Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di mewn undeb mae nerth da Gallese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Gallese

Inglese

Informazioni

Gallese

mewn undod mae nerth

Inglese

Ultimo aggiornamento 2013-05-20
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Gallese

Mae nerth mewn undod

Inglese

There is strength in unity

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Daeth yr ymadrodd ` mewn undod mae nerth ' i'm meddwl

Inglese

The phrase ` united we stand ' came to my mind

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yn ein barn ni , bod mewn undeb â phobloedd Ewrop yw'r dyfodol gorau i Gymru

Inglese

We see the future of Wales being best served in a union of the peoples of Europe

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yn ogystal , mae'r egwyddor o fyw mewn undeb sydd yn cynrychioli gwerthoedd arbennig yn bwysig

Inglese

The principle of living in a union that represents particular values is also important

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae rhinwedd yn y ddadl syml , o safbwynt yr economi , amddiffyn , polisi tramor neu nawdd cymdeithasol , mai mewn undod y mae nerth

Inglese

There is merit in the simple argument that when it comes to the economy , defence , foreign policy or social security , bigger is indeed stronger

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae nerth ac amrywiaeth yn amlwg , ac mae'r angen i ddeall ein gilydd yn well yn cael lle blaenllaw

Inglese

Strength and diversity shine through , and the need to better understand each other comes to the fore

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mewn Undeb Ewropeaidd wedi ei ehangu , bydd llawer mwy o wladwriaethau bychain , y bydd y rhan fwyaf ohonynt yn deillio o endidau mwy o faint

Inglese

In an enlarged EU , there will be many more small states , most of which will emerge from larger entities

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Phil Williams : Ymhen ychydig flynyddoedd byddwn mewn undeb arian cyffredin mewn 27 o aelod-wladwriaethau llawn , chwech ohonynt yn llai na Chymru

Inglese

Phil Williams : Within a few years we will be in a union with a common currency in 27 full member states , six of them smaller than Wales

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mewn gwybodaeth y mae nerth , a rhaid inni sicrhau bod pawb sy'n gweithio ac yn prynu cynnyrch yng Nghymru'n cael gwybod beth yn union y maent yn ei brynu a'i fwyta

Inglese

Information is power , and we need to ensure that everyone working and purchasing produce in Wales is fully informed as to exactly what they are purchasing and eating

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae'r ehangu pellach ar yr Undeb Ewropeaidd yn golygu bod rhaid inni sicrhau'r gynrychiolaeth orau posibl i ni ym Mrwsel mewn Undeb Ewropeaidd sy'n newid

Inglese

Further enlargement of the European Union means that we must ensure that we have the best representation possible in Brussels in a changing European Union

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Byddai Cernyw'n parhau'n rhanbarth Amcan 1 yn llwyr , hyd yn oed mewn Undeb Ewropeaidd o 25 gwlad , a byddem ni'n dal i fod yn gymwys i gael cymorth trosiannol

Inglese

Cornwall would remain a true Objective 1 region , even within a European Union of 25 countries , and we would remain eligible for transitional assistance

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Dengys y ffigurau presennol a gyhoeddwyd gan Eurostat fod cynnyrch mewnwladol crynswth y pen yn y Gorllewin a'r Cymoedd , dros gyfartaledd o dair blynedd , bellach yn 73 .8 y cant o'r cyfartaledd mewn undeb Ewropeaidd o 25 o aelod wladwriaethau

Inglese

The current figures published by Eurostat show that , over an average of three years , gross domestic product per capita in west Wales and the Valleys is now 73 .8 per cent of the average in a European union of 25 member states

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Edwina Hart : Pan fyddaf yn cyfarfod â chynrychiolwyr undebau credyd , caf fod gwirfoddolwyr yn deall rheolaeth ariannol a'u bod yn deall yr hyn y mae'n ei olygu , oherwydd os aiff rhywbeth o'i le mewn undeb credyd , mae'n effeithio ar bob un o'r aelodau

Inglese

Edwina Hart : When I meet credit union representatives , I find that the issue of fiscal control is clear to the volunteers and they understand what it means , because if anything goes wrong in a credit union it affects all of its members

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Fodd bynnag , y pwynt holl bwysig a wneir y bore yma -- ac mae hyn yn fater parhaus yn hytrach na mater sydd ond yn berthnasol i'r ddadl y bore yma -- yw rôl y Cynulliad yn y dyfodol mewn Undeb Ewropeaidd sy'n ehangu

Inglese

However , the crucial point being made this morning -- this is not just relevant to this morning's debate , but is an ongoing issue -- is the future role of the Assembly in an expanding European Union

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK