Hai cercato la traduzione di identikazzjoni da Maltese a Danese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Maltese

Danese

Informazioni

Maltese

identikazzjoni tal-perikli;

Danese

tabellen gælder for alle former for tændkilder.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

l-identikazzjoni, ilvalutazzjoni u l-kontroll tarriskji

Danese

identifikation, vurdering og kontrol af risici

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

prodott: identikazzjoni u tixrid ta’ prassi tajba

Danese

produkt: indkredsning og udbredelse af god praksis

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

identikazzjoni aħjar talpotenzjal lokali u soluzzjonijiet integrati u innovattivi.

Danese

udvikle integreredelokale strategier.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

l-identikazzjoni u levalwazzjoni ta’ l-iskemi ta’ awtorizzazzjoni

Danese

identikation og gennemgang af tilladelsesordninger

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

l-identikazzjoni u lvalutazzjoni tarriskji maħluqa millpreżenza ta’ aġenti kimiċi perikolużi

Danese

identifikation og vurdering af risici hidrørende fra forekomsten af farlige kemiske agenser

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

ikkonkludiet li lpartijiet loħra taddeċiżjoni ma pprovdewx raġunijiet biżżejjed rigward l-identikazzjoni talmiżuri ttrattati bħala għajnuna.

Danese

den konkluderede, at de andre dele af beslutningen ikke gav en tilstrækkelig begrundelse vedrørende identikationen af de foranstaltninger, der betragtes som støtte.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

għandha tkun ta’ għajnuna partikolari -identikazzjoni u biex jiġu indirizzati l-problemi stadju kmieni.

Danese

dette bør bidrage til, at alle medlemsstater gennemfører og anvender direktivet

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

d l-imballaġġ, inkluża l-identikazzjoni sikura talprodott u r-rimi ta’ l-imballaġġ tiegħu.

Danese

d"emballering, herunder sikker identifikation af produktet og bortskaffelse af emballage.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Maltese

l-użu ta’ l-identikazzjoni permezz ta’ bank tal-web jagħmel il-bidu aktar faċli ukredibbli.

Danese

bankidentikation på internettet gør det lettere og sikrere at starte en ny virksomhed.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

qed tiġi żviluppata wkoll sistema ta’ identikazzjoni tal-lingwa għan-navigazzjoni tal-menu tal-‘gwida-t’.

Danese

der er også ved at blive udviklet et sprogidentikationssystem til »t-guides« menunavigation.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

l-at-tenzjoni hija ffokkata fuq l-identikazzjoni fejn hemm dubji dwar ilkompetizzjoni li jibqgħu wara analiżi ekonomika soda u li jkunu bbażati fuq il-fatti.

Danese

arbejdet koncentreres om at påvise konkurrenceproblemer på grundlag af en grundig økonomisk analyse og på grundlag af faktiske forhold.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

din is-sistema tippermetti li jiġi segwit l-itinerarju ta’ kontejner sabiex tkun possibbli l-identikazzjoni ta’ kunsinni potenzjalment suspettużi.

Danese

kommissionen forvalter ligeledes en database, som medlemsstaterne vedligeholder, der identicerer de økonomiske aktører, som udgør en risiko, særlig inden for eugfl, garantisektionen.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

(3) billi għal dan il-għan huwa meħtieġ li jiġu addattati ċerti simboli li huma użati u li jiġu ċċarati ċerti ħtiġiet dwar is-simboli u l-karattri li għandhom jintużaw għall-identikazzjoni ta'l-immarkar statutorju fuq il-pjanċa tad-data tal-manifattur;

Danese

(3) med henblik herpå bør visse anvendte symboler tilpasses, og visse krav til de symboler og skrifttegn, der anvendes til angivelse af de foreskrevne påskrifter på fabrikationsskiltet bør præciseres;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Maltese

l-identikazzjoni tagħhom għandha tippermetti, kemm jista’ jkun, li xxogħol ta’ ħaddiem jiġi adattat għall-kondizzjoni tiegħu/tagħha bl-introduzzjoni talmiżuri preventivi meħtieġa biex saħħithom tibqa’ bla mittiefsa.

Danese

både nyrefunktionen og nyrestrukturen kan skades af blypåvirkning. et af de største problemer ved anvendelse af kontrol af nyrefunktion er, at mange af prøverne først ændres væsentligt, når funktionen

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Maltese

kunsill kif ukoll hassan vs ilkunsill u il-kummissjoni, iċċitati iktar ‘il fuq, fis-sens li l-identikazzjoni talpersuni li l-fondi tagħhom kellhom jiġu ffriżati tħalliet fid-diskrezzjoni ta’l-istati.

Danese

arbejdet begå terrorhandlinger. denne resolution adskiller sig fra de resolutioner, som var omhandlet i dommene i sagerne yusuf og al barakaat international foundation mod rådet og kommissionen, kadi mod rådet og kommissionen, ayadi mod rådet samt hassan mod rådet og kommissionen, derved, at identificeringen af de personer, hvis midler skal indefryses, er overladt til staternes skøn.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Maltese

lewwel kolonna hija nnumru ta’ l-identikazzjoni tal-folja, assenjat skond lordni fil-lista talvaluri limiti ddirettiva 2000/39/ke.

Danese

i første kolonne står identifikationsnummeret for databladet, som er tildelt fortløbende i overensstemmelse med rækkefølgen i listen over grænseværdier i direktiv 2000/39/ef.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Maltese

minnaħa loħra, reklamar komparattiv li jiftaħar li l-livell ġenerali tal-prezzijiet ta’ min jagħmel irreklam huwa l-irħas fil-konfront tal-kompetituri prinċipali tiegħu, meta l-paragun ikun sar fuq kampjun ta’prodotti, jista’ jkollu natura qarrieqa fit-tliet każijiet li ġejjin: jekk irreklam ma jurix li l-paragun kien jirrigwarda biss kampjun ta’ prodotti u mhux il-prodotti kollha ta’ min jagħmel ir-reklam, jekk huwa ma jidentikax lelementi tal-paragun magħmul jew ma jinformax lid-destinatarju fuq is-sors ta’ informazzjoni li permezz tiegħu tista’ ssir tali identikazzjoni jew jekk huwa jkun h referenza kollettiva għal skala ta’ ammonti li konsumatur jista’ jiranka jekk jagħmel ix-xiri tiegħu mingħand min jagħmel ir-reklam, minok mingħand wieħed mill-kompetituri tiegħu, mingħajr ma jindividwalizza l-livell ġenerali tal-prezzijiet ta’ kull wieħed millimsemmija kompetituri rispettivament u lammont li konsumatur jista’ jiranka jekk jagħmel ix-xiri tiegħu mingħand min jagħmel irreklam minok mingħand kull wieħed minnhom.

Danese

for det andet kan en sammenlignende reklame, hvori det angives, at annoncørens generelle prisniveau er lavere end dennes væsentligste konkurrenters, når sammenligningen blot er foretaget på grundlag af et udvalg af varer, have vildledende karakter i følgende tre tilfælde: når reklamen ikke lader det fremgå, at sammenligningen kun vedrører et sådant udvalg og ikke alle annoncørens varer, når den ikke identificerer de oplysninger, der indgår i den foretagne sammenligning, eller ikke informerer modtageren om den informationskilde, hvor en sådan identifikation er tilgængelig, eller når den indeholder en kollektiv henvisning til størrelsen af den besparelse, som kan opnås af en forbruger, der foretager sine køb hos annoncøren frem for hos dennes konkurrenter, uden at foretage individuel angivelse af det respektive generelle prisniveau, der anvendes af hver af disse konkurrenter, og af den besparelse, der kan opnås ved at foretage sine køb hos annoncøren frem for hos en af disse konkurrenter.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Maltese

in-negozji huma vverikati u jingħatawnumru ta’awtorizzazzjoni, numru ta’ identikazzjoni u ‘password’ li tippermettilhom jibgħatu dikjarazzjonijiet tal-vat b’mod elettroniku.

Danese

virksomhederne veri-ceres og får tildelt et registreringsnummer, et id-nummer og et password, så de kan indsende momsangivelser elektronisk.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Maltese

levalwazzjoni hija enfasizzata bħala element ewlieni -identikazzjoni u l-wiri tal-lezzjonijiet ewlenin ta’ l-esper-jenza talleader għal politika oħra ta’ żvilupp rurali u biex ikunu aċilitati t-trasferiment u l-promozzjoni ta’ l-aħjar prattika.

Danese

evaluering spiller en afgørende rolle, når man skal identi- cere og påvise de erfaringer, der er gjort under leader, med henblik på at udnytte dem i andre udviklingspolitikker for landdistrikterne og gøre det lettere at overføre og formidle bedste praksis.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK