MyMemory, la memoria di traduzione più grande del mondo
Lingue:
 Argomento   
Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di nenávist da Ceco a Olandese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Ceco

Olandese

Informazioni

Ceco

nenávist

Olandese

haat

Ultimo aggiornamento 2009-07-01
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.net

Ceco

rasová nenávist

Olandese

rassenhaat

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: IATE

Ceco

Nenávist k vlastní osobě

Olandese

zelfhaat

Ultimo aggiornamento 2014-12-08
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: IATE
Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Ceco

Takové jsou následky genocidy: nenávist, zloba, bolest, zášť, rozdrážděný nacionalismus, levný šovinismus, a to vše se navzájem hrozivým způsobem přiživuje.

Olandese

Dit zijn de gevolgen van een genocide: haat, bitterheid, pijn, wrok, doorgedreven nationalisme, oppervlakkig chauvinisme, dat zichzelf voortdurend aanwakkert.

Ultimo aggiornamento 2016-02-24
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: IATE

Ceco

Čelí obvinění, která zahrnují podněcování etnické nenávisti, podněcování k rozdělení země a vytváření veřejných nepokojů.

Olandese

Hij wordt verdacht van het aanzetten tot etnische haat, aanzetten tot verdeeldheid van het land en het veroorzaken van publieke opschudding.

Ultimo aggiornamento 2016-02-24
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: IATE

Ceco

Přesto mohou být tyto osoby nebo skupiny osob kvůli svému původu vystaveny nenávisti nebo násilí.

Olandese

Dergelijke personen of groepen van personen kunnen desondanks vanwege hun afstamming het slachtoffer worden van haat of geweld.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: IATE

Ceco

Výraz „nenávist“ je třeba chápat tak, že se vztahuje na nenávist založenou na rase, barvě pleti, náboženském vyznání, původu nebo národnostním či etnickém původu.

Olandese

Met „haat” wordt bedoeld haat, ingegeven door ras, huidskleur, godsdienst, afstamming of nationale of etnische afkomst.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: IATE

Ceco

veřejné podněcování k násilí nebo nenávisti namířené proti skupině osob nebo proti příslušníkovi této skupiny vymezené podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu;

Olandese

het publiekelijk aanzetten tot geweld of haat jegens een groep personen, of een lid van die groep, die op basis van ras, huidskleur, godsdienst, afstamming, dan wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd;

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: IATE

Ceco

trestný čin z nenávisti

Olandese

haatmisdrijf

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: IATE

Ceco

podněcování k nenávisti k náboženství

Olandese

aanzetten tot religieuze haat

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: IATE

Ceco

podněcování k rasové nenávisti

Olandese

aanzetten tot rassenhaat

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: IATE

Ceco

verbální projev nenávisti

Olandese

haatzaaiende uitspraak

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: IATE

Ceco

- odsoudily všechny projevy netolerance a podněcování k rasové nenávisti, stejně jako všechny případy obtěžování a rasového násilí;

Olandese

- elke daad van onverdraagzaamheid en het aanzetten tot rassenhaat, alsook elke daad van intimidatie en racistisch geweld te veroordelen;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3

Riferimento: Anonimo

Ceco

- upustily od veškerého podněcování k nenávisti a násilí a přijaly opatření proti takovýmto projevům,

Olandese

- zich te onthouden van en op te treden tegen het aanzetten tot haat en geweld,

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3

Riferimento: Anonimo

Ceco

- veřejný pořádek, zejména předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání v trestní oblasti, zejména ochrana mladistvých a boj proti podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, víry nebo národnosti a proti útokům na lidskou důstojnost,

Olandese

- de openbare orde, in het bijzonder de preventie van, het onderzoek naar, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, waaronder de bescherming van minderjarigen en de bestrijding van het aanzetten tot haat wegens ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit en van schendingen van de menselijke waardigheid ten aanzien van individuen,

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3

Riferimento: Anonimo

Ceco

1.22 vítá záměr Komise aktualizovat doporučení na ochranu mladistvých a lidské důstojnosti se zaměřením na mediální gramotnost, právo na odpověď a opatření proti diskriminaci a podněcování k nenávisti ve všech online médiích;

Olandese

1.22 Het Comité steunt het voornemen van de Commissie om de aanbeveling betreffende de bescherming van minderjarigen en van de menselijke waardigheid te actualiseren, waarbij de nadruk zal liggen op media-geletterdheid, recht van weerwoord en maatregelen tegen discriminatie en aansporing tot haat in alle on line-media.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3

Riferimento: Anonimo

Ceco

6. VÍTÁ ZÁMĚR LUCEMBURSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ OBNOVIT PŘERUŠENÁ JEDNÁNÍ O NÁVRHU RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ RADY O BOJI PROTI RASISMU A XENOFOBII [8] a naléhavě vyzývá Radu, aby dospěla k dohodě o celoevropském zákazu podněcování k náboženské a rasové nenávisti v rámci EU při zachování oprávněné svobody projevu;

Olandese

6. is verheugd over het door het Luxemburgse voorzitterschap aangekondigde voornemen om de in het slop geraakte besprekingen over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat [8] weer op te starten, en dringt er bij de Raad op aan overeenstemming te bereiken over een Europees verbod op het aanzetten tot religieuze en rassenhaat onder waarborging van de legitieme vrijheid van meningsuiting;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Anonimo

Ceco

B. vzhledem k tomu, že Evropa nesmí zapomenout na svou minulost: koncentrační a vyhlazovací tábory vybudované stoupenci nacismu jsou nejostudnějšími a nejbolestivějšími kapitolami historie našeho kontinentu; že zločiny páchané v Osvětimi musí žít v paměti dalších generací jako varovný signál před takovou genocidou, která vychází z opovržení jinými lidskými bytostmi, nenávisti, antisemitismu, rasismu a totality;

Olandese

B. overwegende dat Europa zijn eigen geschiedenis niet mag vergeten: de door de nazi's gebouwde concentratie- en vernietigingskampen behoren tot de schandelijkste en pijnlijkste bladzijden in de geschiedenis van ons continent; dat de in Auschwitz begane misdaden moeten voortleven in het geheugen van toekomstige generaties, als waarschuwing tegen een dergelijke volkenmoord, die voortsproot uit verachting van andere mensen, haat, antisemitisme, racisme en totalitarisme,

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Anonimo

Ceco

E. vzhledem k tomu, že holokaust hluboce poznamenal vědomí Evropy, zejména v souvislosti s nenávistí vůči Židům a Romům z důvodu jejich rasové či náboženské identity, přesto však projevy antisemitismu, rasových a náboženských předsudků představují i nadále velice vážnou hrozbu pro jejich oběti a pro evropské a mezinárodní demokratické hodnoty, lidská práva a právní stát, a tudíž také obecně pro evropskou a celosvětovou bezpečnost;

Olandese

E. overwegende dat de holocaust weliswaar in het bewustzijn van de Europeanen is gekerfd, vooral door de moordzuchtige haat jegens joden en Roma op basis van hun religieuze en rassenidentiteit, maar dat het antisemitisme, en de op ras en godsdienst gebaseerde vooroordelen toch nog steeds een zeer ernstige bedreiging vormen voor de slachtoffers ervan alsmede voor de Europese en internationale waarden van de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat, en derhalve voor de veiligheid van Europa en de wereld als zodanig,

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Anonimo

Ceco

Je třeba podporovat takové akce, které umožňují skupinám různých vyznání a jejich vůdcům budovat mosty pochopení a porozumění, prohlubovat soulad a toleranci a pomáhat při vytváření báze znalostí umožňující označit příčiny nenávisti a způsoby jejího překonávání.

Olandese

Er moet een impuls worden gegeven aan acties waarmee groepen met verschillende geloofsovertuigingen en hun leiders elkaar leren begrijpen, om zo de saamhorigheid en verdraagzaamheid te vergroten en kennis op te bouwen op grond waarvan we kunnen achterhalen hoe haat ontstaat en hoe hier iets aan gedaan kan worden.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Anonimo

Aggiungi una traduzione

Ottieni una traduzione migliore grazie a contributi umaniSegnala un abuso  | Informazioni su MyMemory   | Contattaci


MyMemory nella tua lingua:  English |  Español |  Français |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK