Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di maes yr onen da Gallese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Gallese

Inglese

Informazioni

Gallese

maes yr awel

Inglese

the field of the breeze

Ultimo aggiornamento 2020-06-09
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Gallese

Maes yr ysgol

Inglese

school field

Ultimo aggiornamento 2019-03-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Gallese

Adroddiad Gwaith Maes yr <PROTECTED>

Inglese

The <PROTECTED> Fieldwork Report

Ultimo aggiornamento 2009-11-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: LowriWilliams
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Gallese

1Arolwg o waith maes yr <PROTECTED> 2003/42

Inglese

1Review of the <PROTECTED>'s field work 2003/42

Ultimo aggiornamento 2006-10-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: LowriWilliams
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Gallese

Ni chrybwyllwyd eto y tri maes yr hoffwn ymchwilio iddynt

Inglese

Three areas that I would like to probe have not been mentioned yet

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Y maes yr hoffwn sôn amdano heddiw yw datblygu economaidd

Inglese

The area upon which I want to comment today is economic development

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Dyma un maes yr hoffwn fod wedi gallu gwneud mwy drosto

Inglese

That is one sector for which I would have liked to be able to do more

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Oherwydd hyn , ac oherwydd y bydd eich swyddfa yn derbyn cyfrifoldebau a swyddogaethau newydd mewn sawl maes , yr wyf wedi cynnwys darpariaeth ychwanegol yn y gyllideb arfaethedig

Inglese

For this reason , and because your office will assume new responsibilities and functions in several areas , I have included extra provision in the proposed budget

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Arweinydd Grwp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ( Michael German ) : Un maes yr ydym yn pryderu yn ei gylch yw ein rôl yn Ewrop

Inglese

The Leader of the Welsh Liberal Democrats Group ( Michael German ) : One area with which we are concerned is our role within Europe

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Un maes yr wyf yn pryderu yn ei gylch fel Gweinidog , fel y mae'r Pwyllgor hefyd , yw hyfforddiant a sicrhau nifer digonol o weithwyr datblygu cymunedau

Inglese

One area about which I am concerned as Minister , as is the Committee , is training and ensuring adequate numbers of community development workers

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Dyma'r prosiectau sy'n cynnwys cryn arloesi fel arfer ac sy'n helpu i roi Cymru ar y blaen ym maes yr economi wybodaeth

Inglese

These are projects that are typically high in innovation and are helping to place Wales at the forefront of the knowledge economy

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Sylweddolodd y cyrff sy’n gysylltiedig â maes yr amgylchedd nad oes modd i un corff ysgwyddo baich holl waith datblygu geirfa maes pwnc a bod angen blaenoriaethu a chydweithio i weithredu rhaglen waith dros gyfnod o amser.1

Inglese

The organisations involved in this field realised that one organisation could not undertake the entire process of developing a glossary of terms for a subject area and that prioritisation and co-operation would be necessary to implement a programme of work over a period of time.1

Ultimo aggiornamento 2009-03-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: LowriWilliams

Gallese

Yr <PROTECTED> i weithredu eu strategaeth marchnata newydd yn sgil arolwg gwaith maes yr <PROTECTED>, gan gynnwys cynyddu’r pwyslais ar y grŵp oedran 12 – 15

Inglese

The <PROTECTED> to implement its new marketing strategy following the <PROTECTED>’s field work audit, including increased emphasis on the 12 – 15 age group

Ultimo aggiornamento 2007-07-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: LowriWilliams
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Gallese

Cynyddu o 3% nifer y gweithgareddau sy’n digwydd yn yr oed pontio, gan gymryd ffigurau rhaglen maes yr <PROTECTED> ym mis Mawrth 2008 fel gwaelodlin;

Inglese

An increase of 3% in the number of activities that are held in the transition age group, taking the <PROTECTED> field programme figures in March 2008 as a baseline;

Ultimo aggiornamento 2008-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: LowriWilliams
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Gallese

Cyflëwyd y wybodaeth honno i swyddogion yn CLlLC cyn y Nadolig i gadarnhau mai dyna oedd y maes â'r flaenoriaeth uchaf a'r maes yr oeddem yn ei ystyried , o gofio na fyddai ymgynghoriad cyhoeddus bryd hynny

Inglese

That information was relayed to officials at the WLGA before Christmas to confirm that that was the area of greatest priority and the one that we were considering , bearing in mind that there was to be no public consultation at that stage

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mewn iechyd a gwasanaethau cymdeithasol -- y maes yr wyf yn arbenigo ynddo fwyaf -- dylid rhoi canllawiau i'r 22 bwrdd iechyd lleol newydd ar sut i gomisiynu gwasanaethau gan y sector gwirfoddol

Inglese

In health and social services -- the area in which I have most expertise -- guidance should be issued to the 22 new local health boards on how they commission services from the voluntary sector

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Sylweddolodd y cyrff sy’n gysylltiedig â maes yr amgylchedd nad oes modd i un corff ysgwyddo’r baich o ddatblygu geirfa maes pwnc a bod angen blaenoriaethu a chydweithio i weithredu rhaglen waith dros gyfnod o amser.

Inglese

The organisations involved in the environment field realised that one organisation could not shoulder the burden of developing a subject area glossary of terms and that prioritisation and co-operation would be necessary to implement a programme of work over a period of time.

Ultimo aggiornamento 2009-07-02
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: LowriWilliams

Gallese

Mae'r ddeorfa ar gyfer busnesau'r gwyddorau biolegol , lle y bydd yr ardd yn hybu busnesau newydd ym maes yr amgylchedd a'r gwyddorau biolegol , wedi'i chwblhau bron

Inglese

The biosciences business incubator , where new bioscience and environmental business will be nurtured by the garden , is almost complete

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Ceir y pleidleisiau a'r trafodion , sydd yn rhoi'r cyfanswm yn unig , Cofnod y Trafodion , sydd yn anghywir yn yr achos hwn , a'r gronfa ddata pleidleisio ym maes yr Aelodau

Inglese

There are the votes and proceedings , which offer just a total , the Record of Proceedings , which is wrong in this case , and the voting database in the Members area

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Fodd bynnag , os edrychwch yn ofalus ar y swydd-ddisgrifiad , gwelwch ei fod yn ogystal â mynnu arbenigedd ym maes yr amgylchedd hanesyddol , er pwysiced yw hynny , yn gofyn hefyd am allu i gysylltu ag amcanion polisi ehangach Llywodraeth y Cynulliad , ac mae hynny hefyd yn agwedd bwysig ar y swydd newydd honno

Inglese

However , if you look carefully at the job description , you will see that it asks both for expertise in the field of the historic environment , important though that is , but also for an ability to connect with the wider policy objectives of the Assembly Government , which is also an important part of that new job

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK