Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di tööstussüsteemide da Estone a Finlandese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Estone

Finlandese

Informazioni

Estone

E. METALLURGIASÜSTEEMIDE JA MUUDE TÖÖSTUSSÜSTEEMIDE EHITUS

Finlandese

E. METALLURGISTEN LAITOSTEN JA MUIDEN TEOLLISUUSLAITOSTEN RAKENTAMINEN

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

d. Elektriliste tööstussüsteemide ehitus muudes valdkondades

Finlandese

d. Muiden alojen teollisuuslaitosten sähkötekniikan rakentaminen

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

d. Elektriliste tööstussüsteemide ehitus muudes valdkondades

Finlandese

d. Teollisuuslaitosten sähkötekniikan rakentaminen muilla aloilla

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

e. Mittemetallurgiliste valdkondade elektriliste tööstussüsteemide ehitus

Finlandese

e. Muiden kuin metallurgisten teollisuuslaitosten sähkötekniikan rakentaminen

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

f. Järeldus metallurgiasüsteemide ehituse ja muude valdkondade tööstussüsteemide ehituse tooteturu määratlemise kohta

Finlandese

f. Päätelmä metallurgisten laitosten rakentamisen ja muiden alojen teollisuuslaitosten rakentamisen tuotemarkkinoiden määritelmästä

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

(69) Muude valdkondade elektriliste tööstussüsteemide ehituse tooteturu määratlemine võib lahtiseks jääda.

Finlandese

(69) Muiden alojen teollisuuslaitosten sähkötekniikan rakentamisen tuotemarkkinoiden määritelmä voi jäädä avoimeksi.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

e. Järeldused elektriliste metallurgiasüsteemide paigaldusturgude ja mittemetallurgiliste valdkondade elektriliste tööstussüsteemide ehituse turgude/turu kohta

Finlandese

e. Päätelmä metallurgisten laitosten sähkötekniikan rakentamisen markkinoista sekä muiden kuin metallurgisten teollisuuslaitosten sähkötekniikan rakentamisen yksistä tai useammista markkinoista

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

(117) Kavandatav koondumine on olenemata tooteturu määratlemisest elektriliste mittemetallurgiliste tööstussüsteemide ehituses konkurentsi seisukohast kahjutu.

Finlandese

(117) Riippumatta muiden kuin metallurgisten laitosten sähkötekniikan rakentamisen tuotemarkkinoiden määritelmästä suunniteltu keskittymä on kilpailunäkökulmasta ongelmaton.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

(56) Siemens on seisukohal, et elektriliste tööstussüsteemide ehitus metallurgia valdkonna jaoks ei sõltu valdkonnast ning ei moodusta iseseisvat turgu.

Finlandese

(56) Siemens on sitä mieltä, että metallurgian alan teollisuuslaitosten sähkötekniikan rakentaminen ei riipu toimialasta eikä muodosta itsenäisiä markkinoita.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

(118) Esitatud põhjustel ei too teatatud koondumine elektriliste metallurgiasüsteemide ehituse ega mittemetallurgiliste valdkondade tööstussüsteemide ehituse asjaomastel turgudel kaasa turgu valitseva seisundi teket ega tugevnemist ega muu konkurentsi muul viisil tuntavat takistamist.

Finlandese

(118) Edellä esitetyistä syistä ilmoitettu hanke ei johda metallurgisten laitosten sähkötekniikan rakentamisen eikä muiden kuin metallurgian alan teollisuuslaitosten rakentamisen yksillä tai useammilla merkityksellisillä markkinoilla määräävän aseman syntymiseen tai vahvistumiseen eikä muuhun tehokkaan kilpailun olennaiseen estymiseen.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

(48) Tööstussüsteemide ehitust saab eristada alavaldkondade (nt metallurgia, keemia, paber, tsement jne) alusel. See juhtum hõlmab peamiselt metallurgiasüsteemide ehitust. Sealjuures saab eristada mehaaniliste ja elektriliste tööstussüsteemide ehitust ning tehaste remonti ja teenuseid.

Finlandese

(48) Teollisuuslaitosten rakentaminen voidaan jakaa eri aloihin (esim. metallurgia, kemia, paperi, sementti jne.). Tässä asiassa on kyse etupäässä metallurgisten laitosten rakentamisesta. Tämä ala voidaan jakaa teollisuuslaitosten mekaniikan ja niiden sähkötekniikan rakentamiseen sekä niiden ylläpitoon ja palveluihin.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

(49) Mehaaniliste tööstussüsteemide ehituse käigus projekteeritakse masinad vastava tootmisprotsessi jaoks, hangitakse masinapark ja paigaldatakse see tootmissüsteemi. VA Tech tegutseb selles valdkonnas oma tütarettevõtjast pakkuja VAI kaudu. Siemens ei esine siin pakkujana, kuid omab metallurgiasektoris siiski […] [1] suurust osalust firmas SMS Demag, kes on VA Techi üks kahest lähimast konkurendist.

Finlandese

(49) Teollisuuslaitosten mekaniikan rakentamisessa suunnitellaan koneiden käyttö kussakin teollisessa tuotantoprosessissa, hankitaan konekanta ja asennetaan ne tuotantolaitokseen. VA Tech toimii tämän alan tarjoajana tytäryhtiönsä VAI:n kautta. Siemens ei toimi tämän alan tarjoajana, mutta sillä on metallurgia-alalla […] [1] osakkuus SMS Demagissa, joka on toinen VA Techin läheisimmistä kilpailijoista.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

(50) Elektriliste tööstussüsteemide ehitus hõlmab tehase üldist elektrifitseerimist, ajamilahenduste projekteerimist ja paigaldamist ning tegelikku automatiseerimist, mis koosneb suures osas elektrilistest kontroll-ja reguleerimissüsteemidest ning protsessi automatiseerimisest. Nii Siemens kui VA Tech on selles valdkonnas pakkujad, VA Tech tegutseb oma tütarettevõtjate VAI (metallurgiasektor) ja Elin EBG (mitmed sektorid) kaudu.

Finlandese

(50) Teollisuuslaitosten sähkötekniikan rakentaminen kattaa laitoksen yleisen sähköistämisen, käyttöratkaisujen suunnittelun ja asentamisen sekä varsinaisen automatisoinnin, joka olennaiset osat ovat sähköiset valvonta-ja säätöjärjestelmät sekä prosessiautomaatio. Sekä Siemens että VA Tech ovat tämän alan tarjoajia, VA Tech tytäryhtiöidensä VAI:n (metallurgia-ala) ja Elin EBG:n (eri aloja) kautta.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

(52) Siemens peab tööstussüsteemide mehaanilist osa valdkonnaspetsiifiliseks ja lähtub seetõttu oma tooteturu mehaaniliste metallurgiasüsteemide ehitusest. Ta ei järgi siiski edasist jaotust etappide alusel, mida komisjon kasutas oma otsuses SMS/Mannesman Demagi kohta [4], vaid esindab seisukohta, et siin on tegemist mehaaniliste metallurgiasüsteemide ehituse suurema turu segmentidega.

Finlandese

(52) Siemens katsoo teollisuuslaitosten mekaanisen puolen olevan alakohtainen ja pitää lähtökohtanaan sen vuoksi metallurgisten laitosten mekaniikan rakentamisen omia tuotemarkkinoita. Se ei kuitenkaan noudata alajakoa prosessivaiheisiin, jota komissio käytti SMS/Mannesmann Demag –päätöksessään [4], vaan on sitä mieltä, että tässä yhteydessä kyseessä ovat ainoastaan metallurgisten laitosten mekaniikan rakentamisen laajempien markkinoiden segmentit.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

(53) Komisjon järeldab turu-uuringu tulemuste põhjal, et etappide järgi jaotamine, nagu tehti SMS/Mannesmann Demagi juhtumi puhul mehaaniliste raua-ja terasesektori tööstussüsteemide ehituse alal, on rakendatav ka siin. Selleks tuleb eristada malmitootmise, terasetootmise, pidevvalusüsteemide, kuumvaltsimissüsteemide, külmvaltsimissüsteemide, profiilvaltsimissüsteemide, konveiersüsteemide ning surve-ja sepistehnika tooteturge. Eristada tuleb ka raua ja terase metallurgiasüsteemide ehitamist ühelt poolt ning mitteraudmetallide, eriti alumiiniumi ja vase metallurgiasüsteemide ehitamist teiselt poolt.

Finlandese

(53) Komissio päättelee markkinatutkimuksen tuloksista, että alajako prosessivaiheisiin, jota käytettiin rauta-ja teräsalan teollisuuslaitosten mekaanisen rakentamisen osalta SMS/Mannesmann Demag –asiassa, on käyttökelpoinen myös tässä päätöksessä. Tämän lisäksi on erotettava toisistaan raakaraudan tuotannon, teräksentuotannon, jatkuvavalulaitosten, kuumavalssaamojen, kylmävalssaamojen, muototeräsvalssainten, kuljetuslaitosten, kuumapuristuksen ja takomisen tuotemarkkinat. Samoin on pidettävä metallurgisten rauta-ja teräslaitosten rakentaminen erillään ei-rautametallilaitosten, erityisesti alumiini-ja kuparilaitosten rakentamisesta.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

(58) Samal ajal kui 0-taseme tooted (elekter, ajamid) on vähesel määral metallurgiaspetsiifilised, ei kehti see 1. ja 2. taseme toodete suhtes (tegelik automatiseerimine). Seda saab selgitada asjaoluga, et vajatakse neil tasemetel kasutatavaid valdkonnaspetsiifilisi lahendusi (tarkvaramooduleid). Siemens ja tema konkurendid arendavad praegu selliseid lahendusi elektriliste tööstussüsteemide valdkonnaspetsiifiliste tooteperekondade jaoks.

Finlandese

(58) Vaikka 0-tason tuotteet (sähköistys, käyttökoneisto) ovat vain vähäisessä määrin metallurgia-alalle kohdistettuja, 1-ja 2-tason tuotteiden (varsinainen automatisointi) kohdalla asia on toisin. Tämä johtuu siitä, että näillä tasoilla käytettäviksi tarvitaan toimialakohtaisia ratkaisuja (ohjelmistomoduuleita). Siemens ja sen kilpailijat ovat kehittämässä tämänkaltaisia ratkaisuja teollisuuslaitosten sähkötekniikan rakentamisen alakohtaisille tuoteperheille.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

(65) Selles otsuses võib mittemetallurgiliste elektriliste tööstussüsteemide ehituse valdkonnaspetsiifilise turu definitsioon lahtiseks jääda, sest ettenähtud koondumine ei tekita mis tahes tooteturu määratlemisel (mitmeid turge hõlmav või iga valdkonna eraldi turg) konkurentsiprobleeme.

Finlandese

(65) Tässä päätöksessä muiden kuin metallurgisten teollisuuslaitosten sähkötekniikan rakentamisen alakohtaisten markkinoiden määritelmä voidaan jättää avoimeksi, sillä riippumatta tuotemarkkinoiden määrittelystä (useita aloja kattaviksi tai erillisiksi markkinoiksi kullekin alalle) suunniteltu keskittymä ei aiheuta kilpailuongelmia.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

(79) VA Techi firmasisene organisatsioon koos metallisüsteemide ehitaja VAI kui ülemaailmselt tegutseva ettevõtja ja Elin EBG kui elektriliste süsteemide ehitamise eest vastutava ettevõtja osaga, mille põhirõhk asub ülekaalukalt Austrias ning mis tegutseb lisaks Kesk-Euroopas tööstussüsteemide ehituses, annab põhjust muude elektriliste tööstussüsteemide turgu või turge geograafilisest aspektist kitsamalt määratleda kui spetsialiseeritud elektriliste metallurgiasüsteemide ehituse turge. Seda seisukohta kinnitas ka turu-uuring, kus paljud tööstusettevõtted lähtusid oma vastustes pigem siseriiklikust turust või piirkondlikest asjaomastest geograafilistest turgudest. Spetsialiseeritud protsessitööstuse, nagu paberi-ja keemiatööstus, puhul võiks kaaluda täiendava geograafilise turu olemasolu. Turu-uuringus ei olnud siiski mingeid viiteid EMP territooriumist suuremale geograafilisele turule.

Finlandese

(79) VA Techin sisäisessä organisaatiossa metallialan laitosten rakennusyritys VAI toimii maailmanlaajuisesti ja Elin EBG vastaa laitosten sähkötekniikan rakentamisesta painopistealueenaan pääasiassa Itävalta, mutta toimii lisäksi teollisuuslaitosten rakentamisen alalla Keski-Euroopassa. Tämä viittaa siihen, että muiden alojen teollisuuslaitosten sähkötekniikan rakentamisen yhdet tai useammat markkinat olisi rajattava maantieteellisesti kapeammiksi kuin metallurgisten laitosten sähkötekniikan rakentamisen erikoisalan markkinat. Tämä näkemys sai markkinatutkimuksesta vahvistusta, sillä vastauksissaan monet teollisuusyritykset pitivät merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden lähtökohtana pikemminkin kansallisia tai alueellisia markkinoita. Yksittäisten prosessiteollisuuden erikoisalojen kuten paperi-tai kemianalan kohdalla voitaisiin harkita vielä laajempiakin maantieteellisiä markkinoita. Markkinatutkimuksessa ei kuitenkaan ilmennyt minkäänlaisia viitteitä siitä, että maantieteelliset markkinat olisivat laajemmat kuin ETA-alueen laajuiset.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK