Issekwestrati - Maltese - English Traduzioni ed esempi
MyMemory, la memoria di traduzione più grande del mondo
Click to expand

Coppia linguistica: Click to swap content  Argomento   
Chiedi a Google

Hai cercato: issekwestrati ( Maltese - Inglese )

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Maltese

Inglese

Informazioni

Maltese

In-numru ta' karkassi sħaħ issekwestrati [...]

Inglese

Number of whole carcases seized [... ]

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

L-assi u l-fondi kollha li qabel kienu ssekwestrati jew iffriżati skond ir-Regolamenti (KEE) Nru 990/93 u (KE) Nru 2471/94 jistgħu jiġu rilaxxjati mill-Istati Membri skond il-liġi, sakemm kull assi minn dawn li huma bla ħsara għal kull pretensjoni, rahan, sentenza tal-qorti, ingombru jew piżijiet, jew li huma l-assi ta' persuna, ta' assoċjazzjoni, ta' korporazzjoni jew ta' entità oħra misjuba jew maħsuba li jkunu falluti skond il-liġi jew skond il-prinċipji tal-kontabilità li jipprevalu fl-Istat Membru relevanti, għandhom jibqgħu ffriżati jew issekwestrati sakemm jiġu rilaxxjati skond il-liġi applikabbli.

Inglese

All assets and funds previously impounded or frozen pursuant to Regulations (EEC) No 990/93 and (EC) No 2471/94 may be released by Member States in accordance with the law, provided that any such assets that are subject to any claims, liens, judgments or incumbrances, or which are the assets of any person, partnership, corporation or other entity found or deemed to be insolvent under the law or the accounting principles prevailing in the relevant Member State, shall remain frozen or impounded until released in accordance with the applicable law.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

Dawk il-passi għandhom jinkludu dawk il-miżuri neċessarji biex jiżguraw li assi li huma s-soġġett ta' talba minn Stat Membru ieħor jistgħu jiġu iffriżati jew issekwestrati bi prontezza sabiex talba għall-konfiska magħmula wara ma tigix sfrattata.

Inglese

Those steps shall include such measures as may be necessary to ensure that assets which are the subject of a request from another Member State may be frozen or seized expeditiously so that a later confiscation request is not frustrated.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

Fl-istruttura ta' kif taħdem in-Network Ġudizzjarja Ewropea, kull Stat Membru għandu jipprepara gwida faċli għal min jużaha, li tinkludi fiha informazzjoni dwar minn fejn jista' jinkiseb parir, filwaqt li turi biċ-ċar l-għajnuna li jista' jipprovdi biex jiġu identifikati, rintraċċati, iffriżati jew issekwestrati u ikkonfiskati ingħodda u qligħ mill-kriminalità.

Inglese

Within the framework of the functioning of the European Judicial Network, each Member State shall prepare a user-friendly guide, including information about where to obtain advice, setting out the assistance it can provide in identifying, tracing, freezing or seizing and confiscating instrumentalities and the proceeds from crime.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

Fejn tkun intlaqgħet applikazzjoni, l-awtoritajiet doganali għandhom, fuq talba u meta disponibbli għalihom, jgħarrfu lid-detentur tad-deċiżjoni bl-ismijiet u l-indirizzi tad-destinatarju, tal-ispeditur, tad-dikjarant jew tad-detentur tal-oġġetti, bil-proċedura doganali u bl-oriġini, bil-provenjenza u d-destinazzjoni tal-oġġetti li r-rilaxx tagħhom ġie sospiż jew li ġew issekwestrati.

Inglese

Where an application has been granted, the customs authorities shall, upon request and where available to them, inform the holder of the decision of the names and addresses of the consignee, the consignor and the declarant or the holder of the goods, of the customs procedure and of the origin, provenance and destination of the goods whose release has been suspended or which have been detained.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

L-awtoritajiet doganali għandhom jagħtu lid-detentur tad-deċiżjoni u lid-dikjarant jew lid-detentur tal-oġġetti l-opportunità li jispezzjonaw l-oġġetti li r-rilaxx tagħhom ġie sospiż jew li ġew issekwestrati.

Inglese

The customs authorities shall give the holder of the decision and the declarant or the holder of the goods the opportunity to inspect the goods whose release has been suspended or which have been detained.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

L-awtoritajiet doganali għandhom jinfurmaw lid-detentur bid-deċiżjoni u lid-dikjarant jew lid-detentur tal-oġġetti bil-kwantità attwali jew stmata u bin-natura attwali jew preżunta tal-oġġetti, inklużi stampi disponibbli tagħhom, kif xieraq, li r-rilaxx tagħhom ġie sospiż jew li ġew issekwestrati.

Inglese

The customs authorities shall inform the holder of the decision and the declarant or the holder of the goods of the actual or estimated quantity and the actual or presumed nature of the goods, including available images thereof, as appropriate, whose release has been suspended or which have been detained.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

L-awtoritajiet doganali għandhom ukoll, fuq talba u fejn disponibbli għalihom, jgħarrfu lid-detentur tad-deċiżjoni bl-ismijiet u l-indirizzi tad-destinatarju, tal-ispeditur u tad-dikjarant jew tad-detentur tal-oġġetti, bil-proċedura doganali u bl-oriġini, bil-provenjenza u d-destinazzjoni tal-oġġetti li r-rilaxx tagħhom ġie sospiż jew li ġew issekwestrati.

Inglese

The customs authorities shall also, upon request and where available to them, inform the holder of the decision of the names and addresses of the consignee, the consignor and the declarant or the holder of the goods, of the customs procedure and of the origin, provenance and destination of the goods whose release has been suspended or which have been detained.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

Spezzjoni u teħid ta’ kampjuni ta’ oġġett li r-rilaxx tagħhom ġie sospiż jew li ġew issekwestrati

Inglese

Inspection and sampling of goods whose release has been suspended or which have been detained

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

Il-paragrafu ta' hawn fuq għandu jkun japplika bħala analogu għall-ammont (garanziji issekwestrati, rifużjoni ta' pagamenti, etc.) li l-awtorità responsabbli tkun meħtieġa li tirkupra f'isem il-Fond.

Inglese

The above paragraph shall apply by analogy to amounts (forfeited guarantees, reimbursed payments, etc.) that the responsible authority is required to recover on behalf of the Fund.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

Bla ħsara għallparagrafu (5), l-ishma talbanek ċentrali nazzjonali fil-kapital sottoskritt talBank Ċentrali Ewropew ma jistgħux jiġu trasferiti, mirhuna jew issekwestrati.

Inglese

Subject to paragraph 5, the shares of the national central banks in the subscribed capital of the European Central Bank may not be transferred, pledged or attached.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

Skond lArtikolu 28.5, l-ishma tal-banek ċentrali nazzjonali fil-kapital sottoskritt tal-BĊE ma jistgħux jiġu trasferiti, mirhuna jew issekwestrati.

Inglese

Subject to Article 28.5, the shares of the national central banks in the subscribed capital of the ECB may not be transferred, pledged or attached.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

Skond lArtikolu 28.5, l-ishma talbanek ċentrali nazzjonali fil-kapital sottoskritt tal-BĊE ma jistgħux jiġu trasferiti, mirhuna jew issekwestrati.

Inglese

Subject to Article 28.5, the shares of the national central banks in the subscribed capital of the ECB may not be transferred, pledged or attached.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

Skond lArtikolu 28.5, l-ishma talbanek ċentrali nazzjonali fil-kapital sottoskritt talBĊE ma jistgħux jiġu trasferiti, mirhuna jew issekwestrati.

Inglese

Subject to Article 28.5, the shares of the national central banks in the subscribed capital ofthe ECB may not betransferred, pledged or attached.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

Skond lArtikolu 28.5, l-ishma talbanek ċentrali nazzjonali filkapital sottoskritt tal-BĊE ma jistgħux jiġu trasferiti, mirhuna jew issekwestrati.

Inglese

Subject to Article 28.5, the shares of the national central banks in the subscribed capital of the ECB may not be transferred, pledged or attached.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

Skond l-Artikolu 28.5, l-ishma tal-banek ċentrali nazzjonali fil-kapital sottoskritt tal-BĊE ma jistgħux jiġu trasferiti, mirhuna jew issekwestrati.

Inglese

Subject to Article 28.5, the shares of the national central banks in the subscribed capital of the ECB may not be transferred, pledged or attached.

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Argomento: Finanza
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento:

Maltese

Bla ħsara għall-paragrafu (5), l-ishma tal-banek ċentrali nazzjonali fil-kapital sottoskritt tal-Bank Ċentrali Ewropew ma jistgħux jiġu trasferiti, mirhuna jew issekwestrati.5.

Inglese

Subject to paragraph 5, the shares of the national central banks in the subscribed capital of the European Central Bank may not be transferred, pledged or attached.5.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Maltese

Skond l-Artikolu 28.5 , l-ishma tal-banek ċentrali nazzjonali fil-kapital sottoskritt tal-BĊE ma jistgħux jiġu trasferiti , mirhuna jew issekwestrati .

Inglese

Declaration on the composition of the European Parliament The additional seat in the European Parliament will be attributed to Italy .

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Aggiungi una traduzione

Esegui la ricerca fra i contributi umaniCi sono utenti che chiedono aiuto:良い時期も (Giapponese>Inglese) | talambuhay ni mother teresa (Tagalog>Inglese) | loopholes (Inglese>Romeno) | wedgie meaning (Inglese>Tagalog) | make the sentences for the given words (Inglese>Hindi (indiano)) | breek die volgende woorde in lettergrepe (Afrikaans>Inglese) | onde você tava amor? (Portoghese>Inglese) | australians (Inglese>Turco) | bush up yourself (Inglese>Hindi (indiano)) | suya inbam in english (Tamil>Inglese) | nakupenda sana upendo wangu (Swahili>Spagnolo) | essay on maza desh in marathi (Inglese>Hindi (indiano)) | saya seorang ibu rumah tangga biasa, (Indonesiano>Inglese) | bf vidoes 2017 (Hindi (indiano)>Inglese) | tiktiki (Inglese>Bengalese) | acv (Olandese>Francese) | curada (Spagnolo>Italiano) | abdominalbandage (Svedese>Inglese) | kahulugan ng yumanig (Tagalog>Inglese) | essay on fruits benfits (Inglese>Kannada)


Segnala un abuso  | Informazioni su MyMemory   | Contattaci


MyMemory nella tua lingua: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK