Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di forskningsprioriteringar da Svedese a Portoghese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Svedese

Portoghese

Informazioni

Svedese

Forskningsprioriteringar rörande riskhantering och riskbedömning nämndes ofta.

Portoghese

As prioridades de investigação relacionadas com a gestão dos riscos e a avaliação dos riscos foram as mais evidentes.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Niall CALLAN Assistant Secretary forskningsprioriteringar för policyutveckling."

Portoghese

Contribuirá também para a identificação, pela Agência, das prioridades futuras de investigação para a definição de políticas.»

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

EU:s forskningsprioriteringar omfattarbland annat biovetenskap, nanoteknik, rymden, livsmedelskvalitet, hållbar utveckling och kunskapssamhället.

Portoghese

O euro veio substituir as antigasmoedas nacionais de 12 paísesda União Europeia: Alemanha,Áustria, Bélgica, Espanha,Finlândia, França, Grécia,Irlanda, Itália, Luxemburgo,Países Baixos e Portugal.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

De kommentarer till rapportutkastet som därefter kom in och resultaten av ett arbetsmiljöbyråseminarium som anordnades i Bilbao i juni kommer att ligga till grund för den slutliga versionen av rapporten om forskningsprioriteringar.

Portoghese

As observações recebidas sobre este relatório, bem como as conclusões de um seminário da Agência realizado em Bilbau, no mês de Junho, constituirão a base para a preparação de um relatório final de prioridades.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Exempelvis kommer forskningsprioriteringar inom de olika tematiska områdena att få stöd genom sjunde ramprogrammet för forskning, och miljöteknik både genom detta program och genom programmet för konkurrenskraft och innovation.

Portoghese

Por exemplo, as prioridades de investigação nas diversas áreas temáticas serão apoiadas por intermédio do 7.º Programa-Quadro de Investigação, as tecnologias ambientais por intermédio deste último e também do Programa-Quadro «Competitividade e Inovação».

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Det tredje verksamhetsområdet avser utnyttjande av vara informationsnätverk för att förse vara egna viktiga paneuropeiska nformationsprojekt med material om arbetsmiljöfragor som prioriteringar och strategier, arbetarskyddets ekonomiska effekter, forskningsprioriteringar och tillståndet pa arbetsmiljöomradet ι Europa

Portoghese

A Agência foi criada pela União Europeia para responder às necessidades de informação no domínio da segurança e da saúde no trabalho

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

KI-gruppen kommer att ta hänsyn till forskningsprioriteringar och handlingsplaner som tagits fram inom ramen för teknikplattformarna och forskningen hittills i partnerskapen och ramprogramsprojekten för att förbättra och påskynda spridning och utnyttjande av dessa forskningsresultat.

Portoghese

A CCI teria em conta as prioridades de investigação e os planos de ação definidos no quadro das PTE e os trabalhos de investigação realizados até à data pela PPP e pelos projetos do PQ, a fim de reforçar e acelerar a aceitação e a exploração desses resultados de investigação.

Ultimo aggiornamento 2014-11-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Om man betraktar publicerade vetenskapliga texter som har genomgått kollegial granskning som en indikator på vetenskaplig verksamhet, kan man genom att analysera sådana texter från 2005 och 2006 som citeras i de nationella rapporterna se ett mönster för tematiska forskningsprioriteringar som varierar mellan länderna.

Portoghese

Na maioria dos Estados-Membros, com excepção do Luxemburgo e dos Países Baixos, a cannabis é a droga ilegal mais frequentemente envolvida nas infracções comunicadas por consumo ou posse para consumo próprio.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Eftersom forskningens inverkan sträcker sig långt bortomforskarvärlden,blir det allt viktigare att samhället blirengagerat i att ställa upp forskningsprioriteringar ochövervaka forskningsaktivitet.Forskningsverksamhetenkan inte stå vid sidan av samhället,utan måste beaktadess intressen.

Portoghese

Uma vez que a influência da ciência se estende paraalém da comunidade científica,o envolvimento da sociedade na definição das prioridades de investigação e namonitorização das actividades de investigação assumeuma importância cada vez maior.As actividades deinvestigação não podem ser mantidas à margem dasociedade e devem ter em conta os interesses desta.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

KI-gruppen skulle beakta teknikplattformarnas forskningsprioriteringar och handlingsplaner och den forskning som genomförs av projekt inom de gemensamma teknikinitiativen, de offentlig-privata partnerskapen och ramprogrammen på området.

Portoghese

A CCI deveria ter em conta as prioridades de investigação e os planos de ação definidos no quadro das PTE, bem como os trabalhos de investigação realizados até à data pelos projetos no âmbito de ITC, PPP e PQ neste domínio.

Ultimo aggiornamento 2014-11-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

De forskningsprioriteringar som omfattas av offentlig-privata partnerskap kan i förekommande fall omfattas av reguljära ansökningsomgångar inom ramen för arbetsprogram som ingår i Horisont 2020 i syfte att utveckla nya synergier med forsknings- och innovationsverksamheter av strategisk betydelse.

Portoghese

As prioridades da investigação abrangidas pelas parcerias público-privadas podem, se for caso disso, ser incluídas nos concursos periódicos lançados no âmbito dos programas de trabalho do Horizonte 2020 a fim de desenvolver novas sinergias com as atividades de investigação e inovação de importância estratégica.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

stödja genomförandet av de forskningsprioriteringar som anges i forskningsagendan för det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (nedan kallade forskningsverksamheten), bland annat med hjälp av bidrag efter konkurrensutsatta ansökningsomgångar,

Portoghese

Apoiar a execução das prioridades de investigação definidas na agenda de investigação da iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos inovadores (a seguir denominadas «actividades de investigação»), nomeadamente através da concessão de subvenções na sequência de convites à apresentação de propostas em regime de concurso;

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Kommissionen har presenterat sin syn på mobiltelefonisektorn i meddelandet av den 30 juni [2] och kommer att fortsätta arbeta med intressenter för att definiera strategiska forskningsprioriteringer inom mobiltelefonin.

Portoghese

A Comissão enunciou a sua estratégia para o sector das comunicações móveis na sua comunicação de 30 de Junho [2] e continuará a trabalhar com os interessados para definir as prioridades de investigação no sector das comunicações móveis.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Hänsyn har även tagits till de pågående diskussionerna och bidragen när det gäller förslaget till beslut om sjunde ramprogrammet, de omfattande samråden och bidragen i samband med förberedandet av det förslaget samt ytterligare arbete med att fastställa framtida forskningsprioriteringar, som t.ex. det som utförs inom europeiska teknikplattformar.

Portoghese

Tomou assim em consideração os contínuos debates e contributos para a elaboração da proposta de decisões relativas ao 7º programa-quadro, as vastas consultas e os contributos recolhidos durante a preparação dessa proposta, bem como outros trabalhos de identificação de futuras prioridades de investigação, como os realizados pelas plataformas tecnológicas europeias.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Gemenskapen och Republiken Korea (nedan kallad ”Sydkorea”) har likartade forskningsprioriteringar, såsom biovetenskap och bioteknik, informationssamhällets teknik och telekommunikationer, industri- och materialteknik, hållbar utveckling, förnybara energikällor, satelliter, jordobservation etc. Dessutom deltar båda parter i ITER-projektet (internationella termonukleära experimentreaktorn).

Portoghese

A Comunidade e a República da Coreia (seguidamente designada "a Coreia") têm prioridades de investigação semelhantes, nomeadamente nos domínios das tecnologias e ciências da vida, tecnologias da sociedade da informação e telecomunicações, tecnologias industriais e de materiais, desenvolvimento sustentável, fontes de energia renováveis, satélites, observação da Terra, e são também ambas membros do ITER, o Reactor Termonuclear Experimental Internacional.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

(12) Förutsatt att medlemsstaterna driver sådana program och att ramprogrammet innehåller motsvarande forskningsprioriteringar kan ett liknande initiativ senare inledas, vilket inbegriper andra försummade sjukdomar som särskilt drabbar fattiga människor i utvecklingsländerna.

Portoghese

(12) Poderá ser lançada numa fase posterior uma iniciativa semelhante, que inclua outras doenças descuradas que afectam em especial as populações pobres nos países em desenvolvimento, desde que os Estados-Membros estejam a executar esses programas e que o sexto programa-quadro consagre a prioridade de investigação correspondente.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

b) var ”Biovetenskap, genomik och bioteknik för bättre hälsa” en av sju större tematiska forskningsprioriteringar i Europeiska unionens sjätte ramprogram (FP6) som syftar till att alstra ny kunskap och överföra den till applikationer som förbättrar människors hälsa.

Portoghese

Projectos de desenvolvimento: o VAE destes projectos consistia na sua ligação com a elaboração da política comunitária.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Genom att fungera som en aktiv kontaktyta mellan vetenskapsmän, miljöpolitiker och allmänhet, kan byrån öka värdet av vetenskapliga forskningsprojekt och ­resultat genom att överföra dem till objektiv information för policyutveckling och ­genomförande överföra den identifierade policyutvecklingen och behoven inför dess genomförande till forskningsprioriteringar sammanställa resultaten av forskning och utveckling till offentlig information om miljötillstånd och ­trender.

Portoghese

«A Europa ainda tem problemas ambien­tais importantes que passam praticamente despercebidos, verdadeiras bombas­relógio que vão fazendo tic­tac... tais como a poluição dos aquíferos e dos terrenos industriais, a degradação de áreas florestais pelos fogos, o declínio do ambiente urbano e a perda de biótopos e da bio­diversidade.»

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

5.1 FORSKNINGSPRIORITERINGAR och deras användning för politiska analyser: den nya områdestäckande modellen (New Area-Wide Model, NAWM) och Christiano, Motto och Rostagno-modellen.

Portoghese

Além disso, prosseguiram os trabalhos sobre dois modelos de média escala e a sua utilização para efeitos de análise de política: o New Area-Wide Model (NAWM) (Novo Modelo para toda a Área do Euro) e o modelo de Christiano, Motto e Rostagno.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

— att hjälpa europeiska forskningsaktörer att erhålla information och vinna erfarenhet om forskningskapacitet, forskningsverksamhet och forskningsprioriteringar i industrialiserade tredje länder samt i "nya tillväxtekonomier" för att öka gemenskapsindustrins konkurrenskraft och stärka dess position på nya marknader.

Portoghese

— ajudar os intervenientes europeus na investigação a obter informações e experiência sobre as capacidades, as actividades e as prioridades de investigação dos países terceiros industrializados e· dos países de «economia emergente», a fim de reforçar a competitividade da indústria da Comunidade e a sua presença em novos mercados.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK