Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di sisävesikuljetuksesta da Finlandese a Lettone

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Lettone

Informazioni

Finlandese

kun kyse on meri- tai sisävesikuljetuksesta, konossementti, josta ilmenee, että lastaus on tapahtunut ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää;

Lettone

attiecībā uz pārvadājumiem pa jūru vai ūdensceļiem – iekraušanas kvīts, kas liecina, ka iekraušana ir notikusi pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas;

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

SISÄVESIKULJETUKSET

Lettone

PĀRVADĀJUMI PA IEKŠĒJIEM ŪDENSCEĻIEM

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Finlandese

Jokaiselle jäsenvaltiolle olisi jäätävä oikeus vapauttaa tämän direktiivin soveltamisesta vaarallisten aineiden sisävesikuljetukset, jos jäsenvaltion alueella olevat sisävedet eivät ole sisävesien välityksellä yhteydessä muiden jäsenvaltioiden vesistöihin tai jos sen alueella olevilla sisävesillä ei kuljeteta vaarallisia aineita.

Lettone

Katra dalībvalsts saglabā tiesības piešķirt atbrīvojumu no šīs direktīvas piemērošanas attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem, ja iekšējie ūdensceļi tās teritorijā nav ar iekšējo ūdensceļu starpniecību saistīti ar citu dalībvalstu ūdensceļiem vai ja pa tiem netiek pārvadātas bīstamās kravas.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Kaikkien laivaa ja henkilöstöä koskevien todistusten osalta, jotka on annettu ennen tämän direktiivin säännösten soveltamista vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksiin koskevan siirtymäajan alkamista tai sen aikana, olisi säädettävä yleinen viiden vuoden siirtymäaika, ellei asianomaisessa todistuksessa osoiteta lyhyempää voimassaoloaikaa.

Lettone

Vispārējs piecu gadu pārejas posms šīs direktīvas noteikumu piemērošanai bīstamu kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem būtu jāattiecina uz visām kuģu un personāla apliecībām, kas izsniegtas pirms pārejas posma vai tā laikā, ja vien apliecībā nav norādīts īsāks derīguma termiņš.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Tämän direktiivin säännösten soveltamisessa vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksiin olisi sallittava enintään kahden vuoden siirtymäaika, jotta kansallisten säännösten mukauttamiselle, oikeudellisten puitteiden luomiselle ja henkilöstön koulutukselle olisi riittävästi aikaa.

Lettone

Lai dalībvalstīm būtu pietiekams laiks savu noteikumu pielāgošanai, tiesiskās reglamentācijas izveidei un personāla apmācībai, tām būtu jāatļauj pārejas posms, kas nepārsniedz divus gadus, šīs direktīvas noteikumu piemērošanai attiecībā uz bīstamu kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Tätä direktiiviä sovelletaan vaarallisten aineiden tie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksiin jäsenvaltioissa tai niiden välillä, mukaan luettuina kuormaaminen ja purkaminen, siirtäminen toisesta kuljetusmuodosta tai toiseen kuljetusmuotoon sekä kuljetusolosuhteiden edellyttämät pysähdykset.

Lettone

Šo direktīvu piemēro attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, pa dzelzceļu un pa iekšējiem ūdensceļiem dalībvalstu teritorijā vai starp dalībvalstīm, tostarp kravu iekraušanu un izkraušanu, pārvietošanu no viena transporta veida uz citu un pārvadājuma apstākļu dēļ nepieciešamas apstāšanās laikā.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Vaarallisten aineiden tie-, rautatie- ja sisävesikuljetukset aiheuttavat huomattavan onnettomuusriskin.

Lettone

Bīstamo kravu pārvadājumi pa autoceļiem, pa dzelzceļu un pa iekšējiem ūdensceļiem ir saistīti ar ievērojamu nelaimes gadījuma risku.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Valtaosa jäsenvaltioista on vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (”ADR”), vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan ohjesäännön (”RID”) ja, sikäli kuin asia niitä koskee, vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehdyn sopimuksen (”ADN”) sopimuspuolia.

Lettone

Vairākums dalībvalstu ir Eiropas valstu Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (“ADR”), Noteikumu par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (“RID”) un, attiecīgā gadījumā, Eiropas valstu Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (“ADN”) Līgumslēdzējas puses.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

’ADN-sopimuksella’ Genevessä 26 päivänä toukokuuta 2000 tehtyä eurooppalaista sopimusta vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista;

Lettone

“ADN” ir Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem, kas noslēgts Ženēvā 2000. gada 26. maijā, ar grozījumiem;

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista

Lettone

Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Hakija luetteloi siirtoa varten suunnitellut kuljetusmuodot (maantie-, rautatie-, meri-, ilma- tai sisävesikuljetukset) ja ilmoittaa kunkin osalta lähtö ja saapumispaikan sekä kuljetuksen suunnitellun suorittajan (jos jo tiedossa).

Lettone

Pieteikuma iesniedzējam, kā plānots, ir jāuzskaita dažādie transporta veidi pārvadājuma veikšanai (pa sauszemi, dzelzceļu, jūru, gaisu, iekšzemes ūdensceļu) un attiecīgi jāpievieno atbilstīgā izbraukšanas vieta, ierašanās vieta un plānotais pārvadātājs (ja tas jau ir zināms).

Ultimo aggiornamento 2014-11-13
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista (EU, neuvoston direktiivi 94/55/EY)

Lettone

Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (ES Padomes Direktīva 94/95/EK)

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

ADN, eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista, korvaa useat alueelliset sopimukset.

Lettone

ADN, Eiropas līgums attiecībā uz starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu pa iekšējiem ūdensceļiem, ar kuru nomaina dažādos reģionālos līgumus.

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADN) säännöksiä sovelletaan (ADN) Reinin säännöstöön (ADNR) ja Tonavan säännöstöön (ADND).

Lettone

ADN līguma, Eiropas līguma noteikumi attiecībā uz Starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu par iekšējiem ūdensceļiem (ADN) ir piemērojami uz Reinas (ADNR) un Donavas (ADND).

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Tarvittaessa annetaan tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimääräyksen osalta: eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) [5], vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö (RID) [6] ja eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista (ADN) [7], jotka kaikki kolme on pantu täytäntöön vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/68/EY [8], sekä vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö (IMDG) [9] ja vaarallisten aineiden ilmakuljetussäännöstön tekniset ohjeet (ICAO-TI) [10].

Lettone

Vajadzības gadījumā sniedz informāciju par transporta klasifikāciju katriem ANO paraugnoteikumiem – Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) [5], Noteikumiem par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID) [6], Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem (ADN) [7] –, kuri visi trīs īstenoti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem [8], kā arī Starptautiskajam jūras bīstamo kravu (IMDG) kodeksam [9] (jūra) un Tehniskajām instrukcijām bīstamo kravu drošiem pārvadājumiem pa gaisu (ICAO) [10] (gaiss).14.1.

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Tarvittaessa annetaan tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimääräyksen osalta: eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) [5], vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö (RID) [6] ja eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista (ADN) [7], jotka kaikki kolme on pantu täytäntöön vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/68/EY [8], sekä vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö (IMDG) [9] ja vaarallisten aineiden ilmakuljetussäännöstön tekniset ohjeet (ICAO-TI) [10].

Lettone

Vajadzības gadījumā sniedz informāciju par transporta klasifikāciju atbilstīgi katriem ANO paraugnoteikumiem – Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) [5], Noteikumiem par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID) [6], Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem (ADN) [7] –, kuri visi trīs īstenoti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem [8], kā arī Starptautiskajam jūras bīstamo kravu (IMDG) kodeksam [9] (jūra) un Tehniskajām instrukcijām bīstamo kravu drošiem pārvadājumiem pa gaisu (ICAO) [10] (gaiss).14.1.

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Ehdotetussa direktiivissä järkeistetään vaarallisten ai- neiden maantie- ja rautatiekuljetuksiin sovellettavia voimassa olevia sääntöjä ja laajennetaan sääntöjen soveltamisalaa siten, että siihen kuuluvat myös sisävesikuljetukset.

Lettone

Saskaņā ar ziņojuma secinājumiem Komisija pēc konsultēšanās ar dalībvalstīm nolēma izveidot sadarbības un pārbaudes mehānismu, lai novērtētu veikto progresu tiesu sistēmas reformas un cīņas pret korupciju, nelikumīgi iegūtas naudas vai mantas legalizēšanas un organizētās noziedzības jomās.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Kehittyneeseen tietoja viestintätekniikkaan perustuvat jokitiedotuspalvelut tarjoavat tietoja, joiden avulla voidaan parantaa liikenteen hallintaa ja liikkumista sisävesiväylillä sekä yhdistää sisävesikuljetukset entistä paremmin logistiikkaketjuun.

Lettone

Tāpat tiek sperti soļi attiecībā uz Indiju un Ķīnu par atjaunojamiem enerģijas avotiem, energoefektivitāti un tā dēvētajām “tīrajām” oglēm.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

SNEurooppalainen sopimus vaarallisten aate, Eurooppa- aineiden sisävesikuljetuksista.

Lettone

BT1 lauksaimniec1bas politika a - e nt Ar a , Eiropas Patrtāju infor- aita reprodukt1vā vecumā

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

(12) Maksut vahvistetaan avoimesti rautatie-ja sisävesikuljetuksiin sovellettavia maksuja vastaavalle tasolle. Vuosiksi 2006–2008 […] [7]. Määrään perustuvia alennuksia ei myönnetä. Maksujen pitämiseksi ajan tasalla eri kuljetustavoista laaditaan tutkimus kahden vuoden välein.

Lettone

(12) Maksa tiks noteikta pārskatāmā veidā, tādā līmenī, kas salīdzināms ar dzelzceļa un ūdensceļa transportā lietotajām maksām. Laikposmā no 2006. līdz 2008. gadam […] [7]. Nebūs daudzuma atlaides. Lai noturētu atbilstošas maksas, tiks veikts pētījums par šiem transporta veidiem ik pēc diviem gadiem.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK