Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di arbenigeddau da Gallese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Gallese

Inglese

Informazioni

Gallese

Mae rhai arbenigeddau ac ambell achlysur yn gofyn am driniaeth yn ysbyty Gobowen

Inglese

There are some specialties for which , and occasions when , treatment is sought in Gobowen

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mater o restr dymuniadau meddygon ymgynghorol yn yr arbenigeddau hudolus ydoedd yn y bôn

Inglese

It basically boiled down to the wish list of consultants in the glamorous specialities

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae'n wir bod materion o ran arbenigeddau mewn ardaloedd o Gymru lle mae gennym swyddi gwag

Inglese

It is true that there are issues regarding specialities in areas of Wales where we have vacancies

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Ceir anawsterau wrth ddarparu lleoliadau digonol ac addas ac , yn aml , ceir tagfa mewn arbenigeddau craidd

Inglese

There are difficulties in the provision of adequate and suitable placements and , often , bottlenecks in core specialties

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae'r rhain yn aml yn nyrsys sy'n ennill arbenigeddau ychwanegol yn ystod eu gyrfaoedd

Inglese

These are often nurses who acquire mid-career additional specialisms

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Credaf mai meysydd fel radioleg a seiciatreg yw'r arbenigeddau sy'n fwyaf prin o staff

Inglese

I believe that radiology and psychiatry are the specialisms that are suffering most as a result of staff shortages

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae angen datblygu telefeddyginiaeth fel bod arbenigeddau mewn gwahanol rannau o Gymru ar gael drwy'r wlad i gyd

Inglese

Telemedicine needs to be developed so that specialisms in different parts of Wales are available throughout the country

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yr ydym yn cyrraedd targedau'r amserau ar gyfer yr arbenigeddau yr oedd angen eu targedu yn ein barn ni

Inglese

We are achieving targeted waiting times for specialities that we felt required targeting

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Fodd bynnag , ysgrifennaf atoch ar ba un a oes angen yr un fanyleb arno â'r arbenigeddau eraill lle nodir targed

Inglese

However , I will write to you on whether it requires the same specification as the other specialisms where a target is specified

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Datblygodd yr NHS arbenigeddau Tal-y-garn ac enillodd enw yn eang am ei driniaeth i anhwylderau anadliadol ac am ffisiotherapi

Inglese

The NHS developed the specialisms of Talygarn and it gained a wide reputation for its treatment of respiratory disorders and for physiotherapy

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yn yr arbenigeddau hyn , cyfanswm y rhestr aros yn Lloegr yw 500 , tra bo'r rhestr yng Nghymru'n ddiddiwedd

Inglese

In these specialties , the total waiting list in England is 500 , while the list in Wales goes on and on

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Bydd y grŵp llywio'n cynnwys arbenigwr cydnabyddedig mewn materion tirlun gwarchodedig a materion cadwraeth , yn ogystal ag arbenigeddau perthnasol eraill

Inglese

The steering group will include an acknowledged expert in protected landscape and conservation matters , as well as other relevant expertise

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Bydd y rheiny yn gynlluniau wedi eu teilwra ar gyfer adrannau ac arbenigeddau penodol ar sut orau i ddarparu a gwella eu gwasanaethau penodol ar gyfer cleifion Cymraeg eu hiaith.

Inglese

Such plans will be tailored to the needs of specific departments and specialisms and will deal with how best specific services may be delivered and improved for Welsh speaking patients.

Ultimo aggiornamento 2009-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: LowriWilliams

Gallese

Ymhlith yr arbenigeddau â'r mwyaf o swyddi gwag yr oedd y rheini lle yr oedd prinder cenedlaethol yn hysbys megis radioleg , anesthetig , seiciatreg henoed a salwch meddwl

Inglese

The specialities that had most vacancies included those with known national shortages such as radiology , anaesthetics , old age psychiatry and mental illness

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Fel gyda'r cynigion ar gyfer y De , mae hyn yn gydnabyddiaeth o'r angen i ddarparu niwrolawfeddygaeth bediatrig mewn amgylchedd sydd â gofal dwys pediatrig penodedig a mynediad i arbenigeddau pediatrig eraill

Inglese

As with the proposals for south Wales , this is in recognition of the need to provide paediatric neurosurgery in an environment that has dedicated paediatric intensive care and access to other paediatric specialties

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

A yw'r Gweinidog yn cytuno â hynny ? Credaf ei fod yn dderbyniol i gael prifysgolion ag arbenigeddau gwahanol , ond yng Nghymru nid ydym am i rai prifysgolion gael eu hystyried yn rhai gwell nag eraill yn yr hirdymor

Inglese

Does the Minister agree with that ? I think that it is acceptable to have universities with different specialisms , but in Wales we do not want some universities to be seen as being better than others in the long term

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

C7 Alun Cairns : A wnaiff Prif Weinidog Cymru ddatganiad ar sut y caiff adnoddau ac arbenigeddau'r sector preifat eu cyflwyno at ddiben rhedeg gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru ? ( OAQ12453 )

Inglese

Q7 Alun Cairns : Will the First Minister make a statement on how private sector resources and expertise will be introduced into the operation of public services across Wales ? ( OAQ12453 )

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Rhodri Glyn Thomas : Mae gennych allu rhyfeddol i osgoi'r ffeithiau pan ydynt yn digwydd bod yn anghyfleus i chi , a dim ond cyfeirio at rai arbenigeddau lle y mae Cymru'n perfformio'n well na Lloegr

Inglese

Rhodri Glyn Thomas : You have this wonderful ability to avoid the facts when they do not happen to suit you , and only to refer to certain specialities where Wales performs better than England

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Ceir gwybodaeth am wasanaethau pediatrig , ond nid oes gwybodaeth o safon dda am faint o amser y mae plant yn aros am driniaeth mewn arbenigeddau eraill megis gwasanaethau orthopedig a gwasanaethau'r glust , y trwyn a'r gwddf

Inglese

There is information on paediatric services , but there is no quality information on how long children are waiting for treatment in other specialities such as orthopaedics and ear , nose and throat

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Fodd bynnag , Ieuan , rhaid inni hefyd gofio am y driniaeth a roddir bob dydd yn y gwasanaeth iechyd -- mae gwasanaethau acíwt yn cyfrif am ryw 6 y cant -- a sicrhau ein bod yn darparu ar gyfer cleifion ar bob cam o ofal sylfaenol i'r is-arbenigeddau a'r adegau pan fo angen i glaf weld arbenigwr nad yw ar gael o bosibl yn un o'n hysbytai ni

Inglese

However , we must also remember , Ieuan , the treatment that goes on daily in the health service -- the acute side amounts to some 6 per cent -- and ensure that we are delivering for patients right through from primary care to the sub-specialities and the times when a patients needs a specialist who may not be available in one of our hospitals

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK