Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di udstillingslokalet da Danese a Ceco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Danese

Ceco

Informazioni

Danese

En forpligtelse for forhandleren til at sælge motorkøretøjer fra andre leverandører i særskilte områder i udstillingslokalet for at undgå forveksling af mærkerne er ikke en konkurrenceklausul i denne forordnings forstand.

Ceco

Závazek distributora prodávat motorová vozidla od jiných dodavatelů v oddělených částech předváděcí místnosti, aby se tak zabránilo záměně značek, nepředstavuje pro účely tohoto nařízení zákazem soutěžit.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Den bør heller ikke omfatte forbud mod salg af konkurrerende mærker, idet leverandøren dog kan pålægge forhandleren at udstille køretøjerne i særskilte områder i udstillingslokalet for at undgå forveksling af mærkerne.

Ceco

Aniž je dotčeno právo dodavatele vyžadovat po distributorovi, aby v předváděcí místnosti vystavoval vozidla různých značek v prostorách vyhrazených pro značku a zabránilo se tak záměně jednotlivých značek, jakýkoli zákaz prodejů konkurenčních značek by neměl být vyjmut.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Udstillingslokalet huser stadig udstillingen "karstkanten" (klippeforbjerg) og karstsøerne, men den erikke åbenfor den almindelige offentlighed.

Ceco

Vevýstavní místnostijesicestále umístěna výstava o „okrajikrasu“(skalnatý ostroh) a krasových jezerech, avšak široké veřejnosti není přístupná.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

»salgssted«: et sted, hvor dæk frembydes eller opbevares og udbydes til salg til slutbrugerne, herunder bilforhandleres udstillingslokaler, for så vidt angår udbydelse til salg til slutbrugerne af dæk, der ikke er monteret på køretøjerne

Ceco

„místem prodeje“ místo, kde jsou pneumatiky vystaveny nebo skladovány a nabízeny k prodeji konečným uživatelům, včetně předváděcích prostor pro automobily, pokud jde o pneumatiky nabízené k prodeji konečným uživatelům, které nejsou namontovány na vozidlech;

Ultimo aggiornamento 2014-11-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Som støtteberettigede udgifter er medregnet leje af kontorlokaler, lager, udstillingslokale og serviceværksted med et samlet areal på 7500 m2, køb, leje eller leasing af 3 køretøjer, personale i moderselskabet og i udlandet (herunder 1 salgsdirektør og 6 teknikere).

Ceco

Za způsobilé výdaje byly považovány náklady na nájem prostor pro kanceláře, sklad, předváděcí místnost a dílnu pro poskytování technického servisu o celkové výměře 7500 m2, na nákup, nájem nebo leasing 3 vozidel, zaměstnance v mateřské společnosti a v zahraničí (konkrétně 1 obchodní ředitel a 6 techniků).

Ultimo aggiornamento 2014-11-06
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Danese

(9) det er nødvendigt, at supplerende standardiseret information om brændstofforbruget og specifikke CO2-emissioner for alle versioner på nybilmarkedet er tilgængelig i en passende form på salgsstedet og fra et organ, som medlemsstaten har udpeget dertil; sådan information kan være nyttig for forbrugere, som beslutter sig til køb, inden de træder ind i udstillingslokalet, eller som vælger ikke at gøre brug af en forhandler og ikke at besøge et biludstillingslokale, når de køber en personbil;

Ceco

(9) Vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby byly k dispozici dodatkové normalizované informace o spotřebě paliva a typických emisích CO2 všech verzí na trhu nových automobilů ve vhodné podobě jak na místě prodeje, tak u určeného orgánu v každém členském státě; že takové informace mohou být užitečné pro spotřebitele, kteří formulují svá rozhodnutí o koupi před návštěvou předváděcího místa nebo kteří se rozhodnou nevyužít služeb zástupce nebo návštěvy předváděcího místa při nákupu osobního automobilu;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Danese

- Tilrettelæggelse af og deltagelse i konkurrencer, udstillinger og messer: deltagergebyr, rejseudgifter, udgifter til publikationer og leje af udstillingslokaler.

Ceco

- organizace soutěží, výstav a veletrhů a účast na nich: náklady na účast, cestovní výdaje, náklady na propagaci a pronájem výstavních prostor;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Danese

leje af udstillingslokaler

Ceco

nájemné výstavních prostor.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Danese

iv) leje af udstillingslokaler

Ceco

iv) nájemné výstavních prostor;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 6
Qualità:

Danese

- organisering af og deltagelse i messer og udstillinger (deltagergebyrer, omkostninger til publikationer og leje af udstillingslokaler)

Ceco

- organizace výstav a veletrhů a účast na nich (účastnické poplatky, náklady na publikace a pronájem výstavních prostor).

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Danese

Hun er ved at etablere et nyt værksted i en lade bagved sit hus, som også vil rumme et udstillingslokale til besøgende.

Ceco

Buduje novou dílnu ve stodole v zadní části své chalupy, jejíž součástí bude i výstavní síň pro návštěvníky.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Det geologiske center indeholder udstillingslokaler, et modtagelsesområde for de besøgende og et fortolkningscenter. Projektet har dermed omdannet en geologisk ressource til et innovativt turistcenter.

Ceco

Geologické středisko disponuje výstavními prostory, auditoriem, prostorem pro příjem návštěvníků a výzkumným centrem. Transformuje tak geologický zdroj na nové turistické středisko.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Skovbrug • Områdetilpasset plantning af forskellige træarter for at skabe en flerlaget skovstruktur [aktivitet 12] • Bevaring af gamle og døde træer [aktivitet 12] • Kontrol med fremmede arter, som kunne beskadige habitater [aktivitet 14] • Blanding af arter (genetisk diversificering) [aktivitet 12] • Forskellig afstand mellem nyplantede træer [aktivitet 12] • Fjernelse af dræn i zoner med kilder [activity 12] • Overvågning af renheds-/validitetsstatus af parcellerne [aktivitet 14] • Personaletræningsprogram [aktivitet 21] • Udvikling af infrastruktur (adgangsstier, vildthegn, etc.) [aktivitet 25] Landbrug • Bufferzoner omkring marker [aktivitet 12] • Forsinket høslæt og fjernelse af alt høstet materiale [aktivitet 12] • Omdrift mellem græssede og høstede områder i løbet af året [aktivitet 12] • Bevarelse af levende hegn, og såsom læ for kvæget [aktivitet 12] Information og kommunikation • Kommunikations- og informationskampagner rettet mod offentligheden og skoler i samarbejde med forskningscentre [aktiviteter 20, 21] • Opsætning af skilte og informationstavler [aktivitet 22] • Publikumsfaciliteter (f.eks. udstillingslokaler med lokale produkter, heg, etc.) [aktivitet 22]

Ceco

Lesnictví•Výsadbapřizpůsobenálokalitěsvyužitímrůznýchdruhůscílemvytvořenívícepatrovéstruktury[aktivita12] • Ochrana starých a suchých stromů [aktivita 12] • Kontrola nepůvodních druhů, které by mohly poškodit stanovště [aktivita 14] • Zvýšení genetické diverzity [aktivita 12] • Proměnné rozestupy mezi nově vysazovanými stromy [aktivita 12] • Odstranění odvodňovacích rýh z prameniště [aktivita 12] • Monitoring stavu parcel [aktivita 14] • školicí program pro personál [aktivita 21] • Rozvoj infrastruktury (vytvoření přístupových cest, ochrana proti okusu pomocí plotů apod.) [aktivita 25] Zemědělství • Vytvoření biopásem kolem polí [aktivita 12] • Zpoždění seče luk, odstranění veškeré posečené trávy [aktivita 12] • Střídání spásaných a sečených ploch během roku [aktivita 12] • Ochrana živých plotů mimo jiné pro ochranu dobytka [aktivita 12] Informace a komunikace•Komunikačníainformačníkampaňurčenáveřejnostiaškolámvespolupráci s výzkumnými pracovišti [aktivity 20, 21] •Instalaceznačekatabulí[aktivita22]•Vytvořeníinfrastrukturyproveřejnévyužití(například:prezentačnímístnost pro místní produkty, ohrazení apod.) [aktivita 22]

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

(27) For at sikre adgang til de relevante markeder og hindre ulovlig samordning på disse markeder og for at give forhandlerne mulighed for at sælge køretøjer fra to eller flere producenter, der ikke er forbundne virksomheder, knyttes der en række særlige betingelser til fritagelsen. Fritagelsen bør således ikke omfatte konkurrenceklausuler. Den bør heller ikke omfatte forbud mod salg af konkurrerende mærker, idet leverandøren dog kan pålægge forhandleren at udstille køretøjerne i særskilte områder i udstillingslokalet for at undgå forveksling af mærkerne. Det samme gælder en forpligtelse til at udstille et fuldt sortiment af motorkøretøjer, hvis den medfører, at salg eller udstilling af køretøjer, som fremstilles af virksomheder, der ikke er forbundne, gøres umulig eller urimeligt vanskelig. Endvidere betragtes en forpligtelse til at ansætte særskilt salgspersonale til de enkelte mærker som en indirekte konkurrenceklausul, og den bør derfor ikke omfattes af fritagelsen, medmindre forhandleren beslutter at have særskilt salgspersonale til de enkelte mærker og leverandøren betaler alle de hermed forbundne omkostninger.

Ceco

(27) Za účelem zajištění přístupu na relevantní trhy a zabránění tajným dohodám na těchto trzích a aby byla dána distributorům příležitost prodávat vozidla dvou nebo více značek různých výrobců, kteří nejsou spojenými podniky, vážou se k výjimce určité podmínky. Proto by výjimka neměla vztahovat na zákazy soutěžit. Aniž je dotčeno právo dodavatele vyžadovat po distributorovi, aby v předváděcí místnosti vystavoval vozidla různých značek v prostorách vyhrazených pro značku a zabránilo se tak záměně jednotlivých značek, jakýkoli zákaz prodejů konkurenčních značek by neměl být vyjmut. Totéž platí na povinnost vystavovat celou modelovou řadu motorových vozidel, pokud to způsobuje, že prodej nebo vystavování vozidel vyráběných podniky, které nejsou spojeny, je nemožný nebo nadmíru obtížný. Také povinnost mít zvláštní zaměstnance pro prodej každé značky se považuje za nepřímý zákaz soutěžit, a proto by neměla být pokryta výjimkou, ledaže se distributor rozhodne mít zvláštní zaměstnance pro prodej každé značky a dodavatel zaplatí všechny z toho vyplývající zvýšené náklady.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

b)%quot%konkurrenceklausul%quot%: enhver direkte eller indirekte forpligtelse, som foranlediger køberen til ikke at fremstille, købe, sælge eller videresælge varer eller tjenesteydelser, der konkurrerer med de kontraktmæssige varer eller tjenesteydelser, eller enhver direkte eller indirekte forpligtelse for køberen til at lade leverandøren eller en af leverandøren udpeget virksomhed levere over 30% af køberens samlede indkøb af de kontraktmæssige varer, tilsvarende varer eller tjenesteydelser og af varer eller tjenesteydelser, der på det relevante marked er substituerbare hermed, beregnet på grundlag af værdien af køberens indkøb i det foregående kalenderår. En forpligtelse for forhandleren til at sælge motorkøretøjer fra andre leverandører i særskilte områder i udstillingslokalet for at undgå forveksling af mærkerne er ikke en konkurrenceklausul i denne forordnings forstand. En forpligtelse for forhandleren til at ansætte særskilt salgspersonale til motorkøretøjer af forskelligt mærke er en konkurrenceklausul i denne forordnings forstand, medmindre forhandleren beslutter at have særskilt salgspersonale til de enkelte mærker og leverandøren betaler alle de hermed forbundne omkostninger

Ceco

b) "zákazem soutěžit" jakékoli přímé nebo nepřímé závazky bránící kupujícímu vyrábět, nakupovat, prodávat nebo dále prodávat zboží nebo služby, které soutěží se smluvním zbožím nebo službami, nebo jakékoli přímé nebo nepřímé závazky kupujícího nakupovat od dodavatele nebo od jiného podniku určeného dodavatelem více než 30% svých celkových nákupů smluvního zboží, odpovídajícího zboží nebo služeb nebo jejich náhrad na relevantním trhu, přičemž tento výpočet celkových nákupů se provede na základě hodnoty nákupů kupujícího v předchozím kalendářním roce. Závazek distributora prodávat motorová vozidla od jiných dodavatelů v oddělených částech předváděcí místnosti, aby se tak zabránilo záměně značek, nepředstavuje pro účely tohoto nařízení zákazem soutěžit. Závazek distributora mít zvláštní zaměstnance pro prodej rozdílných značek motorových vozidel představuje pro účely tohoto nařízení zákaz soutěžit, ledaže se distributor rozhodne mít zvláštní zaměstnance pro prodej rozdílných značek motorových vozidel a dodavatel zaplatí všechny z toho vyplývající zvýšené náklady;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK