Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di eelarvestused da Estone a Polacco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Estone

Polacco

Informazioni

Estone

Finantsmääruse artikli 161 lõikes 2 nimetatud saadaolevate summade eelarvestused saadetakse peaarvepidajale kirjendamiseks.

Polacco

Szacunki należności określone w art. 161 ust. 2 rozporządzenia finansowego przesyłane są do księgowego w celu zarejestrowania.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Estone

Sellised eelarvestused esitatakse ja võetakse vastu samal kujul ja sama korra kohaselt kui see eelarvestus, mille prognoose need muudavad.

Polacco

Tego rodzaju szacunkową prognozę przedkłada się i przyjmuje w takiej samej formie i według tej samej procedury, jak plan, którego szacunki dane te korygują.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

Tulude ja kulude asjakohased esialgsed eelarvestused kirjendatakse eelarvemenetluse käigus eelarvesse, kasutades vajaduse korral kirjalikku muutmisettepanekut, mis esitatakse vastavalt finantsmääruse artiklile 34.

Polacco

Odpowiednie prognozy takich dochodów lub wydatków ujmuje się w budżecie w trakcie procedury budżetowej oraz, tam gdzie to stosowne, w liście w sprawie poprawek przedłożonym na podstawie art. 34 rozporządzenia finansowego.

Ultimo aggiornamento 2014-11-11
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Estone

i) esialgsesse eelarvesse kirjendatud eelarvestused, paranduseelarvesse kirjendatud eelarvestused, sihtotstarbelised tulud ja sel viisil kindlaksmääratud eelarvestuste kogusumma;

Polacco

i) kwoty szacowane, wpisane do budżetu początkowego, kwoty szacowane wpisane do budżetów korygujących, należny dochód i całkowitą kwotą szacowaną, ustaloną w ten sposób;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Estone

Ettepanekutele assigneeringute ümberpaigutamiseks ning lõigete 1 ja 2 kohaselt ümberpaigutatud assigneeringutele lisatakse asjakohased ja üksikasjalikud tõendavad dokumendid, milles on kirjeldatud assigneeringute kasutamist ja esitatud vajalike assigneeringute eelarvestused eelarveaasta lõpuni nende eelarverubriikide kohta, kuhu assigneeringud kantakse, ja nende rubriikide kohta, mille arvelt need võetakse.

Polacco

Propozycjom dotyczącym przesunięć oraz przesunięciom dokonywanym na podstawie ust. 1 i 2 towarzyszą odpowiednie i szczegółowe dokumenty uzupełniające, wykazujące wykorzystanie środków i preliminarz zapotrzebowania na środki do końca roku budżetowego, zarówno w odniesieniu do pozycji, do których środki mają zostać przesunięte, jak i tych, z których środki są przesuwane.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

Esimese lõigu punktis b osutatud juriidilised kohustused on lepingud, toetuslepingud või programmide eelarvestused, mille on sõlminud AKV riik või ÜMT või selle asutused, ning kokkulepped ja toetuslepingud, mille on nende nimel ja eest sõlminud komisjon.

Polacco

Zobowiązania prawne, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b), to zamówienia, umowy w sprawie przyznania dotacji lub preliminarze programów zawarte przez państwa AKP, KiTZ lub ich władze albo zamówienia lub umowy w sprawie przyznania dotacji zawarte przez Komisję działającą w ich imieniu i na ich rzecz.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

30. leiab, et lõpliku otsuse parlamendi 2006. aasta eelarve üldise taseme kohta saab teha alles siis, kui vajadused on selgelt määratletud; kutsub juhatust üles esitama raportit tõhusama eelarvestamise kohta enne seda, kui esitatakse eelarvestused, et välistada suurte assigneeringujääkide võimalust; rõhutab asjaolu, et nimetatud vajadused määravad eelarve taseme; juhib tähelepanu sellele, et uusi algatusi tuleks asuda ellu viima alles pärast nende pikaajalise finantsmõju hoolikalt hindamist;

Polacco

30. uważa, że ostateczną decyzję w sprawie całościowego poziomu budżetu Parlamentu na 2006 r. można podjąć dopiero po wyraźnym określeniu potrzeb; wzywa Prezydium do przedłożenia sprawozdania na temat bardziej efektywnych metod planowania budżetu zanim zostaną przedstawione szacunki, w celu wyeliminowania nadmiernej liczby przesunięć niewykorzystanych środków; podkreśla fakt, że potrzeby te wyznaczą poziom budżetu; zauważa, że nowe inicjatywy należy podejmować dopiero po starannym rozważeniu ich długofalowych implikacji finansowych;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Estone

Ettepanekutele assigneeringute ümberpaigutamiseks ja kogu teabele, mis esitatakse eelarvepädevatele institutsioonidele finantsmääruse artiklite 22 ja 23 kohaste ümberpaigutuste kohta, lisatakse asjakohased ja üksikasjalikud tõendavad dokumendid, milles on kirjeldatud assigneeringute kasutamist ja esitatud vajalike assigneeringute eelarvestused eelarveaasta lõpuni nende eelarveridade kohta, millele assigneeringuid lisatakse, ja nende eelarveridade kohta, mille arvelt neid võetakse.

Polacco

Propozycjom dotyczącym dokonania przesunięć i wszelkim informacjom dla władzy budżetowej dotyczącym przesunięć dokonanych na podstawie art. 22 i 23 rozporządzenia finansowego towarzyszą właściwe i szczegółowe dokumenty towarzyszące, przedstawiające wykonanie środków i szacunki wymagań aż do końca roku budżetowego, zarówno w odniesieniu do pozycji, do których środki te mają zostać przeniesione, jak i w odniesieniu do pozycji, z których mają one zostać przeniesione.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Estone

Ettepanekutele assigneeringute ümberpaigutamiseks ja käesolevas artiklis sätestatud ettepanekutele assigneeringute ümberpaigutamiseks lisatakse asjakohased ja üksikasjalikud tõendavad dokumendid, milles on kirjeldatud assigneeringute kasutamist ja esitatud vajalike assigneeringute eelarvestused eelarveaasta lõpuni nende eelarvejagude kohta, kuhu assigneeringud kirjendatakse, ja nende jagude kohta, mille arvelt need võetakse.

Polacco

Propozycjom dotyczącym przeniesień i przeniesień przeprowadzonych na podstawie niniejszego artykułu towarzyszą właściwe i szczegółowe dokumenty uzupełniające, wskazujące wykonanie środków i szacunków wymagań do końca roku budżetowego, zarówno w odniesieniu do pozycji, które mają być obciążone, jak i tych, z których zaciągane są środki.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Estone

Finantsmääruse artikli 161 lõikes 2 nimetatud eelarvelised kulukohustused ja saadaolevate summade eelarvestused, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2003 muus vääringus kui eurodes, arvutatakse ümber eurodeks hiljemalt 1. juuniks 2003 artiklis 7 nimetatud kursiga, mida kohaldatakse 1. jaanuaril 2003.

Polacco

Zobowiązania budżetowe i szacunki należności określone w art. 161 ust. 2 rozporządzenia finansowego, dokonane przed dniem 1 stycznia 2003 r. w walucie innej niż euro, obliczane są w euro nie później niż do dnia 1 czerwca 2003 r. według kursu określonego w art. 7, mającego zastosowanie dnia 1 stycznia 2003 r.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Estone

"2. Vältimatute, erandlike või ettearvamatute asjaolude esinemisel võib keskuse haldusnõukogu saata komisjonile täiendus-või paranduseelarvestusi. Sellised eelarvestused esitatakse ja võetakse vastu samal kujul ja sama korra kohaselt kui see eelarvestus, mille prognoose need muudavad. Neid tuleb põhjendada, viidates asjaomasele eelarvestusele."

Polacco

"2. W przypadku pojawienia się nieuniknionych, wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności zarząd Centrum może przesłać do Komisji uzupełniające lub poprawkowe dane szacunkowe. Tego rodzaju szacunkową prognozę przedkłada się i przyjmuje w takiej samej formie i według tej samej procedury, jak plan, którego szacunki dane te korygują. Należy je przedkładać, powołując się na ten plan.";

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK