Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di prostednictvm da Greco a Ceco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Greco

Ceco

Informazioni

Greco

95. Aby mohlo bt opaten podle Pokyn 1994 povaovno za sluiteln, je nutn, aby pln restrukturalizace definoval nstroje, jejich prostednictvm bude v pimenm asovm rozpt obnovena dlouhodob ivotaschopnost a zdrav firmy. Mus to bt provedeno na zklad realistickch pedpoklad, co do budoucch provoznch podmnek.

Ceco

95. Aby mohlo být opatření podle Pokynů 1994 považováno za slučitelné, je nutné, aby plán restrukturalizace definoval nástroje, jejichž prostřednictvím bude v přiměřeném časovém rozpětí obnovena dlouhodobá životaschopnost a zdraví firmy. Musí to být provedeno na základě realistických předpokladů, co do budoucích provozních podmínek.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

18. GECB a GECIH mly pispt k restrukturalizaci zaplacenm kupn ceny, prostednictvm zruk v%quot%Listin zruk%quot% a protizruky ve%quot%Smlouv o odkodnn%quot%, na jejm zklad GECIH pevzala na sebe zvazek NB (%quot%Zruka pro vkladatele%quot%) vi vitelm AGB. Skupina GE mla navc pispt cestou%quot%opce s prvem prodeje%quot%, kter je podrobnji popisovna dle, a nakonec tak svou vynikajc povst.

Ceco

18. GECB a GECIH měly přispět k restrukturalizaci zaplacením kupní ceny, prostřednictvím záruk v "Listině záruk" a protizáruky ve "Smlouvě o odškodnění", na jejímž základě GECIH převzala na sebe závazek ČNB ("Záruka pro vkladatele") vůči věřitelům AGB. Skupina GE měla navíc přispět cestou "opce s právem prodeje", která je podrobněji popisována dále, a nakonec také svou vynikající pověstí.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Greco

77. Podle lnku 87(1) Smlouvy o zaloen ES se jedn o sttn podporu, jestlie podporu poskytl lensk stt nebo byla poskytnuta prostednictvm sttnch prostedk jakmkoli zpsobem, kter naruuje nebo hroz naruenm hospodsk soute zvhodnnm uritch podnik nebo vroby uritho zbo a kter nepzniv ovlivuje obchod mezi lenskmi stty.

Ceco

77. Podle článku 87(1) Smlouvy o založení ES se jedná o státní podporu, jestliže podporu poskytl členský stát nebo byla poskytnuta prostřednictvím státních prostředků jakýmkoli způsobem, který narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže zvýhodněním určitých podniků nebo výroby určitého zboží a který nepříznivě ovlivňuje obchod mezi členskými státy.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

65. Nsledujc zrun mluvy%quot%Listiny zruk%quot%, jak jsou sumarizovny v polokch. A.1-A.18 v Ploze 23, tj.: lnek 2.2 (Organizace), lnek 2.3 (Integrovan investice a AVE Leasing), lnek 2.4 (Souhlasy), lnek 2.5 (Bez poruovn), lnek 2.6 (Finann vkazy), lnek 2.9 (Pjky), lnek 2.10 (Nemovit majetek), lnek 2.11 (Hmotn aktiva), lnek 2.12 (Smlouvy), lnek 2.13 (Dodrovn pedpis), lnek 2.15 (mluvy o oddlen prv), lnek 2.16 (Zamstnanci, programy zamstnaneckch vhod), lnek 2.17 (Pojitn), lnek 2.18 (Soudn spory), lnek 2.19 (Prva k duevnmu vlastnictv), lnek 2.21 (Vytvoen Nov Agrobanky a Star Agrobanky), lnek 2.23 (Makl a zprostedkovatel), lnek 2.7 (dn neohlen pasiva) u pestaly platit k 22. ervnu 2001. Po pistoupen esk republiky k Evropsk unii se proto prostednictvm tchto zruk nezv hrozba zvazk pro eskou republiku. Komise proto povauje tyto specifick zruky za nepouiteln po pistoupen.

Ceco

65. Následující záruční úmluvy "Listiny záruk", jak jsou sumarizovány v položkách č. A.1-A.18 v Příloze 23, tj.: článek 2.2 (Organizace), článek 2.3 (Integrované investice a AVE Leasing), článek 2.4 (Souhlasy), článek 2.5 (Bez porušování), článek 2.6 (Finanční výkazy), článek 2.9 (Půjčky), článek 2.10 (Nemovitý majetek), článek 2.11 (Hmotná aktiva), článek 2.12 (Smlouvy), článek 2.13 (Dodržování předpisů), článek 2.15 (Úmluvy o oddělení práv), článek 2.16 (Zaměstnanci, programy zaměstnaneckých výhod), článek 2.17 (Pojištění), článek 2.18 (Soudní spory), článek 2.19 (Práva k duševnímu vlastnictví), článek 2.21 (Vytvoření Nové Agrobanky a Staré Agrobanky), článek 2.23 (Makléř a zprostředkovatelé), článek 2.7 (Žádná neohlášená pasiva) už přestaly platit k 22. červnu 2001. Po přistoupení České republiky k Evropské unii se proto prostřednictvím těchto záruk nezvýší hrozba závazků pro Českou republiku. Komise proto považuje tyto specifické záruky za nepoužitelné po přistoupení.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Greco

66. V ppad zrunch mluv, jejich platnost nevyprela ped pistoupenm, mus bt splnny podmnky pedepsan ve v lnku V.1.1, aby mohlo bt zruky povaovny za nepouiteln po pistoupen. Jmenovit mus bt pesn definovn rozsah psobnosti zruk, a to prostednictvm kompletnho seznamu nrok.

Ceco

66. V případě záručních úmluv, jejichž platnost nevypršela před přistoupením, musí být splněny podmínky předepsané výše v článku V.1.1, aby mohlo být záruky považovány za nepoužitelné po přistoupení. Jmenovitě musí být přesně definován rozsah působnosti záruk, a to prostřednictvím kompletního seznamu nároků.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

78. Prostednictvm%quot%Smlouvy o odkodnn%quot% NB jako veejn subjekt ru za zvazky AGB vi GECB a GECIH. Z toho vyplv, e zrun mluvy vyaduj zapojen sttnch prostedk.

Ceco

78. Prostřednictvím "Smlouvy o odškodnění" ČNB jako veřejný subjekt ručí za závazky AGB vůči GECB a GECIH. Z toho vyplývá, že záruční úmluvy vyžadují zapojení státních prostředků.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Greco

68. Jinm kritriem pro oznaen zruky za nepouitelnou po pistoupen je to, e pslun rizika pro pistupujc zemi jsou pesn definovna. Komise soud, e esk republice hrozc rizika nejsou prostednictvm%quot%Zruk a odkodnn%quot%, jejich platnost neskonila ped pistoupenm, dostaten definovna.

Ceco

68. Jiným kritériem pro označení záruky za nepoužitelnou po přistoupení je to, že příslušná rizika pro přistupující zemi jsou přesně definována. Komise soudí, že České republice hrozící rizika nejsou prostřednictvím "Záruk a odškodnění", jejichž platnost neskončila před přistoupením, dostatečně definována.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK