Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di undtagelseskriterierne da Danese a Sloveno

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Danese

Sloveno

Informazioni

Danese

Uden at dette berører undtagelseskriterierne som fastsat ved forordning (EF) nr. 272/2009, kan den kompetente myndighed tillade anvendelse af særlige sikkerhedsprocedurer eller undtagelser fra sikkerhedskontrol mht. beskyttelsen og sikkerheden i en lufthavns airside-områder på dage med højst otte planlagte afgående flyvninger, forudsat at der kun skal foretages af- og pålæsning, ombordstigning eller afstigning for ét luftfartøj ad gangen enten inden for det security-beskyttede områdes kritiske zone eller i en lufthavn, som ligger uden for anvendelsesområdet for punkt 1.1.3.

Sloveno

Brez poseganja v merila za odstopanja, kot so določena v Uredbi (ES) št. 272/2009, lahko ustrezni organ dovoli posebne varnostne postopke ali izjeme za varovanje in varnost nadzorovanih območij letališč ob dnevih, ko ni več kot osem načrtovanih odhodnih letov, pod pogojem, da je treba natovoriti, raztovoriti, vkrcati ali izkrcati le en zrakoplov hkrati bodisi v kritičnem delu varnostnega območja omejenega gibanja ali na letališču, ki ne sodi na področje uporabe točke 1.1.3.

Ultimo aggiornamento 2014-11-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Kommissio ­ nens afgørelse træffes efter høring af ECB for at sikre en ensartet anvendelse af undtagelseskriteriet « Begrundelse --- Se afsnit 6 og 7 i udtalelsen Ændringsforslag 3 Artikel 2 » 2 .

Sloveno

Komisija bi morala sprejeti odločitev po posvetovanju z ECB , da bi tako zagotovila enotno uporabo meril za izvzetje ." Utemeljitev -- Glej odstavka 6 in 7 tega mnenja Sprememba 3 Člen 2

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

medlemsstaterne sender Kommissionen en vejledende fortegnelse over de produkter paa deres omraade, som de anser for at svare til de undtagelseskriterier, der er naevnt i det foregaaende; i henhold til artikel 4, stk. 2, litra b) , i omtalte forordning udarbejdes der en fortegnelse over disse produkter paa grundlag af de vejledende fortegnelser, som medlemsstaterne har meddelt Kommissionen; i Faellesskabets fortegnelse opfoeres benaevnelserne af de paagaeldende produkter paa grundlag af deres traditionelle brug, paa samtlige faellesskabssprog, med henblik paa at goere disse benaevnelser anvendelige i alle medlemsstater, saa snart de svarer til bestemmelserne i Raadets direktiv 79/112/EOEF af 18. december 1978 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om maerkning af og praesentationsmaader for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om reklame for saadanne levnedsmidler (3), senest aendret ved direktiv 86/197/EOEF (4) ;

Sloveno

ker morajo države članice uradno sporočiti Komisiji okvirne sezname proizvodov, za katere menijo, da na njihovem ozemlju izpolnjujejo pogoje za zgoraj navedeno izjemo; ker je treba v skladu s členom 4(2)(b) zadevne uredbe na podlagi okvirnih seznamov, ki so jih sporočile države članice, sestaviti seznam teh proizvodov; ker mora seznam Skupnosti vključevati imena ustreznih proizvodov glede na njihovo tradicionalno uporabo v različnih jezikih Skupnosti, tako da bi bila ta imena uporabna v vseh državah članicah, če izpolnjujejo določbe Direktive Sveta 79/112/EGS z dne 18. decembra 1978 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede označevanja, predstavitve in oglaševanja živil, ki so namenjena za prodajo končnemu potrošniku [3], kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 86/197/EGS [4];

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Ændringsforslag 389, hvorved Kommissionen pålægges senest 18 måneder efter ikrafttrædelsen at vedtage kriterier for at lette anvendelsen af undtagelseskriterierne i bilag IX, er overtaget i princippet i den fælles holdning. Som foreslået i ændringsforslag 413 omfatter bilag IV kategorier for oplysninger om eksponeringen for stoffer.De ændringer og justeringer af testkravene i bilag V, der er fastsat i ændringsforslag 390, 391, 392, 394 og 396, er indarbejdet delvis, i princippet eller fuldt ud i den fælles holdning.

Sloveno

Zadnje in najtežavnejše vprašanje, ki ga je Svet rešil, se je nanašalo na vidike dovoljevanja snovi, ki vzbujajo veliko skrb, in nadomeščanje. Na koncu so vse države članice in Komisija podprle končni kompromisni predlog, ki je bil oblikovan, saj so ga sprejele kot razumno ravnovesje med tistimi, ki so bili pozorni na potrebo po večjem spodbujanju k nadomeščanju nevarnih snovi, in tistimi, ki so bili pozorni na vpliv na konkurenčnost in naložbe v Evropi. Dva od poglavitnih elementov kompromisa sta bila: i) vloge za pridobitev dovoljenja morajo vedno vsebovati analizo nadomestnih možnosti, ki jo opravi registracijski zavezanec, in ii) za snovi, ki vzbujajo veliko skrb in za katere s sedanjimi metodami ni mogoče določiti varnih pragov, je treba določiti, da se te metode v roku 12 mesecev po začetku veljavnosti Uredbe pregledajo na podlagi dela v izvedbenih projektih REACH[6].

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Østrig, Finland og Sverige har efter deres tiltrædelse af EU indgivet fortegnelser over de produkter på deres område, som de anser for at svare til de nævnte undtagelseskriterier; benævnelserne på de produkter fra de nye medlemsstater, som kan omfattes af undtagelseskriterierne, bør på de relevante sprog indsættes i bilaget til beslutning 88/566/EØF;

Sloveno

ker so po pristopu Avstrije, Finske in Švedske k Evropski uniji nove države članice predložile sezname proizvodov za katere menijo, da na njihovih ozemljih izpolnjujejo merila za zgoraj navedeno izjemo; ker bi bilo treba prilogo k Odločbi 88/566/EGS dopolniti tako, da se vključijo imena proizvodov pod katerimi se proizvodi prodajajo iz novih držav članic, v ustreznih jezikih, ki bi lahko uporabile izjemo;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK