Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di eläinlääkintäasiantuntijalla da Finlandese a Romeno

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Romeno

Informazioni

Finlandese

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ennen kuin toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat muita toimenpiteitä, esimerkiksi hävittävät lihavalmisteita, eläinlääkintäasiantuntijalla on mahdollisuus ratkaista, onko 3 ja 4 artiklassa säädetyt edellytykset täytetty.

Romeno

Fiecare stat membru se asigură că, înainte ca autorităţile competente să ia alte măsuri, cum ar fi distrugerea transportului de produse pe bază de carne, expertul veterinar are ocazia de a constata dacă condiţiile prevăzute la art. 3 şi 4 sunt îndeplinite.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Finlandese

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava, että eläinlääkintäasiantuntijalla on, ennen kuin toimivaltainen viranomainen ryhtyy muihin toimiin kuten lihan hävittämiseen, mahdollisuus päättää, tulevatko 5 artiklan 2 kohdassa olevat ehdot täytetyiksi.

Romeno

5 alin. (2) au fost respectate înainte ca autorităţile competente să ia alte măsuri, precum distrugerea cărnurilor.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

2 Ennen kuin asianomainen viranomainen toteuttaa jatkotoimenpiteet, jokaisen jäsenvaltion on annettava lähettäjille, joiden lähetysten osalta on ryhdytty 6 artiklan 2 kohdan mukaisiin toimenpiteisiin, oikeus hankkia eläinlääkintäasiantuntijan lausunto siitä, onko 6 artiklan 2 kohdan vaatimuksia noudatettu.

Romeno

(2) Fiecare stat membru acordă expeditorilor ale căror loturi de material seminal au făcut obiectul măsurilor prevăzute în art. 6 alin. (2) dreptul de a obţine avizul unui expert veterinar pentru a stabili dacă art. 6 alin. (2) a fost respectat, înainte ca autoritatea competentă să adopte alte măsuri.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Finlandese

2. Jäsenvaltioiden on annettava lähettäjälle, jonka tuoretta lihaa ei 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti voida laskea liikkeelle niiden alueella, mahdollisuus saada eläinlääkintäasiantuntijan lausunto. Jäsenvaltioiden on huolehdittava että, ennen kuin toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat muita toimenpiteitä, kuten lihan hävittäminen, eläinlääkintäasiantuntijoilla on mahdollisuus tarkastaa, täyttyvätkö 5 artiklan 1 kohdan edellytykset.

Romeno

a) cărnurile declarate improprii consumului uman pot fi clar identificate, în comparaţie cu cărnurile declarate proprii consumului uman;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Edellä 1 ja 2 artiklassa määrätyt tarkastukset voi suorittaa paikalle enintään kolmeksi vuodeksi määrätty eläinlääkintäasiantuntija.

Romeno

Controalele prevăzute în art. 1 şi 2 pot fi efectuate de experţi veterinari detaşaţi la faţa locului pentru o durată maximă de trei ani.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Finlandese

Edellä tarkoitettu lupa voidaan peruuttaa 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, uuden, yhden tai useamman eläinlääkintäasiantuntijan antaman lausunnon perusteella.

Romeno

Autorizaţia menţionată mai sus poate fi retrasă conform procedurii de la art. 12, pe baza unui nou aviz emis de unul sau mai mulţi experţi veterinari.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Finlandese

Eläinlääkintäasiantuntijan on oltava jonkin jäsenvaltion kansalainen, ei kuitenkaan viejämaan eikä määrämaan kansalainen.

Romeno

Expertul veterinar trebuie să aibă naţionalitatea unui stat membru diferit de ţara expeditoare sau destinatară.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Finlandese

Eläinlääkintäasiantuntijan on oltava muun jäsenvaltion kuin alkuperä- tai määrämaana olevan jäsenvaltion kansalainen.

Romeno

Expertul veterinar trebuie să fie cetăţean al unui stat membru altul decât statul membru de colectare sau statul membru de destinaţie.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Finlandese

Eläinlääkintäasiantuntijan on oltava muun jäsenvaltion kuin lähettäjämaan tai määrämaan kansalainen.

Romeno

Expertul veterinar trebuie să aibă naţionalitatea unui stat membru altul decât ţara expeditoare sau ţara de destinaţie.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Finlandese

Eläinlääkintäasiantuntijan on oltava muun jäsenvaltion kuin lähettäjämaan tai määrämaan kansalainen.

Romeno

b) cărnurile declarate improprii consumului uman fac obiectul unei prelucrări în conformitate cu Directiva 90/667/CEE.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Eläinlääkintäasiantuntijan on oltava muun jäsenvaltion kuin viejämaan tai määrämaan kansalainen.

Romeno

Expertul veterinar trebuie să aibă naţionalitatea unuia dintre statele membre, altul decât ţara expeditoare sau ţara de destinaţie.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Finlandese

Eläinlääkintäasiantuntijan on oltava muun jäsenvaltion kuin viejämaana olevan jäsenvaltion tai määrämaan kansalainen.

Romeno

Expertul veterinar trebuie să fie cetăţean al unui stat membru altul decât ţara exportatoare sau ţara de destinaţie.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Finlandese

Jokaisen jäsenvaltion on annettava lähettäjälle, jonka nautaeläimiin ja sikoihin sovelletaan 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, ennen kuin toimivaltainen viranomainen toteuttaa muita toimenpiteitä kuin kansanterveydellisesti välttämättömän eläinten teurastamisen tai lopettamisen, mahdollisuus saada eläinlääkintäasiantuntijan lausunto sen ratkaisemiseksi, onko 6 artiklan 3 kohdan säännöksiä noudatettu.

Romeno

(3) dreptul de a obţine, înainte ca autoritatea competentă să adopte alte măsuri, cu excepţia sacrificării sau distrugerii animalelor în cazul în care acest lucru este indispensabil din motive de sănătate animală, opinia unui expert veterinar pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 6 alin.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Jäsenvaltioiden on annettava lähettäjälle, jonka tuoretta siipikarjanlihaa ei 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti voida laskea liikkeelle niiden alueella, mahdollisuus saada eläinlääkintäasiantuntijan lausunto.

Romeno

Statele membre acordă expeditorilor cărnii de pasăre care nu poate fi pusă în circulaţie pe teritoriul lor dreptul de a solicita avizul unui expert veterinar, în conformitate cu art. 9 alin.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Kun kyseessä ovat lihavalmisteet, joita ei saa laskea liikkeelle 3 ja 4 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden on annettava lähettäjille oikeus hankkia eläinlääkintäasiantuntijan lausunto.

Romeno

Fiecare stat membru acordă expeditorilor ale căror produse pe bază de carne care nu pot fi puse în circulaţie în conformitate cu art. 3 şi 4, dreptul de a obţine avizul unui expert veterinar.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Finlandese

Kunkin jäsenvaltion on annettava viejille, joiden tuoretta lihaa ei voida 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskea liikkeelle, oikeus saada eläinlääkintäasiantuntijan lausunto.

Romeno

(2), dreptul de a obţine avizul unui expert veterinar. Fiecare stat membru face în aşa fel încât experţii veterinari să aibă posibilitatea de a determina dacă condiţiile de la art.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Mainittu lupa voidaan peruuttaa 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ottaen huomioon yhden tai useamman eläinlääkintäasiantuntijan laatima uusi lausunto.

Romeno

Autorizaţia menţionată anterior poate fi retrasă conform procedurii prevăzute în art. 15, ţinând cont de un nou aviz elaborat de către unul sau mai mulţi experţi veterinari.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Finlandese

Tämä lupa voidaan 19 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen peruuttaa yhden tai useamman eläinlääkintäasiantuntijan uuden lausunnon perusteella.

Romeno

Această aprobare poate fi retrasă în conformitate cu procedura prevăzută în art. 19, în conformitate cu noul aviz emis de unul sau mai mulţi experţi veterinari.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Finlandese

kiellon tai rajoituksen perusteena olevat seikat olisi saatettava lähettäjän tai tämän edustajan sekä, eräissä tapauksissa, lähettäjämaan toimivaltaisten viranomaisten tietoon, jotta asianomaiset voivat arvioida kiellon tai rajoituksen perusteet, lähettäjälle olisi tarpeen antaa mahdollisuus saada komission laatiman luettelon perusteella valittavan eläinlääkintäasiantuntijan lausunto siinä tapauksessa, että hakijan ja vastaanottajajäsenvaltion viranomaisten välille syntyy riita kiellon tai rajoituksen perusteista,

Romeno

întrucât, pentru a permite celor interesaţi să evalueze motivele care au stat la baza unei interdicţii sau restricţii, este necesar ca aceste motive să fie aduse la cunoştinţa expeditorului sau a mandatarului său şi, în anumite cazuri, a autorităţii centrale competente din ţara expeditoare; întrucât, în cazul în care apare un litigiu între expeditor şi autoritatea din statul membru de destinaţie privind justificarea interdicţiei sau restricţiei, ar trebui ca expeditorul să aibă posibilitatea de a obţine avizul unui expert veterinar, pe care să îl poată alege dintr-o listă întocmită de Comisie;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Finlandese

lähettäjälle olisi annettava mahdollisuus pyytää eläinlääkintäasiantuntijan lausunto niissä tapauksissa, joissa lähettäjän ja määrämaan viranomaisten välillä on riitaa siitä, onko kielto tai rajoitus perusteltu,

Romeno

întrucât este necesar ca expeditorul să aibă posibilitatea de a cere părerea unui expert veterinar în cazul unui litigiu între expeditor şi autorităţile ţării de destinaţie privind legitimitatea interdicţiei sau restricţiei;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK