Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di mervärdesskatteintäkterna da Svedese a Olandese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Svedese

Olandese

Informazioni

Svedese

Italien har hävdat att de uppburna beloppen uppgår till närmare 2 procent av de årliga mervärdesskatteintäkterna.

Olandese

Italië stelt dat de geïnde bedragen bijna 2 % van de jaarlijkse btw-opbrengst uitmaken.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Målet är att se till att mervärdesskatteintäkterna från tjänster går till det land där tjänsterna i fråga utförs och att motverka de snedvridningar av konkurrensen som kan uppstå när medlemsstater tillämpar olika mervärdesskattesatser.

Olandese

Op 4 december heeft de Raad een politiek akkoord bereikt over twee voorstellen voor richtlijnen en een voorstel voor een verordening tot wijziging van de regels inzake btw: bedoeling is ervoor te zorgen dat de btw op diensten toekomt aan het land waar de prestatie is verricht en te voorkomen dat tussen lidstaten die verschillende btw-tarieven hanteren, de mededinging wordt vervalst.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Med denna beräkning skall medlemsstaterna fastställa de beräknade och de faktiska mervärdesskatteintäkterna och analysera skillnaden mellan dessa två belopp. Företrädesvis skall följande formel tillämpas:

Olandese

Voor deze berekening stellen de lidstaten de theoretische en de werkelijke BTW-ontvangsten vast en analyseren zij vervolgens het verschil tussen beide aan de hand van onderstaande formule:

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Svedese

Totalbeloppet är dock svårt att kvantifiera eftersom företag väljer att etablera sig i EU av många olika skäl och det är inte praktiskt möjligt att med exakthet identifiera mervärdesskatteintäkterna från de tjänster som omfattas av direktivet i den offentliggjorda statistiken över intäkter.

Olandese

Het totale bedrag is evenwel moeilijk te becijferen omdat bedrijven zich om uiteenlopende redenen in de EU komen vestigen, en het is niet haalbaar om de btw-ontvangsten uit de specifieke diensten die onder de richtlijn vallen, in de gepubliceerde inkomstenstatistieken precies te identificeren.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Av subsidiaritetsskäl kan kommissionen inte stödja ändringsförslagen 2 , 4 och 9 , vilkas syfte är att tvinga medlemsstaterna att tillämpa en reducerad skattesats och föreskriva hur en viss del av de nationella mervärdesskatteintäkterna bör användas.

Olandese

Met het oog op de subsidiariteit kan de Commissie de amendementen 2, 4 en 9, waarin lidstaten wordt verplicht een verlaagd tarief te hanteren en waarin wordt voorgeschreven hoe een bepaald deel van de nationale BTW-inkomsten moet worden uitgegeven, niet steunen.

Ultimo aggiornamento 2012-03-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Svedese

Dessa bedrägerier innebär enligt våra uppskattningar att medlemsstaterna förlorar 10 procent av mervärdesskatteintäkterna varje år, och jag vill med skärpa uppmana kommissionen att gå vidare med denna fråga tillsammans med Europaparlamentet och stödja den i det sammanhanget .

Olandese

We schatten dat de lidstaten door BTW-fraude ieder jaar 10 procent van de BTW-inkomsten mislopen, en ik wil de Commissie met nadruk willen om op dit gebied te blijven samenwerken met het Europees Parlement en geef hieraan mijn steun.

Ultimo aggiornamento 2012-03-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Svedese

Men när vi ser på den mycket värdefulla analys som har gjorts om mervärdesskatteuppbäring i medlemsstaterna , ser vi denna alarmerande siffra som beskriver en klyfta mellan de teoretiska mervärdesskatteintäkterna och den faktiskt uppburna summan som uppgår till 70 miljarder ecu per år .

Olandese

Maar als wij de zeer waardevolle analyse van de BTW-inning in de lidstaten bezien, constateren wij een alarmerend tekort tussen de theoretische BTW-opbrengst en de daadwerkelijk geïnde gelden dat 70 miljard ecu per jaar beloopt.

Ultimo aggiornamento 2012-03-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Svedese

Under perioden 1975-1987 urholkades inkomstökningen på kontot för egna medel genom att behållningen från de traditionella egna medlen minskade, medan mervärdesskatteintäkterna påverkades negativt till följd av den allmänt svaga ekonomiska tillväxten.

Olandese

Het probleem van de ontoereikende inkomsten en de onbillijke verdeling van de bijdragen werd nog verergerd doordat de betalingsverplichtingen, sterker dan was voorzien, bleven stijgen.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

På grund av anställningsförhållandet mellan de två berörda parterna är emellertid det belopp som den anställde faktiskt betalar onaturligt lågt, vilket resulterar i betydligt lägre mervärdesskatteintäkter.

Olandese

Wegens het dienstverband tussen de twee betrokken partijen is het werkelijk betaalde bedrag evenwel kunstmatig laag, wat tot fors lagere BTW-inkomsten leidt.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Undantaget påverkar inte Europeiska gemenskapernas egna mervärdesskatteintäkter, inte heller det mervärdesskattebelopp som tas ut i sista ledet.

Olandese

Deze afwijking heeft geen negatieve gevolgen voor de eigen middelen uit de BTW van de Europese Gemeenschappen en is evenmin van invloed op het BTW-bedrag dat in rekening wordt gebracht in het stadium van het eindverbruik.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

På grund av bandet mellan parterna fastställs ersättningen ofta till ett icke marknadsmässigt värde, vilket leder till betydligt lägre mervärdesskatteintäkter.

Olandese

Ingevolge de relatie tussen de partijen wordt de vergoeding vaak niet op de normale waarde vastgesteld, wat tot fors lagere btw-inkomsten leidt.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Svedese

3.4.1 Bland "de nya avgifter som införs" som nämns i punkten ovan, eller rent av som ersättning för mervärdesskatteintäkterna, diskuteras tanken på en skatt på förorenande energi som skall tillfalla gemenskapsbudgeten men specifikt gå till miljöförbättrande åtgärder.

Olandese

3.4.1 Als één van de in de vorige paragraaf vermelde "ontvangsten uit andere belastingen", of zelfs ter vervanging van de inkomsten uit BTW, is een belasting op vervuilende energiebronnen genoemd, die bestemd is voor de communautaire begroting, en specifiek geïnvesteerd moet worden in verbetering van het milieu.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

På grund av bandet mellan parterna fastställs ersättningen ofta till ett icke marknadsmässigt värde, vilket leder till betydligt lägre mervärdesskatteintäkter.

Olandese

Ingevolge de relatie tussen de partijen wordt de vergoeding vaak niet op de normale waarde vastgesteld, wat tot fors lagere BTW-inkomsten leidt.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Vissa medlemsstater anser dock att mervärdesskattesystemet bör förändras för att minska de mervärdesskatteintäkter som går förlorade på grund av bedrägeri.

Olandese

Sommige lidstaten zijn niettemin van mening dat het btw-stelsel moet worden aangepast om het verlies aan btw-inkomsten als gevolg van fraude te kunnen beperken.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

KOMMISSIONENS BESLUT av den 24 juli 1998 om hur mervärdesskattebedrägerier (skillnaden mellan beräknade och faktiska mervärdesskatteintäkter) skall tas upp i nationalräkenskaperna [delgivet med nr K(1998) 2202] (Text av betydelse för EES) (98/527/EG, Euratom)

Olandese

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 24 juli 1998 betreffende de behandeling van BTW-fraude (verschil tussen de theoretische en de werkelijke BTW-ontvangsten) in de nationale rekeningen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2202) (Voor de EER relevante tekst) (98/527/EG, Euratom)

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Svedese

En sådan justering kommer att beröra den skillnad mellan beräknade och faktiska mervärdesskatteintäkter som kan hänföras till bedrägeri som skett utan köparens vetskap.

Olandese

Overwegende dat deze correctie betrekking heeft op het gedeelte van het verschil tussen de theoretische en de werkelijke BTW-ontvangsten dat te wijten is aan fraude waarbij de koper niet medeplichtig is;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Svedese

- Mervärdesskattegrundade medel: en avgift – som ursprungligen fastställts till 1 % och som därefter justerats – på de nationella mervärdesskatteintäkterna som beräknats utifrån en "teoretiskt" harmoniserad statistisk bas. Denna bas får dock inte överstiga 50 % av bruttonationalinkomsten (BNI).

Olandese

- BTW-middelen: het betreft een heffing — aanvankelijk vastgesteld op 1 % en vervolgens gewijzigd — op de nationale inkomsten uit BTW, berekend op basis van een statistische, theoretische, geharmoniseerde BTW-grondslag; deze grondslag mag niet hoger zijn dan 50 % van het bruto nationaal inkomen (BNI);

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

Med detta förslag ser man även till att bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1798/2003, som gäller det informationsutbyte mellan medlemsstaterna som krävs för att registrera utländska tillhandahållare av e-tjänster för mervärdesskatteändamål och för att fördela mervärdesskatteintäkter till rätt medlemsstat, fortsätter att vara i kraft eftersom detta är kopplat till direktiv 2002/38/EG. _BAR_

Olandese

Met dit voorstel wordt voorts gegarandeerd dat de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad, die betrekking hebben op de uitwisseling van informatie die de lidstaten nodig hebben om buitenlandse elektronische dienstverleners voor btw-doeleinden te registreren en de btw-ontvangsten aan de desbetreffende lidstaat toe te rekenen, van kracht blijven gezien het verband met Richtlijn 2002/38/EG. _BAR_

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Bedrägeri "utan köparens vetskap" = beräknade mervärdesskatteintäkter minus faktiska mervärdesskatteintäkter minus tillfälliga differenser minus konkurser minus uteblivna intäkter (bedrägeri "med köparens vetskap")

Olandese

Fraude "zonder medeplichtigheid"= theoretische BTW-ontvangsten minus werkelijke BTW-ontvangsten minus transitorische posten minus faillissementen minus ontbrekende ontvangsten (door fraude "met medeplichtigheid")

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

Mervärdesskatteintäkter i % av totala skatteintäkter

Olandese

Wat de invordering en opsporing betreft maken de Lid­Staten steeds meer gebruik van gespecialiseerde diensten en afdelingen.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK