Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di blaenaf da Gallese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Gallese

Inglese

Informazioni

Gallese

Mae gofal ataliol ac adsefydlu wedi ildio'r lle blaenaf i raddau

Inglese

Preventative care and rehabilitation have taken a back seat

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yr ydym yn rhoi'r lle blaenaf i gleifion a gofal iechyd sylfaenol

Inglese

We are putting patients and primary healthcare at the forefront

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Rhaid inni roi'r lle blaenaf yn ein meddwl i anghenion yr holl ddysgwyr

Inglese

We must bear the needs of all learners uppermost in our minds

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yr wyf yn sicr felly ei fod yn geffyl blaen dros y grŵp Llafur fel yr Aelod Cynulliad blaenaf

Inglese

I am sure therefore that he must be a front runner for the Labour group as the leading Assembly Member

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Rhoddodd y BBC y lle blaenaf ddoe i adroddiad a nododd fod un ym mhob 10 swydd athro heb ei llenwi

Inglese

The BBC led yesterday with a report that stated that one in 10 teaching posts were unfilled

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Gwerthfawrogaf fod rhaid i'r Llywodraeth roi'r lle blaenaf bob amser i ddiogelwch ei phobl

Inglese

I understand that the Government's first priority must always be the security of its people

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae'n bwysig bod yr adroddiad wedi rhoi'r lle blaenaf i bobl hyn a'u dymuniadau

Inglese

It is important that the report has put older people and what they want first

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Rhaid i'r trosglwyddiad fod yn seiliedig ar dystiolaeth hefyd er mwyn sicrhau mai diogelwch plant a gaiff y lle blaenaf

Inglese

The transfer must also be evidence-based to ensure that the safety of children is paramount

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Bydd unrhyw strategaeth gofal plant y gofynnir inni ei mabwysiadu yn y Cynulliad hwn yn gorfod sicrhau bod fforddiadwyedd gofal plant yn cael y lle blaenaf

Inglese

Any childcare strategy that we are asked to adopt in this Assembly must ensure that affordibility of childcare is paramount

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Y mater sydd , mae'n debyg , wedi cael y lle blaenaf yn ein gwaith yn nhermau cyhoeddusrwydd dros y flwyddyn ddiwethaf yw perfformiad a thâl athrawon

Inglese

The issue that has probably dominated our work in publicity terms over the past year is teachers ' performance and pay

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Gwenda Thomas : Diolch i chi am eich datgania ; yr wyf yn siwr ein bod oll yn cytuno bod yn rhaid rhoi'r lle blaenaf i les plant

Inglese

Gwenda Thomas : Thank you for your statemen ; I am sure that we all agree that the welfare of children must be paramount

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Jane Hutt : Gobeithiaf y gallwn roi'r lle blaenaf i ddiogelwch plant a'r medrau arbenigol y mae ar blant eu hangen yng Nghymru

Inglese

Jane Hutt : I hope that we can put children's safety and the specialist skills that children need in Wales at the forefront

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Byddai hynny yn ein galluogi o adeiladu ar ddwyieithrwydd a'i gysylltu â datblygu dysgu ieithoedd tramor , heb fod yr olaf yn digwydd ar draul y blaenaf ?

Inglese

That would allow us to build on bilingualism and link it to the teaching of foreign languages , without the latter being done at the expense of the former ?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Rhaid i'r Llywodraeth gydnabod yr angen i gynnig dewis i ddisgyblion , os ydynt wedi ymrwymo i roi'r lle blaenaf i ddysgwyr yng Nghymru

Inglese

The Government needs to recognise the need for choice for pupils , if they are committed to putting learners first in Wales

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Un o nodau blaenaf a phwysicaf y Cynulliad yw gweithio mewn partneriaeth â'r holl sectorau yn y gymdeithas yng Nghymru wrth ddatblygu polisi a'i roi ar waith ac wrth weithredu

Inglese

One of the most important overriding aims of the Assembly is to work in partnership with all sectors of Welsh society in developing and implementing policy and in taking action

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae hynny'n argoeli'n dda ar gyfer cyd-ddealltwriaeth o'u cyfrifoldeb i sicrhau mai diogelwch y cyhoedd a gaiff y lle blaenaf

Inglese

That bodes well for a mutual understanding of their responsibility to ensure that public safety is paramount

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Ni fu'r blynyddoedd diweddar yn hawdd i lawer o'n cwmnïau blaenaf sydd wedi ceisio datblygu'r celfyddydau proffesiynol yng Nghymru , a chefnogi Cymru dramor

Inglese

The last few years have not been easy for a number of our leading companies that have tried to develop the professional arts in Wales , and support Wales abroad

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Menter ragorol ydyw ac mae'n amlygu ein hymrwymiad i roi'r lle blaenaf i wasanaethau a hawliau plant , a'r gallu i gael gwasanaethau effeithiol

Inglese

It is an excellent initiative and it underlines our commitment to ensuring that children's services and rights , and access to effective services are foremost

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Y Prif Weinidog : Credaf ei bod braidd yn ormod ichi ddweud hynny yn wythnos cynhadledd y Blaid Dorïaidd lle y rhoddir y lle blaenaf i gyhoeddiadau sy'n cipio , neu geisio cipio , y penawdau

Inglese

The First Minister : I think that it is a bit rich of you to say that in the week of the Tory Party conference , which is dominated by headline-grabbing , or would-be headline-grabbing , announcements

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yn dilyn ymgynghoriad eang , penderfynodd y Pwyllgor fod angen datblygu dull strategol cenedlaethol o ymdrin â TGCh mewn ysgolion , nid yn unig i sicrhau nad yw Cymru y tu ôl i wledydd eraill , ond i sicrhau ein bod ymhlith y rhai blaenaf o ran defnyddio TGCh ar draws cwricwlwm yr ysgol

Inglese

Following wide consultation , the Committee decided that there was a need to develop a national strategy to deal with ICT in schools , not only to ensure that Wales does not lag behind other countries , but to ensure that we are at the forefront of using ICT across the school curriculum

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK