Hai cercato la traduzione di trysor cedd da Gallese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Gallese

Inglese

Informazioni

Gallese

trysor

Inglese

treasure

Ultimo aggiornamento 2011-09-20
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Gallese

trysor cudd

Inglese

lucky horseshoe series

Ultimo aggiornamento 2021-03-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Gallese

cariad trysor

Inglese

treasure loves

Ultimo aggiornamento 2021-05-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Gallese

trysor aeron

Inglese

berried treasure

Ultimo aggiornamento 2007-01-17
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: LowriWilliams

Gallese

sylweddolais fod trysor ym machynlleth

Inglese

i realised that there was a treasure in machynlleth

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

trysor pennaf y strategaeth hon , yn sicr , yw canolfan mileniwm caerdydd

Inglese

the jewel in the crown of this strategy must be the cardiff millennium centre

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

ef yw trysor pennaf ein diwydiant gweithgynhyrchu , ond mae wedi'i lychwino gan y penderfyniad hwn

Inglese

it is the jewel in our manufacturing crown , but it has been tarnished by this decision

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

gobeithiaf y bydd yr arddangosfa archaeoleg trysor cudd , a fydd yn rhedeg tan fis medi , yn denu torfeydd hefyd

Inglese

i hope that the buried treasure archaeology exhibition , which runs until september , will also draw the crowds

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

gobeithiaf y bydd cyllid ar gael i ganiatáu i awdurdodau lleol barhau i ddatblygu eu gwasanaethau llyfrgell ac y bydd y gweinidog yn sicrhau bod arian ar gael i farchnata ein trysor cudd mwyaf , llyfrgell genedlaethol cymru

Inglese

i hope that funding will be available to allow local authorities to continue to develop their library services and that the minister will ensure that money is available to market our best-kept secret , the national library of wales

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

a wnewch chi gefnogi cais i sefydlu canolfan barhaol i arddangos y trysor cenedlaethol hwn , sy'n enghraifft odidog o gelfyddyd a menter gymunedol ?

Inglese

will you support the bid to establish a permanent centre to exhibit this national treasure , which is a glorious example of community art and enterprise ?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

onid ydym wedi dysgu unrhyw beth o'r hyn a ddigwyddodd i'r rheilffyrdd ? yr ateb yw adfer yr nhs fel trysor y gwasanaethau cyhoeddus

Inglese

have we learnt nothing from what happened to the railways ? the answer is to restore the nhs to being the jewel in the crown of public services

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

yn yr 800au a’r 900au oc, hwylion nhw i wledydd eraill, gan ddwyn trysor, masnachu a setlo lle roedd tir ffermio da.

Inglese

in the 800s and 900s ad they sailed to other countries, stealing treasure, trading and settlingwhere there was good farmland.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

a ddywedwch wrthym beth fydd y gost i bobl cymru yn awr a faint o arian a gaiff ei golli yn dilyn cau'r trysor cenedlaethol hwn ? ni chyfeiriasoch at y materion hynny yn eich datganiad

Inglese

will you tell us what the cost will now be to the people of wales and how much money will be lost following the closure of this national gem ? you did not refer to those issues in your statement

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

onid yw'n warth bod llywodraeth cymru wedi golchi ei dwylo yn gyfan gwbl o'r sefyllfa hon ac wedi gosod trysor cenedlaethol mewn sefyllfa mor fregus a pheryglus ?

Inglese

is it not a disgrace that the government of wales has washed its hands of this situation and has placed a national treasure in such a vulnerable and dangerous position ?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

rhoddant flynyddoedd o'u bywydau i rannu trysor yr iaith gymraeg a'n diwylliant gyda degau o filoedd o blant , llawer ohonynt yn dod o gartrefi di-gymraeg

Inglese

they give years of their lives to sharing the treasure of the welsh language and our culture with tens of thousands of children , many of whom are from non-welsh speaking homes

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

bydd angen fframwaith dadansoddi ehangach hefyd ar y cynulliad , yn bennaf am na ddylid credu mai de-ddwyrain cymru yw trysor aur economi cymru , ac yn rhanbarth y gellir ei reoli yn y gobaith y bydd twf yn ymdreiglo i rannau llai ffyniannus o gymru

Inglese

a wider framework of analysis will also be necessary for the assembly , not least because south-east wales should not be considered the golden goose of the welsh economy , a region which can be constrained in the hope that growth will trickle down to less prosperous parts of wales

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

rhodri glyn thomas : onid y gwir yw mai £300 ,000 y flwyddyn dros bum mlynedd yw'r cais ger eich bron , ac nad yw llywodraeth cymru yn barod i gyfrannu hynny i gadw gardd fotaneg genedlaethol cymru ar agor ? yr ydych am weld trysor cenedlaethol yn cau

Inglese

rhodri glyn thomas : is it not true that the request before you is for £300 ,000 a year over five years , and that the government of wales is not prepared to contribute that to keep the national botanic garden of wales open ? you want to see a national treasure close

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

gan fod y prif weinidog a'r gweinidog dros ddiwylliant , y gymraeg a chwaraeon wedi golchi eu dwylo o gyfrifoldeb am yr ardd fotaneg , a wnaiff y gweinidog dros ddatblygu economaidd a thrafnidiaeth dderbyn y cyfrifoldeb ar ran llywodraeth cymru i gynnal , i hyrwyddo ac i gadw'r trysor hwn i'r dyfodol ?

Inglese

given that the first minister and the minister for culture , welsh language and sport have washed their hands of responsibility for the botanic garden , will the minister for economic development and transport assume responsibility on behalf of the government of wales for maintaining , promoting and preserving this treasure for the future ?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

mae'r cynulliad yn rhan o'i datblygiad yn wlad unigryw , fywiog yn parchu trysor ei threftadaeth tra'n chwarae rhan bwysig o fewn y deyrnas gyfunol ac ar lwyfan byd-eang

Inglese

the assembly is part of its evolution into a distinct , vibrant country respecting the treasure of its tradition while playing an important role within the united kingdom and on the world stage

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

mae gennym hefyd eglwys garmon sant , trysor mudiad rhydyche ; mae gennym neuadd y ddinas sy'n adeilad neo-faroc ysblennydd , un o'r ychydig enghreifftiau o'r math hwnnw o bensaernïaeth yng ngogledd ewrop , ac , yn heol y gadeirlan , mae gennym y stryd breswyl fwyaf ysblennydd a godwyd ar ddiwedd oes fictoria

Inglese

we also have st german's church , the jewel of the oxford movemen ; we have the magnificent neo-baroque city hall , one of the few examples of that type of architecture in northern europe , and , in cathedral road , we have the most magnificent residential street built in the late victorian era

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK