Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di capaciteitsbenuttingsfactor da Olandese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Olandese

Inglese

Informazioni

Olandese

Relevante capaciteitsbenuttingsfactor (RCUF)

Inglese

Relevant Capacity Utilisation Factor (RCUF)

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

het procesemissiesgerelateerd activiteitsniveau is gelijk aan de aanvankelijk geïnstalleerde capaciteit voor het genereren van procesemissies van de proceseenheid, vermenigvuldigd met de relevante capaciteitsbenuttingsfactor.

Inglese

the process emissions-related activity level shall be the initial installed capacity for the production of process emissions of the process unit multiplied by the relevant capacity utilisation factor.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

De gemiddelde jaarlijkse capaciteitsbenuttingsfactor van elke installatie die het betrokken product vervaardigt, is gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse productie over de periode 2005-2008, gedeeld door de aanvankelijk geïnstalleerde capaciteit.

Inglese

The average annual capacity utilisation factor of each installation producing the product concerned shall correspond to the average annual production of the period 2005 to 2008 divided by the initial installed capacity.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Voor installaties die tijdens de referentieperiode niet in bedrijf zijn geweest, baseren de lidstaten het niveau van het belastingkrediet op de geïnstalleerde capaciteit van de installatie, vermenigvuldigd met een gemiddelde capaciteitsbenuttingsfactor, onder toepassing van de methodiek zoals neergelegd in Besluit XXX van de Commissie tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG(*).

Inglese

For installations that have not been in operation during the reference period, Member States shall base the level of the tax credit on the installed capacity of the installation multiplied by an average capacity utilisation factor applying the methodology as laid down in Commission Decision XXX on determining transitional Union-wide rules for harmonised free allocations pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC(*).

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Bij de bepaling van de relevante capaciteitsbenuttingsfactor bedoeld in lid 1, onder d), overeenkomstig de voorgaande zin, houden de lidstaten ook rekening met naar behoren gestaafde en onafhankelijk geverifieerde informatie over de emissie-intensiteit van de input en broeikasgasefficiënte technieken.

Inglese

When determining the relevant capacity utilisation factor referred to in paragraph 1(d) in accordance with the previous sentence, Member States shall also take account of duly substantiated and independently verified information on the emission intensity of the input and greenhouse gas efficient techniques.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

De relevante capaciteitsbenuttingsfactor bedoeld in lid 1, onder b) tot en met d), wordt door de lidstaten bepaald op basis van naar behoren gestaafde en onafhankelijk geverifieerde informatie over de beoogde normale werking, het onderhoud, de courante productiecyclus, energiezuinige technieken en karakteristieke capaciteitsbenuttingsgraad in de betrokken bedrijfstak, getoetst aan bedrijfstakspecifieke informatie.

Inglese

The relevant capacity utilisation factor referred to in paragraphs 1(b) to (d) shall be determined by Member States on the basis of duly substantiated and independently verified information on the installation’s intended normal operation, maintenance, common production cycle, energy efficient techniques and typical capacity utilisation in the sector concerned compared to sector-specific information.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Indien de installatie tijdens de betrokken referentieperiode gedurende minder dan twee kalenderjaren in bedrijf was, worden de historische activiteitsniveaus berekend op basis van de volgens de methode van artikel 7, lid 3, bepaalde aanvankelijk geïnstalleerde capaciteit van elke subinstallatie, vermenigvuldigd met de overeenkomstig artikel 18, lid 2, bepaalde relevante capaciteitsbenuttingsfactor.

Inglese

If the installation has been operating less than 2 calendar years during the relevant baseline period, the historical activity levels shall be calculated on the basis of the initial installed capacity determined in accordance with the methodology set out in Article 7(3) of each sub-installation multiplied by the relevant capacity utilisation factor determined in accordance with Article 18(2).

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Voor elke in bijlage I vastgesteld productbenchmark is deze factor gelijk aan het 80-percentiel van de gemiddelde jaarlijkse capaciteitsbenuttingsfactoren van alle installaties die het betrokken product vervaardigen.

Inglese

For each product benchmark set out in Annex I, it shall be the 80-percentile of the average annual capacity utilisation factors of all installations producing the product concerned.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

het brandstofgerelateerd activiteitsniveau is gelijk aan de aanvankelijk geïnstalleerde brandstofverbruikscapaciteit van de betrokken installatie voor de productie van niet-meetbare warmte die wordt verbruikt voor de vervaardiging van producten, voor de productie van andere dan voor elektriciteitsopwekking gebruikte mechanische energie of voor andere dan voor elektriciteitsopwekking gebruikte verwarming of koeling, met inbegrip van veiligheidsaffakkeling, vermenigvuldigd met de relevante capaciteitsbenuttingsfactor;

Inglese

the fuel-related activity level shall be the initial installed capacity for the consumption of fuels used for the production of non-measurable heat consumed for the production of products, for the production of mechanical energy other than used for the production of electricity, for heating or cooling with the exception of the consumption for the production of electricity, including safety flaring, of the installation concerned multiplied by the relevant capacity utilisation factor;

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

het warmtegerelateerd activiteitsniveau is gelijk aan de aanvankelijk geïnstalleerde capaciteit voor de invoer uit onder de EU-regeling vallende installaties en/of voor de productie van meetbare warmte die binnen de grenzen van de installatie wordt verbruikt voor de vervaardiging van producten, voor de productie van andere dan voor elektriciteitsopwekking gebruikte mechanische energie of voor andere dan voor elektriciteitsopwekking gebruikte verwarming of koeling of die wordt uitgevoerd naar een niet onder de EU-regeling vallende installatie of andere entiteit, met uitzondering van de uitvoer voor elektriciteitsopwekking, vermenigvuldigd met de relevante capaciteitsbenuttingsfactor;

Inglese

the heat-related activity level shall be the initial installed capacity for the import from installations covered by the Union scheme, production, or both, of measurable heat consumed within the installation’s boundaries for the production of products, for the production of mechanical energy other than used for the production of electricity, for heating or cooling with the exception of the consumption for the production of electricity, or exported to an installation or other entity not covered by the Union scheme with the exception of the export for the production of electricity multiplied by the relevant capacity utilisation factor;

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Door deze productiecijfers te delen door de aanvankelijk geïnstalleerde capaciteit als bedoeld in artikel 7, lid 3, van Besluit 2011/278/EU bepaalden de lidstaten vervolgens op basis daarvan de capaciteitsbenuttingsfactoren van de desbetreffende installaties op hun grondgebied.

Inglese

By dividing these production figures by the initial installed capacity as referred to in Article 7(3) of Decision 2011/278/EU, Member States then determined, on this basis, the capacity utilisation factors of the relevant installations on their territory.

Ultimo aggiornamento 2014-11-09
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Na ontvangst van de NUM’s van alle lidstaten en rekening houdend met de NUM’s van de EER-EVA-landen bepaalde de Commissie de 80-percentiel van de gemiddelde jaarlijkse capaciteitsbenuttingsfactoren van installaties die een product vervaardigen waarvoor een benchmark bestaat, rekening houdend met de noodzaak om neutrale concurrentievoorwaarden te waarborgen voor industriële activiteiten in installaties die door één exploitant worden beheerd en productie in installaties in onderaanneming.

Inglese

Upon receipt of the NIMs from all Member States and taking into account the NIMs of the EEA-EFTA countries, the Commission determined the 80-percentile of the average annual capacity utilisation factors of installations producing a product for which a benchmark exists, taking into account the need to ensure neutral conditions of competition for industrial activities carried out in installations operated by a single operator and production in outsourced installations.

Ultimo aggiornamento 2014-11-09
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK