Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di waqtu da Maltese a Olandese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Maltese

Olandese

Informazioni

Maltese

SUĊĊESS F’ĦIN WAQTU, BIEX B’HEKK JIŻGURA NNUMRI MEĦTIEĠA

Olandese

EN OF HET DAARBIJ ZORGDE VOOR HET VEREISTE AANTAL GESLAAGDE

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Il-koordinazzjonitad-donaturisaretb’mod frekwenti,qabel, waqtu waral-eżerċizzjital-programm.

Olandese

Voorafgaandaan,tijdensennadeprogram-meringsactiviteiten waseropgezettetijden informatie-uitwisselingtussendonororgani-saties.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Dan hu mod tajjeb biex jiġi żgurat li dawk kollha li għandhom interess fl-intrapriża tiegħek ikollhom tagħrif eżatt u f' waqtu minn sorsi affidabbli.

Olandese

Dit is een goede manier om iedereen die bij uw organisatie betrokken is, tijdig te voorzien van juiste informatie uit betrouwbare bronnen.

Ultimo aggiornamento 2012-03-20
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Maltese

L-aġir f' waqtu għandu jibqa » jikkontribwixxi biex ikun hemm tkabbir ekonomiku sostenibbli u holqien ta » impjiegi.

Olandese

Door tijdig op te treden wordt een voortdurende bijdrage geleverd aan duurzame economische groei en werkgelegenheidscreatie.

Ultimo aggiornamento 2012-03-20
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Maltese

Dan hu mod tajjeb biex jiġi żgurat li dawk kollha li għandhom interess fl-intrapriża tiegħek ikollhom tagħrif eżatt u f' waqtu minn sorsi affidabbli .

Olandese

Dit is een goede manier om iedereen die bij uw organisatie betrokken is , tijdig te voorzien van juiste informatie uit betrouwbare bronnen .

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

L-aġir f' waqtu għandu jibqa » jikkontribwixxi biex ikun hemm tkabbir ekonomiku sostenibbli u holqien ta » impjiegi .

Olandese

Door tijdig op te treden wordt een voortdurende bijdrage geleverd aan duurzame economische groei en werkgelegenheidscreatie .

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Sturdament, għeja u ngħas mhux f’ waqtu huma effetti sekondarji komuni, u dawn jistgħu jfixklu l- ħila biex issuq u tħaddem magni.

Olandese

Duizeligheid, vermoeidheid en slaperigheid zijn vaak voorkomende bijwerkingen die de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen kunnen verslechteren.

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Maltese

Għadu essenzjali li wieħed jaġixxi b' mod ferm u f' waqtu biex tiġi żgurata l-istabbiltà tal-prezzijiet fuq żmien medju .

Olandese

Het blijft van essentieel belang resoluut en tijdig op te treden om prijsstabiliteit op de middellange termijn te waarborgen . De Raad van Bestuur zal daarom sterke waakzaamheid betrachten .

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Tabilħaqq, għadu essenzjali li wieħed jaġixxi b' mod ferm u f' waqtu biex tiġi żgurata l-istabbiltà tal-prezzijiet fuq żmien medju.

Olandese

Het blijft van essentieel belang resoluut en tijdig op te treden om prijsstabiliteit op de middellange termijn te waarborgen.

Ultimo aggiornamento 2012-03-20
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Maltese

ir-rappurtar lil-BĊNi għandu jkun f' waqtu u fit-termini taż-żmien stabbiliti mill-BĊN rilevanti;

Olandese

de rapportage aan de NCB's moet tijdig plaatsvinden en binnen de termijn die door de betreffende NCB is vastgesteld;

Ultimo aggiornamento 2012-03-20
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Maltese

Tabilħaqq , għadu essenzjali li wieħed jaġixxi b' mod ferm u f' waqtu biex tiġi żgurata l-istabbiltà tal-prezzijiet fuq żmien medju .

Olandese

Het blijft van essentieel belang resoluut en tijdig op te treden om prijsstabiliteit op de middellange termijn te waarborgen .

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

ir-rappurtar lil-BĊNi għandu jkun f' waqtu u fit-termini taż-żmien stabbiliti mill-BĊN rilevanti ;

Olandese

de rapportage aan de NCB 's moet tijdig plaatsvinden en binnen de termijn die door de betreffende NCB is vastgesteld ;

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

“skadenza minima ta’ ħażna” tfisser iż-żmien li waqtu, taħt kondizzjonijiet ta’ ħażna xierqa, il-persuna responsabbli għat-tikkettar tiggarantixxi li l-għalf iżomm il-karatteristiċi ddikjarati tiegħu; skadenza minima ta’ ħażna waħda biss tista’ tkun indikata fir-rigward tal-għalf fl-intier tiegħu, u hija ddeterminata fuq il-bażi tal-iskadenza minima ta’ ħażna ta’ kull wieħed mill-komponenti tiegħu;

Olandese

„minimumhoudbaarheid”: de periode waarvoor de voor de etikettering verantwoordelijke persoon garandeert dat de diervoeders hun opgegeven eigenschappen behouden indien zij in passende omstandigheden worden bewaard; slechts één minimumhoudbaarheid mag voor het diervoeder als geheel worden opgegeven; deze minimumhoudbaarheid wordt berekend op basis van de minimumhoudbaarheid van elk van de bestanddelen ervan;

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Meta l-art kollha jew parti mill-art impenjata, jew l-azjenda kollha, tiġi trasferita lil persuna oħra waqt il-perijodu ta' dak l-impenn, l-impenn jew parti minnu li jikkorrispondi għall-art trasferita jista’ jkompli għaddej għall-kumplament tal-perijodu taħt dik il-persuna l-oħra jew jista' jiskadi u mhux ser ikun meħtieġ rimborż fir-rigward tal-perijodu li waqtu l-impenn kien effettiv.

Olandese

Indien hetzij het onder een verbintenis vallende volledige areaal, of een deel ervan, hetzij het gehele bedrijf aan een andere persoon wordt overgedragen gedurende de looptijd van die verbintenis, kan de verbintenis of het deel ervan dat met de areaaloverdracht overeenstemt, voor de resterende looptijd door die andere persoon worden overgenomen of kan zij vervallen, en wordt geen terugbetaling verlangd voor de periode waarin de verbintenis daadwerkelijk is nagekomen.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Meta r-riżultati eżistenti ta’ awditjar u kontrolli juru li l-awtorità nominata ma tkunx għadha tissodisfa l-kriterji msemmijin fil-paragrafu 2, l-Istat Membru għandu, f’livell xieraq, jiffissa, skont is-severità tal-problema, perjodu ta’ prova, li waqtu għandha tittieħed l-azzjoni ta’ rimedju meħtieġa.

Olandese

Als bestaande audit- en controleresultaten aantonen dat de aangewezen autoriteit niet meer voldoet aan de criteria van lid 2, stelt de lidstaat op een passend niveau, afhankelijk van de ernst van het probleem, een proeftijd vast waarin de nodige corrigerende maatregelen zullen worden genomen.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

id-data t'għeluq u ż-żmien għar-riċevuta t'offerti ta' kuntratti u t-tul taż-żmien li waqtu kwalunkweofferta ta' kuntratti għandha tkun miftuħa għal-aċċetazzjoni;

Olandese

uiterste datum en tijdstip waarop de offertes worden ingewacht en de periode gedurende welke een offerte moet kunnen worden aanvaard;

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

'serħan' tfisser kull perjodu mhux interrott ta' mill-inqas siegħa li waqtu s-sewwieq jista' jiddisponi liberalment minn ħinu;

Olandese

»rusttijd": ieder ononderbroken tijdvak van ten minste een uur waarin de bestuurder vrij over zijn tijd kan beschikken;

Ultimo aggiornamento 2014-10-17
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Maltese

Ilverifika indirizzat il-perijodu li waqtu l-GJU ġestiet il-fażi ta’ żvilupp uvalidazzjoni(Settembru2003sa Diċembru2006),billib’modpar-tikolariffukatfuqil-mandattagħha,il-proċessbiextistabbilixxih ul-ġestjonital-kompititagħha.Ix-xogħoltal-verifikatwettaq matul l-2007 u l-2008.

Olandese

De controle betrof de periode waarin de GOG de ontwikkelings- en vali-deringsfasebeheerde(september2003 —december2006)en was metnamegerichtophaar mandaat,haaroprichtingsprocesenhet beheervanhaartaken. Decontrolewerkzaamheden werdenuitge-voerdin2007en2008.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Li wieħed jillimita l- indikazzjonijiet ta ’ Dolovet għal dawk biss li ġew ittestjati (kontroll ta ’ l - endotoxemic mastitis) ma jkunx f’ waqtu.

Olandese

Het zou ongepast zijn om de indicaties van Dolovet te beperken tot de onderzochte indicaties (behandeling van endotoxinemische mastitis).

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Maltese

Għal pazjenti bid- dijabete mellitus tat- tip 2 li għalihom huwa f’ waqtu l- użu ta ’ agonist PPARγ (i. e. thiazolidinedione) Xelevia huwa indikat:

Olandese

Voor patiënten met type 2-diabetes mellitus bij wie gebruik van een PPAR -agonist (d.w.z. een thiazolidinedion) gepast is, is Xelevia geïndiceerd:

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK