Hai cercato la traduzione di the new chair is coming at two o'... da Inglese a Gallese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Inglese

Gallese

Informazioni

Inglese

the new chair is coming at two o'clock

Gallese

mae'r cadair newydd yn dod am ddau o'r gloch

Ultimo aggiornamento 2011-04-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Inglese

having a extremely low day today and woke up bye the dogs upstair again at two o'clock in morning

Gallese

wedi cael diwrnod hynod o isel heddiw a deffro i fyny'r cŵn unwaith eto am ddau o'r gloch y bore

Ultimo aggiornamento 2018-04-29
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Inglese

i also welcome the appointment of the new chair

Gallese

yr wyf hefyd yn croesawu penodiad cadeirydd newydd y bwrdd

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

michael german : it is the view of the new chair of the committee

Gallese

michael german : dyna farn cadeirydd newydd y pwyllgor

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

i also met professor sir ian kennedy , the new chair of chai , which is an england and wales body

Gallese

cyfarfûm hefyd â'r athro syr ian kennedy , cadeirydd newydd y comisiwn , sy'n gorff ar gyfer cymru a lloegr

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

this has not been helped by the changes to the directors group and the new chair

Gallese

nid yw'r newidiadau i'r grŵp o gyfarwyddwyr a'r cadeirydd newydd wedi helpu yn hynny o beth

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

i am hopeful that there will be extra money for those programmes in the new money that is coming through to us

Gallese

yr wyf yn obeithiol y ceir arian ychwanegol ar gyfer y rhaglenni hynny yn yr arian newydd a ddaw inni

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

i hope that the new chair of the committee will be willing to pay attention to these concerns

Gallese

gobeithiaf y bydd cadeirydd newydd y pwyllgor yn fodlon talu sylw i'r gofidiau hyn

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

the speculation concerning the new chair , sheila drury , has not inspired confidence in the minister's decisions

Gallese

nid yw'r damcaniaethu ynghylch y cadeirydd newydd , sheila drury , wedi ennyn hyder ym mhenderfyniadau'r gweinidog

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

i hope that all members wish to support the new chair of elwa to ensure that she takes off on a good footing

Gallese

gobeithiaf y bydd yr holl aelodau'n dymuno cefnogi cadeirydd newydd elwa er mwyn sicrhau ei bod yn cychwyn yn dda

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

as the new chair of the all-party group on older people and ageing , i am more than aware how important an achievement this is

Gallese

fel cadeirydd newydd y grŵp hollbleidiol ar bobl hyn a heneiddio , yr wyf yn ymwybodol iawn o ba mor bwysig yw hyn

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

jane hutt : i thank the new chair of the health and social services committee for that constructive contribution

Gallese

jane hutt : diolch i gadeirydd newydd y pwyllgor iechyd a gwasanaethau cymdeithasol am y cyfraniad adeiladol hwnnw

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

in the meantime , i counsel the new chair of the legislation committee to carve out a role for himself in this regard

Gallese

yn y cyfamser , cynghoraf gadeirydd newydd y pwyllgor deddfau i ffurfio rôl iddo ef ei hun i'r perwyl hwn

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

that would be good and i hope that the new chair of the committee allows it to be placed on the agenda in the future

Gallese

byddai hynny'n dda a gobeithiaf y bydd cadeirydd newydd y pwyllgor yn caniatáu ei rhoi ar yr agenda yn y dyfodol

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

in addition , trusts are using a proportion of the new money that is coming through as a result of gordon brown's budget and the finance secretary's budget this year , which the assembly approved

Gallese

yn ogystal , mae ymddiriedolaethau yn defnyddio cyfran o'r arian newydd sydd yn dod ar gael o ganlyniad i gyllideb gordon brown a chyllideb yr ysgrifennydd cyllid eleni , a gymeradwywyd gan y cynulliad

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

jeff cuthbert : as the new chair of the objective 1 programme monitoring committee for wales , it is my job to monitor the progress of the current objective 1 programme

Gallese

jeff cuthbert : fel cadeirydd newydd y pwyllgor monitro rhaglen amcan 1 i gymru , fy ngwaith i yw cadw golwg ar gynnydd y rhaglen amcan 1 bresennol

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

peter black : i also welcome the news that the fa cup final is coming to cardiff and that we are able to support the event

Gallese

peter black : croesawaf hefyd y newyddion fod gêm derfynol yr fa yn dod i gaerdydd ac y gallwn gefnogi'r digwyddiad

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

with the taskforce's multi-agency representation , we have developed many schemes and guidance with the new money that is coming through to set up good practice for the nhs and local government

Gallese

yn sgîl cynrychiolaeth amlasiantaeth y tasglu , yr ydym wedi datblygu llawer o gynlluniau ac arweiniad gyda'r arian newydd sydd yn dod trwodd er mwyn sefydlu arfer da ar gyfer yr nhs a llywodraeth leol

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

i was concerned that cardiff's labour group took disciplinary action against eight labour councillors who did not support the recommendations of the independent commission because it does not accord with the scrutiny role of councils in the new legislation that is coming through

Gallese

yr oeddwn yn bryderus fod grŵp llafur caerdydd wedi cymryd camau disgyblu yn erbyn wyth cynghorydd llafur nad oeddent yn cefnogi argymhellion y comisiwn annibynnol oherwydd nid yw'n cyd-fynd â rôl manylu cynghorau yn y ddeddfwriaeth newydd sydd yn dod drwodd

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

that will ensure that the new chief executive and the new chair will be able to start their work with all the information necessary to ensure that the wjec can operate on a sound financial footing

Gallese

bydd hynny'n sicrhau y gall y prif weithredwr newydd a'r cadeirydd newydd ddechrau ar eu gwaith â'r holl wybodaeth angenrheidiol i sicrhau y gall cbac weithredu ar sail ariannol gadarn

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK