

(b) operativne, katerih cilj je pridobitev informacij o enem ali več kaznivih dejanjih iz člena 3 sklepa o europolu v zvezi z določenim primerom, osebo ali organizacijo, da bi v skladu s členom 14(2) sklepa o europolu začeli z dvostranskimi ali večstranskimi mednarodnimi preiskavami, nudili pomoč pri teh preiskavah ali jih zaključili, pod pogojem, da sta med zadevnimi strankami vsaj dve državi članici.

Danese

b) operatiivsed, kui eesmärk on saada teavet europoli otsuse artiklis 3 osutatud ühe või enama kuritegeliku tegevuse kohta, mis on seotud juhtumi, isiku või organisatsiooniga, et kooskõlas europoli otsuse artikli 14 lõikega 2 alustada või lõpetada rahvusvahelist laadi kahepoolne või mitmepoolne uurimine või aidata uurimisele kaasa, kui asjaomaste isikute hulka kuulub kaks või enam liikmesriiki.

Ultimo aggiornamento 2010-09-02
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

(c) vozila in oprema, uporabljena za prevoz žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, mesa, krme, gnoja, gnojevke in nastila ter drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bili okuženi, se brez odlašanja podvržejo enemu ali več postopkom, predvidenih v členu 48;

Danese

c) fordon och utrustning för att transportera levande fjäderfä och andra fåglar i fångenskap, kött, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar samt andra material eller ämnen som kan vara kontaminerade skall utan dröjsmål behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

Ultimo aggiornamento 2010-09-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

(d) vsi deli vozil, ki jih uporablja osebje ali druge osebe, ki pridejo na gospodarstvo ali ga zapustijo, in za katera obstaja verjetnost, da so okužena, se brez odlašanja podvržejo enemu ali več postopkom, predvidenih v členu 48;

Danese

d) alla delar av ett fordon som använts av personal eller personer som kommer till eller lämnar anläggningar och som kan vara kontaminerade skall utan dröjsmål behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

Ultimo aggiornamento 2010-09-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

(e) gnoj, gnojevka in nastil, za katere je verjetno, da so kontaminirani, se podvržejo enemu ali več postopkom iz člena 48;

Danese

e) gödsel, flytgödsel och ströbäddar som kan vara kontaminerade skall behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

Ultimo aggiornamento 2010-09-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

(f) po depopulaciji se objekti, uporabljeni za nastanitev perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, oprema, ki bi lahko bila kontaminirana, in vozila, uporabljena za prevoz trupel, krme, gnoja, gnojevke in nastila ali drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bile kontaminirane, brez odlašanja podvržejo enemu ali več postopkom iz člena 48;

Danese

f) efter utslaktningen skall de byggnader som använts för att hålla fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, den utrustning som kan vara kontaminerad och de fordon som använts för transport av kadaver, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar, material och ämnen som kan vara kontaminerade utan dröjsmål behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

Ultimo aggiornamento 2010-09-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

da bi imeli korist od izvzetja v skladu s členom 59(2) sporazuma egp, je treba odgovornost javne storitve zaupati enemu ali več podjetjem z uradnim aktom (na primer z zakonodajo, pogodbo ali pravilnikom).

Danese

1) emp lepingu artikli 59 lõike 2 alusel erandi saamiseks tuleb avaliku teenuse osutamise ülesanne anda ametliku toiminguga (nt õigusakt, leping või volitused) ühele või mitmele ettevõtjale.

Ultimo aggiornamento 2010-09-03
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

po odstranitvi trupel se objekti, uporabljeni za nastanitev, pašniki ali zemljišče, oprema, ki bi lahko bila kontaminirana, in vozila, uporabljena za prevoz perutnine in drugih ptic v ujetništvu, trupel, mesa, krme, gnoja, gnojevke, nastila in drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bili kontaminirani, podvržejo enemu ali več postopkom, predvidenih v členu 48.

Danese

när kadavren har bortskaffats skall de byggnader där de varit inhysta, de hägn eller annan mark, den utrustning som kan vara kontaminerad och de fordon som använts för transport av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap, kadaver, kött, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar eller andra material eller ämnen som kan vara kontaminerade, behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

Ultimo aggiornamento 2010-09-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

pristojni organ zagotovi, da se vsako gospodarstvo, kjer se perutnina ali druge ptice v ujetništvu pokončajo in odstranijo ter kjer je aviarna influenca naknadno potrjena, objekti in vsa oprema, za katero je verjetno, da je okužena, ter vozila, uporabljena za prevoz perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, trupel, mesa, krme, gnoja, gnojevke, nastila in kateri koli materiali ali snovi, ki bi lahko bili kontaminirani, podvržejo enemu ali več postopkom, predvidenih v členu 48.

Danese

den behöriga myndigheten skall se till att på varje anläggning där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap har avlivats och bortskaffats och förekomsten av aviär influensa därefter bekräftats, de byggnader och all utrustning som kan vara kontaminerad och de fordon som använts för transport av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kadaver, kött, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar och andra material eller ämnen som kan vara kontaminerade behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

Ultimo aggiornamento 2010-09-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

pristojni organ zagotovi, da se vsako gospodarstvo, kjer se perutnina ali druge ptice v ujetništvu zakoljejo ali usmrtijo ter odstranijo, in kjer je naknadno potrjena prisotnost lpai, objekti in vsi pašniki, kjer so bili rejeni, kmetijska dvorišča in vsa oprema, za katero je verjetno, da je kontaminirana, ter vozila, uporabljena za prevoz perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, trupel, mesa, krme, gnoja, gnojevke in nastila ali drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bile kontaminirane, podvržejo enemu ali več postopkom iz člena 48.

Danese

på samtliga anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap har slaktats, avlivats eller bortskaffats och förekomst av lpai därefter har bekräftats, skall den behöriga myndigheten se till att byggnaderna och alla hägn där de hållits, gårdsplan och all utrustning som kan vara kontaminerad liksom fordon som använts för transport av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kadaver, kött, foder, gödsel, flytgödsel, strö och allt material och alla ämnen som kan vara kontaminerade behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

Ultimo aggiornamento 2010-09-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

referenčni organ izda mnenje o formalno popolni vlogi iz odstavka 3 v enem od naslednjih rokov:

Danese

referentasutus esitab lõikes 3 nimetatud nõuetekohase avalduse kohta arvamuse järgmiste tähtaegade jooksul:

Ultimo aggiornamento 2010-08-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

vendar pa se gnoj, gnojevka in nastil, za katere je verjetno, da so kontaminirani, podvržejo enemu ali več postopkom, predvidenih v členu 48.

Danese

gödsel, flytgödsel och ströbäddar som kan vara kontaminerade, skall emellertid behandlas enligt ett eller flera av de förfaranden som föreskrivs i artikel 48.

Ultimo aggiornamento 2010-09-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK