Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di śródmiąższowych da Polacco a Greco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Polacco

Greco

Informazioni

Polacco

Zanotowano pojedyncze przypadki śródmiąższowych zmian płucnych o nieustalonym związku przyczynowo- skutkowym ze stosowaniem cetuksymabu.

Greco

Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις διαμέσων πνευμονικών διαταραχών άγνωστης αιτιώδους σχέσης με το cetuximab.

Ultimo aggiornamento 2012-04-11
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Polacco

Leczenie enzymem spowodowało zmniejszenie gromadzenia się Gb3 w wielu typach komórek, w tym w komórkach śródbłonka i śródmiąższowych.

Greco

Η αγωγή με το ένζυμο αυτό έχει καταδειχτεί ότι μειώνει τη συσσώρευση Gb3 σε πολλούς τύπους κυττάρων συμπεριλαμβανομένων των ενδοθηλιακών και παρεγχυματικών κυττάρων.

Ultimo aggiornamento 2012-04-11
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Polacco

Istnieją doniesienia o występowaniu podczas leczenia leflunomidem śródmiąższowych chorób płuc (patrz punkt 4. 8).

Greco

Διάμεση πνευμονοπάθεια αναφέρθηκε κατά τη θεραπεία με λεφλουνομίδη (βλ. παράγραφο 4. 8).

Ultimo aggiornamento 2012-04-11
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Polacco

We wszystkich grupach dawkowania obserwowano statystycznie istotne zwiększenia częstości występowania łagodnych gruczolaków jąder z komórek śródmiąższowych (Leydiga).

Greco

Στατιστικά σημαντικές αυξήσεις στη συχνότητα των καλοηθών διάμεσων κυτταρικών αδενωμάτων των όρχεων (Leydig' s) παρατηρήθηκαν σε όλες τις δοσολογικές ομάδες.

Ultimo aggiornamento 2012-04-11
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Polacco

We wszystkich grupach dawkowania obserwowano statystycznie istotne zwiększenia częstości występowania łagodnych gruczolaków jąder z komórek śródmiąższowych (Leydiga).

Greco

Στατιστικά σημαντικές αυξήσεις στη συχνότητα των καλοηθών διάμεσων κυτταρικών αδενωμάτων των όρχεων (Leydig' s) παρατηρήθηκαν σε όλες τις δοσολογικές ομάδες.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Polacco

Dalszy mechanizm działania natalizumabu może obejmować supresję reakcji zapalnych toczących się w zmienionych chorobowo tkankach w wyniku hamowania interakcji pomiędzy leukocytami wykazującymi ekspresję α4 z ich ligandami w macierzy pozakomórkowej i komórkach śródmiąższowych.

Greco

Ένας επιπρόσθετος μηχανισμός δράσης του natalizumab ενδέχεται να είναι η καταστολή των υπό εξέλιξη φλεγμονωδών αντιδράσεων σε νοσούντες ιστούς μέσω της αναστολής της αλληλεπίδρασης των λευκοκυττάρων α4- εκφραστών με τους συνδέτες τους στον εξωκυττάριο χώρο και στα παρεγχυματικά κύτταρα.

Ultimo aggiornamento 2012-04-11
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Polacco

Reakcje ze strony układu oddechowego Istnieją doniesienia o występowaniu podczas leczenia leflunomidem śródmiąższowych chorób płuc (patrz punkt 4. 8).

Greco

Διάμεση πνευμονοπάθεια αναφέρθηκε κατά τη θεραπεία με λεφλουνομίδη (βλ. παράγραφο 4. 8).

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Polacco

Występowanie gruczolaków z komórek śródmiąższowych jąder u szczurów prawdopodobnie wskazuje na istnienie zależnej od gatunku zwierzęcia odpowiedzi na stężenie hormonu luteinizującego; zazwyczaj uznaje się, że dane te mają ograniczone znaczenie kliniczne.

Greco

Στους αρουραίους, τα αδενώµατα των διαµέσων κυττάρων των όρχεων ήταν ενδεικτικά µίας απάντησης στην ωχρινοποιητική ορµόνη, ειδική του είδους και συνήθως θεωρούνται περιορισµένης κλινικής σηµασίας.

Ultimo aggiornamento 2012-04-11
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Polacco

Wyłącznie u szczurów nasilenie hiperplazji komórek śródmiąższowych wystąpiło u samców, narażonych w stopniu odpowiadającym połowie wartości narażenia występującego u ludzi i zwiększenie gruczolakoraków endometrium w macicy samic, narażonych w stopniu odpowiadającym 1, 1 wartości występującej u ludzi.

Greco

Σε αρουραίους υπήρξε μόνο μία αύξηση στην υπερπλασία του διάμεσου ιστού στους άρρενες σε επίπεδα έκθεσης ισοδύναμα με 0, 5 φορές των επιπέδων που παρατηρούνται στους ανθρώπους και μία αύξηση στα ενδομήτρια αδενοκαρκινωμάτα στους θηλυκούς σε επίπεδα έκθεσης ισοδύναμα με 1, 1 φορές των επιπέδων που παρατηρούνται στους ανθρώπους.

Ultimo aggiornamento 2012-04-11
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Polacco

W podobnym 2- letnim badaniu na myszach (≥2 mg/ kg/ dobę; mniej niż ekspozycja układowa po podaniu dawki 0, 5 mg/ dobę u ludzi mierzona jako AUC), obserwowano podwyższoną częstość występowania gruczolaka i raka kory nadnerczy, guzów z komórek śródmiąższowych jąder, łagodnych oraz złośliwych guzów jajników oraz łagodnych polipów macicy.

Greco

Στην αντίστοιχη μελέτη σε ποντίκια, διάρκειας δυο ετών (≥2 mg/ kg/ ημέρα, κατώτερη από την συστηματική έκθεση, ακολουθούμενη από μια ανθρώπινη δόση των 0, 5 mg/ ημέρα βάσει της AUC του πλάσματος), παρατηρήθηκε μια αυξημένη συχνότητα εμφάνισης αδενώματος και καρκινώματος του φλοιού των επινεφριδίων, όγκος των διάμεσων κυττάρων των όρχεων, καλοήθης και κακοήθης όγκος των ωοθηκών και καλοήθης αδενωματώδης πολύποδας της μήτρας.

Ultimo aggiornamento 2012-04-11
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Polacco

Działania te obejmowały obustronne zwyrodnienie nabłonka kanalików nasiennych z zatrzymanymi spermatydami i atrofią komórek śródmiąższowych u szczurów po podaniu nadmiernych dawek (150 mg/ m2 / dobę) oraz zwyrodnienie komórek najądrza i zwyrodnienie nabłonka kanalików nasiennych u psów po podaniu klinicznie istotnych dawek klofarabiny (> 7, 5 mg/ m2 / dobę).

Greco

Αυτές οι επιδράσεις περιλάμβαναν αμφοτερόπλευρη εκφύλιση του σπερματικού επιθηλίου με διατηρούμενες σπερματίδες και ατροφία των διάμεσων κυττάρων σε αρουραίους σε υπερβολικά επίπεδα έκθεσης (150 mg/ m2/ ημέρα), και κυτταρική εκφύλιση της επιδιδυμίδας και εκφυλισμό του σπερματικού επιθηλίου σε σκύλους σε κλινικά σχετικά επίπεδα έκθεσης (κλοφαραβίνη > 7, 5 mg/ m2/ ημέρα).

Ultimo aggiornamento 2012-04-11
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Polacco

W przypadku opóźnienia obrazowania o ponad 3 minuty uwidocznienie zmian o znacznym i słabym unaczynieniu może być zmniejszone ze względu na dyfuzję środka kontrastowego do przestrzeni śródmiąższowych wątroby i zmiany chorobowej (np. przerzutu), powodując zrównanie natężenia sygnału zmiany chorobowej z sygnałem prawidłowego miąższu wątroby.

Greco

Η οπτικοποίηση των υπο - και υπεραγγειακών βλαβών μπορεί να είναι μειωμένη εάν η απεικόνιση καθυστερήσει περισσότερο από 3 λεπτά, λόγω της διάχυσης του σκιαγραφικού μέσου στα διάμεσα διαστήματα τόσο του ηπατικού παρεγχύματος όσο και της βλάβης (π. χ. μετάσταση) ενισχύοντας τη βλάβη εξίσου με το φυσιολογικό ηπατικό παρέγχυμα.

Ultimo aggiornamento 2012-04-11
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Polacco

Po zastosowaniu miglustatu wprowadzanego do żołądka przez zgłębnik u samców i samic szczurów szczepu Sprague- Dawley przez okres 2 lat w dawkach 30, 60 i 180 mg/ kg mc. / dobę stwierdzono zwiększenie częstości występowania hiperplazji komórek śródmiąższowych jądra (komórek Leydiga) oraz gruczolaków u samców.

Greco

Η χορήγηση της miglustat σε άρρενες και θήλεις επίμυς Sprague- Dawley μέσω από στόματος σίτισης δια καθετήρα για 2 χρόνια σε επίπεδα δόσης 30, 60 και 180 mg/ kg / ημέρα είχε ως αποτέλεσμα μία αυξημένη συχνότητα εμφάνισης υπερπλασίας των διάμεσων κυττάρων των όρχεων (κύτταρα Leydig) και αδενωμάτων στους άρρενες επίμυς σε όλα τα επίπεδα δόσεων.

Ultimo aggiornamento 2012-04-11
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Polacco

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu, w tym preparatem Rapamune, występowały, niekiedy zakończone zgonem, przypadki śródmiąższowych chorób płuc (w tym zapalenie płuc i, rzadziej występujące, zarostowe zapalenie oskrzelików z organizującym się zapaleniem płuc (ang. bronchiolitis obliterans organising pneumonia - BOOB) oraz zwłóknienie płuc), w których nie rozpoznano etiologii zakaźnej.

Greco

Περιπτώσεις διάµεσης πνευµονικής νόσου (περιλαµβανοµένης της πνευµονίτιδας και σπάνια της αποφρακτικής βρογχιολίτιδας µε οργανούµενη πνευµονία (BOOP) και της πνευµονικής ίνωσης), ορισµένες θανατηφόρες, χωρίς ταυτοποίηση λοιµώδους αιτιολογίας έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που λάµβαναν ανοσοκατασταλτικά σχήµατα, συµπεριλαµβανοµένου του Rapamune.

Ultimo aggiornamento 2012-04-11
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK