Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di exclusiviteitsclausule da Olandese a Tedesco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Olandese

Tedesco

Informazioni

Olandese

De Solvay-overeenkomsten zullen voortaan geen exclusiviteitsclausule meer inhouden.

Tedesco

76. Angesichts der Bedeutung des Problems erscheint es erforderlich, daß die Kom mission auch im Hinblick auf die übrigen Lieferanten kohlensauren Natrons nach vergleichbaren Lösungen sucht.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Ten eerste is er de exclusiviteitsclausule ten voordele van Boussois voor Frankrijk.

Tedesco

Die Vereinbarungen führen zu einer klaren Arbeitsteilung zwischen den Beteiligten und

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

De thans door ANGUS gesloten verkoopover­eenkomsten bevatten geen exclusiviteitsclausule meer en beletten de afnemer evenmin de amino­butanol door te verkopen.

Tedesco

Die Diskussionen sollen zur Festlegung der Elemente eines Vorschlags für koordinierte Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet führen.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Het Gerecht heeft de beroepen verworpen voor zover deze strekten tot nietigverklaring van de beschikking van de Commissie ter zake van de lidmaatschapsclausule en de exclusiviteitsclausule.

Tedesco

Das Gericht hat die Klagen abgewiesen, soweit sie die Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission bezüglich der Mitgliedschafts- und der Ausschließlichkeitsklauseln betrafen.

Ultimo aggiornamento 2017-04-25
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Het Bundeskartellamt had de tussen de op een na grootste reisorganisator in Duitsland en een groot aantal reisbureaus overeengekomen exclusiviteitsclausule op grond van het nationale mededingingsrecht onverbindend verklaard.

Tedesco

Das Bundeskartellamt hatte die zwischen dem zweitgrößten deutschen Reiseveranstalter und einer Vielzahl von Reisebüros vereinbarte Ausschließlichkeitsklausel nach nationalem Wettbewerbsrecht für unwirksam erklärt.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Zij bevatte een zogenaamde exclusiviteitsclausule waardoor een van beide banken haar veto kon uitspreken tegen een samenwerkingsovereenkomst van de andere bank met een nationale concurrent van de eerste.

Tedesco

Auch die Ausschließlichkeitsklausel in ihrer abgeänderten Form stellt eine Einschränkung des potentiellen Wettbewerbs zwischen diesen Banken auf den Inlandsmärkten dar.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

De exclusiviteitsclausule en de onderling afgestemde feitelijke gedraging beletten dat er tussen auteursrechtenorganisaties concurrentie ging ontstaan op het punt van licentiering van rechten en dat multiterritoriale licenties ingang zouden vinden.

Tedesco

Die Ausschließlichkeitsklausel und die abgestimmte Verhaltensweise ließen keinen Wettbewerb zwischen Gesellschaften zur Lizenzierung von Rechten und keine Mehrgebietslizenzen entstehen.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

De exclusiviteitsclausule en de onderling afgestemde feitelijke gedraging beletten dat er tussen auteursrechtenorganisaties concurrentie ging ontstaan op het punt van licentiering van rechten en dat multiterritoriale licenties ingang zouden vinden.

Tedesco

Die Ausschließlichkeitsklausel und die abgestimmte Verhaltensweise ließen keinen Wettbewerb zwischen Gesellscha en zur Lizenzierung von Rechten und keine Mehrgebietslizenzen entstehen.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Dit tarwemeel werd gekocht tegen een prijs die 25 dollar per ton onder de wereldprijs lag en de verkoop omvatte boven dien een exclusiviteitsclausule, hetgeen strijdig is met de regels van de GATT.

Tedesco

Ich glaube, ich muß daher Herrn Plaskovitis auf dieser Seite des Hauses das Wort erteilen. Theoretisch haben Sie völlig recht, aber wie Sie wissen, versuche ich, zu allen hier im Hause fair zu sein.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

De Commissie heeft besloten voor deze exclusiviteitsclausule vrijstelling te verlenen voor een periode van driejaar te rekenen vanaf het in de handel brengen van het TPS-»boeket».

Tedesco

Die Kommission hat beschlossen, dieses Exklusivrecht für drei Jahre ab Sendebeginn freizustellen.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Na onderzoek van de aanvraag heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de verlenging van deze vrijstelling, wat betreft het nietconcurrentiebeding en de exclusiviteitsclausule voor de digitale uitzending van de algemene zenders op TPS.

Tedesco

Kommission hat den Antrag geprüft und ihm, was das Wettbewerbsverbot und die Exklusivausstrahlung der Vollprogramme im Digitalmodus über TPS betrifft, stattgegeben.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Volgens de nieuwe statuten komt de exclusiviteitsclausule ten gunste van Electrabel met ingang van 2011 te vervallen en geldt het alleenrecht vanaf 2006 nog slechts voor 75 % van de behoeften van elke gemengde intercommunale.

Tedesco

Den neuen Satzungen zufolge erlischt die Alleinversorgungsklausel zugunsten von Electrabel im Jahr 2011 und betrifft ab 2006 nur noch 75 % des Bedarfs jeder gemischten interkommunalen Gesellschaft.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Zo wordt het bij voorbeeld mogelijk in een kantoor van één van de partners een transactie de doen op de rekening bij de andere partner. De gewijzigde exclusiviteitsclausule komt ook in aanmerking voor de ontheffing omdat zij noodzakelijk is voor de samenwerking.

Tedesco

Auch bei den internationalen Finanzmarktgeschäften ist eine nennenswerte Einschränkung des Wettbewerbs nicht zu befürchten, da die beiden Banken der internationalen Konkurrenz anderer Großbanken insbesondere aus Amerika und Asien ausgesetzt sind.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Een centraal element is het verbod om te vissen in het kader van een rechtstreekse machtiging wanneer een overeenkomst inzake toegang van kracht is, tenzij anders is bepaald in de zogeheten exclusiviteitsclausule daarvan, die dit beginsel in de overeenkomsten belichaamt.

Tedesco

Ein zentrales Element ist das Verbot, mit einer direkten Genehmigung zu fischen, wenn ein Fischereiabkommen in Kraft ist, es sei denn, die sogenannte Ausschließlichkeitsklausel, in der dieser Grundsatz in den Abkommen zum Ausdruck kommt, sieht etwas anderes vor.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Voor de leverancier is hetwezenlijke bestanddeel van overeenkomsten als die waarom het in het hoofdgeding gaat, niet zozeer de exclusiviteitsclausule als zodanig, maar wel de duur van de door de wederverkoper aangegane afnameplicht, en is die duur van doorslaggevende betekenis voor de marktafschermende werking

Tedesco

Für den Lieferanten entscheidender Bestandteil des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Vertragstyps ist weniger die Ausschließlichkeitsklausel an und für sich als die Dauer der vom Wiederverkäufer eingegangenen Bezugspflicht, und diese Dauer ist für die Marktabschottungswirkung ausschlaggebend.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

De Commissie had hier met name de exclusiviteitsclausule op het oog, die de afnemers verplicht bij een leverancier de totaliteit of het merendeel van hun gasbehoeften te dekken, en de duur van de contracten die ten gevolge heeft de afnemer en de leverancier langdurig te binden en verkregen situaties duurzaam te bekrachtigen.

Tedesco

Gleichzeitig wird sich Krupp aus dem Langstahlmarkt zurückziehen und sich stärker auf die Flachstahlerzeugung verlegen. Die gesamte Operation erlaubt eine Neustrukturierung und Konsolidierung der Stahlerzeugung von Krupp sowie einen optimalen Betrieb des Stahlwerks in Huckingen bei der Gußeisen- und Rohstahlerzeugung.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

De in de bestaande partnerschapsvisserijovereenkomsten opgenomen exclusiviteitsclausule verhindert dat EU‑vaartuigen buiten het regelgevingskader van de overeenkomst vissen – voor zover een dergelijk kader bestaat – en garandeert dat alle EU‑vaartuigen aan dezelfde voorschriften onderworpen zijn.

Tedesco

Die Ausschließlichkeitsklausel in den jetzigen partnerschaftlichen Fischereiabkommen hindert EU-Schiffe daran, außerhalb des Regelungsrahmens des bestehenden Abkommens zu fischen, und gewährleistet, dass für alle EU-Schiffe dieselben Regeln gelten.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Om te voorkomen dat de exclusiviteitsclausule via omvlagging wordt omzeild, moet in de toekomstige visserijovereenkomsten worden bepaald dat een EU‑vaartuig dat van vlag verandert om aan zijn verplichtingen te ontkomen of om aanvullende vangstmogelijkheden te krijgen, geen toestemming krijgt om nog in de EEZ van het partnerland te vissen.

Tedesco

Damit die Ausschließlichkeitsklausel nicht durch Umflaggung umgangen werden kann, sollten künftige Abkommen eine Bestimmung enthalten, wonach EU-Schiffe, die umflaggen, um sich ihren Verpflichtungen zu entziehen oder weitere Fangmöglichkeiten zu erhalten, nicht länger in der AWZ des Partnerlandes fischen dürfen.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

Daartoe zijn nieuwe bepalingen ingevoerd: i) de exclusiviteitsclausule, die particuliere vergunningen of andere particuliere regelingen naast de visserijovereenkomst met de Gemeenschap verbiedt, ii) bepalingen inzake het VMS ter verbetering van het toezicht op de vaartuigen die in de wateren van de Comoren vissen, iii) de sociale clausule, die van toepassing is op lokale zeelieden die zijn aangemonsterd op een vaartuig van de Gemeenschap, en iv) bepalingen betreffende het verblijf aan boord van waarnemers.

Tedesco

Zu diesem Zweck wurden neue Bestimmungen eingeführt: i) die Ausschließlichkeitsklausel, die private Lizenzen oder Vereinbarungen untersagt, ii) Bestimmungen über VMS zur Verbesserung der Kontrollen in den Gewässern der Komoren, iii) die Sozialklausel für örtliche Fischer, die auf Gemeinschaftsschiffen angeheuert sind; iv) Bestimmungen über die Anbordnahme der Beobachter.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Olandese

In dit verband zijn, ten opzichte van een "klassieke" visserijovereenkomst, de volgende nieuwe elementen toegevoegd: i) een exclusiviteitsclausule die iedere particuliere of andere regeling door reders uit de EG verbiedt, ii) een wederzijds akkoord tussen de autoriteiten van Tanzania en de Europese Commissie over de op basis van gedetailleerde programma's te financieren maatregelen, iii) de verplichting voor de communautaire vloot die in de wateren van Tanzania vist, om ten minste 30 lokale zeelieden aan te monsteren en de sociale wetgeving toe te passen, iv) een verbod op visserij in de twaalfmijlszone, v) een regeling voor de inzameling van bijvangst en een verbod op teruggooi, en vi) sancties voor het niet-naleven van de overeenkomst en de betrokken wetgeving van Tanzania.

Tedesco

In diesem Sinne unterscheidet sich das Abkommen von einem „konventionellen“ Fischereizonen-Zugangsabkommen dadurch, dass folgende Aspekte Berücksichtigung finden: i) eine Exklusivitätsklausel, die die Vergabe von Privatlizenzen oder andere Vereinbarungen mit EG-Reedern ausschließt; ii) das Einvernehmen zwischen den tansanischen Behörden und der Europäischen Kommission über Maßnahmen, die nach Vorlage einer ausführlichen Programmplanung finanziert werden sollen; iii) Verpflichtung der in der Fischereizone Tansanias tätigen Gemeinschaftsschiffe, wenigstens 30 tansanische Seeleute anzuheuern und die Sozialklausel anzuwenden; iv) Fischereitätigkeiten außerhalb der 12-Seemeilen-Zone an der Küste; v) Einsammeln der Beifänge und das Verbot, Beifänge ins Meer zurückzuwerfen; vi) Sanktionen bei Verstößen gegen das Protokoll und gegen die einschlägigen tansanischen Rechtsvorschriften.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK