Hai cercato la traduzione di betalningsmottagarnas da Svedese a Finlandese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Svedese

Finlandese

Informazioni

Svedese

a) betalningsmottagarnas namn och adress.

Finlandese

a) avustuksen saajien nimi ja osoite,

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

a) betalningsmottagarnas namn och adress.

Finlandese

a) avustuksen saajien nimi ja osoite,

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

1. monaco skall anta de förfaranden som är nödvändiga för att betalningsombudet vid tillämpning av detta avtal skall kunna fastställa de faktiska betalningsmottagarnas identitet och hemvist och skall se till att förfarandena tillämpas.

Finlandese

1. monacon ruhtinaskunta ottaa käyttöön tarvittavat menettelyt, joiden avulla maksuasiamiehen on mahdollista selvittää tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyys ja heidän asuinpaikkansa tämän sopimuksen soveltamista varten, ja varmistaa näiden menettelyjen soveltaminen.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

1. monaco skall anta de förfaranden som är nödvändiga för att betalningsombudet vid tillämpning av detta avtal skall kunna fastställa de faktiska betalningsmottagarnas identitet och hemvist och skall se till att förfarandena tillämpas.

Finlandese

1. monacon ruhtinaskunta ottaa käyttöön tarvittavat menettelyt, joiden avulla maksuasiamiehen on mahdollista selvittää tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyys ja heidän asuinpaikkansa tämän sopimuksen soveltamista varten, ja varmistaa näiden menettelyjen soveltaminen.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

slutligen utarbetas ett avtal om anslaget mellan varje deltagare och kommissionen.iavtalet fastställs betalningsmottagarnas respektive europeiskagemenskapens rättigheter och skyldigheter, bland annat fastslås eu:s ekonomiska bidrag till era forskningsomkostnader.

Finlandese

lopuksi komissiolaatii jokaisen osallistujan kanssa apurahasopimuksen. sopimusmäärittää edunsaajien ja euroopan yhteisön oikeudet ja velvollisuudet,mukaan luettuna eu:n rahoitusosuuden tutkimuskuluista.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

1. medlemsstaterna skall inom sina respektive territorier anta och säkerställa tillämpningen av de förfaranden som behövs för att betalningsombudet, när det gäller tillämpningen av artiklarna 8-12, skall kunna fastställa de faktiska betalningsmottagarnas identitet och hemvist.

Finlandese

1. jokaisen jäsenvaltion on omalla alueellaan otettava käyttöön tarvittavat menettelyt, joiden avulla maksuasiamiehen on mahdollista määrittää tosiasialliset edunsaajat ja heidän asuinpaikkansa 8-12 artiklan soveltamista varten, sekä varmistettava niiden soveltaminen.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

1. medlemsstaterna skall inom sina respektive territorier anta och säkerställa tillämpningen av de förfaranden som behövs för att betalningsombudet, när det gäller tillämpningen av artiklarna 8-12, skall kunna fastställa de faktiska betalningsmottagarnas identitet och hemvist.

Finlandese

1. jokaisen jäsenvaltion on omalla alueellaan otettava käyttöön tarvittavat menettelyt, joiden avulla maksuasiamiehen on mahdollista määrittää tosiasialliset edunsaajat ja heidän asuinpaikkansa 8-12 artiklan soveltamista varten, sekä varmistettava niiden soveltaminen.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

1. de medlemsstater som tar ut källskatt i enlighet med artikel 11 skall föreskriva ett eller båda av följande förfaranden för att de faktiska betalningsmottagarna skall kunna begära att ingen sådan skatt tas ut:

Finlandese

1. edellä 11 artiklan mukaisesti lähdeveroa perivien jäsenvaltioiden on noudatettava jompaakumpaa tai molempia seuraavista kahdesta menettelystä sen varmistamiseksi, että tosiasiallisella edunsaajalla on mahdollisuus pyytää, ettei lähdeveroa peritä:

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

i artikel 7.2 i förslaget till förordning regleras batchöverföringar till betalningsmottagare utanför gemenskapen. sådana överföringar avser enskilda överföringar från en betalare till olika betalningsmottagare, där överföringarna sammanförs i en batch och sedan vanligtvis "plockas isär" av den första betalningsleverantören i kedjan eller av en betalningssystemsoperatör för att därefter sorteras efter betalningsmottagarnas betalningsleverantörer. därför kommer varken betalningsmottagaren eller dennes betalningsleverantör att kunna veta att de medel som tas emot ursprungligen överförts i form av en batchöverföring. om betalningsmottagaren är etablerad i ett land som är medlem i fatf, skall det berörda landet även tillämpa sr vii. följaktligen skulle betalningsmottagarens betalningsleverantör behöva kontakta antingen betalarens betalningsleverantör inom gemenskapen eller den förste förmedlande betalningsleverantören för att kunna få den relevanta informationen. det bör därför uppmärksammas att användningen av batchöverföringar vid gränsöverskridande överföringar kommer att leda till ett stort antal förfrågningar om information om betalaren.

Finlandese

ehdotetun asetuksen 18 artiklan mukaan euroopan komissio voi antaa jäsenvaltioille luvan tehdä yhteisön ulkopuolisten maiden tai alueiden kanssa sopimuksia, jotka sisältävät poikkeuksia ehdotetusta asetuksesta. tällaisen luvan saamisen edellytyksenä on tiettyjen ehtojen täyttyminen. kun otetaan huomioon rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen euroopan unionissa ja yhtenäisen euromaksualueen kehittyminen, ensimmäinen ja kolmas ehto (eli se, että maa tai alue on muodostanut rahaliiton kyseisen jäsenvaltion kanssa tai se on osa kyseisen jäsenvaltion valuutta-aluetta, ja se, että se edellyttää lainkäyttöalueellaan toimivien maksupalvelujen tarjoajien noudattavan samoja sääntöjä kuin ehdotetussa asetuksessa säädetään) tuntuvat riittävän, jotta lupavaatimukselle asetetut tavoitteet saavutetaan. tämän vuoksi toinen ehto (eli se, että maalla tai alueella on pääsy kyseisen jäsenvaltion maksu-tai siirtojärjestelmiin) voitaisiin poistaa.6 muutosehdotukset

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

1.2 sådana operatörer och tillhandahållare av tjänster har dock inte någon direkt kundrelation med betalarna eller betalningsmottagarna och innehar därför inte all den information som behövs enligt förslaget till förordning. därför bör skyldigheter endast åläggas sådana kreditinstitut som har direkt kundkontakt eller sådana finansenheter som är en del av betalningskedjan för överföring av medel, eftersom sådana enheter innehar den information som behövs [3].

Finlandese

1.2 tällaisilla operaattoreilla ja palvelujen tarjoajilla ei kuitenkaan ole välitöntä asiakassuhdetta maksajien eikä maksunsaajien kanssa eikä niillä näin ollen ole kaikkia ehdotetun asetuksen mukaan vaadittavia tietoja. tämän takia velvoitteita tulisi asettaa ainoastaan luottolaitoksille, jotka ovat välittömässä yhteydessä asiakkaiden kanssa, tai rahoitusyksiköille, jotka ovat osa varainsiirtoa koskevaa maksuketjua, koska sellaisilla yksiköillä on käytettävissään tarpeelliset tiedot [3].

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

2. en överenskommelse om partnerskap kan slutas med betalningsmottagarna i syfte att skapa ett långsiktigt samarbete med kommissionen.

Finlandese

2. avustuksen saajien kanssa voidaan tehdä kumppanuutta koskeva puitesopimus pitkäaikaisen yhteistyösuhteen luomiseksi komissioon.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

9. a) utbetalningsorganen i de i euron icke-deltagande medlemsstaterna måste vidmakthålla separata räkenskaper på grundval av valutan i vilken utbetalningarna har gjorts till betalningsmottagarna. samma uppdelning måste vidhållas för uppgifterna som lämnas för räkenskapsavslutningsproceduren.

Finlandese

9. a) euroon osallistumattomien jäsenvaltioiden maksajayksiköitten tulee pitää erilliset tilit sen mukaan, missä valuutassa kustannukset on maksettu edunsaajille. sama erottelu tulee säilyttää tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä annetuissa ilmoituksissa.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

b) om de betalar till andra personer än de berättigade betalningsmottagarna.

Finlandese

b) kun maksu on suoritettu muulle kuin maksuun oikeutetulle.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

b) om de betalar till andra personer än de berättigade betalningsmottagarna.

Finlandese

b) kun maksu on suoritettu muulle kuin maksuun oikeutetulle.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

1. de medlemsstater som tar ut källskatt i enlighet med artikel 11 skall föreskriva ett eller båda av följande förfaranden för att de faktiska betalningsmottagarna skall kunna begära att ingen sådan skatt tas ut:

Finlandese

1. edellä 11 artiklan mukaisesti lähdeveroa perivien jäsenvaltioiden on noudatettava jompaakumpaa tai molempia seuraavista kahdesta menettelystä sen varmistamiseksi, että tosiasiallisella edunsaajalla on mahdollisuus pyytää, ettei lähdeveroa peritä:

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

i artikel 7.2 i förslaget till förordning regleras batchöverföringar till betalningsmottagare utanför gemenskapen. sådana överföringar avser enskilda överföringar från en betalare till olika betalningsmottagare, där överföringarna sammanförs i en batch och sedan vanligtvis "plockas isär" av den första betalningsleverantören i kedjan eller av en betalningssystemsoperatör för att därefter sorteras efter betalningsmottagarnas betalningsleverantörer. därför kommer varken betalningsmottagaren eller dennes betalningsleverantör att kunna veta att de medel som tas emot ursprungligen överförts i form av en batchöverföring. om betalningsmottagaren är etablerad i ett land som är medlem i fatf, skall det berörda landet även tillämpa sr vii. följaktligen skulle betalningsmottagarens betalningsleverantör behöva kontakta antingen betalarens betalningsleverantör inom gemenskapen eller den förste förmedlande betalningsleverantören för att kunna få den relevanta informationen. det bör därför uppmärksammas att användningen av batchöverföringar vid gränsöverskridande överföringar kommer att leda till ett stort antal förfrågningar om information om betalaren.

Finlandese

ehdotetun asetuksen 18 artiklan mukaan euroopan komissio voi antaa jäsenvaltioille luvan tehdä yhteisön ulkopuolisten maiden tai alueiden kanssa sopimuksia, jotka sisältävät poikkeuksia ehdotetusta asetuksesta. tällaisen luvan saamisen edellytyksenä on tiettyjen ehtojen täyttyminen. kun otetaan huomioon rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen euroopan unionissa ja yhtenäisen euromaksualueen kehittyminen, ensimmäinen ja kolmas ehto (eli se, että maa tai alue on muodostanut rahaliiton kyseisen jäsenvaltion kanssa tai se on osa kyseisen jäsenvaltion valuutta-aluetta, ja se, että se edellyttää lainkäyttöalueellaan toimivien maksupalvelujen tarjoajien noudattavan samoja sääntöjä kuin ehdotetussa asetuksessa säädetään) tuntuvat riittävän, jotta lupavaatimukselle asetetut tavoitteet saavutetaan. tämän vuoksi toinen ehto (eli se, että maalla tai alueella on pääsy kyseisen jäsenvaltion maksu-tai siirtojärjestelmiin) voitaisiin poistaa.6 muutosehdotukset

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

1.2 sådana operatörer och tillhandahållare av tjänster har dock inte någon direkt kundrelation med betalarna eller betalningsmottagarna och innehar därför inte all den information som behövs enligt förslaget till förordning. därför bör skyldigheter endast åläggas sådana kreditinstitut som har direkt kundkontakt eller sådana finansenheter som är en del av betalningskedjan för överföring av medel, eftersom sådana enheter innehar den information som behövs [3].

Finlandese

1.2 tällaisilla operaattoreilla ja palvelujen tarjoajilla ei kuitenkaan ole välitöntä asiakassuhdetta maksajien eikä maksunsaajien kanssa eikä niillä näin ollen ole kaikkia ehdotetun asetuksen mukaan vaadittavia tietoja. tämän takia velvoitteita tulisi asettaa ainoastaan luottolaitoksille, jotka ovat välittömässä yhteydessä asiakkaiden kanssa, tai rahoitusyksiköille, jotka ovat osa varainsiirtoa koskevaa maksuketjua, koska sellaisilla yksiköillä on käytettävissään tarpeelliset tiedot [3].

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

2. en överenskommelse om partnerskap kan slutas med betalningsmottagarna i syfte att skapa ett långsiktigt samarbete med kommissionen.

Finlandese

2. avustuksen saajien kanssa voidaan tehdä kumppanuutta koskeva puitesopimus pitkäaikaisen yhteistyösuhteen luomiseksi komissioon.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

9. a) utbetalningsorganen i de i euron icke-deltagande medlemsstaterna måste vidmakthålla separata räkenskaper på grundval av valutan i vilken utbetalningarna har gjorts till betalningsmottagarna. samma uppdelning måste vidhållas för uppgifterna som lämnas för räkenskapsavslutningsproceduren.

Finlandese

9. a) euroon osallistumattomien jäsenvaltioiden maksajayksiköitten tulee pitää erilliset tilit sen mukaan, missä valuutassa kustannukset on maksettu edunsaajille. sama erottelu tulee säilyttää tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä annetuissa ilmoituksissa.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

b) om de betalar till andra personer än de berättigade betalningsmottagarna.

Finlandese

b) kun maksu on suoritettu muulle kuin maksuun oikeutetulle.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK