Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di vanhuuseläkejärjestelmään da Finlandese a Polacco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Polacco

Informazioni

Finlandese

Kun työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkettä saava henkilö saavuttaa vanhuuseläkeiän, hänet siirretään vanhuuseläkejärjestelmään.

Polacco

Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy i które w osiągnęły wiek emerytalny przechodzą do systemu emerytalnego.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

b) lapsia kasvattaneille henkilöille myönnettäviä, vanhuuseläkejärjestelmään kuuluvia etuuksia; oikeutta etuuksiin jaksoilta, joiden aikana työnteko on ollut keskeytyneenä lasten kasvattamisen vuoksi;

Polacco

b) przywilejów przyznawanych w systemach ubezpieczenia emerytalnego osobom, które wychowywały dzieci; nabycia praw do świadczeń na podstawie okresów przerwy w wykonywaniu pracy ze względu na wychowywanie dzieci;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

Portugalin uudistusprosessin vahvoja puolia ovat julkisen hallinnon laajat uudistukset, toimenpiteet yritysten perustamisen yksinkertaistamiseksi niin, että yritys voidaan perustaa tunnissa, vanhuuseläkejärjestelmien mukauttaminen ja laajat terveydenhuoltoalan vakauttamistoimet sekä toimet nuorten ja aikuisten koulutustason parantamiseksi.

Polacco

Wśród mocnych stron procesu reform w Portugalii wymienić należy: rozpoczęcie gruntownej reformy administracji publicznej, ułatwienie nowo powstającym przedsiębiorstwom szybkiego rozpoczynania działalności; zmiany w systemie emerytalnym, szereg środków mających na celu konsolidację systemu opieki zdrowotnej oraz działania mające służyć podnoszeniu kwalifikacji młodzieży i osób dorosłych.

Ultimo aggiornamento 2014-10-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

Leski, jolla on puolison kuollessa yksi tai useampi lapsi, voi hakea lakisääteisen vanhuuseläkejärjestelmän mukaista leskeneläkettä.

Polacco

Renta inwalidzka zastępowana jest jednorazowym odszkodowaniem pieniężnym, jeśli renta jest niższa od 10% minimalnej emerytury AVS lub jeśli regulamin instytucji zawodowego funduszu emerytalnego to przewiduje.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

Ruotsissa on sovellettu 1. tammikuuta 1999 lähtien uutta vanhuuseläkejärjestelmää. Uuteen järjestelmään liittyy tiettyjä siirtymäajan säännöksiä.

Polacco

Zasiłek z tytułu niepełnosprawności może być wypłacany wraz z zasiłkiem z tytułu utraty dochodów, na przykład dodatkiem chorobowym czy dodatkiem z tytułu utraty aktywności lub jako świadczenie odrębne.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

Se riippuu edunjättäjälle vanhuuseläkejärjestelmässä karttuneesta eläkepääomasta. Lisäksi lasketaan kuvitteellinen eläkepääoma, joka edunjättäjälle olisi voitu olettaa karttuvan.

Polacco

„Rozsąd-ny poziom życia”, jaki został ustalony, odpowiada, po opłaceniu kosztów mieszkania, kwocie wynikającej z pomnożenia współczynnika 1,294 przez kwotę bazową indeksowaną rocznym wskaźnikiem cen dla osoby stanu wolnego oraz współczynnika 1,084 przez tę kwotę dla osoby zamężnej/żonatej.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen lakkaa, kun edunsaaja täyttää 65 (67) vuotta ja siirtyy yleisen vanhuuseläkejärjestelmän piiriin (kansaneläke, ks. kohta 2.5).

Polacco

Po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku 67 (65) lat, może on korzystać z emerytury państwowej (folkepension), a renta zamieniona jest na jednorazową kwotę.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

Valtion vanhuuseläkejärjestelmä on kaksitasoinen: se muodostuu työvuosien määrään perustuvasta ansaintaeläkkeestä ja kiinteämääräisestä kansaneläkkeestä.

Polacco

System państwowych ubezpieczeń emerytalnych jest dwupoziomowy: emerytura związana ze stażem pracy oraz zryczałtowana emerytura państwowa.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

Vanhuuseläkejärjestelmä perustuu kolmeen pilariin, jotka ovat

Polacco

Okres ten zwiększa się co trzy lata życia o jeden rok aż do osiągnięcia 14 lat w wieku lat 60.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

Yhteisöjen tuomioistuin toisti tapauksessa Poucet ja Pistre omaksumansa ratkaisun, jonka mukaan yrityksen käsitteellä ei yhteisön kilpailuoikeudessa tarkoiteta laitoksia, joiden vastuulla on lakisääteisten sairausvakuutus- ja vanhuuseläkejärjestelmien hallinnointi ja joilla on yksinomaan sosiaalinen päämäärä ja jotka eivät harjoita taloudellista toimintaa.

Polacco

Trybunał powtórzył rozwiązanie przyjęte w tak zwanym wyroku „Poucet et Pistre”, zgodnie z którym pojęcie przedsiębiorstwa w kontekście wspólnotowego prawa konkurencji nie obejmuje jednostek zarządzających ustawowymi systemami ubezpieczeń chorobowych i dotyczących świadczeń z tytułu starości, które działają wyłącznie w interesie społecznym, a nie wykonują działalności gospodarczej.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

• valtion vanhuuseläkejärjestelmä (ensimmäinen pilari)

Polacco

• systemu państwowych ubezpieczeń emerytalnych (pierwszy filar);

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(14) Kun otetaan huomioon vanhuuseläkejärjestelmien kehitys jäsenvaltioissa, vaikuttaa asianmukaiselta, että entisellä jäsenellä on oikeus eläkkeeseen 63 vuotta täytettyään. Sääntöjen 14 artikla ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta ottaa eläke huomioon kansallisten säädösten mukaisia eläkkeitä laskettaessa.

Polacco

(14) Wobec rozwoju sytuacji w zakresie emerytur w Państwach Członkowskich wydaje się uzasadnione, że były poseł nabywa prawo do emerytury z ukończeniem 63 roku życia. Przepisy art. 14 nie naruszają uprawnień Państw Członkowskich do uwzględnienia emerytury przy wyliczaniu wysokości emerytur zgodnie z wewnętrznym prawem krajowym.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

2. Entinen virkamies tai väliaikainen toimihenkilö voi pyynnöstä milloin tahansa siirtyä vanhuuseläkejärjestelmään henkilöstösääntöjen ehtojen mukaisesti. Tällöin oikeus korvaukseen lakkaa. Oikeus lakkaa joka tapauksessa viimeistään sen kuukauden viimeisenä päivänä, jona entinen virkamies tai väliaikainen toimihenkilö täyttää 65 vuotta, ja ennen kyseistä ikää silloin, kun hän täyttää ehdot enimmäismäärältään 70 prosentin vanhuuseläkkeen saamiseksi (henkilöstösääntöjen 77 artikla).

Polacco

2. Byli urzędnicy oraz pracownicy personelu tymczasowego grup politycznych mogą w dowolnym czasie, na własną prośbę, otrzymać emeryturę na zasadach i warunkach ustanowionych w regulaminie pracowniczym. Uprawnienie do świadczenia ulega wtedy wygaśnięciu. Wygasa ono w każdym przypadku nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym zainteresowany były urzędnik lub pracownik personelu tymczasowego grup politycznych osiąga wiek 65 lat lub, gdy przed osiągnięciem tego wieku staje się uprawniony do otrzymywania maksymalnej emerytury za wysługę lat w wysokości 70% (art. 77 regulaminu pracowniczego).

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

2. Entinen virkamies voi pyynnöstä milloin tahansa siirtyä vanhuuseläkejärjestelmään henkilöstösääntöjen ehtojen mukaisesti. Tällöin oikeus korvaukseen lakkaa. Oikeus lakkaa joka tapauksessa viimeistään sen kuukauden viimeisenä päivänä, jona entinen virkamies täyttää 65 vuotta, ja ennen kyseistä ikää silloin, kun hän täyttää ehdot enimmäismäärältään 70 prosentin vanhuuseläkkeen saamiseksi (henkilöstösääntöjen 77 artikla).

Polacco

2. Byli urzędnicy mogą w dowolnym czasie, na własną prośbę, otrzymać emeryturę na zasadach i warunkach ustanowionych w regulaminie pracowniczym. Uprawnienie do świadczenia ulega wtedy wygaśnięciu. Wygasa ono w każdym przypadku nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym dany były urzędnik osiąga wiek 65 lat lub gdy przed osiągnięciem tego wieku staje się uprawniony do otrzymywania maksymalnej emerytury za wysługę lat w wysokości 70% (art. 77 regulaminu pracowniczego).

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

2. Entinen virkamies voi pyynnöstä milloin tahansa siirtyä vanhuuseläkejärjestelmään henkilöstösääntöjen ehtojen mukaisesti. Tällöin oikeus korvaukseen lakkaa. Oikeus lakkaa joka tapauksessa viimeistään sen kuukauden viimeisenä päivänä, jona entinen virkamies täyttää 65 vuotta, ja ennen kyseistä ikää silloin, kun hän täyttää ehdot enimmäismäärältään 70 prosentin vanhuuseläkkeen saamiseksi (henkilöstösääntöjen 77 artikla).

Polacco

2. Byli urzędnicy mogą w dowolnym czasie, na własną prośbę, otrzymać emeryturę za wysługę lat na warunkach i zasadach określonym w regulaminie pracowniczym. W takim przypadku uprawnienie do takiego świadczenia wygasa. Wypłata świadczenia wygasa najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym były urzędnik ukończył 65 lat lub w przypadku, jeżeli jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego uzyskał(-a) prawo do 70% maksymalnej emerytury za wysługę lat (art. 77 regulaminu pracowniczego).

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

Vuoden 2006 talousarviolaissa erikseen säädettyjen korjaustoimenpiteiden lisäksi on vuoden 2005 puolivälissä pantu vireille rakenteellisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on hillitä ja vähentää menoja pysyvämmin ja joiden alijäämää supistava vaikutus ulottuu myös seuraaviin vuosiin. Niillä tuetaan julkisen talouden vakauttamista keskipitkällä aikavälillä (katso taulukko 1), ja osa niistä on aloitettu ennen perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan nojalla syyskuussa 2005 annettua neuvoston suositusta. Suurimmat muutokset on tehty vanhuuseläkejärjestelmiin: virkamiesten erillisen vanhuuseläkejärjestelmän poistamista ja sisällyttämistä (etuuksiltaan niukempaan) yleiseen eläkejärjestelmään on nopeutettu vähitellen vuodesta 2006 vuoteen 2015 nostamalla lakisääteistä eläkeikärajaa ja lisäämällä karttumajaksoja sekä muuttamalla etuuksien määräytymiskaavaa; lisäksi on tiukennettu tiettyihin ryhmiin kuuluvien valtion työntekijöiden eläkkeelle siirtymistä koskevia sääntöjä, etenkin lyhyitä työuria koskevia eläkekelpoisuusvaatimuksia; ja yleisessä eläkejärjestelmässä on tiukennettu varhaiseläkettä koskevia ehtoja. Myös terveydenhuollon alalla on toteutettu toimenpiteitä menojen leikkaamiseksi. Lääkkeiden korvattavuutta rajoitettiin elokuussa 2005; tiettyihin ryhmiin kuuluvien valtion työntekijöiden erityisiä terveydenhuoltojärjestelmiä koskevia sääntöjä on tiukennettu; on alettu tarkistaa sopimuksia, joita kansalliset terveydenhuoltoviranomaiset ovat tehneet palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntarjoajilta; ja loppuvuodesta 2005 yhä useampia julkisia sairaaloita alettiin muuttaa valtion omistamiksi yhtiöiksi, joiden yritysluonnetta ja itsehallintoa korostetaan. Myös terveydenhuoltopalveluja aletaan järjestää uudelleen, ja joitakin palveluja lakkautetaan.

Polacco

Oprócz działań korygujących wprowadzonych przez samą ustawę budżetową na rok 2006, w połowie 2005 r. (zob. Tabela nr 1) wprowadzone zostały środki strukturalne mające na celu trwałe ograniczenie i zmniejszenie wydatków, które tym samym mają wpływ na zmniejszenie deficytu w kolejnych latach i wspierają konsolidację budżetu w perspektywie średniookresowej. Niektóre z nich zostały wprowadzone jeszcze przed zaleceniem Rady z września 2005 r. wydanym na mocy art. 104 ust. 7 traktatu WE. W szczególności wdrożono następujące reformy systemu emerytalnego: przyspieszono stopniowe wycofanie programu emerytalnego dla urzędników służby cywilnej i jego włączenie do (mniej hojnego) powszechnego systemu emerytalnego poprzez stopniowe podwyższanie (w okresie 2006-2015) ustawowego wieku emerytalnego i okresów kwalifikowanych; zmieniono sposób obliczania świadczeń; zaostrzono zasady przechodzenia na emeryturę niektórych grup pracowników administracji poprzez ograniczenie uprawnień emerytalnych dla pracowników z krótszym stażem; wreszcie warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę w ramach powszechnego systemu emerytalnego stały się mniej korzystne. Zastosowano również środki mające ograniczyć wydatki w służbie zdrowia. W sierpniu 2005 r. zmniejszono na przykład stawki refundacji leków, zaostrzono zasady korzystania ze specjalnych programów opieki zdrowotnej dla niektórych grup pracowników administracji publicznej i rozpoczęto weryfikację umów o świadczenie usług na rzecz krajowego funduszu zdrowia zawartych z sektorem prywatnym. Pod koniec 2005 r. więcej szpitali państwowych zostało przekształconych w spółki skarbu państwa, charakteryzujące się większym stopniem autonomii w zarządzaniu. Przeprowadzany jest także proces reorganizacji służby zdrowia poprzez zamykanie nierentownych jednostek.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

jab) ennen ilmoituksen jättämistä se, jonka etua asia koskee, on viimeksi maksanut maksuja Saksan liittotasavallan alueella maanviljelijöiden vanhuuseläkejärjestelmälle.

Polacco

-wiersz czwarty wyrazy "dla pracowników najemnych" dodaje się po wyrazach "systemie szczególnym";c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Finlandese

on osoittautunut tarpeelliseksi täsmentää asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen VI otsikossa "J. ALANKOMAAT", mitä velvollisuuksia ulkomaan komennuksella olevan alankomaalaisen työntekijän puolisolla on maksaa vähintään vähimmäissumma, jotta se voitaisiin ottaa huomioon yleisessä vanhuuseläkejärjestelmässä,

Polacco

konieczne stało się sprecyzowanie w sekcji "J. Niderlandy" w załączniku VI do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 wymogu, że pracownik niderlandzki skierowany za granicę musi płacić co najmniej minimalną składkę za swego współmałżonka niderlandzkiego, aby mógł być objęty powszechnym systemem ubezpieczeń emerytalnych;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK