Hai cercato la traduzione di sanget da Giavanese a Indonesiano

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Giavanese

Indonesiano

Informazioni

Giavanese

matur nuwun kanthi sanget

Indonesiano

terima kasih banyak buat teman terutama kepada tuhan

Ultimo aggiornamento 2014-09-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Giavanese

serat riyanta wonten serat riyanta punika kacarios menawi ing nagari surakarta wonten priyantun luhur, asmanipun pangeran notosewojo. pangeran punika gadhah putra naminipun raden mas riyanta. wiwit raden mas riyanta umur enem taun, dheweke ditinggal sedak aliyan ramanipun. lajeng naming dirawat kaliyan ibunipun. dados, raden mas riyanta sanget dipuntresnani dening ibunipun. menawi sampun umur pitung taun, raden mas riyanta di pindah wontening semarang. wonten semarang punikaraden mas riyanta ndherek pamanipun, asmanipun raden mas tondowidjojo. woten mriku, raden mas riyanta kadidik dados jejaka ingkang bagus polah tingkahipun. ibunipun remen sanget menawi gadhah anak tunggal ingkang bagus rupanipun kaliyan polahipun, dados ibunipun nuruti sakka behanipun katurutane raden mas riyanta. ngantos umur kalih dasa, raden mas riyanta dereng gadhah estri ingkang ditresnani. mula, ibunipun tansah was-was. banjur ibunipun ngengken raden mas riyanta kangge golek tiyang estri kangge didadosaken bojonipun. nanging raden mas riyanta dereng purun, banjur ngulur-ulur waktu kaliyan ngendika menawi dereng wonten tiyang estri ingkang ditresnani. raden mas riyanta tasih kepengin golek pengalaman kangge kauripan punika. kala semanten, nuju ing wanci serap surya raden mas kaliyan raden mas durjat, inggih mitranipun katemuan. raden mas durjat ngajak raden mas rjanto kangge tindak dating ngalun-alun ningali kumidi hradu. wonten mriku malah kebarakaran wong-wong pada playon kangge nylametaken awake dhewe-dhewe. nalika badhe kandur, raden mas ditabrak kaliyan lare estri ingkang umuripun kinten kawan welas taun. lare punika nangis sarwisa sarubat ngupadosi tiyang sepuhipun menawi katalingsut amargi melas, raden mas riyanta banjur ngeteraken wangsul. nalika badhe diteraken wangsul bocah wau malah ngilang, amargi sampun ketemu kaliyan tiyang sepuhipun. nanging raden mas riyanta dereng ngertos namanipun bocah wau. raden mas riyanta tresna kaliyan estri punika. saking kumidi, raden mas riyanta banjur wangsul dateng dalemipun. wonten dalem, ibunipun malah badhe njodhoaken raden mas riyanta. amargi boten purun bab jejodhohan punika, raden mas riyanta banjur tindak menyang boyolali. menawisa mpun radi adhem, raden mas riyanta banjur wangsul wonten dalemipun. akhiripun, raden mas riyanta ketemu kaliyan tiyang estri ingkang wonten ing kumidi. inggih punika raden ajeng srini. raden ajeng srini punika putrinipun kyai pamrayoga, ingkang uwakipun raden mas riyanta. raden mas riyanta remensanget kaliyan raden ajeng srini, nanging raden mas riyanta boten wani ngomong. lajeng, raden ajeng srini badhe di jodhoaken kaliyan jaler saking rembang. amargi kuciwo kaliyan bab punika, raden mas riyanta lajeng ndamel lukisan gambaripun raden ajeng srini. ibunipun raden mas riyanta banjur tindak dateng wonten ing dalemipun kyai pramayoga, menawi badhe tanglet bab perjodhohan punika. nanging ulem-ulem punika boten leres. lajeng ibunipun raden mas riyanta banjur nembung raden ajeng srini kangge didadosaken menantu. raden mas riyanta kalian raden ajeng srini mantenan. unsur intrinsik novel 1. tema ; perjuangane bocah lanang seng urep karo ibune, banjur wes gedhe goleki estri ingkang ditresnani 2. paraga/penokohan ; 1. pangeran notosewojo ; mbeneh 2. raden mas riyanta ; apik sifate lan tingkahe, ora gampang nyusu-nyusu 3. ibu raden mas riyanta ; penyayang 4. raden mas tondowidjojo ; teges 5. raden ajeng srini ; peduli, gampang nulung wong liyo 6. kyai pramayoga ; nuruti karep anak 3. alur/plot ; maju 4. latar/setting ; - tempat : nagari surakarta, semarang, 5. amanat ; yen pancen tresna karo uwong kudhu diperjuangne 6. sudut pandang ; wong ketelu

Indonesiano

Ultimo aggiornamento 2020-09-15
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Giavanese

assalamualaikum wr. wb.bapak kepala sekolah ingkang kinurmatan.bapak, ibu guru ingkang satuhu luhuring budi.ugi mboten kesupen rencang-rencang ingkang kaula tresnani.sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken puji syukur dhu-mateng gusti mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun sahingga kita sadaya taksih saged kempal ing acara punika kanthi mboten wonten alangan setunggal punopo. sholawat saha salam senantiasa kita haturaken dumateng junjungan kita nabi agung muhammad s.a.w. ingkang kita tengga-tengga syafaatipun benjang ing dinten akhir,. kanthi ucapan allahhumma sholli ala syaidina muhammad wa ala ali syaidina muhammad ,kula jumeneng ten ngriki ajeng medaraken babagan karesikan lingkungan. karesikan lingkungan wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. kedah kita emut bilih lingkungan inggih punika panggenan kangge gesang kita sedaya, sahingga kita kedah nguri-nguri lingkungan niki supaya dados pagesangan ingkang ayem, tentrem ugi sejahtera. njagi karesikan lingkungan punika salah sijining upaya ingkang utama kangge nyegah aneka penyakit.selaku kita warga sekolah, karesikan lingkungan saget kita tumrapaken ing lingkungan sekolah ingkang kita tresnani puniko. mbok bilih lingkungan sekolah kita resik kita ugi ingkang angsal dampak positifipun inggih punika kbm dados aman lan nyaman. karesikan lingkungan sekolah saget ditindakaken kanthi cara buwang larahan/sampah ing panggenan ingkang sampon disediaken, numindakaken piket kelas kanthi teratur.cekap semanten atur kaula, mbok bilih wonten kekurangan ugi kekhilafanipun kaula nyuwun agunging samudro pangapunten.

Indonesiano

query length limit excedeed. max allowed query : 500 chars

Ultimo aggiornamento 2016-03-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Giavanese

ngimpi, ya ngimpi. iku bab mangsa, babagan pangarep-arep, bab ngimpi sing pingin dirambah. wis tau awakmu duwe pikiran bakal gagal sakdurunge dicoba? utawa wis gagal ing dalan arep? ya kanggo ngimpi ... mesthi kabeh uwong pernah ngalami, bener ora? iku bab dalan, bab aliran gesang kawula, bab emosi, bab ambisi, bab urip, bab pangarep-arep kanggo kula sing kanggo kula punika sanget kagungan pengaruh ing dalan menyang impenku.

Indonesiano

mimpi, ya mimpi. ini tentang masa depan, tentang sebuah harapan, tentang sebuah impian, tentang sebuah hal yang ingin dicapai. pernahkah kalian berfikir akan gagal? atau pernahkah kalian gagal di perjalanan menuju satu hal itu? iya menuju mimpi… tentu hampir semua orang pernah, bukan? ini tentang jalanku, tentang arus hidupku, tentang emosiku, tentang ambisiku, tentang hidupku, tentang harapan untukku yang bagiku sangat berpengaruh pada jalan menuju mimpi-mimpiku.

Ultimo aggiornamento 2015-09-29
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK