Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di segmentazzjoni da Maltese a Svedese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Maltese

Svedese

Informazioni

Maltese

segmentazzjoni

Svedese

indelning

Ultimo aggiornamento 2009-07-01
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Maltese

segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol

Svedese

segmentering av arbetsmarknaden

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Maltese

kwalunkwe segmentazzjoni ta’ klijenti fi gruppi differenti b’deskrizzjoni tal-“klijent tipiku” għal kull grupp; u

Svedese

Eventuell indelning av kunderna i olika grupper med en beskrivning av den ”typiske kunden” i varje grupp.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Maltese

L-innovazzjoni tista’ twassal biex tiddgħajjef l-inklużività, kif jidher, pereżempju, fil-fenomeni tal-qasma diġitali jew is-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol.

Svedese

Innovation kan leda till mindre inkluderande, vilket kan ses exempelvis i fenomenet den digitala klyftan och segmenteringen på arbetsmarknaden.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Maltese

Filkuntest tad-dibattitu kurrenti dwar il-“flessigurtà” u skond ilkonklużjonijiet tal-Kunsill tar-Rebbiegħa taʼ l-2006, politiki attivi tas-suq taxxogħol (ALMPs) li jkunu effettivi – li jappoġġjaw ittranżizzjonijiet bejn l-impjiegi kif ukoll mill-qgħad u mill-inattività għall-impjiegi - huma wieħed mill-ingredjenti essenzjali biex jintlaħaq bilanċ tajjeb bejn il-flessibilità u s-sigurtà fl-impjiegi fl-impjiegi fi filwaqt li jitnaqqas ir-riskju tas-segmentazzjoni tas-suq tax- xogħol.

Svedese

Förutsatt att adekvata uppgifter är tillgängliga ärdock användningen av en makroekonometrisk ram för allmän jämvikt att föredraframför ett angreppssätt där man utgår från partiell jämvikt. Skälet är att denmakroekonometriska modellen även kan mäta indirekta och långsiktiga effekter,vilket kan leda till en omkastning av de policyslutsatser som dragits av en mikroekonometrisk utvärdering.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Maltese

Il-flessigurtà hija reazzjoni għall-ħtieġa li tittejjeb l-adattabilità kemm talħaddiema kif ukoll tad-ditti għal suq taxxogħol li qed jinbidel bʼrata mgħaġġla u għas-segmentazzjoni tas-suq taxxogħol.

Svedese

Extern flexibilitet handlar om hur lätt det är att anställa och säga upp arbetstagaresamt användningen av flexibla former av anställningsavtal. Detta har mätts genom OECD:s indikator på graden av anställningsskydd.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Maltese

Inħasset il-preokkupazzjoni dwar il-ħtieġa li l-interessati kollha (l-aktar il-komunità talbdiewa) jidħlu f’netwerk usa’, u li jinħolqu wkoll attivitajiet orizzontali li ma jħallux is-segmentazzjoni tannetwerk bejn l-erba’ assi tal-FAEŻR.

Svedese

Under den andra workshopen (B) undersöktes det framtida samarbetet inom Leader.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Maltese

L-introduzzjoni ta’ dħul minimu speċifiku għażżgħażagħ uœl-ispejjeż mhux differenzjati b’mod pożittiv tal-pagi biex il-kuntratti permanenti għażżgħażagħ isir aktar attraenti uœtiġi ndirizzata is-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol, skont il-prinċipji komuni tal-flessigurtà.

Svedese

Införa särskilda minimilöner för ungdomar och positivt differentierade lönebikostnader för att göra tillsvidarekontrakt för ungdomar mer attraktiva och angripa segmenteringen av arbetsmarknaden i linje med gemensamma principer för flexicurity.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Maltese

Madankollu, wisq ta’ spiss, il-kuntratti temporanji huma biss alternattiva irħas għal dawk permanenti, b’mod partikolari f’pajjiżi fejn id-differenza bejn ir-regola-menti ta’ tkeċċija ta’ dawn il-kuntratti hija għolja (jiġifieri ħlas ta’ terminazzjoni, perjodi ta’ notifika, possibbilità ta’ appell lill-qrati): allura r-riżultat huwa suq taxxogħol maqsum, fejn ħafna ħaddiema żgħażagħ jesperjenzaw sekwenza ta’ impjiegi temporanji li talterna malqgħad, bi ftit ċans li jiċċaqilqu għal kuntratt aktar stabbli, uœindeterminat uœkontribuzzjoni-jiet inkompluti għall dispożizzjonijiet ta’ pensjonijiet. Iż-żgħażagħ nisa huma partikolarment f’riskju li jaqaw f’din il-nassa ta’ segmentazzjoni.

Svedese

Alltför ofta blir emellertid tidsbegränsade avtal bara ett billigare alternativ till tillsvidarekon-trakt, särskilt i länder där det råder stor skillnad iœbestämmelserna för uppsägning av dess avtal (dvs. avgångsvederlag, uppsägningstid, möjligheter att vända sig till domstol).

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Maltese

Sabiex titfa’ aktar dawl fuq il-kuntest partikolari, fl-2010 l-Kummissjoni se tippreżenta analiżi komprensiva ta’ fatturi li jaffettwaw ir-riżultati tas-suq taxxogħol għażżgħażagħ uœr-riskji ta’ segmentazzjoni tas-suq taxxogħol li jaffettwaw liż-żgħażagħ.

Svedese

Det har långvariga negativa effekter på uppbyggnaden avœhumankapital och inkomstförmåga, eftersom unga tillfälliga arbetstagare tenderar att få lägre löner och mindre fortbildning. Detta problem kan angripas genom att man inför skatterelaterade incitament till företag som använder tillsvidarekontrakt eller till omvandling av tidsbegränsade avtal till tillsvidareavtal.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Maltese

• liġijiet taxxogħol moderni li jippermettu arranġamenti taxxogħol li jkunu essibbli biżżejjed u li jnaqqsu s-segmentazzjoni tasswieq taxxogħol u x-xogħol mhux iddikjarat, għandhom jippermettu lill-persuni li jagħmlu l-aħjar użu mill-mudelli taxxogħol tagħhom matul ħajjithom kollha.

Svedese

• Modern arbetsmarknadslagstiftning som möjliggör tillräckligt exibla anställningsvillkor och minskar mark nadsseg men tering och svartarbete bör göra det möjligt för människor att optimera sina arbetsmönster under hela livet.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Maltese

(11) Barra minn dan, f'dak li jikkonċerna l-argument tas-segmentazzjoni tas-suq, ma ġiet miġjuba l-ebda evidenza għal linja diviżorja ċara bażata fuq kriterji oġġettivi li setgħu jappoġġjaw il-konklużjoni li l-importazzjonijiet mill-Indja u l-prodott li jiġi prodott mill-industrija tal-Kommunità huma prodotti differenti. Il-prezzijiet tal-bejgħ waħedhom ma humiex kunsidrati bħala element suffiċjenti sabiex tiġi stabbilita s-segmentazzjoni tas-suq, partikolarment minħabba il-prassi ta'dumping u sussidjar. Dwar id-differenza fit-tipi ta'prodotti li ġew misjuba, li tassew jinvolvu elementi ta'prezz differenti, din ġiet ikkunsidrata fil-kalkoli ta'livelli ta'eliminazzjoni ta'korrimenti u undercutting kif spjegat iżjed "l isfel taħt il-premess 48 ta'dan ir-Regolament."(12) Għar-raġunijiet mogħtija hawn fuq, l-argument ma ġiex milqugħ u l-konklużjonijiet li l-PTY għandu jiġi kunsidrat bħala prodott wieħed ewlieni u li l-analiżi totali issir f'dan il-livell, ġew għalhekk konfermati.

Svedese

(11) Vidare, när det gäller påståendet om marknadssegment, varken framlades eller konstaterades någon bevisning om att det finns en sådan klar skiljelinje baserad på objektiva kriterier som skulle ha kunnat stödja slutsatsen att den produkt som importeras från Indien och den produkt som tillverkas av gemenskapsindustrin är olika produkter. Försäljningspriset anses inte i sig vara tillräckligt för att fastställa förekomsten av marknadssegment, särskilt inte i samband med dumpning och subventionering. Den konstaterade skillnaden mellan olika produkttyper, bl.a. avseende prissättningsfaktorer, har beaktats i beräkningarna rörande prisunderskridande och undanröjande av skada i enlighet med skäl 48 i den här förordningen.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Maltese

(11) Minbarra dan, fir-rigward ta'l-argument dwar is-segmentazzjoni tas-suq, l-ebda evidenza ma tressqet u lanqas ma nstabet li tista'tippermetti li tkun stabbilita distinzjoni netta bbażata fuq kreterji oġġettivi li setgħu jsostnu l-konklużjoni li oġġetti mportati mill-Indja u dawk immanifatturati mill-industrija fil-Komunità huma prodotti differenti. Il-prezz tal-bejgħ kif inhu, ma jitqiesx li huwa element suffiċjenti biex jistabbilixxi segmenti fis-suq, b'mod partikolari jekk wieħed iqis il-prattika tad-dumping u l-issussidjar. F'dak li jikkonċerna d-differenza osservata bejn dawn it-tipi ta'prodotti, li effettivament taffettwa l-mod kif ikunu stabbiliti l-prezzijiet, dan ser jkun ikkunsidrat fit-tnaqqis tal-prezz tal-bejgħ u fil-kalkolazzjonijiet tal-livelli ta'danni eliminati kif spjegat fi premessa 46.(12) Għar-raġunijiet hawn fuq imsemmija, l-argument kien miċħud u l-konklużjonijiet li l-PTY jitqies bħala prodott waħdieni u li l-analiżi għandha ssir fuq dan il-livell kienu kkonfermati.

Svedese

(11) Vidare, när det gäller påståendet om marknadssegment, varken framlades eller konstaterades någon bevisning om att det finns en sådan klar skiljelinje baserad på objektiva kriterier som skulle ha kunnat stödja slutsatsen att den produkt som importeras från Indien och den produkt som tillverkas av gemenskapsindustrin är olika produkter. Försäljningspriset anses inte i sig vara tillräckligt för att fastställa förekomsten av marknadssegment, särskilt inte i samband med dumpning och subventionering. Den konstaterade skillnaden mellan olika produkttyper, bl.a. avseende prissättningsfaktorer, har beaktats i beräkningarna rörande prisunderskridande och nivån för undanröjande av skada i enlighet med skäl 46.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Maltese

(33) Esportaturi Ċeki ukoll argumentaw kontra l-kumulazzjoni fuq il-bażi ta'segmentazzjoni tas-suq allegata. Kien argumentat li s-segmentazzjoni allegata tas-suq tal-Komunità kienet provata mill-infrinġiment tal-ligi tal-kompetizzjoni Ewropea minn żewġ kumpanniji Dawn iż-żewġ kumpanniji fil-passat għamlu ftehim illegali biex jaqsmu is-suq, għalkemm għall-prodott differenti mill-prodott konċernat.

Svedese

(33) De tjeckiska exportörerna hävdade även att importen inte borde slås samman med hänvisning till att de ansåg att marknaden var segmenterad. De hävdades att det faktum att två företag som utgjorde gemenskapsindustrin hade brutit mot gemenskapens konkurrenslagstiftning utgjorde bevisning för att det förekom marknadssegmentering. Dessa båda företag hade tidigare ingått en olaglig överenskommelse rörande uppdelning av marknaden för en annan produkt än den berörda produkten.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Maltese

(34) Madankollu, il-fatt sempliċi li żewġ kumpanniji kisru l-liġi tal-kompetizzjoni qabel l-IP, għal prodott differenti minn prodott konċernat ma jistgħux, fl-assenza ta'indikazzjoni oħra li tikkonċerna din il-qagħda matul l-IP u għall-prodott konċernat, ikunu kkonsidrati bħala prova tas-segmentazzjoni tas-suq fil-każ preżenti. Matul l-investigazzjoni preżenti, l-ebda prova ma nstabet illi turi li tali ftehim kien fis-seħħ għall-prodott konċernat għall-kwalunkwe mill-kumpanniji li jikkomponu s-suq ta'l-industrija tal-Komunità. Dan l-argument huwa għalhekk rifjutat.

Svedese

(34) Det faktum att två företag före undersökningsperioden bröt mot konkurrenslagstiftningen när det gäller en annan produkt än den berörda produkten kan emellertid inte anses utgöra bevisning för att det skulle ha förekommit marknadssegmentering i detta fall, särskilt som det inte fanns något annat som tydde på att det skulle ha förekommit marknadssegmentering när det gäller den berörda produkten under undersökningsperioden. Det framkom ingen bevisning i samband med undersökningen för att det skulle ha funnits en sådan överenskommelse med avseende på den berörda produkten när det gäller något av de företag som utgjorde gemenskapsindustrin. Följaktligen avvisas påståendet.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Maltese

(5) Is-segmentazzjoni tal-prezz bejn is-swieq ta'pajjiżi żviluppati u s-swieq tal-pajjiżi fqar li qed jiżviluppaw hija meħtieġa biex tassigura li l-pajjiżi fqar li qed jiżviluppaw jiġu provduti bi prodotti farmċewtiċi essenzali bi prezzijiet imnaqqsa sew. Għalhekk, dawn il-prezzijiet imnaqqsa sew ma jistgħux jiftiehma bħala referenza għall-prezz li għandu jitħallas għall-istess prodotti fis-swieq ta'pajjiżi żviluppati.

Svedese

(5) Prissegmentering mellan marknaderna i industriländerna och de fattigaste utvecklingsländerna är nödvändigt för att de fattigaste utvecklingsländerna skall kunna förses med basläkemedel till kraftigt nedsatta priser. Därför får dessa kraftigt nedsatta priser inte uppfattas som referens för det pris som skall betalas på marknaden i industriländer.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Maltese

(8) Sabiex tittejjeb il-kwalità ta'żerriegħa tal-pitravi tal-Komunità, ċerti ħtiġijiet iridu jiġu preskritti rigward, fost oħrajn, polyploidy, monogermity, segmentazzjoni, purità analitika, ġerminazzjoni u kontenut ta'umdità.

Svedese

(8) För att förbättra kvaliteten på betutsäde inom gemenskapen bör vissa krav fastställas bland annat i fråga om polyploidi, monogermitet, fraktionering, renhet, grobarhet och vattenhalt.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Maltese

(a) jipprovdu meta mitluba, imma mhux iktar minn darba kull sena, informazzjoni statistika aggregata dwar il-konsumaturi finali tagħhom lill-awtoritajiet jew l-aġenziji msemmija fl-Artikolu 4(3) jew lil organu magħżul ieħor, bil-kondizzjoni li ta'l-aħħar jitrasmetti l-informazzjoni li jirċievi lil ta'l-ewwel. Din l-informazzjoni għandha tkun biżżejjed biex programmi li jtejbu l-effiċjenza ta'l-enerġija jkunu jistgħu jiġu ddisinnjati u implimentati, u biex servizzi ta'l-enerġija u miżuri oħra li jtejbu l-effiċjenza ta'l-enerġija jkunu promossi u mmonitorjati. Din tista'tinkludi informazzjoni storika u għandha tinkludi informazzjoni attwali dwar il-konsum mill-utent finali, inkluż, fejn ikun applikabbli, il-load profiles, is-segmentazzjoni tal-konsumaturi, il-post ġeografiku tal-konsumaturi, filwaqt li tippreserva l-integritàu l-konfidenzjalità ta'l-informazzjoni li tkun jew ta'natura privata jew kummerċjalment sensittiva, bi qbil mal-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli;

Svedese

a) på begäran, men inte oftare än en gång om året, tillhandahåller samlad statistisk information om sina slutförbrukare till de myndigheter eller byråer som avses i artikel 4.3, eller till något annat utsett organ, under förutsättning att detta organ översänder informationen till de förstnämnda; informationen skall vara tillräcklig för att det skall vara möjligt att utforma och genomföra program för förbättrad energieffektivitet på ett bra sätt och främja och kontrollera energitjänster och andra åtgärder för förbättrad energieffektivitet. Den kan omfatta tidigare information och skall omfatta aktuell information om slutanvändarnas förbrukning, inklusive belastningsprofiler, kundsegmentering och kundernas geografiska lokalisering i tillämpliga fall, samtidigt som man ser till att information som är antingen av privat karaktär eller kommersiellt känslig hålls konfidentiell och skyddad i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning,

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Maltese

(a) jipprovdu meta mitluba, imma mhux iktar spiss minn darba kull sena, informazzjoni statistika aggregata dwar il-konsumaturi finali tagħhom lill-awtoritajiet jew l-aġenziji msemmija fl-Artikolu 4(4) jew lil korp magħżul ieħor, bil-kundizzjoni li dan ta'l-aħħar jitrasmetti l-informazzjoni li jirċievi lil ta'l-ewwel. Din l-informazzjoni għandha tkun biżżejjed biex jitwettqu u jkunu implimentati programmi li jtejbu l-effiċjenza ta'l-enerġija, u biex servizzi ta'l-enerġija u miżuri oħra li jtejbu l-effiċjenza ta'enerġija jkunu promossi u mmonitorjati. Din tista'tinkludi informazzjoni storika u għandha tinkludi informazzjoni attwali dwar il-konsum mill-utent finali, inkluż, fejn ikun applikabbli, il-load profiles, is-segmentazzjoni tal-konsumatur u l-post ġeografiku tal-konsumaturi, filwaqt li tippreserva l-integrità u l-konfidenzjalità ta'l-informazzjoni li tkun jew ta'natura privata jew kummerċjalment sensittiva, bi qbil mal-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli;

Svedese

a) på begäran, men inte oftare än en gång om året, tillhandahåller samlad statistisk information om sina slutförbrukare till de myndigheter eller byråer som avses i artikel 4.4, eller till något annat utsett organ, under förutsättning att detta organ översänder informationen till de förstnämnda; informationen skall vara tillräcklig för att det skall vara möjligt att utforma och genomföra program för förbättrad energieffektivitet på ett bra sätt och främja och kontrollera energitjänster och andra åtgärder för förbättrad energieffektivitet. Den kan omfatta tidigare information och skall omfatta aktuell information om slutanvändarnas förbrukning, inklusive belastningsprofiler, kundsegmentering och kundernas geografiska lokalisering i tillämpliga fall, samtidigt som man ser till att information som antingen är av privat karaktär eller kommersiellt känslig hålls konfidentiell och skyddad i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Maltese

-Jinkoraġġixxu l-flessibilità flimkien mas-sigurtà ta'l-impjieg, u jnaqqsu s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol, waqt li jqisu r-rwol tas-sħab soċjali.

Svedese

-Främja både flexibilitet och anställningstrygghet och minska segmenteringen av arbetsmarknaden och därvid ta vederbörlig hänsyn till den roll som arbetsmarknadens parter spelar.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK