Hai cercato la traduzione di housed da Inglese a Gallese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Inglese

Gallese

Informazioni

Inglese

more and more people are housed in bed and breakfast accommodation

Gallese

mae mwy a mwy o bobl yn cael eu rhoi mewn llety gwely a brecwast

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

senior health staff will be indefinitely housed in temporary accommodation

Gallese

bydd staff iechyd uwch yn gweithio mewn adeiladau dros dro am gyfnod amhenodol

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

however , not all the flagship companies will be housed in that building

Gallese

fodd bynnag , ni fydd yr holl gwmnïau blaenllaw yn cael eu cartrefu yn yr adeilad hwnnw

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

i cannot accept that these people should be housed in prisons at all

Gallese

ni allaf dderbyn y dylid cartrefu'r bobl hyn mewn carchardai o gwbl

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

it is essential that the asylum seekers that we will receive in wales are housed and dealt with

Gallese

mae'n allweddol fod y ceiswyr lloches y byddwn yn eu derbyn yng nghymru'n cael cartref a sylw

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

we know , colleagues , that wales is poorer , sicker and worse housed than england

Gallese

gwyddwn , gyd-aelodau , fod cymru yn dlotach , yn waelach a bod ynddi dai gwaeth nag yn lloegr

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

also , small schools are sometimes housed in unsatisfactory buildings that are expensive to heat and keep in repair

Gallese

hefyd , mae ysgolion bach weithiau mewn adeiladau anfoddhaol sy'n gostus i'w gwresogi a'u cadw mewn cyflwr da

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

prisoners who have broken the law , like it or not , have a right to be re-housed

Gallese

mae gan garcharorion a dorrodd y gyfraith hawl i gael eu hailgartrefu , pa un a ydych yn hoffi hynny ai peidio

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

while he was facing charges of great cruelty and of killing people , he was housed in luxury

Gallese

pan oedd yntau'n wynebu cyhuddiadau o greulondeb mawr ac o ladd pobl , cafodd ei letya mewn moethusrwydd

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

i also hope that the performing groups housed at the victoria dock centre in caernarfon will be able to come to cardiff to perform

Gallese

gobeithiaf hefyd y gall y grwpiau perfformio a fydd yn cael cartref newydd yng nghanolfan doc fictoria , caernarfon ddod i gaerdydd i berfformio

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

how many asylum seekers are likely to be housed in council houses and what will be the cost to local authorities ?

Gallese

pa nifer o geiswyr nodded sydd yn debygol o gael eu cartrefu mewn tai cyngor a beth fydd y gost i awdurdodau lleol ?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

it is very wrong to suggest that asylum seekers who have come from backgrounds of terror and oppression should be housed in prison

Gallese

mae'n hollol anghywir cynnig y dylid rhoi llety mewn carchar i geiswyr lloches sydd wedi dod o gefndiroedd o ofn a gorthrwm

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

it is estimated to cost £4 million this year , and it provides highly inappropriate accommodation for those who are housed in it

Gallese

amcangyfrifir y bydd hynny'n costio £4 miliwn eleni , ac mae'n llety tra amhriodol i'r rhai a gartrefir felly

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

it is important that proper treatment and support is available if they are to be re-housed effectively and in a sustainable way

Gallese

mae'n bwysig fod triniaeth a chymorth addas ar gael os ydynt i gael eu hailgartrefu yn effeithiol ac mewn ffordd gynaliadwy

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

it requires shielding and containment and is encased in concrete , stored in steel drums and housed above ground at existing nuclear sites

Gallese

rhaid ei warchod a'i reoli ac fe'i caeir mewn concrit , ei storio mewn barilau dur a'i gadw uwchlaw'r ddaear mewn safleoedd niwclear sydd yn bodoli eisoes

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

judgments that are made about asylum seekers are sometimes incorrect , and i do not think that it is appropriate for them to be housed in prisons

Gallese

mae barnau a gaiff eu rhoi ar geiswyr lloches weithiau'n anghywir , ac ni chredaf ei bod yn briodol iddynt gael llety mewn carchardai

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

however , anti-social tenants are not homeless and are unlikely to have been re-housed through homeless routes

Gallese

fodd bynnag , nid digartref yw tenantiaid gwrth-gymdeithasol ac nid yw'n debygol y cânt eu hailgartrefu drwy ddulliau digartrefedd

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

if a school is housed in an old building , its heating , lighting and other bills will be more expensive than those of other schools

Gallese

os yw ysgol mewn hen adeilad , bydd ei biliau ar gyfer gwresogi a goleuo a phethau eraill yn ddrutach na'r rhai a gaiff ysgolion eraill

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

in whitehall , these policy areas are dealt with by massive , separate departments , housed in huge , mutually discrete buildings

Gallese

yn whitehall , ymdrinnir â'r meysydd polisi hyn gan adrannau anferth , annibynnol , wedi'u lleoli mewn adeiladau anferth , ar wahân

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

we knew that it had difficulties with staff relations , because there was a spin-off that was housed in the building that i occupy

Gallese

gwyddem fod ganddo anawsterau â chysylltiadau staff , oherwydd yr oedd busnes deilliedig a oedd yn yr adeilad a ddefnyddiaf fi

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK