Hai cercato la traduzione di zvestoba da Sloveno a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Sloveno

Inglese

Informazioni

Sloveno

zvestoba obljubi o ustavitvi hiv/aidsa

Inglese

keeping the promise to stop hiv/aids

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Sloveno

kje je pri vsem tem slepa zvestoba jedrski energiji?

Inglese

where is there room in all of this for blind loyalty to nuclear power?

Ultimo aggiornamento 2012-02-28
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Sloveno

zvestoba potrošnikov upada in turisti vedno bolj iščejo trajnost, izvirnost in oddaljenost od množičnega turizma.

Inglese

consumer loyalty is declining and tourists are looking more and more for sustainability and authenticity and away from mass tourism.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Sloveno

ovire za internetno poslovanje: raje nakupuje osebno, želi videti izdelek, zvestoba trgovinam, moč navade

Inglese

barriers to internet commerce: prefer to shop in person, like to see product, loyalty to shops, force of habit

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Sloveno

ovire za internetno poslovanje: raje nakupuje osebno, rad vidi izdelek, zvestoba trgovinam, moč navade,

Inglese

barriers to internet commerce: prefer to shop in person, like to see product, loyalty to shops, force of habit,

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Sloveno

srednja dva predela predstavljata naše limbične možgane. naši limbični možgani so odgovorni za vse naše občutke, kot sta zaupanje in zvestoba.

Inglese

the middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty.

Ultimo aggiornamento 2015-10-13
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Sloveno

zdi se, da razdeljevanje kondomov ne pomaga toliko proti širjenju virusa hiv/aidsa, kot zvestoba med partnerjema.

Inglese

it seems that the distribution of condoms does not help against the spread of hiv/aids as much as faithfulness between partners.

Ultimo aggiornamento 2012-02-28
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Sloveno

izvedenec ta pojav pojasnjuje s tem, da naj bi se zvestoba strank crédit mutuel ohranjala močneje, na primer zaradi sheme livret bleu, kot zvestoba strank drugih bančnih mrež.

Inglese

the expert explains this phenomenon by the fact that crédit mutuel’s customers remain much more loyal than those of other banking networks, for example because of the livret bleu.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Sloveno

deveti člen irske ustave v drugem razdelku pravi, da sta »zvestoba naciji in lojalnost državi temeljni politični dolžnosti vseh državljanov.«

Inglese

article 9, section 2 of the constitution of ireland states that fidelity to the nation and loyalty to the state are fundamental political duties of all citizens.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Sloveno

izkuþnje z ehandel.no ka™ejo, da je bila zvestoba do obstojeイih nizka, saj je znaþala le 20›40 %.

Inglese

experience from the ehandel.no indicates that loyalty towards existing agreements was as low as 20›40 %.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Sloveno

ob upoštevanju kopenhagenskih kriterijev so pogoji, povezani s sodelovanjem in zagotavljanjem pomoči znotraj eu, kakor tudi zvestoba držav članic politiki eu v okviru dvostranskih odnosov s temi državami, pomembni za pravilno usmerjanje nadaljnjega razvoja dogodkov.

Inglese

it should therefore strengthen its capacity to promote human rights, democracy andthe rule of law as well as its capacity to focus on the fight against poverty, both in its neighbourhood and through its multilateral and bilateral policies which are mainly aimed at sustainable development and political stability.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Sloveno

Član je neodvisen in nepristranski ter se izogiba ustvarjanju vtisa neprimernosti ali pristranskosti in ne dopusti, da bi nanj vplivali lastni interesi, zunanji pritiski, politični pomisleki, zahteve javnosti in zvestoba pogodbenici ali strah pred kritiko.

Inglese

a member shall be independent and impartial and avoid creating an appearance of impropriety or bias and shall not be influenced by self-interest, outside pressure, political considerations, public clamour, loyalty to a party or fear of criticism.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Sloveno

pri tem pa se ne sme pozabiti, da so te pravice družbi bt prinesle tudi koristi, kot je večja zvestoba zaposlenih ali njihovo strinjanje z drugačnimi plačilnimi in delovnimi pogoji, kot bi jih imeli, če teh pravic ne bi bilo.

Inglese

one cannot, however, exclude that those rights have, in turn, triggered benefits for bt such as increased loyalty or acceptance of different salary and working conditions by the employees concerned than if those rights had not existed.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Sloveno

medtem ko države članice ohranijo veliko svoboščin glede sredstev, s katerimi je treba doseči cilje solidarnosti, povezane s storitvami splošnega interesa, utegne biti potreben osrednji skupni koncept tega splošnega interesa, da se ohrani zvestoba uniji.

Inglese

while member states retain ample freedom as to means by which the objectives of solidarity served by services of general interest are to be accomplished, a core common concept of such general interest may be necessary to sustain allegiance to the union.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Sloveno

poveイan promet, poveイan dobiイek, ohranjanje obstojeイih delovnih mest, ustvarja-nje novih delovnih mest, veイja zvestoba strank, veイja uイinkovitost, boljþi nakupni pogoji.

Inglese

increased turnover, increased pro«t, existing jobs secured, new jobs generated, im-proved customer loyalty, greater e/ciency, better purchase conditions.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Sloveno

vstopne ovire lahko izhajajo iz številnih dejavnikov, kot so ekonomije obsega in področja, vladni predpisi, zlasti če določajo izključne pravice, državne pomoči, uvozne tarife, pravice intelektualne lastnine, lastništvo nad viri, kjer je ponudba omejena zaradi na primer naravnih omejitev [30], osnovna oprema, prednost prvega na trgu in zvestoba potrošnikov blagovni znamki, ki jo ustvarja močno oglaševanje.

Inglese

entry barriers may result from a wide variety of factors such as economies of scale and scope, government regulations, especially where they establish exclusive rights, state aid, import tariffs, intellectual property rights, ownership of resources where the supply is limited due to for instance natural limitations(30), essential facilities, a first mover advantage and brand loyalty of consumers created by strong advertising.

Ultimo aggiornamento 2017-02-16
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Sloveno

ker ukrep, ki so ga priglasili francoski organi, omogoča ohranjanje visokih premij, [36] s čimer se posledično zagotavlja zvestoba najboljših konj (in na primer prepreči, da bi se prodali v tujino), privabljajo vplačniki stav in maksimirajo prihodki od stav za francoske družbe za prirejanje konjskih dirk v primerjavi s stavami na dirke, ki jih organizirajo druge evropske družbe za prirejanje konjskih dirk, bi lahko izkrivljal konkurenco med družbami za prirejanje konjskih dirk iz različnih držav članic.

Inglese

by making it possible to maintain a high level of premiums [36] with the resulting effect of retaining the best horses (and preventing them from being sold abroad for example), attracting betters and maximising the revenues from bets for the french horse racing companies compared with the bets on races organised by other european horse racing companies, the measure notified by the french authorities is liable to distort competition between horse racing companies from different member states.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Sloveno

v tem smislu se upoštevajo dejavniki, kakor so zvestoba potrošnikov posamezni blagovni znamki [94], tesni odnosi med dobavitelji in kupci, pomen pospeševanja ali oglaševanja ali druge prednosti v zvezi z ugledom [95].

Inglese

factors such as consumer loyalty to a particular brand(94), the closeness of relationships between suppliers and customers, the importance of promotion or advertising, or other advantages relating to reputation(95) will be taken into account in this context.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Sloveno

vstopne ovire lahko izhajajo iz številnih dejavnikov, kot so ekonomije obsega in ekonomije povezanosti, vladni predpisi, zlasti če določajo izključne pravice, državne pomoči, uvozne tarife, pravice intelektualne lastnine, lastništvo nad viri, kjer je ponudba omejena, na primer zaradi naravnih omejitev, osnovna oprema, prednost prvega na trgu ali zvestoba potrošnikov blagovni znamki, ki jo je ustvarilo močno oglaševanje v določenem časovnem obdobju.

Inglese

entry barriers may result from a wide variety of factors such as economies of scale and scope, government regulations, especially where they establish exclusive rights, state aid, import tariffs, intellectual property rights, ownership of resources where the supply is limited due to for instance natural limitations, essential facilities, a first mover advantage or brand loyalty of consumers created by strong advertising over a period of time.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Sloveno

brez pravnih pravic do zavarovanja ali drugih načinov obvladovanja razmerij z odjemalci ali zvestobe odjemalcev podjetju pa podjetje navadno ne obvladuje dovolj gospodarskih koristi iz razmerij z odjemalci in zvestobe, da bi lahko menilo, da takšne postavke (niz odjemalcev, tržni deleži, razmerja z odjemalci, zvestoba odjemalcev) zadoščajo opredelitvi neopredmetenih sredstev.

Inglese

however, in the absence of legal rights to protect, or other ways to control, the relationships with customers or the loyalty of the customers to the enterprise, the enterprise usually has insufficient control over the economic benefits from customer relationships and loyalty to consider that such items (portfolio of customers, market shares, customer relationships, customer loyalty) meet the definition of intangible assets.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK