Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di clos pwll glo da Gallese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Gallese

Inglese

Informazioni

Gallese

Un pwll glo sydd ar ôl

Inglese

We have one coal mine left

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yr oedd y pwll glo yn gweithredu'n llawn yn 1911

Inglese

The mine was in full production in 1911

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yr oedd Pwll Glo Navigation yn cyflogi 439 o bobl yn ystod ei gyfnod prysuraf yn 1945

Inglese

Navigation Colliery employed 439 people in its heyday in 1945

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae Pwll Glo Navigation yn adeiladwaith cain , gydag adeiladau brics o'r cyfnod Edwardaidd

Inglese

Navigation Colliery is a fine structure , with Edwardian brick buildings

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yn ystod streic y glowyr , rhybuddiai ni fod cymuned yn chwalu bob tro yr oedd pwll glo yn cau

Inglese

During the miners ' strike , he warned us that a community was devastated every time a coal mine was closed

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yn 1989 , collwyd 685 o swyddi ym mhwll glo Marine , y pwll glo olaf ym Mlaenau Gwent

Inglese

In 1989 , 685 jobs were lost in the Marine colliery , the last colliery in Blaenau Gwent

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yr oedd fy nhad yn un o bump o frodyr a'r unig un nad aeth i weithio yn y pwll glo

Inglese

My father was one of five brothers and the only one not to work down the mines

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae Pwll Glo Navigation yn ased pensaernïol , credwch chi fi , ac mae llawer o bobl yn cyfeirio ato

Inglese

Navigation Colliery is an architectural asset , believe you me , and many people comment on it

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Ceir llawer o enghreifftiau o brosiectau adfywio tebyg : er enghraifft , Pwll Glo Westoe , South Shields

Inglese

There are many examples of similar regeneration projects : for example , Westoe Colliery , South Shields

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Agorwyd siafftiau hen safle Pwll Glo Navigation yng Nghrymlyn , sydd bellach yng nglyn Ebwy , ym 1907 gan Partridge Jones and Company Cyf

Inglese

The shafts of the former Navigation Colliery site in Crumlin , now in the Ebbw valley , were begun in 1907 by Partridge Jones and Company Ltd

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae Pwll Glo Navigation yn cynnwys adeiladau rhestredig Gradd II* â chorn simnai sgwâr sy'n 46m o uchder

Inglese

Navigation Colliery is a Grade II* listed complex with a 46m high square stack chimney

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Caeodd y pwll glo olaf amser maith yn ôl , a bydd y cysylltiad olaf hwn â'r diwydiant dur a thunplat yn cau yn yr haf

Inglese

The last coal mine closed a long time ago , and this last connection with the steel and tinplate industry will close this summer

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae safle Pwll Glo Navigation islaw coedwigoedd Trinant a gellid ei ddefnyddio i drawsnewid coed Cymru o bren rhad i loriau pren graen pen ag iddynt werth ychwanegol uchel gan ddefnyddio dull gweithgynhyrchu modern â rheolaeth rifol gyfrifiadurol

Inglese

The Navigation Colliery site is below Trinant woods and could be used to convert Welsh timber from cheap wood to high-value-added end-grain wood flooring using modern computerised numerical control manufacturing methods

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Dechreuaf drwy drafod Pwll Glo Navigation a'r materion sy'n effeithio ar ei botensial , ac yna byddaf yn egluro ymagwedd gyfannol Llywodraeth y Cynulliad tuag at adfywio economaidd

Inglese

I will begin by discussing Navigation Colliery and the issues affecting its potential , and will then explain the Assembly Government's holistic approach to economic regeneration

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Lorraine Barrett : A allwch fy atgoffa a wnaeth y Ceidwadwyr ar y pryd alw am ryddhad trethi i fusnesau pan gaeasant pob pwll glo yn y Cymoedd ? Maent yn ffug-wylofain

Inglese

Lorraine Barrett : Can you remind me whether the Conservatives at the time called for rate relief for businesses when they closed all the pits in the Valleys ? They are crying crocodile tears

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Leighton Andrews : Mae heddiw yn ddiwrnod arbennig o ingol yn hanes y Rhondda , oherwydd mai 40 mlynedd yn ôl i heddiw y digwyddodd trychineb pwll glo y Cambrian , pan fu farw 31 o bobl ac yr anafwyd 13

Inglese

Leighton Andrews : Today is a particularly poignant day in the history of the Rhondda , as it is 40 years ago today that the Cambrian colliery disaster took place , in which 31 people died and 13 were injured

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae'n rhan o ddyfodol Cymru oherwydd canfuwyd ateb Cymreig i broblem Gymreig gan y 300 o weithwyr yna yng Nglofa'r Twr a ddefnyddiodd eu cynilion a'u harian diswyddo i achub pwll glo

Inglese

It is part of the future of Wales because a Welsh solution was found to a Welsh problem by those 300 workers at Tower Colliery who dipped into their savings and redundancy money to save a pit

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Felly , sut gallwn adfywio safle Pwll Glo Navigation ? Mae'r adeiladau rhestredig Gradd II* yn drawiadol ac yn ddigon mawr i warantu eu hadfywio a'u troi yn uned ddatblygu economaidd -- gydag unedau busnesau bach newydd , sgiliau a TGCh , ac unedau twf lle y gallai'r busnesau hynny ddatblyg ; safle o fusnesau clwstwr yn gweithio gyda'i gilydd , yn cynnal ei gilydd ac yn darparu ffynonellau cyflenwi busnes i'w gilydd

Inglese

Therefore , how can we regenerate the Navigation Colliery site ? The Grade II* listed buildings are impressive and large enough to warrant regeneration into an economic development unit -- with small business starter units , skills and ICT and growth units where those businesses could develo ; a site of cluster businesses working together , supporting each other and providing business supply sources to each other

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Pwll Glo Penallta yn ardal Morgannwg ganol gynt yw'r pwll glo Edwardaidd mwyaf sy'n dal i fodoli yn y De , lle ceir cynigion i wella pob adeilad rhestredig a chreu cymuned newydd â chymysgedd o fflatiau , swyddfeydd a chyfleusterau ar gyfer chwaraeon a hamdden

Inglese

Penallta Colliery in the former mid Glamorgan area is the largest remaining Edwardian colliery in south Wales , where there are proposals to restore all listed buildings and create a new community with a mix of apartments , offices and facilities for sport and recreation

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Rhodri Glyn Thomas : Mae pwll glo y Betws yn gyflogwr eithriadol o bwysig yng nghwm Aman , gyda 110 o swyddi a chyflogau da , yng nghyd-destun y cwm , o £25 ,000 y flwyddyn

Inglese

Rhodri Glyn Thomas : Bettws colliery is an extremely important employer in the Amman valley , providing 110 jobs paying £25 ,000 per annum which , in the context of the valley , are very well paid

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK