Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di atgremotājdzīvnieki da Lettone a Finlandese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Lettone

Finlandese

Informazioni

Lettone

Atgremotājdzīvnieki, cūkas

Finlandese

Märehtijät, siat

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

Atgremotājdzīvnieki, truši, cūkas

Finlandese

Märehtijät, kanit, siat

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

Atgremotājdzīvnieki, zirgi, cūkas

Finlandese

Märehtijät, hevoset, siat

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

Atgremotājdzīvnieki/zirgu dzimtas dzīvnieki, cūkas

Finlandese

Märehtijät, hevoseläimet, siat

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

Atgremotājdzīvnieki, truši, cūkas Svaiga gaļa, izņemot subproduktus

Finlandese

Märehtijät, kanit, siat Tuore liha lukuunottamatta muita eläimenosia

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

Veselības aizsardzības apstiprinājums Es, zemāk parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka sertifikātā raksturotie dzīvnieki:9.1. tiek sūtīti no uzņēmumiem, kuri nav pakļauti nevienam oficiālam veselības aizliegumam pēdējās 42 dienas brucelozes gadījumā, pēdējās 30 dienas Sibīrijas mēra gadījumā, pēdējos sešus mēnešus trakumsērgas gadījumā un nav kontaktējušies ar dzīvniekiem no uzņēmumiem, kas neatbilst šiem noteikumiem;9.2. nav saņēmuši: nekādas stilbenes vai tirostatiskas vielas, estrogēniskas, androgēniskas vai β-agonistiskas vielas citiem mērķiem, kā tikai terapijas un zootehnikas procedūru mērķiem (kā noteikts Padomes Direktīvā 96/22/EK);9.3. attiecībā uz liellopu sūkļveida encefalopātiju (GSE):(5) (13) vai nu [dzimuši un ilgstoši audzēti 3. punktā raksturotā teritorijā],(5) vai [a) ir identificēti ar pastāvīgās identifikācijas sistēmu, kas ļauj sekot to kustībai līdz dzīvnieka mātei un sākotnējam ganāmpulkam;b) nav to sieviešu dzimtes dzīvnieku pēcnācēji, kas iespējams ir inficējušies ar GSE, unc) sūtīti no 3. punktā raksturotās teritorijas, kurā ir aizliegts barot atgremotājdzīvniekus ar proteīniem, kas ražoti no zīdītājiem, un kurā aizliegums ir efektīvi īstenots.]10.

Finlandese

Kansanterveyttä koskeva todistus Minä allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistan, että tässä todistuksessa kuvatut eläimet9.1 tulevat tiloilta, joihin ei ole sovellettu eläinten terveyteen liittyvin perustein virallisia kieltoja 42 viime päivän aikana luomistaudin osalta, 30 viime päivän aikana pernaruton osalta ja kuuden viime kuukauden aikana raivotaudin osalta, eivätkä eläimet ole olleet kosketuksissa sellaisilta tiloilta tulevien eläinten kanssa, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia;9.2 eivät ole saaneet stilbeeniä tai tyreostaatteja, estrogeeneja, androgeeneja, gestageeneja tai beetasalpaajia muussa kuin hoito- tai jalostustarkoituksessa (sellaisena kuin neuvoston direktiivissä 96/22/EY määritellään);9.3 naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE) osalta(5) (13) joko [ovat syntyneet ja niitä on kasvatettu yhtäjaksoisesti 3 kohdassa kuvatulla alueella,](5) tai [a) on varustettu pysyvällä tunnisteella, joka mahdollistaa niiden emän ja alkuperäkarjan jäljittämisen;b) niiden emällä ei ole epäilty BSE:tä; jac) tulevat 3 kohdassa kuvatulta alueelta, jossa märehtijöiden ruokkiminen nisäkäsperäisellä valkuaisella on kielletty ja kieltoa on valvottu tehokkaasti.]10.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

Aitu vilna, atgremotājdzīvnieku apmatojums, spalvas un spalvu daļas

Finlandese

Lampaanvilla, märehtijöiden karvat sekä sulat ja höyhenet ja sulkien ja höyhenten osat

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

Saskaņā ar sākotnējo informāciju par 2008. gada ražu 95 % no graudaugu platībām nav devušas nekādu ražu, bet lopbarības ražošana ir kritusies tik ievērojami, ka nespēj nodrošināt pat atgremotājdzīvnieku barošanai vajadzīgo minimumu.

Finlandese

Vuoden 2008 satoa koskevien alustavien tietojen mukaan 95 prosenttia viljan viljelyalasta ei ole tuottanut satoa lainkaan, kun taas rehun tuotanto on laskenut niin merkittävästi, että sillä ei ole pystytty kattamaan edes märehtijöiden vähimmäisruokintatarpeita.

Ultimo aggiornamento 2014-11-13
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

Lai nodrošinātu atbilstību starp veterināro sertifikātu paraugiem liellopiem un citiem atgremotājdzīvniekiem, Lēmuma 79/542/EEK I pielikuma 2. daļā dotajā “RUM” paraugā jāiekļauj jauns punkts un zemsvītras piezīme par infekciozo katarālo drudzi.

Finlandese

Jotta nautaeläinen ja muiden märehtijöiden eläinlääkärintodistusmallit olisivat yhdenmukaiset, päätöksen 79/542/ETY liitteessä I olevassa 2 osassa vahvistettuun malliin ”RUM” on tarpeen lisätä uusi bluetongue-tautia koskeva kohta ja alaviite.

Ultimo aggiornamento 2014-11-13
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

Atgremotājdzīvnieku elektroniskās identifikācijas pakāpeniska ieviešana ir viens no vēlamajiem stratēģijas rezultātiem.

Finlandese

Märehtijöiden sähköisen tunnistuksen asteittainen käyttöönotto on yksi strategian odotetuista tuloksista.

Ultimo aggiornamento 2014-11-13
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

saimniecībā audzētu atgremotājdzīvnieku ādas;

Finlandese

tarhattujen märehtijöiden vuotia ja nahkoja;

Ultimo aggiornamento 2014-11-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

tā kā pētījumā par neproteīnu slāpekļa savienojumu amonija sulfātu, kā arī par metionīna hidroksianalogu un tā kalcija sāli ir konstatēta pozitīva ietekme uz atgremotājdzīvniekiem; tā kā tādēļ jādod atļauja konkrētos produktus izmantot šīs kategorijas dzīvnieku barībā;

Finlandese

valkuaista sisältämättömän typpipitoisen yhdisteen "ammoniumsulfaatti", metioniinin hydroksianalogin ja sen kalsiumsuolan tutkimus on osoittanut niiden hyödyllisen vaikutuksen märehtijöihin; tämän vuoksi kyseisten tuotteiden käyttölupa olisi laajennettava koskemaan myös tätä eläinluokkaa, ja

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Lettone

(8) tā kā želatīnu izgatavo no kauliem, saimniecībā audzētu atgremotājdzīvnieku un medījamo dzīvnieku jēlādām un ādām, cūkādām un mājputnu ādām, cīpslām un stiegrām, un zivju ādām un asakām; tā kā uzraudzīta liellopu nokaušana higiēniskos apstākļos lopkautuvē novērš jēlādu piesārņošanu ar materiāliem, kas rada risku saistībā ar transmisīvo sūkļveida encefalopātiju; tā kā ir lietderīgi, lai tādu izejvielu izcelsme būtu no veselīgiem dzīvniekiem un lai to savākšanas, pārvadāšanas un apstrādes laikā viss notiktu higiēniskos apstākļos; tā kā, lai nodrošinātu tādu izejvielu izsekojamību, ir lietderīgi pieprasīt, lai savākšanas centri un miecētavas, kas grasās piegādāt tādus materiālus, būtu saņēmuši atļaujas un reģistrēti; tā kā, turklāt, ir lietderīgi noteikt tirdzniecības dokumenta paraugu, kas jāpievieno tādām izejvielām pārvadāšanas laikā, piegādes laikā savākšanas centriem, miecētavām un želatīna pārstrādes uzņēmumiem;

Finlandese

8) gelatiinia valmistetaan luista, tarhattujen märehtijöiden ja luonnonvaraisen riistan vuodista ja nahoista, sikojen ja siipikarjan nahasta, jänteistä sekä kalan nahasta ja luista; vuotien saastuminen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden vuoksi vaarallisena pidetyistä aineksista estetään valvomalla teurastamossa karjan teurastuksen hygieenisyyttä; näiden raaka-aineiden on oltava peräisin terveistä eläimistä ja niitä on käytettävä hygieenisesti keräämisen kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn yhteydessä; jotta näiden raaka-aineiden jäljitettävyys taattaisiin, on aiheellista vaatia, että käräyspisteet ja parkituslaitokset, jotka aikovat toimittaa näitä raaka-aineita, on hyväksyttävä ja rekisteröitävä; lisäksi on aiheellista säätää sen kaupallisen asiakirjan mallista, jonka on oltava mukana näiden raaka-aineiden kuljetuksen sekä keräyspisteisiin, parkituslaitoksiin ja gelatiinin jalostuslaitoksiin toimittamisen aikana,

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Lettone

(17) Barības piesārņojums ar kadmiju ir veselības aizsardzības jautājums. Kadmijs dzīvnieku audos uzkrājas atkarībā no tā koncentrācijas uzturā un no iedarbības ilguma. Dzīvnieku, piemēram, nobarošanai paredzētu cūku un mājputnu, īsā dzīvildze samazina nevēlamas kadmija koncentrācijas izveidošanās iespējas šo dzīvnieku audos, kas nonāk uzturā. Tomēr atgremotājdzīvnieki un zirgi dzīves laikā var būt pakļauti ganībās esošā kadmija iedarbībai. Noteiktos reģionos tas var radīt nevēlamu kadmija uzkrāšanos, jo īpaši nierēs.

Finlandese

(17) Elintarvikkeiden kadmiumkontaminaatio on uhka kansanterveydelle. Kadmiumin kertyminen eläinten kudoksiin riippuu ravinnon kadmiumpitoisuudesta ja altistumisen kestosta. Eläinten, kuten lihasikojen ja broilereiden, lyhyt elinkaari minimoi haitallisten kadmiumkertymien riskin eläinten syötävissä kudoksissa. Märehtijät ja hevoset voivat kuitenkin altistua laitumilla olevalle kadmiumille koko elinaikanaan. Joillakin erityisillä alueilla tämä saattaa johtaa kadmiumin haitalliseen kertymiseen erityisesti munuaisiin.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Lettone

-ar 1996. gada 10. septembra rīkojumu apturēta dažu atgremotājdzīvnieku audu un tos saturošo produktu, sauktu par noteiktā riska materiālu (NRM) laišana tirgū un lietošana pārtikā. Šis rīkojums paredzēja tirgošanās aizliegumu ar dažu liellopu, aitu un kazu galvaskausa smadzenēm, mugurkaula smadzenēm un acīm un šo produktu aplikšanu ar nodokli ar tādiem pašiem nosacījumiem kā augsta riska produktus.

Finlandese

-10 päivänä syyskuuta 1996 tehty päätös, jolla keskeytetään märehtijöiden tiettyjen kudosten ja niitä sisältävien tuotteiden, joita kutsutaan erikseen määritellyksi riskiainekseksi, markkinoille saattaminen ja kulutukseen asettaminen. Päätöksellä keskeytetään eräiden nautojen, lampaiden ja vuohien aivojen, selkäytimen ja silmien saattaminen markkinoille ja käyttäminen muiden tuotteiden ainesosina suuririskisiä aineksia vastaavin edellytyksin.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Lettone

b) uz kausētiem taukiem, kas iegūti no 1. kategorijas materiāliem, kuri ražoti, izmantojot 1. metodi, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1774/2002 V pielikuma III nodaļā, un gadījumā, kad kausēti tauki no atgremotājdzīvniekiem ir attīrīti tā, ka maksimālais nešķīstošo piemaisījumu saturs nepārsniedz 0,15% no svara, un uz iegūtiem tauku derivatīviem, kas atbilst vismaz standartiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VI pielikuma III nodaļā;

Finlandese

b) renderoidut rasvat, jotka on johdettu asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä V olevassa III luvussa tarkoitetulla ensimmäisellä käsittelymenetelmällä tuotetuista luokan 1 aineksista ja jotka märehtijöistä johdetun renderoidun rasvan tapauksessa on puhdistettu siten, että kaikkien jäljelle jäävien liukenemattomien epäpuhtauksien kokonaismäärä ei ole yli 0,15 painoprosenttia, sekä johdetut rasvojen johdannaiset, jotka ovat vähintään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI olevan III luvun vaatimusten mukaisia

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK