Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di databeskyttelsesmyndigheden da Danese a Greco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Danese

Greco

Informazioni

Danese

Dette bør f.eks. gælde Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse med hensyn til evalueringer vedrørende databeskyttelse, i hvilke nationale databeskyttelsesmyndigheder også kan inddrages.

Greco

Για παράδειγμα αυτό θα πρέπει να ισχύει στην περίπτωση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων σε ό,τι αφορά τις αξιολογήσεις της προστασίας δεδομένων, στις οποίες μπορεί επίσης να λαμβάνουν μέρος οι εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

I tilfælde af konflikt kan klager indgives til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed.

Greco

Καταγγελίες, σε περίπτωση διαφορών, μπορούν να υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Greco

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Hændelser og overtrædelser bør identificeres hurtigt og effektivt, og der bør træffes foranstaltninger eller implementeres løsninger for at styre sådanne hændelser, herunder informering og inddragelse af de pågældende patienter, de nationale databeskyttelsesmyndigheder og andre relevante parter.

Greco

Τα συμβάντα και οι παραβιάσεις πρέπει να εντοπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ή να υιοθετούνται λύσεις για τη διαχείριση τέτοιου είδους συμβάντων, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων ατόμων, των εθνικών εποπτικών αρχών προστασίας δεδομένων, και άλλων συναφών ενδιαφερόμενων φορέων.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Denne accept af værneting og samtykke til at efterkomme en afgørelse, truffet af en kompetent domstol eller databeskyttelsesmyndighed, præjudicerer imidlertid ikke processuelle rettigheder for dataimportører i et tredjeland, f.eks. retten til at indgive appel.

Greco

Αυτή η αποδοχή δικαιοδοσίας και η συμφωνία συμμόρφωσης με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου ή αρχής προστασίας των δεδομένων γίνεται υπό την επιφύλαξη τυχόν δικονομικών δικαιωμάτων των εισαγωγέων των δεδομένων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, όπως είναι τα δικαιώματα προσφυγής.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Når den registeransvarlige yder tilstrækkelige garantier på grundlag af standardkontrakt II i bilaget, kan de kompetente databeskyttelsesmyndigheder i forbindelse med stk. 1 gøre brug af deres beføjelser til at forbyde eller suspendere datastrømmen:

Greco

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων παρέχει επαρκείς εγγυήσεις βάσει των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που περιέχονται στη δέσμη ΙΙ του παραρτήματος, οι αρμόδιες αρχές προστασίας των δεδομένων δύνανται να ασκούν τις υφιστάμενες εξουσίες τους για να απαγορεύουν ή να αναστέλλουν τη ροή δεδομένων σε όποια από τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Samarbejde skal i forbindelse med første afsnit, litra a), forstås således, at det især omfatter, at dataimportøren giver adgang til sine databehandlingsfaciliteter med henblik på kontrol eller retter sig efter en anbefaling fra databeskyttelsesmyndigheden i Fællesskabet.

Greco

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου, η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει, ειδικότερα, την υποχρέωση του εισαγωγέα των δεδομένων να διαθέτει προς έλεγχο τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των δεδομένων ή την υποχρέωσή του να συμμορφώνεται με τις συστάσεις της αρχής ελέγχου που είναι αρμόδια για την προστασία των δεδομένων στην Κοινότητα.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

når dataeksportøren nægter på passende vis at gennemtvinge kontrakten over for dataimportøren inden for den normale frist på en måned, efter at dataeksportøren har modtaget en meddelelse fra den kompetente databeskyttelsesmyndighed.

Greco

άρνηση του εξαγωγέα των δεδομένων να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να υποχρεώσει τον εισαγωγέα των δεδομένων να συμμορφωθεί με τη σύμβαση εντός της κανονικής περιόδου του ενός μήνα από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας αρχής προστασίας των δεδομένων προς τον εξαγωγέα των δεδομένων.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

»Personoplysninger«, »særlige kategorier af oplysninger/følsomme oplysninger«, »behandle/behandling«, »registeransvarlig«, »behandler«, »registreret« og »tilsynsmyndighed/myndighed« har samme betydning som i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 (hvor der ved »myndighed« forstås den kompetente databeskyttelsesmyndighed på det område, hvor dataeksportøren er etableret).

Greco

οι όροι “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα”, “ειδικές κατηγορίες δεδομένων/ευαίσθητα δεδομένα”, “επεξεργασία”, “υπεύθυνος της επεξεργασίας”, “εκτελών την επεξεργασία”, “πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα” και “αρχή ελέγχου/αρχή” έχουν την ίδια έννοια όπως στην οδηγία 95/46/ΕΚ, (επομένως ως “αρχή” νοείται η αρμόδια για την προστασία των δεδομένων αρχή της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας των δεδομένων)·

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

CBP berigtiger [10] oplysninger på anmodning fra passagerer og besætningsmedlemmer, luftfartsselskaber eller databeskyttelsesmyndigheder i EU-medlemsstaterne (såfremt den registrerede har givet udtrykkelig tilladelse hertil), når CBP konstaterer, at sådanne oplysninger er registreret i dens database, og at en sådan berigtigelse er nødvendig og behørigt dokumentet.

Greco

Η CBP αναλαμβάνει τη δέσμευση να διορθώνει [10] δεδομένα κατ’ αίτηση επιβατών ή μέλος του πληρώματος αεροπορικών εταιρειών ή αρχών επιφορτισμένων με την προστασία των δεδομένων κρατών μελών της ΕΕ (εντός των ορίων της εντολής που έχει δοθεί από το συγκεκριμένο πρόσωπο) εφόσον η CBP πιστοποιεί ότι τα δεδομένα αυτά εμφαίνονται στη βάση της δεδομένων και κρίνει την τροποποίηση αιτιολογημένη και βασισμένη σε απαραίτητες πληροφορίες.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

DHS Privacy Office hastebehandler desuden klager, som henvises af EU-medlemsstaternes databeskyttelsesmyndigheder på vegne af en person, der er bosiddende i EU, såfremt sidstnævnte har givet databeskyttelsesmyndigheden tilladelse til at handle på sine vegne og er af den opfattelse, at CBP (jf. punkt 37-41) eller DHS Privacy Office ikke har behandlet hans eller hendes databeskyttelsesklage vedrørende PNR på tilfredsstillende vis.

Greco

Επιπλέον, η υπηρεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας εξετάζει επειγόντως τις καταγγελίες οι οποίες της υποβάλλονται μέσω των αρχών των επιφορτισμένων με την προστασία των δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό ενός πολίτη της ΕΕ καθόσον ο πολίτης αυτός εξουσιοδότησε τις εν λόγω αρχές να ενεργούν για λογαριασμό του και κρίνει ότι η καταγγελία του όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που εμφαίνονται στους PNR δεν εξετάστηκε προς ικανοποίησή του από την CBP (σύμφωνα με τις παραγράφους 37 έως 41 των παρουσών αναλήψεων δεσμεύσεων) ή από την υπηρεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

DHS' ansvarlige for beskyttelse af privatlivets fred vil hastebehandle klager, som bliver henvist fra medlemsstaternes databeskyttelsesmyndigheder på vegne af personer, der er bosiddende i Det Europæiske Fællesskab, hvis den pågældende mener, at CBP eller DHS' kontor for beskyttelse af privatlivets fred ikke har behandlet klagen på tilfredsstillende vis.

Greco

Το Privacy Office του DHS θα εξετάζει επειγόντως τις καταγγελίες που του διαβιβάζονται από τις αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών εξ ονόματος κατοίκων της Κοινότητας, εάν οι οικείοι κάτοικοι θεωρούν ότι η καταγγελία τους δεν εξετάστηκε ικανοποιητικά από τη CBP ή το Privacy Office του DHS.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Personer, hvis PNR-oplysninger er blevet videregivet, kan klage til CBP eller, såfremt klagen ikke færdigbehandles, til DHS' ansvarlige for beskyttelse af privatlivets fred enten direkte eller gennem medlemsstaternes databeskyttelsesmyndigheder.

Greco

Τα πρόσωπα των οποίων διαβιβάστηκαν τα δεδομένα PNR μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στη CBP ή, αν αυτές δεν διευθετηθούν, στον Chief Privacy Officer του DHS, άμεσα ή μέσω των αρχών προστασίας των δεδομένων στα κράτη μέλη.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Privacy Office udarbejder en rapport med sine konklusioner og anbefalinger med hensyn til eventuelle foranstaltninger, som den eller de pågældede databeskyttelsesmyndigheder bør træffe.

Greco

Η υπηρεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής γνωστοποιεί τα συμπεράσματά της και κάθε μέτρο που λαμβάνει στην αρμόδια αρχή ή αρχές.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

databeskyttelsesmyndighed

Greco

αρχή προστασίας των δεδομένων

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

Det statistiske materiale skal også på anmodning herom sendes til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de kompetente nationale databeskyttelsesmyndigheder.

Greco

Τα στατιστικά δεδομένα αποστέλλονται επίσης, κατόπιν αιτήσεως, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στις αρμόδιες εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων.

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

Den juridiske kontrol af leveringen eller modtagelsen af personoplysninger ligger hos de respektive medlemsstaters uafhængige databeskyttelsesmyndigheder eller, hvor det er relevant, judicielle myndigheder.

Greco

Υπεύθυνες για τους νομικούς ελέγχους όσον αφορά την παροχή ή τη λήψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδομένων ή, αναλόγως της περίπτωσης, οι δικαστικές αρχές των αντίστοιχων κρατών μελών.

Ultimo aggiornamento 2014-11-13
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

Det registrerende organ meddeler efter anmodning de registrerede oplysninger til den pågældende medlemsstats kompetente databeskyttelsesmyndigheder senest fire uger efter modtagelsen af anmodningen.

Greco

Ο φορέας που προβαίνει στην καταγραφή γνωστοποιεί αμέσως τα καταγραφέντα δεδομένα κατόπιν αιτήσεως στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων του σχετικού κράτους μέλους, το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήψη της αίτησης.

Ultimo aggiornamento 2014-11-13
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

Hver databeskyttelsesmyndighed kan anmodes af en anden medlemsstats uafhængige databeskyttelsesmyndighed om at udøve sine beføjelser under overholdelse af den nationale lovgivning.

Greco

Κάθε αρχή προστασίας δεδομένων μπορεί να καλείται από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας δεδομένων άλλου κράτους μέλους να ασκήσει τα καθήκοντά της σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Ultimo aggiornamento 2014-11-13
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

Medlemsstaternes uafhængige databeskyttelsesmyndigheder gennemfører det samarbejde, der er nødvendigt for deres kontrolopgaver, navnlig gennem udveksling af relevante oplysninger.

Greco

Οι ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών εκτελούν τα καθήκοντα επιθεώρησης που απαιτούνται για την αμοιβαία συνεργασία, ιδίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών.

Ultimo aggiornamento 2014-11-13
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK