Hai cercato la traduzione di 是攻击性的武器吗 da Cinese semplificato a Vietnamita

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Cinese semplificato

Vietnamita

Informazioni

Cinese semplificato

这个组包含很多个描述 khotkeys 的绝大多数特性的实例 。 (注意默认情况下这个组和它的所有动作都是被禁用的 。) name

Vietnamita

nhóm này chứa các mẫu thí dụ khác nhau, minh hoạ phần lớn các tính năng của phím nóng k. (ghi chú rằng nhóm này và mọi hành động của nó bị tắt theo mặc định.) name

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

提供 plasma 搜索与程序启动特性的菜单项comment

Vietnamita

name

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

您在此激活开启下列特性的键盘手势 : 粘滞键: 连续按五次 shift 键 筛选键: 按住 shift 键八秒

Vietnamita

Ở đây người dùng có thể khởi động các động tác bàn phím để bật các tính năng sau: phím dính: nhấn phím shift 5 lần liên tiếp phím chậm: nhấn và giữ phím shift 8 giây

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

您在此激活开启下列特性的键盘手势 : 鼠标键 :% 1 粘滞键: 连续按五次 shift 键 筛选键: 按住 shift 键八秒

Vietnamita

Ở đây người dùng có thể khởi động các động tác bàn phím để bật các tính năng sau: phím chuột:% 1 phím dính: nhấn phím shift 5 lần liên tiếp phím chậm: nhấn và giữ phím shift 8 giây

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

局域网浏览 这里您可以设置 “ 网络邻居 ” 。 您可以选用 lisa (lan 信息服务) 守护程序和 lan: / ioslave 子系统, 或者选用 reslisa (受限制的 lan 信息服务) 和 rlan: / ioslave 子系统 。 关于 lan ioslave 的配置 : 如果您用它, ioslave (如果可用) 将在您打开主机时查看该主机是否支持此服务。 请注意特别偏执的人也许认为即使这也可以算是攻击 。 总是 意味着不管该主机是否提供这些服务, 您都一直能看到这些服务的链接 ; 决不 意味着您将决不使用这些服务的链接。 两种情况下您都不会联络该主机, 因此没人能认为您在进行攻击 。 关于 lisa 的详细信息请见 lisa 主页 或者联系 alexander neundorf & lt; neundorf@ kde. org gt; 。

Vietnamita

duyệt qua mạng cục bộ Ở đây bạn thiết lập hàng xóm mạng. bạn có thể sử dụng hoặc trình nền lisa với ioslave « lan: / », hoặc trình nền reslisa với ioslave « rlan: / ». thông tin về cấu hình lan ioslave: nếu bạn chọn cấu hình này, khi bạn mở máy đó, ioslave này, nếu sẵn sàng, sẽ kiểm tra nếu máy đó hỗ trợ dịch vụ không. vui lòng ghi chú rằng người rất cẩn thận có thể xem là ngay cả việc này là sự tấn công. luôn luôn có nghĩa là bạn sẽ luôn luôn xem liên kết đến những dịch vụ này, bất chấp máy đó thật sự cung cấp. không bao giờ có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có liên kết đến những dịch vụ này. trong cả hai trường hợp, bạn sẽ không liên lạc với máy đó nên không có ai sẽ xem là bạn là người tấn công. có thể tìm thông tin thêm về lisa trên trang chủ lisa, hoặc bạn có thể liên lạc với alexander neundorf & lt; neundorf@ kde. org gt;.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Cinese semplificato

指定窗口属性应受何影响 : 不影响 : 窗口属性不受影响, 因此将使用默认句柄操作。 指定此选项将使得更通用的窗口设置无法生效 。 初始应用 : 窗口属性将在窗口创建后仅设置为给定值。 不影响更多更改 。 记住 : 记住窗口属性的值。 当每次创建窗口时, 都会应用上次记住的值 。 强制 : 窗口属性将总是强制为给定值 。 立即应用 : 窗口属性将立即被设定为给定值, 以后不再生效( 因此此操作也将被删除) 。 临时强制 : 窗口属性将被强制设定为给定值, 直至隐藏该窗口( 隐藏此窗口后此操作将被删除) 。

Vietnamita

chỉ định các tính chất cửa sổ sẽ được thay đổi như nào Đừng thay đổi: tính chất cửa sổ sẽ không thay đổi và các mặc định sẽ được dùng. lựa chọn này sẽ vô hiệu hoá các cài đặt cửa sổ chung. Áp dụng lúc đầu: tính chất cửa sổ sẽ chỉ được đặt theo giá trị đã cho sau khi cửa sổ được tạo ra. không có thêm thay đổi sau đó. ghi nhớ: các tính chất cửa sổ sẽ được ghi nhớ và mỗi khi cửa sổ được tạo, giá trị tính chất trong lần sử dụng cuối sẽ được áp dụng. Ép buộc: tính chất của cửa sổ sẽ luôn nhận giá trị đã chọn. Áp dụng ngay: tính chất của cửa sổ sẽ được thay đổi ngay nhưng sẽ không bị thay đổi sau đó (hành động này sẽ không có hiệu lực sau đó). Ép buộc tạm thời: tính chất cửa sổ sẽ nhận giá trị đã chọn cho đến khi cửa sổ được giấu đi (hành động này sẽ hết hiệu lực sau khi cửa sổ bị giấu).

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

选择登录时预先选择的用户。 该框是可编辑的, 这样你可以指定一个特定的不存在的用户来误导可能的攻击者 。 @ option: check action

Vietnamita

chọn người dùng cần chọn sẵn để đăng nhập. có thể sửa đổi hộp này, vậy bạn có thể xác định một người dùng tùy ý không tồn tại để lừa dối người tấn công có thể.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

konqueror 设计之初就考虑到了要支持各种 internet 标准。 我们的目标是完全实现被 w3 和 oasis 这样的组织正式批准的标准, 同时也加入了被作为 internet 事实标准的其它常用特性的支持。 除了支持网站图标、 web 快捷方式和 xbel 书签 等, konqueror 还实现了 :

Vietnamita

konqueror được thiết kế để bao gồm và hỗ trợ các tiêu chuẩn internet. mục tiêu là chương trình sẽ thực thi đầy đủ các tiêu chuẩn chính thức từ các tổ chức như w3 và oasis, và có hỗ trợ mở rộng cho các tính năng sử dụng rộng rãi trong internet. cùng với hỗ trợ này, cho những chức năng như favicon, từ khóa internet, và Đánh dấu xbel, konqueror còn có:

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

更改配置文件属性的值 。

Vietnamita

thay đổi hình của con chạy

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

用来启动特殊窗口属性的程序的工具。 这些特殊属性包括 最小化、 最大化、 在特定桌面、 特殊的装饰或其它 。

Vietnamita

tiện ích để khởi chạy chương trình với các thuộc tính cửa sổ đặc biệt như thu vào biểu tượng, phóng đại, lên màn hình ảo xác định, trang trí đặc biệt v. v...

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

男性的@ item: inlistbox a subtype of the grammatical word type: noun

Vietnamita

tttrung@ hotmail. comemail of translators

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

女性的@ item: inlistbox a subtype of the grammatical word type: noun

Vietnamita

tttrung@ hotmail. com@ item: inlistbox a subtype of the grammatical word type: noun

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

用于快速证明证书有效性的散列值 。

Vietnamita

băm của chứng minh, được dùng để nhận diện nó nhanh chóng.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

提供此协议兼容性的程序可能没有与您最新的 kde 一起更新。 这导致程序与当前版本不兼容, 因此无法启动 。

Vietnamita

chương trình cung cấp khả năng tương thích với giao thức này có lẽ chưa được cập nhật trong khi lần cập nhật kde cuối cùng. trường hợp này có thể gây ra chương trình này không tương thích với phiên bản hiện thời, nên không khởi chạy được.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

服务器无法保持列举在“ 属性行为” xml 元素中的属性的活跃性, 或者您试图覆盖某文件, 同时又请求那些文件不被覆盖 。% 1

Vietnamita

máy phục vụ không thể bảo tồn tình trạng sống của những tính chất được liệt kê trong yếu tố xml tính chất / ứng xử, hoặc bạn đã cố ghi đè lên tập tin trong khi yêu cầu tập tin không bị ghi đè.% 1

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

一次邀请将会创建一个一次性的密码。 通过该密码, 接受者将可以连接到您的桌面 。 该密码将只对一次成功连接有效, 超过指定时间一个小时后即便未使用也会自动失效 。 如果有人连接到您的计算机, 将会显示一个对话框并请求您的许可 。 除非您亲自接受, 否则将不会创建连接。 在此对话框中, 您还可以限制其他人只能查看 您的桌面, 而无法移动您的鼠标指针或按键盘 。 如果您想要为桌面共享创建一个永久密码, 请在配置中允许“ 未邀请的连接 ” 。

Vietnamita

lời mời tạo một mật khẩu dùng chỉ một lần mà cho phép người nhận nó kết nối đến máy tính của bạn. nó hợp lệ chỉ cho một kết nối thành công: nó sẽ hết hạn dùng sau một giờ, nếu chưa dùng. khi người nào kết nối đến máy tính của bạn, hộp thoại sẽ xuất hiện để xin bạn cho phép. bạn không cho phép thì không kết nối được. trong hộp thoại này, bạn cũng có khả năng giới hạn người khác xem chỉ màn hình nền, không có khả năng di chuyển con chuột hay bấm phím. nếu muốn tạo một mật khẩu lâu dài để chia sẻ màn hình, cần cho phép « kết nối không giấy mời » trong cấu hình.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Cinese semplificato

武器

Vietnamita

vũ khí

Ultimo aggiornamento 2012-09-24
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Wikipedia

Cinese semplificato

摘 要 企业在研发外包的过程中通常会面临着由合同的不完 全性、知识的非独占性以及累积性创新的不完全替代性所带来的各 类成本, 而研发外包之所以能够更多地进行是因为在现实操作中存 在着缓解这类成本的治理机制。在此基础上, 本文以企业为主要参 考点通过文献综述重点考察了作为治理机制的研发外包的最优组织 形式, 研发外包中的合同设计以及公共政策层面和企业层面的知识 产权保护措施。尽管上述不同层面上的知识产权保护措施在一定程 度上可以缓解信息泄漏问题, 但知识产权保护强度的增加并不一定 就能够促进企业更多地进行研发外包。为此, 本文还考察了知识产 权保护强度与企业研发外包决策的关系。   关键词 创新, 研发外包, 组织形式, 合同设计, 知识产权 保护 3 费方 、李靖、郑育家,上海交通大学经济学院;蒋士成,华东理工大学商学院。通信作者及地址:李 靖,上海交通大学经济学院,200052 ;电话: (021) 32261196 ; e2mail :lijing_lee @sjtu. edu. cn 。作者感谢匿 名审稿人对本文所提出的极富建设性的修改意见,感谢上海交通大学经济学院组织经济学与合同经济学 讨论班全体同学就创新经济学领域所进行的热烈讨论,感谢上海交通大学中国都市圈发展与管理研究中 心提供的资助(编号:07005) 以及上海市科技发展软科学研究基金所提供的资助(编号:007) 。最后,作者 特别对《经济学(季刊) 》编辑部在本文修改过程中所给予的宽容、鼓励与期望公开表达我们的尊敬与谢 忱。当然,文中可能包含的所有错误完全由作者负责。 当然, 市场购入也会造成适应能力不强和签约支出过高的问题。但 只要做到令行禁止, 即使从外部市场购入, 也可以有效地解决内部不适 应的问题⋯⋯而在一般的情况下, 只要双方看法始终保持一致, 通过市 场关系也可以实现相互适应。 ———williamson (1985 , 中译本, 第109 页) 虽然组织形态多样化的长期存在表明, 对于所有交易来说并不存在 唯一的最优组织形态, 但是以某种方式组织起来而不是通过另一种方式 组织起来所带来的优势并不是不证自明的: 不论由哪一种组织安排来治 理交易, 通过合作都能得到收益。只要能从交易中获得收益, 交易各方 都有激励去谈判以实现这一收益。

Vietnamita

tiếng trung quốc

Ultimo aggiornamento 2009-12-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Wikipedia

Cinese semplificato

如何成功和安全的创建迷惑系统 ----------------------------------------------------------------------------为了达到隐蔽性的目地,您现在应当创建迷惑系统。要达到这个目地,请遵循如下步骤:

Vietnamita

how to create decoy system safely and securely----------------------------------------------------------------------------in order to achieve plausible deniability, you need to create the decoy operating system now. to do so, follow these steps:

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Wikipedia

Cinese semplificato

小心:如果您永久解密系统分区或驱动器,数据将会恢复为未加密状态。您确认要永久解密系统分区或驱动器吗?

Vietnamita

caution: if you permanently decrypt the system partition/drive, unencrypted data will be written to it.are you really sure you want to permanently decrypt the system partition/drive?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Wikipedia

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK