Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di turvallisuusyhteyshenkilöstä da Finlandese a Lituano

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Lituano

Informazioni

Finlandese

6 artiklassa säädetään turvallisuusyhteyshenkilöstä.

Lituano

6 straipsnis-- saugumo ryšių palaikymo pareigūnas( angl.

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Finlandese

Jos jäsenvaltio toteaa, että nimetyllä EEI:lla ei ole tällaista turvallisuusyhteyshenkilöä tai vastaavaa, sen on varmistettava asianmukaisiksi katsomillaan toimenpiteillä, että turvallisuusyhteyshenkilö tai vastaava nimetään.

Lituano

Jei valstybė narė nustato, kad ESI priskirtam infrastruktūros objektui nėra paskirtas saugumo ryšių palaikymo pareigūnas arba lygiavertis pareigūnas, ji visomis priemonėmis, kurias laiko tinkamomis, užtikrina, kad būtų paskirtas toks saugumo ryšių palaikymo pareigūnas arba lygiavertis pareigūnas.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Jos jäsenvaltio toteaa, että tällainen turvallisuusyhteyshenkilö tai vastaava on olemassa, muita täytäntöönpanotoimia ei tarvita.

Lituano

Jei valstybė narė nustato, kad toks saugumo ryšių pareigūnas arba lygiavertis pareigūnas yra paskirtas, tolesni įgyvendinimo veiksmai nereikalingi.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Kunkin jäsenvaltion on arvioitava, onko kullakin sen alueella sijaitsevalla nimetyllä EEI:lla turvallisuusyhteyshenkilö tai vastaavaa.

Lituano

Kiekviena valstybė narė nustato, ar jos teritorijoje esančiam kiekvienam ESI priskirtam infrastruktūros objektui yra paskirtas saugumo ryšių palaikymo pareigūnas arba lygiavertis pareigūnas.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen sekä turvallisuusyhteyshenkilön tai vastaavan välinen yhteydenpitojärjestelmä, jonka tarkoituksena on vaihtaa tietoa kyseiseen EEI:iin liittyvistä havaituista riskeistä ja uhkatekijöistä.

Lituano

Kiekviena valstybė narė įgyvendina tinkamą atitinkamos valstybės narės institucijos ir saugumo ryšių palaikymo pareigūno arba lygiaverčio pareigūno ryšių palaikymo mechanizmą siekiant keistis atitinkama informacija apie nustatytą riziką ir grėsmes atitinkamiems ESI.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Toimenpiteiden, myös yhteisön toimenpiteiden, jotka tietyllä toimialalla edellyttävät turvallisuusyhteyshenkilöä tai vastaavaa tai joissa viitataan tällaisen turvallisuusyhteyshenkilön tai vastaavan tarpeellisuuteen, noudattamisen katsotaan täyttävän kaikki jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaiset tai tämän artiklan nojalla vahvistetut vaatimukset.

Lituano

Jei laikomasi priemonių, įskaitant Bendrijos priemones, kuriose reikalaujama, kad tam tikram sektoriui būtų paskirtas saugumo ryšių palaikymo pareigūnas arba lygiavertis pareigūnas, arba juose nurodomas poreikis tokį pareigūną paskirti, laikoma, kad yra įvykdyti šiame straipsnyje nurodyti arba pagal jį priimti visi valstybių narių reikalavimai.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Turvallisuusyhteyshenkilö vastaa turvallisuuskysymyksiin liittyvästä yhteydenpidosta EEI:n omistajan/ylläpitäjän ja jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen välillä.

Lituano

Saugumo ryšių palaikymo pareigūnas yra asmuo ryšiams saugumo klausimais tarp ESI savininko ir (arba) operatoriaus ir atitinkamos valstybės narės institucijos palaikyti.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Turvallisuusyhteyshenkilöt

Lituano

Saugumo ryšių palaikymo pareigūnai

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Jollei tällaista turvallisuusyhteyshenkilöä ole, kunkin jäsenvaltion olisi toteutettava tarvittavat toimet, joilla varmistetaan asianmukaisten toimenpiteiden käyttöönotto.

Lituano

Jei tokio saugumo ryšių palaikymo pareigūno nėra, kiekviena valstybė narė turėtų imtis veiksmų, kurie būtini užtikrinti, kad atitinkamos priemonės būtų įgyvendintos.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Kaikissa nimetyissä EEI:issa olisi nimettävä turvallisuusyhteyshenkilöitä, jotta voidaan helpottaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa elintärkeän infrastruktuurin suojaamisesta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa.

Lituano

Siekiant palengvinti bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą su atitinkamomis nacionalinėmis ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos institucijomis, visuose ESI priskirtuose infrastruktūros objektuose turėtų būti paskirti saugumo ryšių palaikymo pareigūnai.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Kukin jäsenvaltio päättää itse asianmukaisimmasta toimintamuodosta turvallisuusyhteyshenkilön nimeämiseksi.

Lituano

Kiekviena valstybė narė turi nuspręsti, kokių veiksmų tikslingiausia imtis, kad saugumo ryšių palaikymo pareigūnai būtų paskirti.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Tarpeettoman ja päällekkäisen työn välttämiseksi kunkin jäsenvaltion olisi ensiksi arvioitava, onko nimettyjen EEI:ien omistajilla/ylläpitäjillä jo turvallisuusyhteyshenkilö tai vastaava.

Lituano

Siekiant išvengti nereikalingo darbo ir dubliavimosi, kiekviena valstybė narė pirmiausia turėtų įvertinti, ar ESI priskirtų infrastruktūros objektų savininkai ir (arba) operatoriai jau turi saugumo ryšių palaikymo pareigūną arba lygiavertį pareigūną.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Toimenpiteiden, periaatteiden ja suuntaviivojen, yhteisön toimenpiteet mukaan lukien, sekä kahdenvälisten ja/tai monenvälisten yhteistyöjärjestelyjen, jotka tarjoavat samankaltaisen tai vastaavan turvallisuussuunnitelman tai joissa määrätään turvallisuusyhteyshenkilöstä tai vastaavasta, olisi katsottava täyttävän tämän direktiivin turvallisuussuunnitelmaa tai turvallisuusyhteyshenkilöä koskevat vaatimukset.

Lituano

Priemonės, principai, gairės, įskaitant Bendrijos priemones, taip pat dvišalės ir (arba) daugiašalės bendradarbiavimo sistemos, kuriose numatytas planas, panašus į OSP arba lygiavertis jam, arba numatytas saugumo ryšių palaikymo pareigūnas arba lygiavertis pareigūnas, turėtų būti laikomi atitinkančiais šios direktyvos reikalavimus dėl atitinkamai OSP arba saugumo ryšių palaikymo pareigūno.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

6 artikla Turvallisuusyhteyshenkilö

Lituano

6 straipsnis Saugumo ryšių palaikymo pareigūnai

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Finlandese

Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, että jokainen sen alueella sijaitsevan Euroopan elintärkeän infrastruktuurin omistaja/ ylläpitäjä nimeää turvallisuusyhteyshenkilön, joka vastaa turvallisuuskysymyksiin liittyvästä yhteydenpidosta kyseisen infrastruktuurin omistajan/ ylläpitäjän ja näiden infrastruktuurien suojaamisesta vastaavien jäsenvaltion viranomaisten välillä.

Lituano

Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje esančių Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų savininkams ir( arba) operatoriams nurodo paskirti saugumo ryšių palaikymo pareigūną kaip asmenį ryšiams saugumo klausimais tarp infrastruktūros objekto savininko ir( arba) operatoriaus ir atitinkamų valstybės narės ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos valdžios institucijų palaikyti.

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Finlandese

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava havaittuja riskejä ja uhkatekijöitä koskevat tiedot asianomaisen Euroopan elintärkeän infrastruktuurin turvallisuusyhteyshenkilölle.

Lituano

Kiekviena valstybė narė perduoda atitinkamą informaciją apie nustatytą riziką ir grėsmę atitinkamam Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objekto saugumo ryšių palaikymo pareigūnui.

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Finlandese

Turvallisuusyhteyshenkilö on nimettävä vuoden kuluessa siitä kun infrastruktuuri on nimetty Euroopan elintärkeäksi infrastruktuuriksi.

Lituano

Saugumo ryšių palaikymo pareigūnas paskiriamas per vienerius metus nuo ypatingos svarbos infrastruktūros objektų priskyrimo Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektams.

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Finlandese

Artiklan mukaan kaikkien Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien omistajien / ylläpitäjien on nimettävä turvallisuusyhteyshenkilö .

Lituano

Pagal 6 straipsnį reikalaujama , kad visi Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektams priskirtų ypatingos svarbos infrastruktūros objektų savininkai ir ( arba ) operatoriai turi paskirti saugumo ryšių palaikymo pareigūną .

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Turvallisuussuunnitelmassa olisi otettava huomioon infrastruktuurin haavoittuvuus , uhkien ja riskien arviointi sekä muut jäsenvaltioiden viranomaisten toimittamat asiaa koskevat tiedot . ( 8 ) Jokaisen Euroopan elintärkeän infrastruktuurin omistajan / ylläpitäjän olisi nimettävä turvallisuusyhteyshenkilö , jotta voidaan helpottaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisesta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa .

Lituano

Siekiant veiksmingai nustatyti konkrečių sektorių riziką , grėsmę jiems ir jų pažeidžiamumą , būtina palaikyti ryšius tiek tarp Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų savininkų ir ( arba ) operatorių ir valstybių narių , tiek tarp valstybių narių ir Komisijos .

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

16. Johtavan tason edustajista on nimettävä yksi tai useampi turvallisuusyhteyshenkilö hoitamaan omistajan/ylläpitäjän yhteyksiä elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamisesta jäsenvaltiossa vastaavaan elimeen. Turvallisuusyhteyshenkilö osallistuisi turvallisuus-ja varosuunnitelmien laatimiseen. Turvallisuusyhteyshenkilön tehtävänä olisi hoitaa yhteyksiä elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamisesta jäsenvaltiossa vastaavan elimeen ja tarvittaessa muihin lainvalvontaviranomaisiin.

Lituano

16. paskirti vyresnįjį (-iuosius) atstovą (-us) saugumo ryšių palaikymo tarp savininko (operatoriais) ir atitinkamos valstybės narės ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos tarnybos pareigūno funkcijoms; saugumo ryšių palaikymo pareigūnas dalyvautų rengiant saugumo ir nepraprastosios padėties planus; saugumo ryšių palaikymo pareigūnas būtų pagrindinis pareigūnas ryšiams palaikyti su atitinkama ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos sektoriaus tarnyba ir prireikus su teisėsaugos institucijomis valstybėje narėje;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK