Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di hamstring da Svedese a Francese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Svedese

Francese

Informazioni

Svedese

Hamstring

Francese

Thésaurisation

Ultimo aggiornamento 2012-10-09
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Wikipedia

Svedese

Hamstring

Francese

Thésauriser

Ultimo aggiornamento 2012-10-09
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Wikipedia

Svedese

hamstring av arbetskraft

Francese

rétention de main-d'oeuvre

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

En annan faktor är allmänhetens hamstring, som delvis påverkas av det låga ränteläget.

Francese

La thésaurisation par le public,partiellement influencée par le bas niveau destaux d’intérêt, est un autre facteur d’explication.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

Villkor för kapacitetstilldelning, hantering av överbelastning samt förfaranden för att motverka hamstring och underlätta återanvändning.

Francese

les dispositions concernant l'attribution des capacités, la gestion de la congestion et les procédures anti-saturation et de réutilisation;

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

Svaret fortsatte: ” 500-eurosedlar används i stor utsträckning för hamstring.

Francese

La réponse continuait ainsi: « les billets de 500 euros sont largement utilisés à des fins de réserve ».

Ultimo aggiornamento 2012-03-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

(d) Föreskrifter för kapacitetstilldelning, hantering av överbelastning samt förfaranden för att motverka hamstring och underlätta återanvändning.

Francese

(d) Les dispositions concernant l'attribution des capacités, la gestion de la congestion et les procédures anti-accaparement et de réutilisation;

Ultimo aggiornamento 2017-04-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

Om det anses finnas ett behov av att säkerställa en effektiv användning av spektrumrätter och undvika hamstring av spektrum ska medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder inklusive ekonomiska sanktioner och återkallande av nyttjanderätter.

Francese

Les États membres prennent, lorsque c'est nécessaire pour garantir une utilisation efficace des droits liés au spectre et éviter la thésaurisation de fréquences, les mesures appropriées, pouvant éventuellement prendre la forme de sanctions financières ou de retrait de droits.

Ultimo aggiornamento 2017-04-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

Jag välkomnar samarbete om kärnkraftssäkerhet med de reservationer för nukleär icke-spridning, kärnkraftstransporter och hamstring av plutonium som jag redan har nämnt.

Francese

Notre action est-elle suffisante pour assurer que la nonprolifération ne soit pas menacée par la production continue de matières nucléaires à usage militaire?

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

Jag välkomnar samarbete om kärnkraftssäkerhet med de reservationer för nukleär icke-spridning , kärnkraftstransporter och hamstring av plutonium som jag redan har nämnt.

Francese

Je me félicite de la coopération sur la sécurité nucléaire, mais j' émets toutefois des réserves quant à la prolifération nucléaire, au transport des matières nucléaires et au stockage du plutonium.

Ultimo aggiornamento 2012-03-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

EU bör även vidta åtgärder för att upprätta strategiska partnerskap med dessa länder och främja ett regelsystem som inom ramen för en marknadsekonomi kan stärka samarbetet och förhindra onödig och dyrbar hamstring av råvaror.

Francese

L'action de l'UE devrait également veiller à nouer des partenariats stratégiques avec ces États, en favorisant l'instauration, dans le cadre d'une économie de marché, d'un ensemble de règles qui renforcent la coopération et préviennent les ruées, aussi inutiles que coûteuses, à l'accaparement des matières premières.

Ultimo aggiornamento 2017-04-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

Den indikerade omfattningen av överlåtbara band kommer att minimera risken för hamstring av spektrum, eftersom operatörerna varken kommer att ha resurser eller incitament att skaffa sig en dominerande ställning.

Francese

Le volume important de bandes échangeables envisagé réduira le risque de rétention des ressources du spectre, dans la mesure où les opérateurs n’auront pas les moyens ou les motivations nécessaires pour établir une position dominante.

Ultimo aggiornamento 2017-04-08
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

"Hamstring" av råvaror på grund av handelshinder som exportavgifter och dubbla prissättningssystem (ett flertal exempel återges i meddelandet).

Francese

la constitution de réserves de matières premières par la mise en place de restrictions à l'exportation, telles que les taxes à l'exportation et les systèmes de tarification duale (un certain nombre d'exemples sont fournis dans la communication);

Ultimo aggiornamento 2017-04-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

För att undvika att det upprättas hinder för marknadstillträde, i synnerhet genom konkurrensskadlig hamstring, bör medlemsstaternas kontroll av efterlevnaden av de villkor som är förbundna med spektrumrättigheter förbättras och alla behöriga myndigheter ska medverka i detta tillsammans med den nationella regleringsmyndigheten.

Francese

Pour éviter l’apparition d’obstacles à l’entrée sur le marché en raison d’une thésaurisation anticoncurrentielle, il y a lieu d’améliorer le contrôle, par les États membres, de l’application des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre; toutes les autorités compétentes devraient participer à cet effort, en plus des autorités de régulation nationales.

Ultimo aggiornamento 2017-04-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

Detta återspeglar delvis en viss ”hamstring” av arbetskraftsreserver under lågkonjunkturen, men det måste ändå konstateras att sysselsättningstillväxten inte har varit tillräckligt stark för att på något påtagligt sätt minska den ihållande höga arbetslösheten.

Francese

Cela s'explique en partie par le maintien d'effectifs en surnombre pendant la récession, mais toujours est-il que la croissance de l'emploi est restée insuffisante pour réduire sensiblement un chômage structurellement élevé.

Ultimo aggiornamento 2017-04-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

Diskriminerande tillträdesvillkor omfattar anslutning av nya kraftverk för nya aktörer, orättvist tillträde till nätkapacitet (hamstring), upprätthållande av konstgjort små balanseringszoner, eller att outnyttjad kapacitet inte ställs till förfogande.

Francese

Les conditions discriminatoires d'accès comprennent la connexion des nouvelles centrales pour les nouveaux arrivants, l'inégalité d'accès aux capacités des réseaux (surréservation de capacités), le maintien de zones d'équilibrage artificiellement petites, ou le refus de mise à disposition des capacités inutilisées.

Ultimo aggiornamento 2017-04-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

Det är allmänt känt att förfarandena för satellitregistrering enligt principen "först till kvarn" som nu tillämpas har uppmuntrat till "hamstring" av frekvenser och utrymme i omloppsbanor för nya satelliter.

Francese

On sait que le principe du «premier arrivé, premier servi» actuellement utilisé pour les demandes d'autorisation de satellites a encouragé à «thésauriser» les fréquences et les créneaux orbitaux pour les nouveaux satellites.

Ultimo aggiornamento 2017-04-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

Utan att det påverkar bestämmelserna i särdirektiven får medlemsstaterna med beaktande av relevanta nationella förhållanden fastställa bestämmelser i syfte att hindra hamstring av spektrum, särskilt genom att ange strikta tidsfrister för rättighetshavarens faktiska utnyttjande av nyttjanderätterna och genom att tillämpa sanktioner, inbegripet böter eller återkallande av nyttjanderätterna i händelse av att tidsfristerna inte respekteras.

Francese

Sans préjudice des dispositions des directives particulières et compte tenu de la situation en la matière au niveau national, les États membres peuvent fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l’exploitation effective des droits d’utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais.

Ultimo aggiornamento 2017-04-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

Bland de frågor som är under utredning kan nämnas hamstring av nätverks- och lagringskapacitet, långtidskapacitetsreservationer, strategiska underinvesteringar i nätverk för att skydda försörjningsintressen i marknader i senare led, blockering av överföringsförbindelser för att gynna inhemsk konsumtion, uppdelning av marknader samt långfristiga kontrakt mellan grossist/återförsäljare och kunder i senare led.

Francese

Les sujets traités dans le cadre de ces enquêtes sont notamment l'accumulation de capacités de réseau et de stockage, les réservations de capacité à long terme, le sous‑investissement stratégique dans certains réseaux afin de protéger les intérêts des fournisseurs en aval, le blocage des interconnexions pour favoriser la consommation nationale, le partage des marchés et les contrats à long terme entre des grossistes/détaillants et des clients en aval.

Ultimo aggiornamento 2017-04-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Svedese

3.1.2 Kommissionen har inlett vissa antitrustutredningar rörande hamstring av nätverks- och lagringskapacitet, långtidskapacitetsreserveringar samt uppdelning av marknader och långfristiga kontrakt mellan grossister/återförsäljare och slutkunder.

Francese

3.1.2 La Commission a mené un certain nombre d'enquêtes antitrust sur l'accumulation de capacités de réseau et de stockage, sur les réservations de capacité à long terme, sur le partage des marchés et sur les contrats à long terme entre des grossistes/détaillants et les clients finaux.

Ultimo aggiornamento 2017-04-08
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK