Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di ποιημένο da Greco a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Greco

Inglese

Informazioni

Greco

ποιημένο σύστημα συναλλαγών. Ο κανονισμός αυτός αποτελεί νέο σημαντικό στοιχείο στην οδό της κωδικοποίησης υπό τη μορφή κανονισμών της παρούσας τελωνειακής νομοθεσίας.

Inglese

The following joint statement was issued by Mr Peter Sutherland and Mr Stanley Clinton Davis the Members of the Com­mission with special responsibility for com­petition and transport respectively.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Greco

35,00 γ) Περιεκτικότητας κατά βάρος οε ζαχαρόζη (στην οχοία χεριλαμβάνεται και το ΐμ,ρερ το ποιημένο ζάχαρο χου μετριέται αε ζαχαρόζη) Ισης ή ανώτερης του 23 ft

Inglese

Containing 25 % or more by weight of sucrose (including inven sugar expressed as sucrose)

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Greco

Το Επικαιρο-ποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας του 2000 προβλέπει περιορισμό του δημοσιονομικού πλεονάσματος από 4,7% σε 0,4% του ΑΕΠ για το 2001, πράγμα που προϋποθέτει τροπή της δημοσιονομικής θέσης επί τα χείρω.

Inglese

The 2000 update of Ireland's Stability Programme projects a reduction of the general government surplus in 2001 of 0.4% of GDP from 4.7% of GDP, implying a deterioration in the underlying budgetary position.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Greco

Μερικώς διαλυτο-ποιημένα φυσικά φωσφορικά

Inglese

Partially solubilised rock phosphate

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Greco

Τροπο-ποιημένη από 97/51/ΕΚ

Inglese

Amended by 97/51/EC

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Greco

Τα λιπάσματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκωρίες Thomas, φωσφορικό αργιλασβέστιο, διασπασμένα φωσφορικά, μερικώς διαλυτο-ποιημένα φωσφορικά ή φυσικά φωσφορικά

Inglese

The fertilizers may not contain Thomas slag, aluminium calcium phosphate, calcined phosphates, partially solubilised phosphate or rock phosphates

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Greco

Τα λιπάσματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκωρίες Thomas, φωσφορικό αργιλασβέστιο, διασπασμένα φωσφορικά, μερικώς διαλυτο-ποιημένα φωσφορικά ή φυσικά φωσφορικά

Inglese

The fertilizers must not contain Thomas slag, aluminium calcium phosphate, calcined phosphates, partially solubilised phosphates or rock phosphates

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Greco

Η Αυστρία υποχρεούται βάσει του άρθρου 71 της πράξης προσχώρησης ναδιαρρυθμίσει σταδιακά το μονοπώλιο μετά- ποιημένων καπνών κατά τρόπο που να απο- κλειεί πλήρως, το αργότερο στις 31 Δεκεμ- βρίου 1997, τις διακρίσεις μεταξύ υπηκόων των κρατών μελών ως προς τους όρους εφοδιασμού και εμπορίας.

Inglese

Under Article 71 of the Act of Accession, Austria is required gradually to adjust its monopoly of manufactured tobacco so that, by 31 December 1997 at the latest, all discrimination between nationals of Member States in the conditions of supply and outlets is eliminated.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Greco

Άλλα — Χωρίς ΐΑχαρι\ ούτε κακάο - Άλλα β) Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το μιβερτο· ποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 5 * και κατώτερης του 20*:

Inglese

Otha: — Not containing sugar or cocoa — Other b) Conuining 5 % or more but less than 20% by weight of suaose (including inven sugar expressed as suaose):

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Greco

Στο τέλος των μαθημάτων, οι συμμε σχόντες δήλωσαν ότι ήταν πολύ ικα ποιημένοι από τη δομή του σεμιναρίου την εισαγωγή του θέματος «Επικοινωνί υποδεικνύοντας ότι θα ήταν θετικός έ' μεγαλύτερος προβληματισμός ως προς θέμα αυτό.

Inglese

Participants have commented very favourably on the structure of the seminar and on the inclusion of the theme 'commu­nication', suggesting that even more dis­cussion is needed on this subject.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Greco

Άρθρο 1 τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 90/219/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 1990 σχετικά με την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροπο ποιημένων μικροοργανισμών ('). και ιδίως το άρθρο 4,

Inglese

Having regard to Council Directive 90/219/EEC of 23 April 1990 on the contained use of genetically modified microorganisms ('), and in particular Article 4 thereof,

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Greco

Περίΐκτικότητας κατά βάρος οχ ζαχαρόζη (στην οποία περυλαμβάνεται και το ωθερ το ποιημένο ζάχαρο cou μετριέται σε ζαχαρόζη) ίοη; ή ανώτερη; του 15 *· και κατώτερης του 30 As:

Inglese

16.SC­ c) Containing 15 % or more but less than 30% by weight of sucrose 'including inven sugar expressed as sucrose):

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Greco

ποιημένος.

Inglese

They made a leap of faith...

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Greco

Τσιμέντα υδραυλικά (περιλαμβανομένων τών μή κο voi ποιημένων ύπό τήν ονομασίαν ·olmkers-), έστω καί χρωματισμένα cx 25.30

Inglese

Portland cement, ciment fondu, slag cement, supcrsulphatc cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinker

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Greco

Είδικοί ποιημένα φόροι καταναλώσεως καπνά

Inglese

Taxes on manufactured tobacco ments to the Directive of 20 December 1979 on the limitation of noise emissions from subsonic aircraft.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Greco

ποιημένη φορολογία που εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη στην περίπτωση της αμόλυβδης και μολυβδωμένης βενζίνης, η πρόταση οδη­γίας του Συμβουλίου για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα γεωργικής προέλευσης καύ­σιμα κινητήρων (1) και ο φόρος ενέργειας/άνθρακα που εξετάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινοτική στρατηγική για τον πε­ριορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρα­κα και τη βελτίωση της ενεργειακής από­δοσης» (2).

Inglese

Directive 90/313/EEC1(due to come into force 31 December 1992) and a right to involvement in the assessment of environmental effects of major projects, it is essential that the citizen be enabled to participate in the process of setting conditions for operating licences and integrated pollution control, and be facilitated in judging the actual performance of public and private enterprises through access to inventories of emissions, discharges and wastes and to environmental audits.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Greco

Δημοσίευση του τροπο­ ποιημένου "νόμου για την ατομική ενέργεια" της 15.7.1985.

Inglese

Enactment of the new version of the "Atomic Law" of 15.7.1985.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Greco

Παρέχονται επίσης εντατικά ποιημένοι από το πνεύμα συνεργασίας που του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μαθήματα γλώσσας. χαρακτηρίζει το σύνολο του προγράμματος το οποίο δημιούργησε ο καθηγητής Ν.

Inglese

Fundamental and Applied Toxicology intensive course supervised by one or two European colleagues and also validated as equivalent.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Greco

Πέραν αυτών, το 2008, η Επιτροπή ενέκρινε απλο­ ποιημένους κανόνες επιλεξιμότητας για τις δαπάνες (όπως τη χρήση εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας, κατ’ αποκοπήν ποσών, τυποποιημένων κλιμάκων κόστους ανά μονάδα και έμμεσου κόστους σε κατ’ αποκοπήν βάση), οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν κατά την περίοδο 2007-2013.

Inglese

Moreover, in 2008, the Commission has adopted simplified eligibility rules for expenditure (such as use of national eligibility rules, lump sums, standard scales of unit costs and indirect costs on a flat rate basis) that can be applied in the 20072013 period.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Greco

Που ¿εν χεριέιουν ή κεράσουν καιά βάρος λιγάτχρο ταυ 1.5 % λικαρες ύλες κου κροέρχονται αχά ίο γάλα: ο) Που 6ÍV xcWxoi-v ή χεριέχονν κοτά βάρος λιγότερο του 3 % ζαχαρόζη (οτην οποία Οχριλαμβοντται και TD ψβερι ο ποιημένο ζάχαρο κοκ μετριέται οε ζαχαρόζη):

Inglese

Containing no milkfats or containing less ihan 1,5 % by weight of such fats: a) Containing no sucrose or containing less thais 5 % by weight of sucrose {including innen sugar expressed ai sucrose):

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK