Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di middellangetermijnbegrotingsd... da Olandese a Finlandese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Olandese

Finlandese

Informazioni

Olandese

De middellangetermijnbegrotingsdoelstelling mag voor afzonderlijke lidstaten van de VIEO-situatie afwijken.

Finlandese

Julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite voi poiketa lähellä tasapainoa olevasta tai ylijäämäisestä rahoitusasemasta yksittäisissä jäsenvaltioissa.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

indien van toepassing, de redenen waarom wordt afgeweken van het aanpassingstraject richting middellangetermijnbegrotingsdoelstelling.”.

Finlandese

soveltuvin osin, syyt poikkeamiselle vaaditusta sopeuttamisurasta, joka tähtää julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen.”.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Lidstaten die deze middellangetermijnbegrotingsdoelstelling nog niet hebben bereikt, moeten maatregelen nemen om die gedurende de cyclus te halen.

Finlandese

Niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole vielä saavuttaneet julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitettaan, olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin päästäkseen siihen suhdannekierron aikana.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

De middellangetermijnbegrotingsdoelstelling van een lidstaat kan eens in de vier jaar worden bijgesteld, maar ook wanneer er grote structurele hervormingen plaatsvinden.”.

Finlandese

Jäsenvaltion julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta voidaan tarkistaa suuren rakenneuudistuksen täytäntöönpanon yhteydessä ja joka tapauksessa neljän vuoden välein.”

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 11
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

"e) indien van toepassing, de redenen waarom wordt afgeweken van het aanpassingstraject richting middellangetermijnbegrotingsdoelstelling.".

Finlandese

"e) soveltuvin osin, syyt poikkeamiselle vaaditusta sopeuttamisurasta, joka tähtää julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen."

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 20
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Olandese

Op basis van evaluaties door de Commissie en het bij artikel 109 C van het Verdrag ingestelde comité onderzoekt de Raad in het kader van het multilateraal toezicht op grond van arti­kel 103 of de middellangetermijnbegrotingsdoelstelling van het convergentieprogramma een veiligheidsmarge biedt ter

Finlandese

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako lähentymisohjelman sjsältö talouspolitiikan yhteensovittamista ja onko jäsenval tion talouspolitiikka määriteltyjen talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen mukaista.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

Bij de beoordeling van het aanpassingstraject richting middellangetermijnbegrotingsdoelstelling neemt de Raad in aanmerking of in economisch goede tijden een grotere aanpassing wordt nagestreefd, terwijl in economisch slechte tijden een minder zware inspanning toelaatbaar is.

Finlandese

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas sopeutustoimia voidaan toteuttaa rajoitetummin taloudellisesti huonoina aikoina.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

Er moet worden gestreefd naar een meer symmetrische aanpak van het begrotingsbeleid gedurende de gehele cyclus door een sterkere begrotingsdiscipline in economisch goede tijden, teneinde procyclisch beleid te vermijden en de middellangetermijnbegrotingsdoelstelling geleidelijk te bereiken.

Finlandese

Olisi saavutettava symmetrisempi lähestymistapa finanssipolitiikkaan koko syklin ajan tehostamalla talousarviota koskevaa kurinalaisuutta taloudellisesti hyvinä aikoina, jolloin tavoitteena on välttää myötäsyklisiä politiikkoja ja asteittain saavuttaa julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

Litouwen moet vanaf 2013, het jaar na de correctie van het buitensporige tekort, in een passend tempo verdere vorderingen in de richting van de middellangetermijnbegrotingsdoelstelling maken en daarbij de uitgavenbenchmark in acht nemen.

Finlandese

Liettuan olisi vuodesta 2013 eli liiallisen alijäämän korjaamista seuraavasta vuodesta alkaen edettävä asianmukaisessa tahdissa kohti julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitettaan sekä noudatettava menojen kasvulle asetettua vertailuarvoa.

Ultimo aggiornamento 2014-11-09
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

Vanaf 2013, het jaar na de correctie van het buitensporig tekort, moet Roemenië in een passend tempo vooruitgang boeken in de richting van de middellangetermijnbegrotingsdoelstelling en daarbij de uitgavennorm in acht nemen.

Finlandese

Romanian olisi vuodesta 2013 eli liiallisen alijäämän korjaamista seuraavasta vuodesta alkaen edettävä asianmukaisessa tahdissa kohti julkista taloutta koskevaa keskipitkän aikavälin tavoitettaan sekä noudatettava menojen kasvulle asetettua vertailuarvoa.

Ultimo aggiornamento 2014-11-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

de middellangetermijnbegrotingsdoelstelling van het pact nog niet hebben verwezenlijkt, moeten voorrang geven aan begrotingsconsolidatie. Dit zal deze landen helpen deextra budgettaire kosten op te vangen die de vergrijzing met zich brengt.

Finlandese

muksessa asetettua julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitetta, on asetettavajulkisen talouden vahvistaminen etusijalle: näin autetaan maita valmistautumaan väestön ikääntymisestä aiheutuvaan julkisten menojen kasvuun.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

de middellangetermijnbegrotingsdoelstelling en het aanpassingstraject met het oog op het bereiken van deze doelstelling voor het overschot/tekort van de overheid en de verwachte ontwikkeling van de schuldquote van de overheid;”.

Finlandese

julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää tavoitteeksi asetettuun julkistalouden ylijäämään/alijäämään, sekä julkistalouden velkasuhteen arvioitu kehitys,”.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

Bij de beoordeling van het aanpassingstraject richting middellangetermijnbegrotingsdoelstelling onderzoekt de Raad of de betrokken lidstaat de jaarlijkse verbetering van zijn conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en tijdelijke maatregelen, die nodig is om zijn middellangetermijnbegrotingsdoelstelling te bereiken, nastreeft, met 0,5 % BBP als benchmark.

Finlandese

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio parantamaan vuosittain suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, ja kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet poislukien, käyttämällä viitearvona 0,5:tä prosenttia bruttokansantuotteesta.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

De lidstaten die dergelijke hervormingen doorvoeren, wordt toegestaan van het aanpassingstraject richting middellangetermijnbegrotingsdoelstelling of van de doelstelling zelf af te wijken, met dien verstande dat de afwijking de nettokosten van de hervorming van de openbaar beheerde pijler moet weerspiegelen en een tijdelijk karakter draagt, en dat een passende veiligheidsmarge ten opzichte van de referentiewaarde voor het tekort wordt aangehouden.”.

Finlandese

Näitä uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen että poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään asianmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon.”

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

Deze middellangetermijnbegrotingsdoelstellingen per land kunnen afwijken van het vereiste van een begrotingssituatie die vrijwel in evenwicht is of een overschot vertoont.

Finlandese

Nämä maakohtaiset julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet voivat poiketa vaaditusta lähellä tasapainoa olevasta tai ylijäämäisestä rahoitusasemasta.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

In het licht van de economische en budgettaire heterogeniteit in de Unie moet de middellangetermijnbegrotingsdoelstelling voor individuele lidstaten worden gedifferentieerd, teneinde rekening te houden met de diversiteit van de economische en budgettaire omstandigheden en ontwikkelingen, alsmede van het begrotingsrisico voor de houdbaarheid van de openbare financiën, mede gelet op de te verwachten demografische veranderingen.

Finlandese

Koska talous- ja finanssipolitiikat ovat unionissa heterogeenisiä, julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite olisi eriytettävä kunkin yksittäisen jäsenvaltion osalta niiden talous- ja budjettipoliittisten asemien monimuotoisuuden ja erilaisten kehityssuuntien sekä julkisen talouden kestävyyteen kohdistuvan riskin huomioon ottamiseksi sekä odotettavissa olevia väestönkehitykseen liittyviä muutoksia ennakoiden.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

MIDDELLANGETERMIJNBEGROTINGSDOELSTELLINGEN

Finlandese

JULKISTALOUDEN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 11
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

Met inachtneming van deze factoren worden voor de lidstaten die tot de eurozone en voor de lidstaten die tot WKM 2 behoren, middellangetermijnbegrotingsdoelstellingen per land bepaald binnen een vastgestelde marge tussen – 1 % BBP en evenwicht of overschot, na correctie voor conjunctuurschommelingen en ongerekend eenmalige en tijdelijke maatregelen.

Finlandese

Nämä tekijät huomioon ottaen maakohtaiset julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet määritellään euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden ja ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden osalta ottamalla käyttöön tietty vaihteluväli, joka on suhdannekorjattuna ja kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet poislukien, – 1 prosentista suhteessa bruttokansantuotteeseen tasapainossa olevaan tai ylijäämäiseen rahoitusasemaan

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

Voor de lidstaten die tot WKM 2 behoren, onderzoekt de Raad of de betrokken lidstaat de jaarlijkse verbetering van zijn conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en tijdelijke maatregelen, die nodig is om zijn middellangetermijnbegrotingsdoelstelling te bereiken, nastreeft, met 0,5 % BBP als benchmark.

Finlandese

ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio riittävään vuosittaiseen suhdannekorjattuun rahoitusasemansa parannukseen, kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet poislukien, saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteensa, käyttämällä ohjeena 0,5:tä prosenttia bruttokansantuotteesta.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

Voor de lidstaten die tot de eurozone of tot WKM 2 behoren, zouden de specifieke conjunctuurgezuiverde middellangetermijnbegrotingsdoelstellingen per land, ongerekend eenmalige en tijdelijke maatregelen, aldus binnen een vastgestelde marge moeten liggen.

Finlandese

Euroalueella ja ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa tulisi näin ollen olemaan tietty vaihteluväli, jonka puitteissa määritetään maakohtaiset julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet, jotka ovat suhdannekorjattuja ja joista on vähennetty kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK