Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di täytäntöönpanotoiminnasta da Finlandese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Inglese

Informazioni

Finlandese

Ensimmäisessä kilpailukomitean kokouksessa käsiteltiin Turkinvertaisarviointia ja Turkin raporttia sen lisääntyvästä täytäntöönpanotoiminnasta.

Inglese

The CC secretariat alsopresented its note on product market competition,on which the EU expressed a positive position,adding that the performance indicators needed tobe developed and updated.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Ensimmäisessä kilpailukomitean kokouksessa käsiteltiin Turkin vertaisarviointia ja Turkin raporttia sen lisääntyvästä täytäntöönpanotoiminnasta.

Inglese

The first CC meeting dealt with the peer review of Turkey and Turkey’s report focusing on its growing enforcement efforts.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Ensimmäisessä kilpailukomitean kokouksessa käsiteltiin Turkin vertaisarviointia ja Turkin raporttia sen lisääntyvästä täytäntöönpanotoiminnasta.

Inglese

Thefirst CC meeting dealt with the peer review of Turkey and Turkey’s report focusing on its growingenforcement efforts.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Suuriosa komission täytäntöönpanotoiminnasta vuonna 2000 keskittyi juuri vapautetuille markkinoille, joillakilpailuolosuhteet eivät ole vielä täysin vakiintuneet.

Inglese

Alarge part of the Commission’s enforcement activity in 2000 was focused on recently liberalised markets,where a competitive environment is not yet fully established.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Suuri osa komission täytäntöönpanotoiminnasta vuonna 2000 keskittyi juuri vapautetuille markkinoille, joilla kilpailuolosuhteet eivät ole vielä täysin vakiintuneet.

Inglese

A large part of the Commission’s enforcement activity in 2000 was focused on recently liberalised markets, where a competitive environment is not yet fully established.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että potilas- ja kuluttajajärjestöille tiedotetaan täytäntöönpanotoiminnasta siinä määrin kuin se voidaan sovittaa yhteen toimintaan liittyvien tarpeiden kanssa.

Inglese

Member States should ensure that patients’ and consumers’ organisations are kept informed about enforcement activities to the extent that this is compatible with operational needs.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ja kollegioiden oikeudenomistajana sellaisesta valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnasta johtuvissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä, jota kyseiset toimivaltaiset viranomaiset ja kollegiot ovat harjoittaneet tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

Inglese

ESMA shall act as the legal successor of the competent authorities and colleges referred to in paragraph 1 in any administrative or judicial proceedings that result from supervisory and enforcement activity pursued by those competent authorities and colleges in relation to matters that fall under this Regulation.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Yhteisellä tarkastusorganisaatiolla odotetaan päästävän tarkastus- ja täytäntöönpanotoiminnassa parempaan kustannus-hyötysuhteeseen.

Inglese

The Agency is expected to make for a better cost-effectiveness of inspection and enforcement activities.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Viraston tehtävänä on pääasiallisesti valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnan operatiivinen koordinointi.

Inglese

The tasks of the Agency will focus on operational coordination of control and enforcement.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Tämän vuoksi on asianmukaista luoda jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisten välille eurooppalainen tuoteturvallisuusverkko, jonka tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä markkinoiden valvonnan toteuttamisessa ja muussa täytäntöönpanotoiminnassa, erityisesti riskien arvioinnissa, tuotteiden testauksessa, asiantuntemuksen ja tieteellisten tietojen vaihdossa, yhteisten valvontahankkeiden toteutuksessa sekä vaarallisten tuotteiden jäljityksessä, markkinoilta vetämisessä ja palautusmenettelyn käytössä.

Inglese

It is, therefore, appropriate to establish a European Product Safety Network between the enforcement authorities of the Member States to facilitate collaboration at operational level on market surveillance and other enforcement activities, in particular risk assessment, testing of products, exchange of expertise and scientific knowledge, execution of joint surveillance projects and tracing, withdrawing or recalling dangerous products.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Sopimuksessa määrätään muun muassa (i) sopimuspuolten kilpailuviranomaisen harjoittaman täytäntöönpanotoiminnan vastavuoroisesta ilmoittamisesta, jos kyseinen toiminta voi vaikuttaa toisen sopimuspuolen tärkeisiin etuihin, (ii) sopimuspuolen kilpailuviranomaisen toisen sopimuspuolen kilpailuviranomaiselle täytäntöönpanotoiminnassa antamasta avusta, (iii) sopimuspuolten viranomaisten täytäntöönpanotoimien yhteensovittamisesta, (iv) täytäntöönpanotoimien toteuttamista koskevista pyynnöistä, jotka sopimuspuoli esittää toisen sopimuspuolen kilpailuviranomaiselle (positive comity), (v) toisen sopimuspuolen tärkeiden etujen huomioonottamisesta täytäntöönpanotoiminnassa (traditional comity) ja (vi) sopimuspuolten välisestä tietojenvaihdosta, jossa on kuitenkin noudatettava luottamuksellisten tietojen suojaamista koskevia kansallisia lakeja.

Inglese

The agreement provides for, among other things: (i) reciprocal notification of enforcement activities by either competition authority, where such activities may affect the important interests of the other party; (ii) one competition authority rendering assistance to the competition authority of the other party in its enforcement activities; (iii) coordination by the two authorities of their enforcement activities; (iv) requests by a party that the competition authority of the other party take enforcement action (positive comity); (v) one party to take into account the important interests of the other party in the course of its enforcement activities (traditional comity); and (vi) the exchange of information between the parties, subject to applicable domestic laws to protect confidential information.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Lausuntojen antamisen on kuitenkin perustuttava komission harkintavaltaan, jotta se ei vaarantaisi komission täytäntöönpanotoiminnan uudelleensuuntaamista.

Inglese

This possibility must remain at the discretion of the Commission so as not to jeopardise the intended refocusing of the Commission’s enforcement activities.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten ja kollegioiden on myös annettava EAMV:lle kaikki tarpeellinen apu ja neuvot, joilla helpotetaan tehokasta ja toimivaa siirtoa ja luottoluokituslaitoksia koskevan valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnan aloittamista.

Inglese

Those competent authorities and colleges shall also render all necessary assistance and advice to ESMA to facilitate effective and efficient transfer and taking up of supervisory and enforcement activity in the field of credit rating agencies.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

lainsäädäntö määrittää edellytykset ja rajat komission täytäntöönpanotoiminnalle ja

Inglese

legislation defines the conditions and limits within which the Commission carries out its executive role, and

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Kukin kilpailuviranomainen voi ilmoittaa toisille kilpailuviranomaisille halukkuudestaan tehdä yhteistyötä täytäntöönpanotoiminnan osalta.

Inglese

Each Competition Authority may inform the other Competition Authorities of its willingness to co-operate with respect to enforcement activity.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

EAMV toimii 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ja kollegioiden oikeudenomistajana sellaisesta valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnasta johtuvissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä, jota on harjoitettu tämän asetuksen nojalla ennen [yhden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Inglese

ESMA shall act as the legal successor of competent authorities and colleges referred to in paragraph 1 in any administrative or judicial proceedings that result from supervisory and enforcement activity pursued under this Regulation prior to [one month after the entry into force of this Regulation].

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Komission ehdotuksessa esimerkiksi mahdollistetaan kansallisten viranomaisten täytäntöönpanotoiminnan tehostaminen horisontaalisen yhteistyön avulla.

Inglese

For example, the Commission’s proposal makes provision for more efficient enforcement by national authorities through horizontal cooperation.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Eräs suurimmista komission täytäntöönpanotoiminnan riskeistä on johdonmukaisuuden puute kansallisten kilpailuviranomaisten ja tuomioistuinten soveltaessa EY:n kilpailusääntöjä, minkä myös OECD on havainnut373.

Inglese

One of the major risks to the Commission’s enforcement activity, as also recognized by the OECD373, is lack of coherence in the application of EC competition rules by national competition authorities and national courts.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Tämän vuoksi jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisten on syytä edistää eurooppalaisen tuoteturvallisuusverkon toimintaa. Verkon tarkoituksena on koordinoidusti muiden yhteisön menettelyjen, erityisesti yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) kanssa, helpottaa yhteistyön parantamista markkinoiden valvonnan toteuttamisessa ja muussa täytäntöönpanotoiminnassa, erityisesti riskien arvioinnissa, tuotteiden testauksessa, asiantuntemuksen ja tieteellisten tietojen vaihdossa, yhteisten valvontahankkeiden toteutuksessa sekä vaarallisten tuotteiden jäljityksessä, markkinoilta poistamisessa ja palauttamismenettelyssä.

Inglese

It is, therefore, appropriate to promote the operation of a European network of the enforcement authorities of the Member States to facilitate, in a coordinated manner with other Community procedures, in particular the Community Rapid Information System (RAPEX), improved collaboration at operational level on market surveillance and other enforcement activities, in particular risk assessment, testing of products, exchange of expertise and scientific knowledge, execution of joint surveillance projects and tracing, withdrawing or recalling dangerous products.

Ultimo aggiornamento 2017-02-08
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Finlandese

Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten ja kollegioiden on myös annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tarpeellinen apu ja neuvot, joilla helpotetaan tehokasta ja toimivaa siirtoa ja luottoluokituslaitoksia koskevan valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnan aloittamista.

Inglese

Those competent authorities and colleges shall also render all necessary assistance and advice to ESMA to facilitate effective and efficient transfer and taking-up of supervisory and enforcement activity in the field of credit rating agencies.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK