Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di 却要遭到阻止上访的... da Cinese semplificato a Vietnamita

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Cinese semplificato

Vietnamita

Informazioni

Cinese semplificato

启用所有的警告和消息

Vietnamita

Cho phép hiện mọi Cảnh Báo và Thông Điệp

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

将显示所有的警告和消息 。

Vietnamita

Mọi thông điệp và cảnh báo sẽ được hiện.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

有是/ 否/ 取消按钮的警告信息框

Vietnamita

Hộp thoại cảnh báo với các nút có/ không/ thôi

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

有是/ 否按钮的警告信息框

Vietnamita

Hộp thoại cảnh báo với các nút có/ không

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

有继续/ 取消按钮的警告信息框

Vietnamita

Hộp thoại cảnh báo với các nút tiếp tục/ thôi

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

水坑 将球打进蓝色的水坑会遭到罚分, 然后球会被重放到水坑外缘。 Comment

Vietnamita

Comment

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

禁止图片 选中该选项将阻止Konqueror装载图片 。

Vietnamita

Khử ảnh Chọn mục này để Konqueror không tải và hiển thị các hình ảnh.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

禁止背景图片 选中该选项将阻止Konqueror装载背景图片 。

Vietnamita

Khử ảnh nền Chọn tuỳ chọn này để Konqueror không tải và hiển thị ảnh nền.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

系统通知 KDE 允许您控制系统如何通知您某特定事件的发生。 有以下几种通知方式可供您选择 : 用程序初始的设计 。 用哔声或其它声音 。 通过弹出窗口显示额外信息 。 把事件记录在日志文件但不发出任何视觉或听觉方式的警告 。

Vietnamita

Thông báo hệ thốngKDE có cách điều khiển tuyệt vời các thông báo khi có lỗi xảy ra. Có vài lựa chọn cách thông báo: Khi chương trình có sẵn thông báo. Bằng tiếng bíp hoặc các âm thanh khác. Qua hộp thoại bật ra với các thông tin phụ. Bằng việc ghi lại các sự kiện vào một tập tin bản ghi mà không có thông báo hiện ra hay âm thanh nhắc nào.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

网络防火墙( 限制 Internet 请求的设备) , 保护您的网络或服务器网络的设备, 可能干涉并阻止了这一请求 。

Vietnamita

Bức tường lửa mạng (thiết bị hạn chế yêu cầu Mạng) bảo vệ hoặc mạng của bạn hoặc mạng của máy phục vụ, có lẽ đã can thiệp, ngăn cản yêu cầu này.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

该动作被另外一个错误阻止 。% 1: request type

Vietnamita

Hành động này bị lỗi khác ngăn cản.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

阻止火山爆发, 渡过危机Name

Vietnamita

Name

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

阻止系统保存来自远程的部件策略请求Name

Vietnamita

Name

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

TrueCrypt 会阻止对键盘布局的修改。

Vietnamita

TrueCrypt prevented change of keyboard layout.

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Cinese semplificato

警告:如果 TrueCrypt 后台任务被禁用,下面的功能在您退出 TrueCrypt 后将会失效:1) 系统热键2) 自动卸载加密卷(例如注销时,意外的主设备移除,超时,等等)3) 提示(例如:对隐藏加密卷的损坏被阻止时)4) 通知栏图标注意:您可以随时在通过右键单击 TrueCrypt 的通知栏图标并选择“退出”来停止后台任务。您确认要停止 TrueCrypt 的后台任务吗?

Vietnamita

WARNING: If the TrueCrypt Background Task is disabled, the following functions will be disabled whenever you exit TrueCrypt:1) Hot keys2) Auto-dismount (e.g., upon log off, inadvertent host device removal, time-out, etc.)3) Notifications (e.g., when damage to hidden volume is prevented)4) Tray iconNote: You may shut down the Background Task anytime by right-clicking the TrueCrypt tray icon and selecting 'Exit'.Are you sure you want to disable the TrueCrypt Background Task?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Cinese semplificato

警告:如果 TrueCrypt 现在退出,以下功能将被禁用:1) 系统热键2) 自动卸载加密卷(例如注销时,意外的主设备移除,超时,等等)3) 提示(例如,当阻止损害隐藏加密卷时)注意:如果您不希望 TrueCrypt 在关闭程序窗口后以后台方式运行,请在程序参数选择里面禁用后台任务选项。(并且,如有必要,在程序参数里面禁用 TrueCrypt 的自动运行)。您确定要退出 TrueCrypt 吗?

Vietnamita

WARNING: If TrueCrypt exits now, the following functions will be disabled:1) Hot keys2) Auto-dismount (e.g., upon log off, inadvertent host device removal, time-out, etc.)3) Notifications (e.g., when damage to hidden volume is prevented)Note: If you do not wish TrueCrypt to run in the background, disable the TrueCrypt Background Task in the Preferences (and, if necessary, disable the automatic start of TrueCrypt in the Preferences).Are you sure you want TrueCrypt to exit?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Cinese semplificato

TrueCrypt 阻止了對鍵盤配置的修改

Vietnamita

TrueCrypt prevented change of keyboard layout.

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Cinese semplificato

警告:TrueCrypt 背景工作已停用。在您結束 TrueCrypt 後,如果對隱藏加密區的損壞被阻止時,您也將無法得到提示。注意:您可以隨時在 TrueCrypt 的圖示按右鍵並選擇 結束 來停止背景工作。您要啟用 TrueCrypt 背景工作嗎?

Vietnamita

WARNING: TrueCrypt Background Task is disabled. After you exit TrueCrypt, you will not be notified if damage to hidden volume is prevented.Note: You may shut down the Background Task anytime by right-clicking the TrueCrypt tray icon and selecting 'Exit'.Enable TrueCrypt Background Task?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Cinese semplificato

警告:如果 TrueCrypt 現在結束,下列功能將會被停用:1) 系統快速鍵2) 自動卸除加密區(例如登出時,不慎的主機磁碟機移除,超時,等等)3) 提示(例如當隱藏加密區的損壞被阻止時)注意:如果您不希望 TrueCrypt 在關閉程式視窗後以背景方式執行,請在程式偏好設定裡面停用背景工作選項(而且,如果有需要,在偏好設定裡停用自動啟動 TrueCrypt)。您確定要結束 TrueCrypt 嗎?

Vietnamita

WARNING: If TrueCrypt exits now, the following functions will be disabled:1) Hot keys2) Auto-dismount (e.g., upon log off, inadvertent host device removal, time-out, etc.)3) Notifications (e.g., when damage to hidden volume is prevented)Note: If you do not wish TrueCrypt to run in the background, disable the TrueCrypt Background Task in the Preferences (and, if necessary, disable the automatic start of TrueCrypt in the Preferences).Are you sure you want TrueCrypt to exit?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Cinese semplificato

警告:如果 TrueCrypt 背景工作被停用,以下的功能在您結束 TrueCrypt 後將會失效:1) 系統快速鍵2) 自動卸除加密區(例如登出時,不慎的主機磁碟機移除,超時,等等)3) 提示(例如對隱藏加密區的損壞被阻止時)4) 通知區域圖示注意:您可以隨時在 TrueCrypt 的圖示按右鍵並選擇 結束 來停止背景工作。您確定要停止 TrueCrypt 的背景工作嗎?

Vietnamita

WARNING: If the TrueCrypt Background Task is disabled, the following functions will be disabled whenever you exit TrueCrypt:1) Hot keys2) Auto-dismount (e.g., upon log off, inadvertent host device removal, time-out, etc.)3) Notifications (e.g., when damage to hidden volume is prevented)4) Tray iconNote: You may shut down the Background Task anytime by right-clicking the TrueCrypt tray icon and selecting 'Exit'.Are you sure you want to disable the TrueCrypt Background Task?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Alcuni contributi umani con scarsa rilevanza sono stati nascosti.
Mostra i risultati con scarsa rilevanza.

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK