Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di synergenty da Slovacco a Polacco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Slovacco

Polacco

Informazioni

Slovacco

ODDIEL 2Safenery a synergenty

Polacco

SEKCJA 2Środki zabezpieczające i synergetyki

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Slovacco

Článok 26 Safenery a synergenty, ktoré sú už na trhu

Polacco

Artykuł 26Środki zabezpieczające i synergetyki znajdujące się w obrocie

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Slovacco

KAPITOLA II Účinné látky, safenery, synergenty a vedľajšie zložky

Polacco

ROZDZIAŁ II Substancje czynne, substancje zabezpieczające, synergetyki i składniki obojętne

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Slovacco

a) jeho účinné látky, safenery a synergenty sú schválené;

Polacco

a) substancje czynne, środki zabezpieczające i synergetyki środka zostały zatwierdzone;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Slovacco

a) nízkorizikové účinné látky, safenery a synergenty, ktoré obsahuje, boli schválené na základe kapitoly II;

Polacco

a) substancje czynne, środki zabezpieczające i synergetyki niskiego ryzyka zawarte w tym środku zostały zatwierdzone zgodnie z rozdziałem II;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Slovacco

V jednotlivých prípadoch môže byť potrebné požadovať informácie uvedené v časti A prílohy II pre jednotlivé zložky (napr. rozpúšťadlá a synergenty ).

Polacco

W niektórych przypadkach można żądać informacji przewidzianych w załączniku II część A, dotyczących niektórych składników (np. rozpuszczalniki i synergetyki).

Ultimo aggiornamento 2014-10-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Slovacco

1. Doba platnosti povolenia sa stanovuje v povolení. Trvanie povolenia sa stanovuje na dobu, na ktorú sú schválené všetky účinné látky, safenery a synergenty, ktoré prípravok na ochranu rastlín obsahuje.

Polacco

1. Okres zezwolenia jest określany w zezwoleniu. Zezwolenie jest ważne, dopóki wszystkie substancje czynne, środki zabezpieczające i synergetyki znajdujące się w środku ochrony roślin są zatwierdzone.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Slovacco

(18) Prípravky na ochranu rastlín môžu okrem účinných látok obsahovať safenery alebo synergenty, pre ktoré by sa mali stanoviť podobné pravidlá. Mali by sa stanoviť technické pravidlá potrebné na preskúmanie týchto látok. Látky, ktoré sú v súčasnosti na trhu, by sa mali preskúmať iba po ustanovení takýchto pravidiel.

Polacco

(18) Poza substancjami czynnymi, środki ochrony roślin mogą zawierać środki zabezpieczające i synergetyki, dla których należy przewidzieć podobne zasady. Należy ustanowić zasady techniczne w celu przeglądu takich substancji. Substancje obecnie dostępne na rynku należy poddać przeglądowi po ustanowieniu tych przepisów.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Slovacco

2. Odchylne od písmena a) odseku 1 môže členský štát počas piatich rokov po prijatí pracovného programu uvedeného v článku 26 povoliť uvedenie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich neschválené synergenty a safenery, ktoré sú však zahrnuté do tohto programu, na trh na svojom území.

Polacco

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a), państwo członkowskie może, w okresie 5 lat od przyjęcia programu prac wymienionego w art. 26, zezwolić na wprowadzenie do obrotu na swoim terytorium środków ochrony roślin zawierających synergetyki i środki zabezpieczające niezatwierdzone, ale objęte tym programem.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Slovacco

2. V povolení sa stanovujú požiadavky týkajúce sa uvedenia prípravku na ochranu rastlín na trh a jeho používania. Tieto požiadavky zahŕňajú podmienky používania, ktoré sú potrebné na splnenie podmienok a požiadaviek stanovených v nariadení, ktorým sa schvaľujú účinné látky, safenery a synergenty. Povolenie obsahuje klasifikáciu prípravku na ochranu rastlín na účely smernice 1999/45/ES.

Polacco

2. Zezwolenie określa wymagania związane z wprowadzeniem do obrotu oraz stosowaniem środka ochrony roślin. Wymagania te obejmują warunki stosowania niezbędne, by zapewnić zgodność z warunkami i wymaganiami przewidzianymi w rozporządzeniu zatwierdzającym substancje czynne, środki zabezpieczające i synergetyki. Zezwolenie obejmuje klasyfikację środków ochrony roślin do celów dyrektywy 1999/45/WE.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Slovacco

Odchylne od článku 28 ods. 1 členský štát môže na obdobie piatich rokov po prijatí programu uvedeného v článku 26 povoliť uvedenie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú ešte neschválené safenery a synergenty, na trh na svojom území, ak sú zahrnuté do tohto programu.Článok 79 Zrušenie

Polacco

-Rozporządzenie zawierające listę substancji czynnych zatwierdzonych w chwili opublikowania niniejszego rozporządzenia-Rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących danych dla substancji czynnych, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b)

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Slovacco

Osoba, ktorá sama vyrába účinné látky, safenery, synergenty, vedľajšie zložky, prípravky na ochranu rastlín alebo pomocné látky alebo ktorá sa dohodne na takejto výrobe s inou stranou alebo osoba určená výrobcom ako jeho jediný zástupca na účely dodržania tohto nariadenia;

Polacco

Osoba wytwarzająca substancje czynne, środki zabezpieczające, synergetyki, składniki obojętne, środki ochrony roślin lub adiuwanty samodzielnie lub zlecając ich wytworzenie innej stronie, lub osoba wyznaczona przez producenta jako jego wyłączny przedstawiciel do celów zgodności z niniejszym rozporządzeniem;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Slovacco

Požiadavky na údaje uvedené v článku 8 ods. 1 sa definujú v nariadeniach prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 76 ods. 2 zapracovaním požiadaviek na účinné látky a prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS, so všetkými nevyhnutnými úpravami. Podobné požiadavky na údaje sa definujú pre safenery a synergenty v súlade s postupom uvedeným v článku 76 ods. 3.

Polacco

Wymagania dotyczące danych, o których mowa w art. 8 ust. 1 są określane w rozporządzeniach przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa art. 76 ust. 2, obejmujących wymagania dla substancji czynnych i środków ochrony roślin w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG z niezbędnymi zmianami. Podobne wymagania dotyczące danych należy określić dla środków zabezpieczających i synergetyków zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 76 ust. 3.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Slovacco

b) látky alebo prípravky, ktoré nevykazujú žiadnu alebo vykazujú iba slabú činnosť v zmysle odseku 1, ale môžu zlepšiť činnosť účinnej látky (-ok) v prípravkoch na ochranu rastlín, ďalej len „synergenty“;

Polacco

b) substancje lub preparaty, które, mimo wykazywania braku lub słabego działania w rozumieniu ust. 1 mogą zapewniać poprawę działania substancji czynnej(-ych) w środku ochrony roślin, zwane dalej „synergetykami”.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK