Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di informāciju da Spagnolo a Italiano

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Spagnolo

Italiano

Informazioni

Spagnolo

Komisijai iesniedz šādu informāciju:

Italiano

It-tagħrif li ġej għandu jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni:

Ultimo aggiornamento 2017-02-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

Komisija tūlīt nodod šo informāciju visām dalībvalstīm.

Italiano

Il-Kummissjoni għandha minnufih tgħaddi dan it-tagħrif lill-Istati Membri kollha.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

Dalībvalstu sniegto informāciju klasificē pēc ražojumiem un pēc valstīm.

Italiano

It-t-tagħrif mogħti mill-Istati Membri għandu jiġi maqsum abbażi tal-prodott u l-pajjiż.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

Viņš dalībvalstīm sniedz visu būtisko informāciju, cik drīz vien iespējams.

Italiano

Hu għandu jipprovdi lill-Istati Membri b'kull tagħrif rilevanti malajr kemm jista' jkun.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

Tāpēc ir jāparedz noteikumi par pieteikumu iesniegšanu un par informāciju, kas jānorāda pieteikumos un licencēs.

Italiano

Għaldaqstant, għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar it-tressiq ta' applikazzjonijiet kif ukoll dwar it-tagħrif li għandhom jinkludu l-applikazzjonijiet u l-liċenzji.

Ultimo aggiornamento 2017-02-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

Ieinteresētās personas, kas pieteikušās, var Komisijai darīt zināmus savus viedokļus par attiecīgo informāciju.

Italiano

Il-partijiet interessati li jkunu ppreżentaw ruħhom jistgħu jikkomunikaw il-veduti tagħhom dwar it-tagħrif fil-kwistjoni lill-Kummissjoni.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

pantā paredzēto informāciju, un noteikti, pirms Kopiena ieviesusi kādu uzraudzības pasākumu vai aizsargpasākumu.

Italiano

Il-konsultazzjonijiet għandhom isiru fi żmien tmint ijiem tax-xogħol minn meta l-Kummissjoni tirċievi t-tagħrif previst fl-Artikolu 2 u, f'kull każ, qabel ma tiġi introdotta kull miżura Komunitarja dwar is-sorveljanza u s-salvagwardja.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

Informāciju, ko saņem saskaņā ar šo regulu, izmanto tikai tam mērķim, kam tā lūgta.

Italiano

It-tagħrif li jkun ġie riċevut taħt dan ir-Regolament għandu jintuża biss għall-għan li għalih ikun ġie mitlub.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

(10) Dalībvalstīm un Komisijai pēc iespējas pilnīgi jāapmainās ar informāciju, kas gūta no Komisijas uzraudzības.

Italiano

(10) L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jaqsmu bejniethom it-tagħrif li jirriżulta mis-sorveljanza tal-Komunità bl-aktar mod komplet possibbli.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

Informāciju katrā ziņā uzskata par konfidenciālu, ja tās izpaušana var stipri negatīvi iespaidot šādas informācijas sniedzēju vai tās avotu.

Italiano

It-tagħrif għandu f'kull każ jitqies bħala konfidenzjali jekk l-iżvelar tiegħu x'aktarx ikollu effett kuntrarju sinifikattiv fuq min ifornih jew fuq is-sors ta' dan it-tagħrif.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

punkts neliedz Kopienas iestādēm atsaukties uz vispārpieejamu informāciju un jo īpaši uz iemesliem, kuru dēļ pieņemti lēmumi saskaņā ar šo regulu.

Italiano

Il-paragrafi 1 sa 4 ma għandhomx jipprekludu r-referenza mill-awtoritajiet tal-Komunità għal tagħrif ġenerali u b'mod partikolari għar-raġunijiet li fuqhom ikunu msejsa d-deċiżjonijiet meħuda taħt dan ir-Regolament.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

Ja Komisija konstatē, ka kāda ieinteresētā persona vai trešā persona tai sniegusi nepareizu vai maldīgu informāciju, tā neņem vērā šo informāciju un izmanto pieejamos faktus.

Italiano

Fejn il-Kummissjoni ssib li parti interessata jew parti mhux interessata jkunu fornewha b'tagħrif qarrieq jew li jiżvija, ma għandhiex tagħti każ ta' dan it-tagħrif u għandha tagħmel użu mill-fatti disponibbli.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

a) ne vēlāk kā katra mēneša desmitajā dienā informāciju par produktu daudzumu, tostarp nulles paziņojumus, par kuriem izdotas importa licences iepriekšējā mēnesī;

Italiano

(a) sa mhux aktar tard mill-għaxar jum ta' kull xahar, il-kwantitajiet ta' prodotti, inklużi dawk nulli, li għalihom ikunu nħarġu liċenzji tal-importazzjoni fix-xahar ta' qabel;

Ultimo aggiornamento 2017-02-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

b) nosaka termiņu, kurā ieinteresētās personas var rakstiski darīt zināmus savus viedokļus un iesniegt informāciju, ja šie viedokļi un informācija izmeklēšanā jāņem vērā;

Italiano

(b) jiddikjara l-perjodu taż-żmien li fih il-partijiet interessati jistgħu jagħmlu magħrufa l-veduti tagħhom bil-miktub u jippreżentaw it-tagħrif, jekk dawn il-veduti u dan it-tagħrif iridu jitqiesu matul l-investigazzjoni,

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

Dalībvalstis pēc Komisijas lūguma un ievērojot tās noteiktās procedūras, sniedz Komisijai informāciju, kas ir to rīcībā, par to, kā attīstās tirgus tiem ražojumiem, attiecībā uz kuriem veic izmeklēšanu.

Italiano

L-Istati Membri għandhom ifornu lill-Kummissjoni, fuq it-talba tagħha u konformement mal-proċeduri li tistabbilixxi hi, it-tagħrif fid-dispożizzjoni tagħhom dwar l-iżviluppi fis-suq tal-prodott li jkun qiegħed jiġi investigat.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

Ne Padome, ne Komisija, ne dalībvalstis, ne to amatpersonas bez informācijas sniedzēja īpašas atļaujas neizpauž nedz konfidenciālu informāciju, ko tās saņēmušas atbilstīgi šai regulai, nedz arī konfidenciāli sniegtu informāciju.

Italiano

La l-Kunsill, la l-Kummissjoni, la l-Istati Membri, u lanqas l-uffiċjali ta' kull wieħed jew waħda minn dawn ma għandhom jiżvelaw xi tagħrif ta' natura konfidenzjali li jkun ġie riċevut taħt dan ir-Regolament, jew kull tagħrif li jkun ingħata fuq bażi konfidenzjali mingħajr il-permess speċifiku ta' min ikun forna dan it-tagħrif.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

Ja tomēr rodas iespaids, ka lūgums ievērot konfidencialitāti nav pamatots, un ja informācijas sniedzējs nedz vēlas to darīt plaši pieejamu, nedz arī atļauj to izpaust tiklab vispārīgi, kā arī kopsavilkumā, attiecīgo informāciju var atstāt bez ievērības.

Italiano

Madankollu, jekk ikun jidher li talba għall-konfidenzjalità ma tkunx ġustifikata u jekk min iforni t-tagħrif jixtieq li la jagħmlu pubbliku u lanqas li jawtorizza l-iżvelar tiegħu f'termini ġenerali jew fil-għamla ta' sommarju, dan it-tagħrif jista' ma jitqiesx.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

Komisija tiecas iegūt visu informāciju, ko tā atzīst par vajadzīgu, un, ja uzskata to par lietderīgu, apspriedusies ar Komiteju, cenšas pārbaudīt šo informāciju, vēršoties pie importētājiem, tirgotājiem, aģentiem, ražotājiem, tirdzniecības apvienībām un organizācijām.

Italiano

Il-Kummissjoni għandha tfittex kull tagħrif li jidhrilha li jkun meħtieġ u, meta tħoss li jkun xieraq, wara li tikkonsulta lill-Kumitat, tagħmel ħiltha sabiex teżamina dan it-tagħrif mal-importaturi, il-kummerċjanti, l-aġenti, il-produtturi, l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet kummerċjali.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Spagnolo

punkta pirmo daļu, un eksportētājvalsts pārstāvji pēc rakstiska lūguma var pārbaudīt visu informāciju, kas Komisijai darīta zināma izmeklēšanas sakarā, izņemot iekšējo dokumentāciju, ko sagatavojušas Kopienas vai tās dalībvalstu iestādes, ar nosacījumu, ka šī informācija ir būtiska šo pušu lietas izklāstā un nav konfidenciāla 9.

Italiano

Il-partijiet interessati li jkunu ppreżentaw ruħhom taħt l-ewwel subparagrafu tal- paragrafu 1 u r-rappreżentanti tal-pajjiż esportatur jistgħu, fuq talba bil-miktub, jispezzjonaw it-tagħrif kollu magħmul disponibbli lill-Kummissjoni b'konnessjoni mal-investigazzjoni għajr id-dokumenti interni mħejjija mill-awtoritajiet tal-Komunità jew tal-Istati Membri tagħha, sakemm dan it-tagħrif ikun rilevanti għall-preżentazzjoni tal-każ tagħhom u mhux konfidenzjali fis-sens tal-Artikolu 9 u li jintuża mill-Kummissjoni fl-investigazzjoni.

Ultimo aggiornamento 2010-09-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: MatteoT

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK