Hai cercato la traduzione di segregatorowych da Polacco a Francese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Polacco

Francese

Informazioni

Polacco

nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z chińskiej republiki ludowej

Francese

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de république populaire de chine

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Polacco

przez ring alliance ringbuchtechnik gmbh, firmę będącą producentem wspólnotowym niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych.

Francese

(2) la demande a été déposée le 22 octobre 2007 par ring alliance ringbuchtechnik gmbh, producteur communautaire de certains mécanismes pour reliure à anneaux.

Ultimo aggiornamento 2010-08-31
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych obecnie sklasyfikowanych w ramach kodu cn ex83051000 i pochodzących z chińskiej republiki ludowej.

Francese

il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux, relevant actuellement du code nc ex83051000, originaires de république populaire de chine.

Ultimo aggiornamento 2014-11-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

ostateczne cło antydumpingowe nakłada się niniejszym na przywóz określonych kołowych mechanizmów segregatorowych obecnie klasyfikowane w ramach kodu cn ex 8305 10 00 pochodzących z chińskiej republiki ludowej.

Francese

il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code nc ex 8305 10 00 originaires de république populaire de chine.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

3 komisja otrzymała wniosek o zbadanie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z chińskiej republiki ludowej.

Francese

(1) la commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la république populaire de chine.

Ultimo aggiornamento 2010-08-31
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

24 stycznia 2002 r., komisja rozpoczęła przegląd wygaśnięcia środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z chińskiej republiki ludowej.

Francese

le 24 janvier 2002, la commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de république populaire de chine.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

1. ostateczne cło antydumpingowe nakłada się niniejszym na przywóz określonych kołowych mechanizmów segregatorowych obecnie klasyfikowanych w ramach kodu cn ex83051000 pochodzących z chińskiej republiki ludowej.

Francese

il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code nc ex83051000 originaires de république populaire de chine.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

znaczna wielkość przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych z laotańskiej republiki ludowo-demokratycznej prawdopodobnie zastąpiła przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzącego z chińskiej republiki ludowej;

Francese

des importations de produits incriminés en volumes importants semblent avoir remplacé des importations de produits concernés originaires de la république populaire de chine,

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

- wreszcie wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie wykazujące, że ceny produktu objętego dochodzeniem są zaniżane w odniesieniu do zwykłej wartości ustalonej poprzednio dla niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z chińskiej republiki ludowej;

Francese

- enfin, la demande contient des éléments de preuve suffisants pour attester à première vue que les prix des produits incriminés font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la république populaire de chine,

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (we) nr 2074/2004 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych klasyfikowanych pod kodem cn ex83051000 pochodzących z chińskiej republiki ludowej:

Francese

le droit antidumping définitif institué par le règlement (ce) no 2074/2004 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code nc ex83051000 originaires de la république populaire de chine:

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

(1) zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego komisja otrzymała wniosek o zbadanie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z chińskiej republiki ludowej.

Francese

(1) la commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la république populaire de chine.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

(2) wniosek został złożony w dniu 28 lutego 2005 r. przez ring alliance ringbuchtechnik gmbh w imieniu producentów reprezentujących ponad 70 % wspólnotowej produkcji niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych.

Francese

(2) la demande a été déposée le 28 février 2005 par ring alliance ringbuchtechnik gmbh au nom de producteurs représentant plus de 70 % de la production communautaire de certains mécanismes pour reliure à anneaux.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

13 rozporządzenia podstawowego oraz poddanie wymogowi rejestracji przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysłanych z tajlandii, modyfikowanych lub nie, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tajlandii, oraz przywozu niektórych modyfikowanych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z chińskiej republiki ludowej, zgodnie z art.

Francese

(8) À la lumière des éléments précités, la commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de thaïlande, légèrement modifiés ou non, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés, originaires de la république populaire de chine, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

Ultimo aggiornamento 2010-08-31
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Polacco

-ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie wykazujące, że skutki zaradcze obowiązujących środków antydumpingowych nałożonych na przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzącego z chińskiej republiki ludowej zostały osłabione pod względem ilości i cen. znaczna wielkość przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych z laotańskiej republiki ludowo-demokratycznej prawdopodobnie zastąpiła przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzącego z chińskiej republiki ludowej;

Francese

-en outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants pour attester à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées aux importations des produits concernés originaires de la république populaire de chine sont compromis en termes de prix et de quantité. des importations de produits incriminés en volumes importants semblent avoir remplacé des importations de produits concernés originaires de la république populaire de chine,

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Polacco

(1) w styczniu 1997 r., rozporządzenie rady (we) nr 119/97 [2] nałożyło ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych ("kms") pochodzących, inter alia, z chińskiej republiki ludowej ("chrl" lub "państwo będące przedmiotem sprawy"). ostateczna stawka celna mająca zastosowanie do stawki netto, cena franco granica wspólnoty przed ocleniem, wynosiła 32,5% dla world wide stationery mfg ("wws"), spółki, której przyznano indywidualne traktowanie oraz 39,4% dla wszystkich pozostałych przedsiębiorstw w chrl. te stawki celne miały zastosowanie dla kms innych niż z 17 lub 23 pierścieniami (kody taric 8305100011, 8305100012 oraz 8305100019), a kms z 17 i 23 pierścieniami (kody taric 8305100021, 8305100022 oraz 8305100029) podlegały opłacie celnej równej różnicy pomiędzy minimalną ceną importową ("mci") 325 eur za 1000 sztuk i ceną franco granica wspólnoty, przed ocleniem ilekroć ta ostatnia była niższa od mci.

Francese

(1) en janvier 1997, le règlement (ce) no 119/97 du conseil [2] instituait un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires, entre autres, de république populaire de chine ("rpc" ou "pays concerné"). le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement s’élevait à 32,5% dans le cas de world wide stationery mfg ("wws"), société qui s’est vue accorder le traitement individuel et à 39,4% pour toutes les autres sociétés établies en rpc. ces droits s’appliquaient aux mécanismes autres que ceux comportant 17 ou 23 anneaux (codes taric 8305100011, 8305100012 et 8305100019), alors que ceux comportant 17 ou 23 anneaux (codes taric 8305100021, 8305100022 et 8305100029) étaient assujettis à un droit égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 eur par 1000 pièces et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier était inférieur à ce prix minimal.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Polacco

nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z chińskiej republiki ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia rady (we) nr 384/96

Francese

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la république populaire de chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (ce) no 384/96

Ultimo aggiornamento 2014-11-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Polacco

ostateczne cła antydumpingowe nałożone w rozporządzeniu (we) nr 119/97 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych mieszczących się w ramach kodu cn ex83051000 pochodzących z chińskiej republiki ludowej niniejszym rozszerza się na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z wietnamu bez względu na to, czy zostały one zadeklarowane jako wyprodukowane w wietnamie czy też nie (kody taric: 8305100011 i 8305100021).

Francese

les droits antidumping définitifs institués par le règlement (ce) no 119/97 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code nc ex83051000 originaires de la république populaire de chine sont étendus aux importations des mêmes mécanismes pour reliure à anneaux expédiées du viêt nam, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (codes taric 8305100011 et 8305100021).

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Polacco

wniosek został złożony przez producenta unijnego ring alliance ringbuchtechnik gmbh („wnioskodawcę”) reprezentującego znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, ogólnej produkcji unijnej kołowych mechanizmów segregatorowych.

Francese

cette demande a été introduite par le producteur de l’union ring alliance ringbuchtechnik gmbh (ci-après «le requérant») représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production totale de mécanismes pour reliure à anneaux réalisée dans l’union.

Ultimo aggiornamento 2014-11-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Polacco

z powyższych rozważań wynika, że – jak przewidziano w art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego – obowiązywanie środków antydumpingowych, wprowadzonych rozporządzeniem (we) nr 2074/2004 i mających zastosowanie do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z chińskiej republiki ludowej, powinno zostać przedłużone,

Francese

il découle de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la république populaire de chine, instituées par le règlement (ce) no 2074/2004, doivent être reconduites,

Ultimo aggiornamento 2014-11-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Polacco

w rozporządzeniu (we) nr 119/97 [2] („pierwotne rozporządzenie”) rada nałożyła ostateczne cła antydumpingowe wynoszące od 32,5 % do 39,4 % na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych (kms) pochodzących z chińskiej republiki ludowej.

Francese

par le règlement (ce) no 119/97 [2] (ci-après dénommé «règlement initial»), le conseil a institué des droits antidumping définitifs de 32,5 à 39,4 % sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après dénommés «rbm») originaires de la république populaire de chine.

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK