Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di jirrapurtaw da Maltese a Lettone

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Maltese

Lettone

Informazioni

Maltese

Il-ħaddiema jirrapurtaw problemi b’daharhom?

Lettone

Vai darba ņēmēji ziņo par muguras kaitēm?

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Maltese

Biex jirrapurtaw il- każi kollha ta ’ tqala li jseħħu waqt il- kura. o

Lettone

Ziņot par visiem grūtniecības gadījumiem, kas rodas terapijas laikā. o

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Maltese

Dawn għandhom jirrapurtaw lejn il-Kunsill dwar l-eżerċitar tal-funzjonijiet tagħhom.

Lettone

Tās ziņo Padomei par savu uzdevumu izpildi.

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Is-sotto kumitati għandhom jirrapurtaw lill-Kumitat Permanenti bl-attivitajiet tagħhom.

Lettone

Apakškomitejas ziņo Pastāvīgajai komitejai par savu darbību.

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Il-konċiljaturi għandhom jirrapurtaw lill-Kummissjoni dwar is-sejbiet tagħhom u kull riżultat miksub.

Lettone

Samierinātāji ziņo Komisijai par saviem secinājumiem un jebkuru iznākumu.

Ultimo aggiornamento 2014-10-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Huma għandhom jirrapurtaw lura b'mod regolari lillKonferenza talPresidenti dwar lattivitajiet tagħhom f'dan ir-rigward.

Lettone

Priekšsēdētāja vietnieki regulāri iesniedz ziņojumu Priekšsēdētāju konferencei par savu darbību šajā jomā.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Maltese

Il-Membri għandhom jirrapurtaw mingħajr dewmien lill-Kumitat dwar kull azzjoni kontra d-damping ta' natura preliminari jew finali li ttieħdet.

Lettone

Dalībvalstis nekavējoties ziņo Komitejai par visiem veiktajiem pagaidu vai galīgajiem antidempinga pasākumiem.

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jirrapurtaw darba kull sentejn lejn il-Kumitat Permanenti dwar l-eċċezzjonijiet magħmula permezz tal-paragrafu preċedenti.

Lettone

Dalībvalstis ik pēc diviem gadiem atskaitīsies Patstāvīgajai Komitejai, par saskaņā ar iepriekšējo pantu ieviestajiem izņēmumiem.

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Il- pazjenti għandhom jiġu kunsiljati sabiex jirrapurtaw mill- ewwel weġgħat fil- muskoli persistenti mingħajr spjegazzjoni, uġigħ, tenerezza jew dgħjufija.

Lettone

Pacientiem jāiesaka nekavējoties ziņot par ikvienu ilgstošu, neizskaidrojamu muskuļu sūrstēšanu, sāpēm, jutīgumu vai vājumu.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Maltese

L-operaturi Mode S għandhom jirrapurtaw kull kunflitt tal-interrogatur li jinvolvi interrogatur eliġibbli Mode S li huma jħaddmu fuq kull kodiċi tal-interrogatur operattiv lill-Istat Membru kompetenti u għandhom ipoġġu l-informazzjoni relatata għad-dispożizzjoni tal-operaturi Mode S l-oħra permezz tas-sistema ta’ allokazzjoni IC.

Lettone

S režīma operatori ziņo kompetentajai dalībvalstij par visiem identificētajiem pieprasītāja kodu konfliktiem, kuros iesaistīts kāds S režīma pieprasītājs, ko tie ekspluatē kādā pieprasītāja kodā, un caur PK piešķiršanas sistēmu nodrošina piekļuvi šādai informācijai pārējiem S režīma operatoriem.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

ma jintużawx imblokki għal transponders li ma jirrapurtaw l-ebda kapaċità SI fir-rapport ta' kapaċità ta' kollegament tad-dejta tagħhom jew ma jistgħux jirrapurtaw il-kapaċità tal-kollegament tad-dejta tagħhom; jew

Lettone

neizmantotu bloķēšanu attiecībā uz transponderiem, kas savā datu savienojuma iespēju ziņojumā ziņo par SI neiespējamību vai nespēj ziņot par sava datu savienojuma iespējām; vai

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

jintużaw imblokki intermittenti għal transponders li ma jirrapurtaw l-ebda kapaċità SI fir-rapport ta' kapaċità ta' kollegament tad-dejta tagħhom jew ma jistgħux jirrapurtaw il-kapaċità tal-kollegament tad-dejta tagħhom;

Lettone

izmantotu periodisku bloķēšanu attiecībā uz transponderiem, kas savā datu savienojuma iespēju ziņojumā ziņo par SI neiespējamību vai nespēj ziņot par sava datu savienojuma iespējām.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

L-IFM li għalihom tapplika d-deroga fl-Artikolu 9(6) jirrapurtaw l-ammonti tal-aħħar tax-xahar pendenti tas-self ċeduti permezz ta’ titolizzazzjoni li jkunu ġew soġġetti għal dirikonoxximent, imma li jkunu għadhom rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji skont il-Parti 5 tat-Tabella 5.

Lettone

MFI, kurām piemēro 9. panta 6. punkta atbrīvojumu, sniedz pārskatus par kredītu, kas atsavināti vērtspapīrošanas ceļā un uz ko attiecas svītrošana, bet kas joprojām tiek iekļauti finanšu pārskatos saskaņā ar 5. tabulas 5. daļu, ceturkšņa beigu neatmaksātajām summām.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

L-IFM li japplikaw l-IAS 39, l-IFRS 9 jew regoli simili jirrapurtaw l-ammonti tal-aħħar tax-xahar pendenti ta’ self ċedut permezz ta’ titolizzazzjoni li ma kinux soġġetti għal dirikonoxximent skont il-Parti 5 tat-Tabella 5.

Lettone

MFI, kas piemēro SGS 39, SFPS 9 vai līdzīgus noteikumus, sniedz pārskatus par kredītu, kas atsavināti vērtspapīrošanas ceļā un uz ko neattiecas svītrošana saskaņā ar 5. tabulas 5. daļu, mēneša beigu neatmaksātajām summām.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Flimkien ma’ dan, dawn l-istituzzjonijiet ta’ kreditu jistgħu iwettqu l-obbligi ta’ rapportar statistiku imsemmija fil-Partijiet 2, 5 u 6 billi jirrapurtaw dejta fuq bażi trimestrali biss u skont l-obbligu ta’ puntwalità mogħti għal statistika trimestrali fl-Arikolu 7(3).

Lettone

Turklāt šīs kredītiestādes var izpildīt 2., 5. un 6. daļā minētās statistikas pārskatu sniegšanas prasības, sniedzot tikai ceturkšņa datus un ievērojot savlaicīguma prasības, kas 7. panta 3. punktā noteiktas ceturkšņa statistikai.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

L-Istati Membri huma mħeġġa jirrapurtaw fuq l-effett tal-investimenti tal-FSE fuq opportunitajiet indaqs, aċċess indaqs u integrazzjoni ta' gruppi emarġinati fil-programmi operazzjonali kollha.

Lettone

Dalībvalstis tiek mudinātas ziņot par ESF investīciju ietekmi uz sociāli atstumto grupu iespēju vienlīdzību, vienlīdzīgu pieeju un integrāciju visās darbības programmās.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Darba fis-sena u wara kull bidla fit-tunnellaġġ jew fil-kategorija tas-sajd li titlob l-użu ta' tip differenti ta' apparat, il-vapuri kollha tal-Komunità għandhom jirrapurtaw fil-port ta' Nouadhibou sabiex ikunu spezzjonati kif mitlub mil-leġislazzjoni li tkun fis-seħħ.

Lettone

Reizi gadā, kā arī pēc tonnāžas izmaiņām vai zvejas kategorijas izmaiņām, kuru rezultātā jāizmanto citi zvejas piederumi, visi Kopienas kuģi piesakās Nuadibu ostā pārbaudēm, ko pieprasa spēkā esošā likumdošana.

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

F’ċerti każijiet fejn il-limiti taż-żmien relatati mas-sikurezza u s-sigurtà għal dikjarazzjonijiet tal-esportazzjoni ma japplikawx, bħal pereżempju fornimenti għal bastiment u ajruplan, għandu jkun possibbli għall-awtoritajiet doganali biex jawtorizzaw operaturi ekonomiċi affidabbli sabiex idaħħlu l-merkanzija esportata fir-reġistri tagħhom u sabiex jirrapurtaw l-operazzjonijiet ta’ esportazzjoni tagħhom fuq bażi perjodika wara li l-merkanzija tkun telqet it-territorju doganali tal-Komunità.

Lettone

Dažos gadījumos, kad eksporta deklarācijām nepiemēro ar drošumu un drošību saistītus termiņus, piemēram, kuģu un gaisa kuģu apgādē, muitas dienestiem jābūt iespējai atļaut uzticamiem komersantiem iegrāmatot eksportētās preces savā uzskaitē un periodiski ziņot par to eksporta operācijām pēc tam, kad preces izvestas no Kopienas muitas teritorijas.

Ultimo aggiornamento 2014-11-11
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għar-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimentibastimenti li jirrapurtaw fin-navigazzjoni interna msemmija f’Artikolu 5 tad-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar servizzi armonizzati ta’ informazzjoni tax-xmajjar (RIS) f’passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità

Lettone

par tehniskajām specifikācijām elektroniskiem kuģu ziņojumiem iekšzemes navigācijā, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/44/EK 5. pantā par saskaņotiem upju informācijas pakalpojumiem (RIS) attiecībā uz Kopienas iekšējiem ūdensceļiem

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Id-Direttiva 2006/87/KE, ir-Regolament ta’ Spezzjoni tal-Bastimenti tar-Rhine u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 164/2010 tal-25 ta’ Jannar 2010 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għar-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimenti li jirrapurtaw fin-navigazzjoni interna msemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar servizzi armonizzati ta’ informazzjoni tax-xmajjar (RIS) f’passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità [2] jiddefinixxu r-rekwiżiti prinċipali għall-iskambju ta’ sett minimu ta’ dejta tal-buq tal-bastiment fost l-awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni u l-awtoritajiet tal-RIS.

Lettone

Direktīvā 2006/87/EK, Reinas Kuģu inspekcijas noteikumos un Komisijas 2010. gada 25. janvāra Regulā (ES) Nr. 164/2010 par tehniskajām specifikācijām elektroniskiem kuģu ziņojumiem iekšzemes navigācijā, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/44/EK 5. pantā par saskaņotiem upju informācijas pakalpojumiem (RIS) attiecībā uz Kopienas iekšējiem ūdensceļiem [2], ir noteiktas galvenās prasības attiecībā uz minimālā datu kopuma par kuģu korpusiem apmaiņu starp kuģu sertificēšanas iestādēm un RIS iestādēm.

Ultimo aggiornamento 2014-11-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK