Hai cercato la traduzione di päästeoperatsioonide da Estone a Svedese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Estone

Svedese

Informazioni

Estone

eriolukordade või päästeoperatsioonide korral kasutatavate sõidukitega;

Svedese

fordon som används i nödsituationer eller räddningsarbete,

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Estone

päästeoperatsioonide peamine eesmärk on teha kindlaks vara, inimeste ja vahendite asukoht.

Svedese

lokalisering av tillgångar, människor och resurser är av allra största betydelse för hjälpinsatser.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

d) sõidukitega, mida kasutatakse eriolukordade või päästeoperatsioonide korral, sealhulgas humanitaarabi mitteärilisel veol;

Svedese

d) fordon som används i nödsituationer eller för räddningsarbete, inbegripet fordon som används för icke-kommersiella transporter av humanitärt bistånd,

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Estone

ametiasutuste ülesanne on juba ammu inimeste aitamine pärast maavärinaid, üleujutusi, tsunamisid ja muid loodusõnnetusi või inimese põhjustatud õnnetusi. päästeoperatsioonide peamine eesmärk on teha kindlaks vara, inimeste ja vahendite asukoht.

Svedese

att hjälpa människor vid jordbävningar, översvämningar, tsunamier och andra naturkatastrofer eller av människan orsakade katastrofer har länge varit en angelägenhet av hög prioritet för offentliga myndigheter. lokalisering av tillgångar, människor och resurser är av allra största betydelse för hjälpinsatser.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

need liikmesriigid, kes päästeoperatsioonide kulukuse, sotsiaalkulutuste suurenemise ja tuluallikate kahanemise tõttu ei suuda enam kulutusi teha, peavad tuginema elile ja teistele liikmesriikidele, kes võtavad juhtrolli ja kehtestavad majanduse elavdamise tingimused.

Svedese

och de medlemsstater som, beroende på kostsamma räddningsoperationer, stigande sociala utgifter och sinande inkomstkällor, inte längre har råd med utgifter, måste förlita sig på att eu och andra medlemsstater tar ledningen och fastställer villkoren för ekonomisk återhämtning.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

43. meenutab Üro ja euroopa liidu edukat koostööd seoses tsunamikatastroofi järgsete päästeoperatsioonide ja päästetöödega; tervitab Üro peasekretäri soovitust Ürole võtta eeskuju piirkondlike organisatsioonide edusammudest, eelkõige tugevate normide väljatöötamise kaudu, et tagada poliitiline stabiilsus ja kaitsta vähemuste, põlisrahvaste ja siseriiklikult ümberasustatud inimeste õigusi; tervitab soovitust anda suuremat abi aafrikale ja aafrika liidule; nõuab ulatuslikumat partnerlust Üro ja euroopa liidu vahel, arvestades, et viimatinimetatu sobib kõige paremini koordineerima globaalsete poliitikate - sealhulgas rahvusvahelist kriminaalkohut, kyoto protokolli ja maamiinide rahvusvahelist keelustamist puudutavate - tulemuslikku rakendamist teiste riikide või piirkondlike üksustega;

Svedese

43. europaparlamentet påminner om det framgångsrika samarbetet mellan fn och eu när det gäller räddningsoperationer och katastrofhjälp i efterdyningarna av tsunamikatastrofen. parlamentet välkomnar generalsekreterarens rekommendation att be fn bygga på regionala organisationers framgångar, särskilt när det gäller att utveckla starka normer för att garantera politisk stabilitet och att skydda minoriteters, ursprungsbefolkningars och interna flyktingars rättigheter. parlamentet välkomnar rekommendationen att ge ökat stöd åt afrika och afrikanska unionen. parlamentet förespråkar ett utbyggt partnerskap mellan fn och eu, med tanke på att den senare är mer lämpad att tillsammans med andra länder och regionala organ samordna ett effektivt genomförande av den globala politiken, inbegripande som avser internationella brottsdomstolen, kyotoprotokollet och det internationella förbudet mot landminor.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

[21] http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm.[22] sõiduki tehasetähis. juurdepääs teabele on vajalik sõidukitüübi kindlakstegemiseks, mis on vajalik päästeoperatsioonide läbiviimiseks.

Svedese

25. kommissionen kommer att stödja bil-, tele-och försäkringsbranschen samt medlemsstaterna och andra berörda parter i deras strävan att utveckla affärsmässiga lösningar för ecall, inbegripet en bedömning av användningen av incitament.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

ehkki traagiliselt lõppevate liiklusõnnetuste arv on jätkuvalt suur, peavad kõik liiklusohutusest huvitatud osapooled tegema koostööd õnnetuste põhjustatud vigastusi leevendada võivate ohutussüsteemide võimalikult kiireks rakendamiseks. uurimused on näidanud, et automaatne hädaabikõne on üks tõhusamaid, vastuvõetavaima hinnaga ja kiiresti rakendatavaid autosiseseid ohutussüsteeme. suurem osa kasutajaid mõistab selle väärtust ja soovib automaatse hädaabikõne seadet oma järgmisesse autosse. tööstus on hädaabikõne juhtrühma raames teinud koostööd teiste huvirühmadega vajalike spetsifikatsioonide väljatöötamisel. euroopa parlament on andnud oma täieliku toetuse. nüüd on kätte jõudnud aeg, mil liikmesriigid peavad tegema oma panuse ja rakendama hädaabiteenistustele vajaliku infrastruktuuri. see võimaldab automaatse hädaabikõne süsteemil naasta õigele teele ja tööstusel rakendada see kõigis sõidukites alates aastast 2010. me ei suuda ära oodata võimalust päästa igal aastal 2500 elu. 1. lisa : mÕisted 112 _bar_ euroopa ühtne hädaabinumber, mis viidi sisse nõukogu otsusega 91/396/emÜ _bar_ acea _bar_ association des constructeurs européens d'automobiles (euroopa autotootjate ühendus) _bar_ cen _bar_ comité européen de standardisation (euroopa standardikomitee) _bar_ e112 _bar_ asukoha tuvastamisega hädaabikõne. universaalteenuse direktiivi järgi peavad kõik mobiilsideoperaatorid ja tavatelefonivõrkude operaatorid iga hädaabikõne puhul edastama helistaja asukoha. mobiilikõnede hädaabinumber e112 on automaatse hädaabikõne süsteemi rakendamiseks eriti oluline. _bar_ ecall (automaatne hädaabikõne) _bar_ Üleeuroopaline autosisene automaatne hädaabikõne. hädaabikõne algatatakse kas manuaalselt sõidukikasutajate poolt või automaatselt autosiseste sensorite aktiviseerimisega õnnetuse juhtudes. aktiviseerudes helistab automaatse hädaabikõne seade numbrile 112, kandes lähimale häriekeskusele üle nii hääle kui ka andmed õnnetuse kohta. _bar_ egea _bar_ expert group on emergency access (hädaabi kättesaadavuse ekspertrühm) _bar_ el _bar_ euroopa liit _bar_ etsi _bar_ euroopa telekommunikatsiooni standardiinstituut _bar_ eurobaromeeter _bar_ euroopa komisjoni läbiviidud uurimused euroopa elanike arvamuse analüüsimiseks. automaatse hädaabikõne süsteemi käsitleva uurimuse raames küsitleti kokku 13 500 inimest kõigis liikmesriikides _bar_ fp6 _bar_ euroopa liidu teadus- ja arendustegevuse 6. raamprogramm _bar_ ikt _bar_ info- ja kommunikatsioonitehnoloogia _bar_ jama _bar_ japan automobile manufacturers association (jaapani autotootjate ühendus) _bar_ kama _bar_ korea automobile manufacturers association (korea autotootjate ühendus) _bar_ mno _bar_ mobile network operator (mobiilsideoperaator) _bar_ mou _bar_ memorandum of understanding (vastastikuse mõistmise memorandum) _bar_ msd _bar_ minimum set of data (miimimumteave) _bar_ psap _bar_ public safety answering point. häirekeskus, mis vastutab hädaabikõnedele vastamise eest. häirekeskus võib olla riigiasutus või eraõiguslik teenuseosutaja, kes töötab riigiasutuse kontrolli all _bar_ sim _bar_ subscriber identification module (abonendi identifitseerimise moodul) _bar_ voip _bar_ voice over internet protocol (kõne üle interneti) _bar_ [1] kom(2001) 370, 12.9.2001: euroopa transpordipoliitika aastaks 2010: aeg otsustada. [2] kom(2003) 311, 2.6.2003: euroopa liiklusohutuse tegevusprogramm – liiklusõnnetusohvrite arvu vähendamine poole võrra aastaks 2010: jagatud vastutus. [3] kom(2003) 542, 15.9.2003: ohutute ja intelligentsete sõidukite info- ja sidetehnoloogia. [4] kom(2005) 431, 14.9.2005: kodanikele hädaabikõnede lähemale toomine. [5] kom(2006) 59, 12.2.2006: seoses „intelligentse auto“ algatusega: teadlikkuse tõstmine: info- ja sidetehnoloogia targemate, turvalisemate ja. keskkonnasõbralikumate sõidukite tarbeks. [6] eurobaromeetri uurimus inimeste suhtumisest liiklusohutusse ja intelligentsete sõidukite ohutussüsteemidesse. [7] euroopa autotootjate ühendus (acea) on teatanud kirjas komisjonile, et ei astu edasisi samme enne kui liikmesriigid on kinnitanud oma panust. [8] http://europa.eu.int/information_society/activities/esafety/forum/ecall/index_en.htm. [9] häirekeskustesse sõidukisiseste seadmete saadetud andmed õnnetuse kohta, sealhulgas täpne teave asukoha kohta. [10] euroopa parlamendi omaalgatuslik raport, viide a6-0072/2006, raportöör gary titley, www.europarl.europa.eu/registre/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2006/0072/p6_a(2006)0072_en.doc. [11] ekspertrühm (koosneb telekommunikatsiooni ja tsiviilkaitse asjatundjatest), mis moodustati sidekomitee juurde hädaabinumbriga 112 ja sellega seotud tulevikuküsimustega tegelemiseks. [12] mitteametlik ekspertrühm (koosneb häirekeskuste ekspertidest), mis arutab ja vahetab parimaid tavasid hädaabinumbriga 112 seotud küsimustes, keskendudes eelkõige automaatse hädaabikõne süsteemile. [13] 6. raamprogrammi (fp6) raames rahastatav uurimus, 24 kuud: www.eimpact.info. [14] eritoetustegevus e-ohutuse foorumi töö toetuseks, mida rahastatakse 6. raamprogrammi raames: www.e-ohutussupport.org. [15] direktiivi 95/46/eÜ alusel moodustatud töörühm töörühm üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega. [16] integreeritud projekti „Ülemaailmne telemaatikasüsteem” alaprojekt, mida rahastatakse 6. raamprogrammi raames. www.gstproject.org. [17] mobiilikõnedele. [18] helistaja asukoha edastamiseks häirekeskusele on kaks mehhanismi: lükkemehhanism: mobiilsideoperaator saadab helistaja asukoha häirekeskusele häälvalimise kaudu; tõmbemehhanism: häirekeskus peab mobiilsideoperaatorilt küsima helistaja asukohta. automaatse hädaabikõne süsteemi rakendamiseks on vaja lükkemehhanismi, mida soovitab komisjon oma 25. juuli 2003. aasta soovituses k(2003) 2657 helistaja asukohta käsitleva teabe töötlemise kohta elektroonilistes sidevõrkudes asukoha tuvastamisega hädaabikõnede võimaldamiseks. [19] lükkemehhanism on töökorras vaid mõnes piirkonnas. [20] vt näiteks soome aino-uurimust, www.aino.info/. [21] http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm. [22] sõiduki tehasetähis. juurdepääs teabele on vajalik sõidukitüübi kindlakstegemiseks, mis on vajalik päästeoperatsioonide läbiviimiseks. [23] automaatse hädaabikõne süsteemi manuaalset või automaatset käivitamist võimaldav seade, mis tuvastab täpse asukoha, saadab kokkulepitud korras miinimumteabe ja loob häirekeskusega häälvalimise ühenduse. [24] töödokument automaatne hädaabikõne algatuse mõju kohta andmekaitsele ja eraelu puutumatusele: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp125_en.pdf. [25] kom(2006) 334, 29.6.2006: eli elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste õigusliku raamistiku läbivaatamine. [26] platvorm eesmärgiga suurendada kasutajate teadlikkust intelligentsete sõidukisiseste turvasüsteemide osas, mis töötatakse välja e-ohutuse foorumi töö põhjal.

Svedese

antalet tragiska dödsolycker i trafiken är fortfarande stort. därför måste alla aktörer som sysslar med trafiksäkerhet vara beredda att samarbeta, för att snarast möjligt införa säkerhetssystem som kan mildra konsekvenserna av de skador som orsakas av dessa olyckor. studier visar att ecall är ett av de mest effektiva säkerhetssystem för fordon som kan införas på kort sikt och till en rimlig kostnad. en stor majoritet av användarna förstår systemets värde och vill ha ecall i sitt nästa fordon. branschen har tillsammans med andra aktörer i ecall-gruppen arbetat med att utveckla de nödvändiga specifikationerna. europaparlamentet har gett sitt fulla stöd. tiden har nu kommit för medlemsstaterna att göra ett åtagande och genomföra den nödvändiga infrastrukturen i sina larmtjänster. detta kommer att bidra till att föra ecall tillbaka på rätt spår och få industrin att införa systemet i alla fordon från och med 2010. när 2 500 liv kan räddas varje år har vi inte råd att vänta.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK